Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ)

Đánh giá thành viên dự bị là gì? Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị (Mẫu số 11-KND) mới nhất? Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị?

Các tổ chức chính trị của Đảng là tổ chức lãnh đạo, có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, hoạch định đường lối, chính sách cho sự phát triển không ngừng của đất nước; do đó, những người làm công tác tổ chức đảng phải là người có năng lực, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ tốt, điều kiện làm việc nghiêm túc. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao các tổ chức Đảng như chi bộ, đảng bộ tìm được những người như vậy; Một trong những căn cứ để phát hiện đảng viên xuất sắc đó là dựa vào bản nhận xét của đảng viên dự bị. Vậy đảng viên dự bị nhận xét như thế nào? Nội dung bao gồm những gì?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Đánh giá là gì?

Biểu mẫu nhận xét là loại biểu mẫu trong đó người sử dụng nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm của đối tượng được đánh giá, để làm cơ sở đưa ra ý kiến ​​của mình đối với đối tượng được đánh giá. đáng kể. Người đánh giá được sử dụng nhiều trong công việc và đơn vị làm việc. Mục đích của việc này là đánh giá khách quan năng lực của người lao động trong doanh nghiệp hoặc cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để có giải pháp đào tạo. bổ sung, thay thế để đảm bảo hiệu quả hoạt động của một đơn vị nào đó.

xem thêm: Hồ sơ công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức

2. Ai là đảng viên dự bị?

Theo Điều 5 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam có quy định:

“Thứ nhất. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng, kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để họ tiến bộ.” .

2. Hết thời gian chuẩn bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức lần lượt và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.”

Như vậy, theo quy định trên thì sau khi được kết nạp vào Đảng thì Đảng viên sau phải qua thời gian dự bị là 12 tháng, trong thời gian đảng viên được gọi là đảng viên dự bị thì trong thời gian khoảng 12 tháng. Trong thời gian này, các thành viên dự bị sẽ tự rèn luyện, phấn đấu, qua đó rút ra những kinh nghiệm/bài học, những mặt còn thiếu sót và nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa. Sau thời gian thử việc, chi bộ sẽ xét công nhận đảng viên chính thức lần lượt và biểu quyết như khi xét kết nạp trên cơ sở nhận xét đánh giá của đảng viên dự bị trong thời gian 12 tháng dự bị, nếu đảng viên dự bị không đủ tư cách. đối với đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thuê nhà của công nhân mới nhất năm 2023

xem thêm: Đảng viên dự bị sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

3. Đảng viên dự bị có tư cách gì?

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể hiểu Ý kiến ​​của thành viên dự bị là: một loại hình thức của những người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đảng viên dự bị một cách khách quan dựa trên hoạt động và phẩm chất, thái độ, tác phong công tác,… để làm một trong những căn cứ. ra quyết định công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Trong bất kỳ tổ chức chính trị nào, yếu tố con người luôn là yếu tố then chốt giúp tổ chức đó phát triển và tổ chức đảng cũng vậy.

Trong cơ cấu hoạt động của Đảng, Đảng viên, những người lao động trí óc là những người tiêu biểu cho ánh sáng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là những người lãnh đạo, là đầu tàu đi trước xây dựng và thực hiện nhiệm vụ. vụ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho toàn thể nhân dân ở một đơn vị nào đó mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Để trở thành đảng viên chính thức, cá nhân cần trải qua thời gian làm đảng viên dự bị.

Đảng viên thay thế nhận xét là một nội dung không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ trong việc lựa chọn những đảng viên có năng lực để phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức. Để có những nhận xét đầy đủ, chính xác và đúng đắn trong quá trình hoạt động, đảng viên dự bị sẽ do một Đảng viên chính thức chịu trách nhiệm quản lý. Trong thời gian này, Đảng viên chính thức sẽ cùng với Đảng viên dự bị theo dõi, giám sát từng hoạt động của đảng viên dự bị và đưa ra nhận xét cuối cùng về đảng viên dự bị.

Bản nhận xét của đảng viên dự bị sẽ là sự đánh giá, nhận xét của chính đảng viên dự bị là đối tượng nhận xét trong quá trình hoạt động, học tập và công tác tại đơn vị nơi họ được phân công công tác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy khám sức khỏe để kết hôn với người nước ngoài

Bản nhận xét của đảng viên dự bị là căn cứ quan trọng để đánh giá một cách khách quan về đạo đức, thái độ, phẩm chất, tác phong công tác và sinh hoạt của đảng viên dự bị. Đây là tài liệu đánh giá một cách toàn diện nhất những ưu điểm, khuyết điểm của đội viên dự bị trong quá trình hoạt động, rèn luyện tại đơn vị. Có thể hiểu một cách cụ thể và đơn giản, bản nhận xét của đảng viên chính là tài liệu quan trọng để đưa ra nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan nhất trong việc quyết định đảng viên dự bị trở thành đảng viên dự bị. một thành viên chính thức.

xem thêm: Nhận xét của các tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị

4. Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất:

Sau đây là mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày ….. tháng ….. 20…..

BÌNH LUẬN
thành viên dự bị

Kính thưa: Tiểu ban……

Đảng bộ ……

Tôi tên là:……..Sinh ngày….tháng….năm….

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. Chính thức ngày ….. tháng ….. …

Làm việc tại chi nhánh……

Được chi bộ (ngày….. tháng…..……..) phân công giúp đỡ đảng viên dự bị ………… phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; Nay tôi xin báo cáo với chi bộ những vấn đề chính của đội viên dự bị như sau:

Lợi thế:

Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng suất làm việc:

+ Có năng lực chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thần học hỏi, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn chính trị.

– Quan hệ công chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng, nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh.

Yếu đuối:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– So với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đồng chí dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đồng chí …………. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về những ý kiến ​​phát biểu của mình.

ĐẢNG VIÊN CŨNG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Thành viên dự bị là gì? Quyền của thành viên dự bị là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng đánh giá nhận xét nhân viên mới nhất năm 2023

5. Hướng dẫn viết nhận xét của thành viên dự bị:

Khi viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị, chúng ta chia lời nhận xét thành ba phần giống như viết bài kiểm tra kỳ thi THPT Quốc gia: Phần mở đầu; nội dung và kết thúc. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu từng phần

Đầu tiên, Lời mở đầu:

– Lúc đầu khi viết bản nhận xét đảng viên dự bị cần đưa đầy đủ những nội dung cơ bản như về chi bộ nơi đối tượng trong bản nhận xét đang sinh hoạt, học tập, công tác.

– Tiếp theo là phần giới thiệu về đảng viên dự bị, khi viết cần có đầy đủ các thông tin cá nhân cơ bản như: Họ và tên, chi bộ đang hoạt động, học tập và công tác, thời gian phân công theo dõi, giám sát đối với đảng viên dự bị là đối tượng. của các ý kiến.

Lưu ý ở phần này khi viết cần viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn tránh lan man quá dài ở phần đầu.

Thứ hai, Nội dung chính:

Phần này khi viết chắc hẳn người viết đã nhận xét đầy đủ ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên dự bị là đối tượng của bài nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

Các ưu điểm sẽ được chia thành các nội dung nhất định, bao gồm các mục sau:

– Chính trị tư tưởng.

– Phần đạo đức lối sống.

– Trách nhiệm với công việc được giao.

– Phần tổ chức kỷ luật.

Riêng về khuyết điểm nên viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia làm 2 loại: khuyết điểm và lưu ý.

Thứ ba, Kết thúc:

Đây là phần cuối cùng trong nhận xét của thành viên dự bị. Thông thường. Phần này sẽ làm theo mẫu, bạn có thể tham khảo phần mẫu bên trên. Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Bản kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu 11-KND), qua đó giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về Bản kiểm điểm đảng viên dự bị động viên (Mẫu 11-KND) mới nhất, hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn, mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ theo thông tin liên hệ cập nhật trong bài viết, chúng tôi với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình và tâm huyết sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ) của website thcstienhoa.edu.vn