Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo điều 30 kèm hướng dẫn

Kiểm điểm Đảng viên là hoạt động thường xuyên mà Đảng viên cần đảm bảo. Dưới đây là bài phân tích mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo điều 30 kèm theo hướng dẫn.

1. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30 hướng dẫn:

BAN ĐẢNG CỤ THỂ TỈNH………….

PHÒNG ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày tháng năm….

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA

ĐẢNG VIÊN THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG VIÊN VIỆT NAM

Kính gửi: Chi nhánh ………….

Tên tôi là: …………….

Ngày sinh: …………….

Quê hương: ………………

Ngày vào Đảng: …………

Chức vụ Đảng: ………….

Chức vụ chính quyền: ………….

Chức vụ công ty:……………………

Hiện tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ…….. Tôi là Phó trưởng phòng Chính sách, Tuyên truyền và Phát triển Hợp tác xã.

– Thực hiện Quyết định số…………..ngày…tháng…. năm…… của Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh “Về việc kiểm tra việc chấp hành Điều 30 Điều lệ Đảng đối với đồng chí ………….” Tôi xin báo cáo nội dung tự kiểm tra như sau:

I. Ưu điểm và nguyên nhân:

1. Phẩm chất chính trị:

Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm theo quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thực hiện quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản; kiên định, không nao núng trước khó khăn, thử thách.

2 Đạo đức lối sống:

Chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, có ý thức đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt công tác đấu tranh xây dựng Đảng.

Có lối sống trong sáng, lành mạnh, dám đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

– Đối với chức danh Phó Trưởng phòng Chính sách, Tuyên truyền và Phát triển Hợp tác xã:

Cùng với Trưởng phòng tham mưu giúp việc trực tiếp, là Thường trực Ban tổ chức, điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Liên minh Hợp tác xã, theo dõi tình hình, tổng hợp thông tin; tiếp nhận thông tin từ cấp trên, nghiên cứu đề xuất công tác chỉ đạo điều hành khối kinh tế tập thể. Tổng hợp, đề xuất chế độ chính sách đối với tổ hợp tác, hợp tác xã.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định mới nhất

– Đối với công tác thi đua, khen thưởng:

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo phụ trách công tác Thi đua khen thưởng phân công, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, tiến độ do Ban Thường vụ đề ra.

– Đối với công việc tập thể:

+ Là một đảng viên trẻ, các chi đoàn viên luôn cùng với BCH xây dựng chương trình hoạt động của chi bộ và đôn đốc việc thực hiện chương trình đó; Năm 2012, Chi đoàn được bầu là Cụm trưởng Khối thi đua khối, cùng Chi đoàn tham gia mọi hoạt động. Tổ chức giao lưu thể thao nhân năm quốc tế Hợp tác xã, Đoàn thể đạt giải nhất khối thi đua.

+ Trong năm…… BCH Công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp giữa Công đoàn và Ban Thường vụ cơ quan, nhằm cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

– Đối với công tác Đảng:

Thực hiện nghiêm túc Quy chế, quy định của Đảng, quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Học tập và viết bài đầy đủ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt và đóng đảng phí, đoàn phí, đoàn phí đầy đủ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức và kỷ luật, chấp hành nghiêm túc sự phân công, phối hợp công tác của Ban Thường vụ và chi bộ.

Chấp hành nội quy, quy định của Cơ quan.

5. Trách nhiệm đối với địa phương và gia đình: (nơi cư trú, nơi sinh sống):

– Chấp hành tốt các quy định của địa phương và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia các hoạt động đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động;

– Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng tình làng nghĩa xóm (đừng để gia đình mất đoàn kết);

– Trách nhiệm với gia đình: Là nòng cốt, là tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc,

– Bản thân các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại mới nhất năm 2023

6. Lý do thuận lợi:

Luôn tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo, phối hợp với các bộ phận khác trong cơ quan;

Tôi luôn tích cực nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công việc chuyên môn của mình;

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; Bản thân luôn lắng nghe ý kiến ​​nhận xét, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp và kịp thời sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm;

II. Nhược điểm và nguyên nhân:

– Chưa mạnh dạn phát biểu trong các cuộc họp cơ quan cũng như các cuộc họp chi nhánh.

– Trong sắp xếp công việc chưa khoa học.

– Đôi khi hơi nóng tính, thậm chí to tiếng.

* Nguyên nhân của những hạn chế

Do khả năng, cũng như trình độ lý luận còn hạn chế; Có những lúc làm việc trên văn bản chưa khoa học dẫn đến không đạt hiệu quả.

III. Hướng khắc phục:

Tôi sẽ cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; tự nghiên cứu, học hỏi từ sách, báo, các kênh thông tin khác và đồng nghiệp để nâng cao nhận thức; tích cực hơn nữa trong công tác chuyên môn cũng như công tác khác của cơ quan, đoàn thể; trong mọi trường hợp không được chủ quan;

Trên đây là nội dung báo cáo tự kiểm tra theo nội dung kế hoạch kiểm tra do Chi ủy chi bộ giới thiệu. Mong các đồng chí trong chi bộ góp ý thêm để tôi khắc phục, sửa chữa những tồn tại để tôi ngày càng hoàn thiện mình, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÓNG VIÊN

TỰ KIỂM TRA

2. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30:

Khi viết bản kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30, cá nhân lưu ý cần cung cấp những thông tin sau:

Phần thông tin cá nhân: Đảng viên phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người kiểm điểm vào phần thông tin.

A- Về nội dung kiểm tra (ghi rõ nội dung, thời gian kiểm tra ghi trong quyết định).

– Nội dung: Kiểm tra theo điều 30.

– Thời gian kiểm tra: Tháng….năm….

B- Phần tự kiểm tra.

I. Điểm mạnh: Nêu điểm mạnh của bạn trong năm qua

II. Khuyết điểm, khuyết điểm: Bên cạnh những ưu điểm cũng cần nêu rõ những khuyết điểm, khuyết điểm mà Đảng viên trong năm qua chưa làm được.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

III. Nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém: Nêu nguyên nhân của khuyết điểm mà bản thân chưa làm được, từ nguyên nhân chủ quan đến nguyên nhân khách quan.

IV. biện pháp khắc phục

Nêu một số cách khắc phục điểm yếu của bản thân.

V- Ý kiến, đề nghị, đề xuất.

Đưa ra một số kiến ​​nghị của bản thân về chi nhánh, những đề xuất để chi nhánh phát triển trong năm mới.

VI- Tự kiểm điểm: Tự kiểm điểm về bản thân trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hay chưa.

3. Ý nghĩa của việc kiểm điểm Đảng viên:

Việc kiểm điểm Đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình sinh hoạt Đảng của mỗi cá nhân, cũng như đối với kết quả của chi bộ nơi cá nhân đó sinh hoạt. Như sau:

Bản kiểm điểm Đảng viên là sự kê khai, tự đánh giá của một cá nhân Đảng viên với quá trình và kết quả hoạt động Đảng của mình. Khi trở thành Đảng viên, sinh hoạt trong một Chi bộ nhất định, mỗi cá nhân sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận những công việc cụ thể. Nhiệm vụ của những Đảng viên này là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có Đảng viên chưa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của cá nhân chủ thể đó cũng như hoạt động của cơ quan, tổ chức đó. Bản kiểm điểm Đảng viên là cơ sở để cá nhân Đảng viên trình bày kết quả hoạt động của mình, những ưu điểm, khuyết điểm của những kết quả đó. Từ đó, Đảng viên phải chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Thông qua bản kiểm điểm này, Đảng viên sẽ nhận thức rõ về công tác Đảng của mình, từ đó nâng cao ý thức hoạt động, khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động. bản thân.

– Đối với chi bộ có Đảng viên sinh hoạt: Thông qua việc nhận xét Đảng viên, cán bộ chức năng sẽ nắm được tình hình hoạt động của Đảng viên. Từ đó đưa ra phương hướng điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, thúc đẩy sự lớn mạnh của chi nhánh.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo điều 30 kèm hướng dẫn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận