Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm mới nhất

Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng? Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng? Mẫu biên bản chuyển sinh hoạt Đảng muộn?

Sinh hoạt Đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà Đảng viên sẽ phải chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng thì phải báo cáo, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trình bày rõ lý do chậm vào Đảng đúng thời hạn và bày tỏ nguyện vọng được vào Đảng. trở thành thành viên chính thức.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng:

Hiện có tổng số 05 trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng, theo quy định tại Khoản 6.3 Điều 6 Điều lệ Đảng, Quy định 24-QĐ / TW ngày 30/7/2020 về thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương. Ủy ban. Đặc biệt:

Thứ nhất: Thay đổi hoạt động chính thức của Đảng

Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định điều động đến đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc, thôi việc, chuyển hộ khẩu thường trú thì trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định có hiệu lực. hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

– Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ngoài Đảng bộ huyện, tỉnh và tương đương, Đảng bộ huyện và tương đương có Đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. Cấp ủy viên, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy và tương đương khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức thì ban tổ chức chính thức tỉnh ủy và tương đương làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. .

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với cấp ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt Đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Nếu đảng viên đang được thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì không được chuyển sang sinh hoạt đảng chính thức.

Thứ hai: Tạm thời chuyển sinh hoạt Đảng.

– Trường hợp Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác từ 03 tháng đến dưới 01 năm; Khi được cử đi học tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời đối với chi bộ, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt. người đang sinh hoạt Đảng chính thức đến cấp ủy, chi bộ nơi công tác, học tập, nơi cư trú mới.

xem thêm: Điều kiện, thủ tục, mục lục hồ sơ xin chuyển sinh hoạt Đảng

Đảng viên sinh hoạt tạm thời không được tính vào số đảng bộ của đảng bộ nơi mình sinh hoạt tạm thời, nhưng được tính vào số đảng bộ của đảng bộ nơi mình sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí tại chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời.

Xem thêm bài viết hay:  Mất cân đối tài chính là gì? Làm gì khi mất cân đối tài chính?

Cấp thành viên khi chuyển đến sinh sống tạm thời sẽ vẫn là thành viên tại nơi sinh sống chính thức.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của đảng ủy cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số công việc cụ thể do cấp ủy giao. khi giao hàng.

Thứ ba: Chuyển hoạt động của Đảng ra nước ngoài

– Đảng viên dự bị đi làm việc một mình ở nước ngoài, khi hết thời gian dự bị phải tự kiểm điểm về tư cách Đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong quá trình sinh hoạt của cá nhân và đảng viên trực tiếp. Việc quản lý đảng viên đi nước ngoài căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và bản phê bình của đảng viên để xét công nhận Đảng viên chính thức.

– Chức năng nhiệm vụ của các ngành, các chi nhánh Nhiệm vụ của đảng viên ở trong nước thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ tư: Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển, thành lập, chia tách, sáp nhập chi bộ

Khi cấp có thẩm quyền quyết định điều động, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, đảng bộ từ đảng bộ này sang đảng bộ khác trong, ngoài tỉnh ủy và tương đương thì cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ đó. được điều động có trách nhiệm làm thủ tục chuyển tổ chức và chuyển sinh hoạt tập thể Đảng đối với đảng viên; Cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi chuyển đến có chi bộ, đảng bộ có trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận tổ chức và sinh hoạt Đảng cho đảng viên.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Thứ năm: Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị giải tán hoặc bị kỷ luật giải thể.

Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định kỷ luật giải thể, giải thể chi bộ, đảng bộ thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó thu hồi hồ sơ, niêm phong và ra quyết định. thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

2. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng:

2.1. Di chuyển hồ sơ:

Thay đổi các hoạt động chính thức của Đảng

– Thư giới thiệu các hoạt động

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức ở trong nước (10 ô, nền màu vàng hoa văn in biểu tượng đặc trưng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là “loại 10 ô” giới thiệu về các hoạt động của đảng trong nước. “;

+ Từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở: Dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng bộ (có 5 ô, nền màu nõn chuối), giấy quy ước làm giấy giới thiệu sinh hoạt đảng. Loại 5 ô ”.

Xem thêm bài viết hay:  Tỷ lệ nhấp chuột là gì? Nội dung và phân loại tỷ lệ nhấp chuột?

+ Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở nước ngoài và từ nước ngoài về: Dùng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở nước ngoài (có 2 ô, nền màu hồng đào), giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 2 ô”.

– Thẻ Đảng viên (khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương).

xem thêm: Bạn có phải thay đổi sinh hoạt đảng khi chuyển đến nơi ở mới không?

– Thẻ đảng viên.

– Hồ sơ Đảng viên.

– Bản tự kiểm điểm của Đảng viên, có nhận xét của chi bộ, cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên được giới thiệu chuyển Đảng chính thức.

(theo chi tiết tại điểm a điểm 4.3.1 khoản 4.3 Điều 4 Hướng dẫn 24 / HD-BTCTW năm 2022)

Thay đổi tạm thời sinh hoạt đảng:

– Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (có 8 ô, nền màu vàng chanh), quy ước giấy giới thiệu sinh hoạt đảng là “8 ô”.

– Thẻ Đảng viên hoặc quyết định kết nạp Đảng viên (nếu là đảng viên dự bị).

– Bản tự kiểm điểm của Đảng viên, có nhận xét của chi bộ, cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên chuyển đi và nơi Đảng viên tạm trú khi trở về.

xem thêm: Quá trình chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài

2.2. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng:

Thay đổi các hoạt động chính thức của đảng:

– Đảng bộ cấp huyện có Đảng viên chuyển đến làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng nếu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ngoài huyện, tỉnh ủy; Nếu là đảng viên, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện thủ tục này.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt Đảng. Nếu quá hạn phải báo cáo lý do để xem xét, xử lý.

– Hồ sơ Đảng viên được niêm phong và mang đến trình báo với tổ chức Đảng để làm thủ tục giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đảng.

– Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra, đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Thay đổi tạm thời sinh hoạt đảng:

– Đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ cấp ủy, chi bộ nơi đang sinh hoạt về cấp ủy, chi bộ nơi công tác, học tập, sinh hoạt tại nơi ở mới.

– Tại nơi sinh hoạt Đảng bộ tạm thời, Đảng viên không được tính vào Chi bộ, không có quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử nhưng vẫn đóng Đảng phí tại đây.

xem thêm: Quá trình chuyển sinh hoạt Đảng từ nước ngoài vào Việt Nam

2.3. Thời hạn di chuyển:

Theo 6.3.1 Điều 6: “Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc, phục viên, chuyển hộ khẩu thường trú trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được thực hiện. quyết định chuyển nơi cư trú có hiệu lực thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức ”.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được giới thiệu, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với cấp ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên, tổ chức vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Hồ sơ địa chính là gì? Công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính?

Nếu sau 3 tháng, cấp ủy có thẩm quyền nơi Đảng viên chuyển đi xét thấy không có lý do chính đáng thì ra quyết định xóa tên Đảng viên đó với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt Đảng” đồng thời gửi thông báo cho Chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đến biết.

Vì vậy, khi quá thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng phải có văn bản giải trình về việc chậm chuyển sinh hoạt Đảng.

3. Mẫu biên bản chuyển sinh hoạt Đảng muộn:

3.1. Báo cáo chậm Thay đổi Đảng chính thức gì?

Biên bản chậm chuyển Đảng chính thức là văn bản do cá nhân Đảng viên dự bị gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày lý do chậm vào Đảng chính thức và bày tỏ nguyện vọng được vào Đảng chính thức. có thể kết nạp và trở thành Đảng viên chính thức.

Thời hạn giải quyết: Tùy từng trường hợp cụ thể, thời gian thay đổi từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.2. Mẫu bản tường trình về việc chậm sinh hoạt Đảng chính thức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm ………..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

CHẬM ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC

Thân mến: …

Tên tôi là: …

Sinh ngày:… Giới tính:…

Số chứng minh nhân dân / căn cước công dân:…

Ngày cấp:… Nơi cấp:…

Chức vụ (nếu có):…

Nơi ở hiện tại: …

Là thành viên dự bị từ… /… /… và kết thúc vào… /… /…

Nay tôi xin trình bày nguyên nhân dẫn đến việc sinh hoạt Đảng chậm chuyển biến như sau:

Mong… xem xét tạo điều kiện, hỗ trợ để tôi tiếp tục sinh hoạt Đảng tại đơn vị mới.

Cảm ơn bạn!

Người viết BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những nội dung liên quan đến mẫu báo cáo sinh hoạt Đảng chính thức; Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng; Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Hy vọng những thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp được thắc mắc của mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận