Mẫu bản kiểm điểm học sinh bị ghi Sổ đầu bài mới nhất

Bản kiểm điểm học sinh không chỉ dùng khi chúng ta mắc lỗi mà nó còn dùng để chúng ta nhìn lại một năm học, một học kỳ đã qua, học sinh đã đạt được những gì, vi phạm những gì. . Dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm học sinh hay gặp nhất được sử dụng trong trường học không theo dõi bài học, bị điểm kém, đánh nhau, nói chuyện riêng, không chép bài, không làm bài tập… Mời các bạn tham khảo mẫu :

Đầu tiên. Mẫu bản kiểm điểm của học sinh (Mẫu tổng hợp):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÀI ĐÁNH GIÁ

Kính thưa : (Đầu tiên)

Ban giám hiệu nhà trường: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Thầy/cô chủ nhiệm lớp: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Giáo viên bộ môn: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………………………………………… …………………… .

Lớp học ở trường: ……………………………………………………………………………………………… …… ……………….

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Tên cha (mẹ hoặc cha đỡ đầu)): ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Tôi viết bản kiểm điểm trình bày những thiếu sót của mình như sau: (2)

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

Với mức độ vi phạm như đã trình bày ở trên, căn cứ vào Nội quy, Quy chế của Nhà trường, tôi xin nhận hình thức: (3)……………………. ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………….

…….., ngày…. Có thể….

Chữ ký của học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cứu ý tưởng:

(Đầu tiên) Điền thông tin người nhận: Trường, Khoa, Giáo viên công nghệ, Giáo viên bộ môn

(2) Cho biết Nội dung: thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ án, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ án do mình gây ra. Đồng thời gian, nênu thái độ hối lỗi suy nghĩ, hứa sửa chữa khuyết điểm của bản thân, nguyện vọng và cam kết sau sự việc)

(3) Chọn chọn hình thức Hình thức kỷ luật được ghi nhận bằng một trong các hình thức sau: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hoặc Buộc thôi học.

2. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh trong trường hợp học sinh không học thuộc bài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———-

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính thưa:

Ban giám hiệu nhà trường: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Thầy/cô chủ nhiệm lớp: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Giáo viên bộ môn: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….

Học sinh lớp:……………………. Trường học: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….

Theo nội quy, quy định của lớp học. Tôi xin nghiêm chỉnh tự kiểm điểm lỗi của mình như sau:

Nêu lý do: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Thế là tôi quên học bài cũ và bị ghi vào vở. Hành vi này của cô đã làm ảnh hưởng đến lớp, đặc biệt là sự thi đua của lớp trong tuần qua. Tôi nhận thấy lỗi của mình và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật mà thầy/cô giáo đưa ra.

Xem thêm bài viết hay:  Ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất sau Thế chiến thứ 2

Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Em kính mong các thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em sửa chữa những sai sót và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Cảm ơn rất nhiều!

…………, ngày tháng năm…….

Chữ ký của học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh trong trường hợp tổng kết học kỳ/năm học/tuần học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

BẢNG KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ…….. (năm học 20…… – 20……)

Kính thưa: Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….

Học sinh lớp:……………………. Trung học phổ thông: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….

Trong học kỳ …… (năm học 20.…… – 20…..) vừa qua, tôi có những thuận lợi và khó khăn sau.

– Về ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Hoạt động phong trào: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Học: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

Các vấn đề khác: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì vừa qua em đã phạm một số lỗi sau:

Vi phạm lỗi

Vắng phép xin quay lại

Vắng mặt không lý do

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập về nhà

đừng học

Bị điểm kém (<5)

không có phù hiệu

không có đồng phục

Bị chỉ trích bởi các nhà quản lý

Mất TT

SDB bị chỉ trích

Trận đánh

Vô lễ với giáo viên

lần

Vi phạm khác: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

* Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

*Ý kiến ​​cá nhân: ……………………………………………………………………………………………… …………………….

em Tôi viết đơn này xin phép được tự kiểm điểm quá trình học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ vừa qua. Kính mong cô giáo xem xét, xếp loại hạnh kiểm ……..cho bạn.

Em xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kỳ tới. Tôi xin cảm ơn!

……., ngày tháng năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu học bạ đối với trường hợp học sinh đánh nhau trong giờ học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐẶC ĐIỂM BẢO MẬT

Kính thưa: – Bảng: …………………………………………………….
– Hiệu trưởng: ………………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………….sinh viên lớp: ……… Trường học: ……………….

Hiện đang ở với (đối với học sinh không ở cùng cha mẹ): ……………………….

Xem thêm bài viết hay:  Thất nghiệp tự nhiên là gì? Tác động của thất nghiệp tự nhiên?

Tên cha:……………………………………………………….. Số điện thoại:……………………. ………….

Tên mẹ:……………………………………………………….. Số điện thoại:……………………. ………….

Số điện thoại liên hệ gần nhất (đối với học sinh không ở cùng cha mẹ): ……………………………………………………..

Vi phạm nội quy ngày……tháng…..……lần vi phạm thứ:………………………………………………

Nội dung vi phạm:

Ngày…. ngày… tháng…. năm…. Trong lớp:

Vì một số lý do cá nhân, bạn và tôi…. Có những hiểu lầm và mâu thuẫn. Do không kiềm chế được cảm xúc, em đã đánh bạn cùng lớp khiến bạn này bị thương nhẹ ở tay nên bị ghi vào vở. Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm nội quy của Trường, của lớp.

Tôi viết đơn này xin tự kiểm điểm về hành vi của mình, đồng thời xin nhận mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường và Thầy giáo. Em tha thiết kính mong thầy/cô xem xét, lượng thứ khoan hồng và cho em cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………., ngày tháng năm…….

người viết bài đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Tại sao học sinh phải viết bản kiểm điểm và những lỗi thường gặp:

Học bạ học sinh là văn bản viết tay thường được sử dụng trong trường hợp học sinh có sự việc hoặc hành vi vi phạm nội quy, quy định của nhà trường. Học sinh viết bản kiểm điểm để tường trình sự việc đã xảy ra, nhận lỗi về hành vi của mình và tự kiểm điểm.

Đôi khi, mẫu bản kiểm điểm học sinh không chỉ dùng khi chúng ta mắc lỗi mà còn dùng để chúng ta nhìn lại một năm học, một học kỳ đã qua, chúng ta đã đạt được những gì, có thành tích gì. thành tích hay vi phạm nào. Dưới đây là một số mẫu đánh giá học sinh phổ biến nhất và một số vi phạm phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy trong sổ ghi chép của mình:

Bản tường trình nhận lỗi không làm bài tập,

Nhận xét nói chuyện riêng trong giờ

đánh giá chiến đấu,

Đánh giá không sao chép giấy tờ,

Tự nhận xét những học sinh không thuộc bài,

Tố cáo học sinh không đội mũ bảo hiểm vi phạm giao thông,

Bản tự kiểm điểm về việc tự ý nghỉ học,…

6. Cách lấy chữ ký của phụ huynh:

Các bạn, các bạn phải hiểu rằng xin chữ ký của phụ huynh trong bản kiểm điểm là bước khó khăn nhất. Có người khi xin chữ ký sẽ được dạy cả buổi, nhưng có những gia đình cha mẹ khó tính, nghiêm khắc thì không được. sẽ bị cha mẹ khiển trách, thậm chí trừng phạt. Vì vậy, việc khéo léo xin chữ ký của bố mẹ là vô cùng quan trọng. Chúng ta nên chọn một số cơ hội sau:

Xem thêm bài viết hay:  Con lắc lò xo là gì? Lý thuyết, bài tập con lắc lò xo Vật lý lớp 12

– Thể hiện thái độ hối lỗi: Khi nhận ra những lỗi lầm sau đây của mình, học sinh cần biết ăn năn, sửa chữa để trở thành con ngoan trò giỏi, chăm ngoan trong học tập cũng như việc nhà, giữ không khí vui vẻ trong gia đình, làm vui lòng cha mẹ.

– Tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa: Chọn đúng lúc cha hoặc mẹ ở nhà một mình, không tiếp khách, không bận rộn. Tâm trạng của bố hoặc mẹ phải thoải mái, vui vẻ, cởi mở.

– Bình tĩnh, kiên trì, giải thích hợp lý: thành thật trình bày đầy đủ về việc làm sai trái của mình, mức độ ảnh hưởng, sự khiển trách, nhắc nhở của giáo viên. Đồng thời, thể hiện thái độ ôn hòa, đúng mực với cha mẹ, thành khẩn ăn năn hối lỗi và hứa lần sau không tái phạm.

– Các bạn cần chú ý xin chữ ký thật của bố mẹ, không được phép giả mạo chữ ký, ý kiến ​​của bố mẹ.

7. Trước khi viết review, bạn cần chuẩn bị những gì?

Biết cách viết bản kiểm điểm nhưng không chuẩn bị kỹ ngay từ đầu thì học sinh cũng khó có được một bản tường trình hoàn chỉnh, vì vậy khi viết cần chuẩn bị đầy đủ, hoàn thiện mới đưa vào thực tế. mang lại hiệu quả cao, cụ thể:

– Phải hiểu rõ tại sao, nguyên nhân do đâu mà phải viết bản kiểm điểm, nhìn nhận đúng mức độ nặng nhẹ của hành vi vi phạm.

– Tìm hiểu trước xem có cách nào để điều chỉnh hành vi của bạn không? Vì trong bản kiểm điểm cần ghi cụ thể các lỗi vi phạm này để các bạn nhớ lần sau không vi phạm nữa.

– Đối với những em có kỹ năng viết tốt, vốn từ phong phú, phong phú thì việc viết một bài phê bình không khó chút nào, nhưng đối với những em lần đầu mắc lỗi thì có lẽ không dễ chút nào. Không có kinh nghiệm là khá khó khăn. Vì vậy, hãy chú ý đến những điều mà chuẩn bị một tâm thế tốt và sẵn sàng nhận lỗi.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm học sinh bị ghi Sổ đầu bài mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận