Mẫu bản kiểm điểm học sinh trốn tiết, trốn học, ra khỏi chỗ ngồi

Bản kiểm điểm của học sinh thường được học sinh viết trong thời gian sau khi xảy ra sự việc, hành vi Bởi vì vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Học sinh viết bản kiểm điểm để tường trình sự việc đã xảy ra, nhận lỗi về hành vi của mình và tự kiểm điểm.

1. Đánh giá là gì?

– Bản kiểm điểm là văn bản do cá nhân viết ra để tự kiểm điểm, đánh giá lại hành vi của mình khi mắc lỗi, tự kiểm điểm trong một thời gian đã làm và đã làm một việc gì đó hoặc đưa ra, để có thể rút ra bài học kinh nghiệm. từ kinh nghiệm này và lập kế hoạch cho thời gian tới.

– Đối tượng viết bản kiểm điểm có thể hầu hết mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp,.. đều có thể tự viết bản kiểm điểm hoặc viết theo yêu cầu của người khác để kiểm điểm những sai phạm, hành vi của mình. Tôi đã gây ra. Đặc biệt, việc kiểm điểm thường được áp dụng đối với học sinh.

– Phiếu điểm học sinh là biểu mẫu do học sinh tự viết, không theo khuôn mẫu nào để tự kiểm điểm, đánh giá lại và điều chỉnh hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc tự kiểm điểm trong một năm học, một học kỳ đã làm gì, đã làm gì. vi phạm để có hướng phát triển, sửa chữa cho học kỳ sau.

Bản kiểm điểm của học sinh thường được học sinh viết trong thời gian sau khi xảy ra sự việc, hành vi Bởi vì vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Học sinh viết bản kiểm điểm để tường trình sự việc đã xảy ra, nhận lỗi về hành vi của mình và tự kiểm điểm.

2. Phiếu kiểm điểm học sinh bỏ lớp, bỏ lớp, ra khỏi chỗ ngồi tốt nhất:

2.1. Danh sách kiểm tra trốn học mẫu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày…. năm…….

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính gửi BGH nhà trường:……………………

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:……………………

Tên tôi là ……………………. Em là học sinh lớp……………………

Tôi thành thật xin lỗi về những sai sót của mình như sau:

Nội dung sự kiện: Vào thứ Năm….ngày…tháng…năm…. Bạn đã bỏ một lớp học toán mà không có sự đồng ý của giáo viên phụ trách? ảnh hưởng Kế tiếp lớp và làm phiền giáo viên.

Em xin hứa lần sau không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỉ luật do nhà trường và cô giáo đề ra.

Xem thêm bài viết hay:  Chầu Đệ Tam là ai? Sự tích về Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ?

Em kính mong các thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em sửa chữa những sai sót và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Cảm ơn rất nhiều!

…………, ngày tháng năm

Chữ ký của học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên) Chữ ký của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu phiếu báo học sinh trốn học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính thưa: – Thầy (cô giáo) chủ nhiệm lớp….

– Cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo bộ môn….

Tôi tên là:…………………….. Sinh ngày……………………..

Là học sinh lớp……………………. Trường học:……………………………………………..

Hôm nay, tôi viết bản kiểm điểm này để thú nhận lỗi lầm của mình như sau:

Ngày ………….. em đã phạm tội trốn học đi chơi mà không được sự đồng ý của cô giáo. Em nhận thấy hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nếu tái phạm, tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật mà thầy cô và lớp đề ra. Em mong thầy cô và các bạn thứ lỗi, giúp đỡ để em có nhiều tiến bộ hơn trong học tập.

Cảm ơn rất nhiều!

Chữ ký của học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên) Chữ ký của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên

2.3. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính thưa: Hiệu trưởng …………………………..

Tên tôi là:………………………………………..

Học sinh lớp ………….. Trường……………………..

Trong học kỳ……(năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em gặp những thuận lợi và khó khăn sau

Hoạt động phong trào:……………………

Học:……………………………………………..

Các vấn đề khác:……………………………………..

– Khuyết điểm: Trong học kì vừa qua…… em đã phạm một số lỗi sau:

Vắng phép xin quay lại

Không chuẩn bị bài

Bị chỉ trích bởi các nhà quản lý

SDB bị chỉ trích

Các vi phạm khác:……………………………………………………….

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………….

* Ý kiến ​​cá nhân: …………………….

Trên đây là tự kiểm điểm của cá nhân tôi. Em mong thầy xem xét, xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng chấp hành nội quy và học tập tốt hơn nữa. Tôi xin cảm ơn!

……………, ngày tháng năm…….

người viết bài đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Bài phê bình được sử dụng trong những trường hợp nào?

Bản tường trình của học sinh thường được dùng trong hai trường hợp:

Xem thêm bài viết hay:  Chế tài là gì? Các hình thức của chế tài và cho ví dụ cụ thể?

– Kiểm tra khi học sinh có hành vi Bởi vì vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

– Tổng kết cuối năm để tự đánh giá, tổng kết thành tích, kết quả đạt được; điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong năm học vừa qua.

4. Nội dung kiểm điểm của học sinh

Nội dung của Bản kiểm điểm sinh viên bao gồm đầy đủ thông tin từ tên nước, slogan tương tự như các mẫu đơn khác, tên bản kiểm điểm. được trình bày rõ ràng và chi tiết. Tiếp theo là thông tin cá nhân của người nhận xét, họ và tên, học sinh học lớp nào, trường nào, học kỳ nào, điểm mạnh, điểm yếu cùng với những lỗi mắc phải được trình bày rõ ràng cùng với số lần mắc lỗi cụ thể. trong bàn. Sau khi tự đánh giá mọi hoạt động phong trào đến học tập cũng như các vấn đề khác, học sinh tự xếp loại hành vi của mình cùng với những ý kiến ​​cá nhân cụ thể nhất.

Trong học bạ các bạn cũng cần thể hiện hết những bài làm hay hoạt động của mình để có thể đánh giá và đưa ra kết quả chấm điểm hợp lý nhất. Trong bản kiểm điểm, các em cần thể hiện bằng ngôn ngữ sinh động, kèm theo lời hứa sẽ phấn đấu làm tốt nhất công việc và nội quy của trường. Với mẫu đánh giá, học sinh có nhiều mẫu khác nhau để sử dụng cho từng trường hợp. Học viên có thể tìm hiểu và lựa chọn cho mình những mẫu đơn giản và phù hợp nhất.

Phiếu điểm học sinh được sử dụng trong nhiều trường hợp, học sinh phạm những lỗi cơ bản trong học tập trên lớp như nói chuyện, đến lớp muộn, không nhớ bài cùng với nhiều lý do không phê khác. hạnh kiểm đúng mực, không đúng đồng phục, học lực kém… Tất cả những điều đó là lý do để viết bản kiểm điểm. Cách viết bản kiểm điểm đối với mỗi công việc là khác nhau, nội dung có phần trình bày khách mời nên tùy từng vi phạm mà học viên tìm hiểu cách viết bản kiểm điểm phù hợp nhất.

Có nhiều học sinh không biết viết bản kiểm điểm như thế nào cho đúng, không biết làm thế nào để hoàn thành bản kiểm điểm một cách nhanh chóng và gửi cho thầy cô, nhà trường. Trong mỗi lần kiểm điểm, học sinh cần trình bày rõ ràng những sai sót của mình cũng như rút kinh nghiệm cho lần sau, tránh viết kiểm điểm thường xuyên, ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 14

– Bố trí bản kiểm điểm cho học sinh khi có hạnh kiểm Bởi vì Học sinh vi phạm:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…).

+ Ghi rõ tên tài liệu (nhận xét cá nhân).

+ Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm.

+ Họ và tên học sinh viết bản kiểm điểm, thông tin lớp học.

+ Nội dung kiểm điểm: hạnh kiểm Bởi vì vi phạm, nguyên nhân vi phạm.

+ Nhận ra lỗi sai và cam kết nếu mắc lại.

+ Địa điểm và thời gian thực hiện việc rà soát.

+ Chữ ký của học sinh và chữ ký của phụ huynh học sinh.

– Bố cục bản kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm học của học sinh:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…).

+ Tên văn bản (Bản tự kiểm học kỳ…, năm học…/năm học….).

+ Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm…

Trong suốt học kỳ…. năm học… hay trong năm học… bạn có những thuận lợi và khó khăn sau:

Nêu những ưu điểm: Trong học tập, trong hoạt động phong trào và các hoạt động khác.

Nêu những thiếu sót của bạn (vi phạm, điểm yếu của bản thân).

+ Tự xếp loại hạnh kiểm của bản thân.

+ Địa điểm và thời gian viết bản kiểm điểm.

+ Chữ ký của học sinh và chữ ký của phụ huynh.

5. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm học sinh

– Mặc dù bản đánh giá là một tài liệu thông thường và được viết bởi cá nhân. Tuy nhiên cũng cần đảm bảo một số nội dung và quy tắc:

– Quốc hiệu: Nên viết bằng chữ in hoa và trình bày ở giữa trang

– Tiêu đề: Cần trình bày rõ nội dung đánh giá, viết in hoa và trình bày ở giữa trang.

– Ngày lập hồ sơ là bắt buộc

– “Kính gửi”: cần ghi rõ gửi cho ai và trình bày ở giữa trang.

– Thông tin của người phản biện cần được ghi rõ ràng, bao gồm tên, lớp, v.v.

– Thời điểm vi phạm cũng như lý do viết bản kiểm điểm.

– Lời hứa, cam kết của bản thân về hành vi vi phạm

– Cuối cùng sẽ là chữ ký của người viết bản kiểm điểm, có thể có chữ ký của người làm chứng (trong trường hợp học sinh viết bản kiểm điểm thì có thể có chữ ký của phụ huynh).

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm học sinh trốn tiết, trốn học, ra khỏi chỗ ngồi của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận