Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4

Đối với mỗi Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tự phê bình và phê bình có ý nghĩa quan trọng để mỗi Đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá lại mình xem mình đã hoạt động và làm việc đúng Điều lệ Đảng hay chưa. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ban hành mẫu bản tự kiểm điểm đối với đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

đầu tiên. Mẫu kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4:

ĐẢNG BỘ …

Ngành: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày… tháng… năm 20…

DANH SÁCH TIỆC CUỐI NĂM

– Họ và tên: ………….

– Ngày sinh: ……………………

– Ngày vào Đảng: ……………………

– Ngày chính thức: ……………………

– Đơn vị công tác: ……………………

– Ngành:………….

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, của ngành về công tác đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm…, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên theo điều lệ Đảng và tổ chức Đảng, tôi nghiêm túc kiểm điểm trước chi bộ những ưu điểm, khuyết điểm trong năm như sau:

I. Ưu điểm

1. Về chính trị tư tưởng

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm không chỉ trong môi trường công tác mà còn trong đời sống xã hội;

– Bản thân luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng bộ, của chi bộ;

– Bản thân tôi thấy luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của địa phương;

– Bản thân tôi luôn đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn tự giác học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của bản thân. Trong thực tế cuộc sống hiện nay, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch cho mình và phấn đấu thực hiện, rèn luyện bám sát kế hoạch đã đề ra và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua công việc, bản thân tôi luôn cố gắng làm việc mẫu mực để bạn bè, đồng nghiệp noi theo;

– Bản thân luôn ý thức giữ vững trình độ, phẩm chất cách mạng và phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm theo quy định và Điều lệ Đảng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng (tại nhà) mới

– Bản thân tôi luôn đề cao lối sống trung thực, thẳng thắn, hòa nhã với mọi người xung quanh;

– Bản thân luôn có tinh thần nêu cao công tác tự phê bình và phê bình trong chi bộ, trong chi bộ, trong Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của mọi người.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Đảm bảo đi làm đúng giờ, đúng quy định, quy định của nơi làm việc;

– Nộp báo cáo đầy đủ và đúng theo quy định nơi làm việc;

– Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần sáng tạo trong công tác, học tập và làm việc;

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng sống;

– Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao không chỉ ở đơn vị công tác mà còn trong các hoạt động, công tác của Đảng bộ;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi ủy, đảng bộ cơ sở;

– Bản thân tôi luôn tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng và gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Bản thân luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công việc cũng như trong chi bộ. Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ, đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đảng;

– Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt mọi quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các tổ chức đoàn thể để công việc thông suốt, hiệu quả;

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhìn nhận và khắc phục khuyết điểm của bản thân.

5. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn giữ vững lập trường vững vàng. Tuyệt đối chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Học tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng.

– Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử với đồng nghiệp và học sinh. Vừa giải quyết hiệu quả công việc, bước đầu đã khắc phục được tâm lý nôn nóng khi giải quyết công việc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản theo dõi công tác ép cọc đại trà và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

II. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

– Bản thân tôi nhận thấy chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến ​​trong sinh hoạt chi bộ do còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình; đôi khi cũng vì ngại đóng góp ý kiến, sợ ý kiến ​​của mình không được đồng tình, ủng hộ;

– Trong công tác tại đơn vị và trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách xử lý tình huống.

III. Hướng dẫn và biện pháp khắc phục

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan;

– Tự học tập và nghiên cứu, tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ Đảng;

– Trong giải quyết công việc phải đề cao tính linh hoạt nhưng cũng phải thận trọng, kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Cố gắng rèn luyện cho mình tính công bằng, khách quan, mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình một cách chân thành;

– Không chỉ đào tạo, nâng cao kiến ​​thức về Đảng bộ mà còn đào tạo, nâng cao kiến ​​thức nghiệp vụ công tác;

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ;

– Tôi cố gắng mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao;

– Tiếp tục đấu tranh và chung tay đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, đề cao vai trò tiên phong của Đảng viên.

IV. Mức phân loại tự chấp nhận (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

4.1. Phân loại chất lượng cán bộ, công chức:

– Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. – Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. – Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. – Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

4.2. Đánh giá chất lượng đảng viên:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách, thực hiện tốt nhiệm vụ. đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân, mong chi bộ và đảng viên góp ý xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa sai, tu dưỡng và rèn luyện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án hình sự theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

……………………

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP ĐOÀN, TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý trực tiếp

……………………

– Ý kiến ​​của lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi công tác:

……………………

– Kết quả đánh giá, xếp loại của cơ quan có thẩm quyền:

……………………..

…, ngày… tháng… năm 20…

T/M LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ)

……………………..

– Bộ phận phân loại chất lượng:

……………………

– Đảng bộ (chi bộ cơ sở) xếp loại chất lượng:

……………………

………., ngày …. tháng …. năm 20….

T/M BAN ĐẢNG (BAN)

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mục đích viết bản kiểm điểm, tự phê bình và phê bình:

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là công việc hàng năm của Đảng viên nhằm mục đích:

– Để từng cá nhân Đảng viên nhìn lại mình, xem năm qua mình đã làm tốt những gì, còn hạn chế gì. Khi nhận thức đúng về mình, Đảng viên ra sức phát huy ưu điểm, việc tốt và tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đó;

– Việc đánh giá lãnh đạo, lãnh đạo Đảng viên phải tự kiểm điểm để lãnh đạo nhận diện rõ và đánh giá đúng Đảng viên, xác định rõ Đảng viên đó có biểu hiện suy thoái. sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

– Tự soi xét trong mỗi Đảng viên là để làm cơ sở cho toàn thể tập thể nhìn nhận và hoàn thiện. Qua đó phát huy tối đa vai trò của tập thể, xây dựng một tập thể bền vững.

3. Nguyên tắc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên:

Việc kiểm điểm và tự phê bình của đảng viên phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

– Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật;

– Bảo đảm lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc;

– Kết quả cũng như hiệu quả công việc được lấy làm thước đo trong đánh giá, xếp loại hàng năm;

– Phải đồng bộ, thống nhất với cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương;

– Bảo đảm nguyên tắc phê bình và tự phê bình trung thực, khách quan, toàn diện; phản biện phải công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền;

– Thực hiện nguyên tắc gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận