Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất năm 2023

Hà Nội, ngày……tháng…..20……

ĐẶC ĐIỂM BẢO MẬT

ĐẠI DIỆN ĐẢNG VIÊN

Kính thưa: – Tiểu ban ………….

– Đảng bộ…….

Tôi là:…….

Ngày sinh:……..

Quê hương:……..

Chỗ ở hôm nay:…….

Được kết nạp Đảng ngày……tháng………………..tại chi bộ……

Hiện đang công tác tại Chi nhánh:…….

Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Lợi thế:

Trong thời gian làm việc tại……. Tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Về tư tưởng chính trị:

– Vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến ​​thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu trong công tác sư phạm, tâm huyết gắn bó với nghề.

– Luôn có ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công việc và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và những người xung quanh.

– Sống chan hòa với mọi người, làng xóm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, hoạn nạn.

Có ý thức xây dựng đội nhóm tốt, có lối sống lành mạnh.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ do chi bộ và Ban giám đốc giao, luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là các quy định Đảng viên không được làm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn và hướng dẫn mới nhất 2023

– Bản thân luôn hoàn thành tốt quy chế chuyên môn và các chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy, chúng tôi thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có, tự làm, luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học tôi luôn cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công tác.

Yếu đuối:

– Bản thân chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình, chưa mạnh mẽ trong hình thức đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường xây dựng quy chế hoạt động của….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Tôi sẽ luôn phấn đấu không ngại phát biểu trước mọi người để xây dựng cho mình một cơ sở tiếp thu đa dạng và hiệu quả trong các cuộc họp.

– Sau một năm phục vụ và là đảng viên dự bị, tôi thấy mình có đủ tư cách để trở thành đảng viên chính thức. Tôi đề nghị chi bộ xem xét báo cáo cấp ủy cấp trên ra quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đảng viên tốt, xứng đáng là Đảng viên tốt của Đảng.

….. ngày…… tháng…… năm 20…

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM BẢO MẬT

Đảng viên dự bị

Kính thưa: Tiểu ban:……

Đảng bộ: ……

Tôi là:……

Quê hương: ……

Chỗ ở hôm nay:……

Được kết nạp Đảng ngày…… tháng…… …………, tại chi bộ:……

Hiện đang làm việc và sinh sống tại…

Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của một Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Lợi thế:

– Vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng cộng tác viên Freelancer mới nhất năm 2023

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chế độ học tập nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến ​​thức và năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.

– Luôn nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Thực hiện tốt nề nếp, tiết kiệm trong công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong nội bộ. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Luôn là người công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi nhiệm vụ được giao.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công tác đảm nhận nhiều nhiệm vụ chung do tổ chuyên môn, ngành, công đoàn giao. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối phục tùng sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Yếu đuối:

– Công việc là tổng hợp thống kê do dữ liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp còn sai sót.

– Không đủ mạnh mẽ để phát biểu ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thuyết trình về môi trường ngắn gọn và hay nhất

– Không nhạy cảm về bản thân trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Tôi sẽ luôn phấn đấu không ngại phát biểu trước mọi người để xây dựng cho mình một cơ sở tiếp thu đa dạng và hiệu quả trong các cuộc họp.

– Sau một năm phục vụ và là đảng viên dự bị, tôi thấy mình có đủ tư cách để trở thành đảng viên chính thức. Tôi đề nghị chi bộ xem xét báo cáo cấp ủy cấp trên ra quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đảng viên tốt, xứng đáng là Đảng viên tốt của Đảng.

….. ngày…… tháng…… năm 20…

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

xem thêm: Hồ sơ công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức

4. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị:

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị đối với Đảng viên không giữ chức vụ quản lý cần nêu rõ các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Yếu đuối:

+ Bản thân còn yếu trong tự phê bình và phê bình, chưa đủ bản lĩnh đấu tranh.

+ Bố trí công việc chưa khoa học, xử lý công việc còn chậm.

+ Nhiều khi xử lý không dứt khoát, dứt khoát trong nhiều lĩnh vực khác.

– Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Không ngừng học tập, trau dồi kiến ​​thức nâng cao nhận thức, nhất là về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần dân, học tập từ nhân dân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận