Mẫu bản tường trình tai nạn lao động và hướng dẫn cách viết

Mẫu biên bản tai nạn lao động là gì? Báo cáo tai nạn lao động được sử dụng khi nào và bởi ai? Hướng dẫn viết bản tường trình tai nạn lao động chuẩn nhất.

1. Mẫu biên bản tai nạn lao động:

Tải về Mẫu đơn trình báo tai nạn lao động

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG

Hôm nay, vào hồi…giờ…ngày…tháng…năm… tại địa chỉ…

Chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà:……. Chức vụ:…….

2. Ông/Bà:…… Chức vụ:……..

3. Ông/Bà:……. Chức vụ:………

Lập biên bản tai nạn lao động:

Của Ông/Bà ………….

Chứng minh nhân dân số: ………..

Phạm vi Ngày: ………. Nơi cấp: Công an tỉnh…….

Hộ khẩu thường trú: ………

Nơi ở hiện nay: …………

Nơi xảy ra tai nạn lao động: ………….

Ngày xảy ra tai nạn lao động: ………….

Diễn biến vụ tai nạn lao động (mô tả sơ bộ): ………….

Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động (ghi cụ thể): ………….

Kết quả:…….

Người chứng kiến ​​vụ tai nạn lao động (nếu có):

1. Ông/Bà:…….

2. Ông/Bà:……..

3. Ông/Bà:………….

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

Biên bản báo cáo được lập vào hồi: … giờ …, ngày … tháng … năm… lúc

XÁC NHẬN

(Thư dấu hiệu dấu hiệu thuộc về đơn nếm tham lam gia đình kể nguy cơ/cơ hội Quan thoại người sở hữu giám đốc hoặc chủ yếu sự cho phép, nhân công MỘT địa điểm xảy ra đi ra ngoài đôi tai tai nạn/người LÀM bằng chứng)

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên và hướng dẫn soạn thảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Những lưu ý khi viết bản tường trình tai nạn:

– Người viết tường trình phải khai báo trung thực, rõ ràng, chính xác toàn bộ sự việc, tránh gây nhầm lẫn cho người đọc.

– Các tình tiết của vụ tai nạn phải được trình bày theo trình tự cụ thể, nhất định.

– Văn phong sử dụng trong báo cáo phải rõ ràng, tập trung trình bày sự việc, tránh dùng từ nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu hoặc dùng từ cảm thán để diễn tả cảm xúc cá nhân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tường trình tai nạn lao động và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn