Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân và hướng dẫn

Tự Đánh giá Cá nhân là gì? Mẫu bản tự kiểm điểm năng lực cá nhân? Hướng dẫn cách viết bản tự đánh giá cá nhân? Các lỗi thường gặp khi viết bản tự đánh giá là gì?

Khi người lao động vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, hầu hết các tổ chức này sẽ yêu cầu người lao động tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và bản tự nhận xét về ưu nhược điểm của bản thân đối tượng sẽ được cụ thể hóa trong bản tự đánh giá của cá nhân.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Đầu tiên. Tự Đánh giá Cá nhân là gì?

Bản tự đánh giá được hiểu là một loại biểu mẫu mà người lao động sử dụng với mục đích có thể tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, sau đó các đối tượng này sẽ nộp bản tự đánh giá và tự đánh giá này cho đơn vị nơi bạn làm việc hoặc công việc. Mục đích của việc này là để mỗi cá nhân có thể tự phản ánh năng lực của bản thân một cách cụ thể và khách quan. Từ đó, họ sẽ rút ra những kinh nghiệm hay bài học, những điều mình còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Việc tự đánh giá được sử dụng rất phổ biến và có vai trò quan trọng trong thực tế. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người dự tuyển, thông tin về ưu khuyết điểm của bản thân, nội dung tự đánh giá của bản thân, phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm cũng như đối tượng sẽ được đánh giá chất lượng bản thân, … Sau hoàn thành biên bản, người nộp hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và nộp hồ sơ về nơi làm việc.

2. Hình thức tự đánh giá cơ bản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ý KIẾN CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Trong 3 năm liên tục)

Thân mến: ….

– Trưởng ban tổ chức

– Thủ trưởng đơn vị…

Họ và tên:…..

Ngày sinh:….

Chức vụ:…..

Đơn vị công tác:… ..

1. Về chính trị, tư tưởng

……

2. Về đạo đức, lối sống

……

3. Về công việc chuyên môn

…….

4. Kết quả đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động 03 năm liền kề. (xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

– Năm 20…:… ..

– Năm 20…: ……

– Năm 20….: …….

5. Tự nhận xét và đánh giá

– Thuận lợi:…….

– Giới hạn:…..

– Phương hướng rèn luyện và phấn đấu: …….

…, Ngày… tháng… năm 20..

Ý kiến ​​của lãnh đạo đơn vị

nhà văn

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản tự đánh giá của nhân viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….., ngày tháng năm ……….

NHÂN VIÊN TỰ NHẬN XÉT VÀ NHẬN XÉT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

I. Sơ yếu lý lịch:

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày sinh:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đắk Nông [Ly hôn nhanh tại Đắk Nông]

4. Dân tộc:

5. Quê quán: Xã, Huyện, Tỉnh:

8. Trình độ lý luận chính trị:

9. Trình độ ngoại ngữ:

10. Điện thoại di động:

E-mail:

11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

12. Tóm tắt quá trình đào tạo:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành…. tại Trường…., năm… ..

– Tốt nghiệp thạc sĩ ngành ……. tại Trường… .., năm….

– Tốt nghiệp Tiến sĩ năm ….. tại Trường …… năm ….

13. Tóm tắt quá trình làm việc:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – 00/0000:

– 00/0000 – đến nay:

I. Nhận xét những thuận lợi và khó khăn, triển vọng

1. Về phẩm chất chính trị

Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Về đạo đức và lối sống

Tôi có đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị. Gia đình và bản thân luôn được cấp ủy, chính quyền nơi cư trú đánh giá cao về việc chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

3. Về năng lực làm việc

– Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị, tôi đã lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật sau:

– Ngoài công việc lãnh đạo và quản lý, tôi đã tham gia giảng dạy các khóa học có chất lượng trong các chương trình đào tạo đại học và các chuyên đề đào tạo sau đại học. Hướng dẫn thêm…. nghiên cứu sinh thực hiện và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; công bố…. các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo khoa học các cấp; công bố …. chương trình giảng dạy; đã chủ trì và tham gia… .. đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến đề tài độc lập cấp nhà nước.

– Trong quá trình công tác, tôi đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Bằng khen, Giấy khen; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đảng viên ưu tú…

4. Tóm tắt ưu và nhược điểm

Ưu điểm: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bạn và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Nhược điểm: Cần đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo. Cần mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong công tác điều hành và quản lý.

III. Sự kết luận

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ

Tôi là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Quảng Trị [Ly hôn nhanh tại Quảng Trị]

Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về triển vọng và xu hướng phát triển

Tôi có triển vọng phát triển, đủ điều kiện để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Người nhận:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường,

– Lưu hồ sơ cá nhân.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

ký và ghi rõ họ tên

4. Phiếu tự nhận xét và đánh giá cá nhân của giáo viên:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ………….
Trường học ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

….ngày tháng năm…….

GIÁO VIÊN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

Năm học: 20 …… .. – 20 …… ..

Họ và tên: ……

Chức vụ: ….. Mã ngạch:… Bậc lương …… Hệ số lương ……

Đơn vị công tác: Trường ……

Trình độ chuyên môn: ……

Nhiệm vụ được giao: ……

Trình độ chính trị: ……

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

một. Nhận thức chính trị tư tưởng

……

b. Tuân thủ chính sách và pháp luật của nhà nước

…….

c. Việc chấp hành các quy định của ngành, quy chế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng và chất lượng ngày, giờ làm việc.

…….

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

……

D. Tinh thần đoàn kết; trung thực trong công việc; collanguge tình bạn; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

…….

2. Chuyên nghiệp và chuyên nghiệp

một. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công việc ở từng vị trí, thời gian và điều kiện làm việc cụ thể

……

b. Tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức và kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

…..

3. Khả năng phát triển (chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

……

4. Tóm tắt những ưu điểm, khuyết điểm chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ

một. Thuận lợi

……

b. Yếu đuối

…….

5. Tự đánh giá, xếp loại

– Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:…

– Phân loại chuyên môn, nghiệp vụ: ……

– Đánh giá tổng thể: ……

…, ngày tháng năm ……

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA CÁ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)

II. TỔNG KẾT NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỘI NGŨ (hoặc tập thể đơn vị)

….

Nhóm (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

– Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:…

– Phân loại chuyên môn, nghiệp vụ: ……

– Phân loại chung: …

……, ngày tháng năm ……

ĐỘI CHUYÊN MÔN (CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC)
(Ký và viết họ và tên của bạn

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ

Phân loại:

– Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……

– Phân loại chuyên môn, nghiệp vụ: ……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Thuận [Ly hôn tại Bình Thuận]

– Đánh giá tổng thể: ……

……, ngày tháng năm ……

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn cách viết bản tự đánh giá năng lực bản thân:

Bản tự đánh giá năng lực bản thân thường có 3 nội dung chính như sau:

– Thông tin cá nhân của người lập biên bản

Phần thông tin cơ bản thường bao gồm:

xem thêm: Đánh giá là gì? Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của việc đánh giá là gì?

Họ và tên:…

+ Ngày, tháng, năm sinh:…

+ Quê quán:…

+ Địa chỉ thường trú:…

Nghề nghiệp hiện tại:…

+ Đơn vị công tác:…

– Tự đánh giá ưu điểm:

Phần ưu điểm thường được chia thành 3 nội dung chính, đó là:

xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm mới nhất

Tư tưởng chính trị:…

+ Phẩm chất đạo đứccách sống:…

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao:

Đối tượng lập biên bản cần tự mình nhìn ra lợi thế của mình trong 3 lĩnh vực này và ghi rõ ràng, cụ thể.

– Tự đánh giá khuyết điểm:

Sau phần tự đánh giá ưu điểm, các đối tượng sẽ phải điền thông tin về khuyết điểm. Phần này đòi hỏi các đối tượng cần thành thật nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, dũng cảm nói ra và đưa ra cách khắc phục.

6. Những lỗi thường gặp khi viết bản tự đánh giá cá nhân:

Hoàn thành bản tự đánh giá không phải là một nhiệm vụ khó, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn mắc lỗi khi viết nó. Đặc biệt:

– Bản tự đánh giá quá dài:

xem thêm: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác để bổ nhiệm

Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về thời lượng tự đánh giá của từng cá nhân. Độ dài của nó có thể là 1 trang, 2 trang hoặc nhiều hơn. Bạn nên dựa vào độ dài quy định để viết bản tự kiểm điểm phù hợp. Bản tự đánh giá cần ngắn gọn, súc tích và đi vào trọng tâm, không dài dòng như một bài phát biểu.

– Bản tự đánh giá cá nhân không phù hợp với vị trí ứng tuyển:

Không chỉ những nhân viên lâu năm phải tự đánh giá bản thân để trình cấp trên mà ngay cả những ứng viên đang tìm việc đôi khi cũng cần hoàn thành bản tự đánh giá để gửi cho cấp trên của mình. đơn vị mà họ muốn áp dụng. Điều chỉnh phản ánh bản thân của bạn theo hướng nhà tuyển dụng muốn.

– Tự đánh giá bản thân khi sử dụng từ ngữ không phù hợp:

Dù đối tượng là nhân viên cũ trong công ty hay những người đang tìm kiếm công việc mới thì chắc chắn rằng bản tự đánh giá bản thân là rất quan trọng đối với mỗi người. Tự phản ánh bản thân là phương tiện để đối tượng chứng minh rằng họ là người có năng lực, hiểu rõ bản thân và không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tự nhận xét đánh giá năng lực cá nhân và hướng dẫn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận