Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch đảng viên, bản kiểm điểm chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú, các mối quan hệ tại nơi cư trú của đảng viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tại đây.

1. Bảng kiểm Đảng viên sinh hoạt Đảng nơi cư trú gồm những gì?

Kiểm điểm cá nhân là việc cá nhân tự đánh giá, nhận xét mức độ khuyết điểm, khuyết điểm của mình, từ đó nêu cao trách nhiệm về khuyết điểm và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản dành cho Đảng viên, giúp Đảng viên tự đánh giá mức độ sai phạm của mình khi mắc lỗi, đồng thời nhận rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm. .

Bản kiểm điểm Đảng viên nơi cư trú là mẫu được lập trên cơ sở tự kiểm điểm về những nội dung chủ yếu như tư tưởng, phẩm chất, nhận thức, nghiệp vụ công tác của Đảng viên nơi cư trú. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu Đảng viên hướng tới trong tương lai. Biểu mẫu phải được lập chi tiết, trung thực, trong trường hợp này sẽ là căn cứ để kiểm phiếu, đánh giá Đảng viên.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 có hướng dẫn

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt Đảng nơi cư trú mới nhất:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng năm….

BÀI ĐÁNH GIÁ

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

Kính thưa:

– Chi nhánh…

– Đảng ủy phường…

Tên tôi là:……Sinh nhật:….

Ngày vào Đảng:……Chính thức:….

Hiện đang công tác tại trường…

Sống tại chi nhánh…

Sinh hoạt chi bộ thôn….- Đảng ủy xã…..

ĐẢNG VIÊN

Tôi và gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của tổ dân phố, khu liên gia, đặc biệt:

– Luôn kiên định lập trường, chỉ thị, quyết định của Đảng, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật.

– Luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Đồng thời luôn có tinh thần tự giác cao trong công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng công tác.

– Lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; cấm rượu chè, cờ bạc, quan hệ nam nữ bất chính; hàng năm kê khai trung thực, đúng mức tài sản, thu nhập cá nhân; không tham ô, lãng phí hoặc bao che cho việc tham ô, lãng phí.

Xem thêm bài viết hay:  Thái tuế là gì? Tuổi phạm Thái tuế năm nay và cách hóa giải?

– Là một Đảng viên, tôi luôn trung thực, tử tế với mọi người, thẳng thắn, có ý thức tạo dựng và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; tuyên truyền pháp luật cũng như chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

– Đặc biệt, tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái, chia rẽ, bất hòa, thiếu tôn trọng, thù địch với người góp ý, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để hoàn thiện bài phát biểu của mình. và việc làm.

– Luôn lắng nghe ý kiến ​​góp ý của nhân dân, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân luôn được tôn trọng và phát huy cao độ.

– Tích cực tham gia các phong trào do ngành, địa phương phát động như quỹ vì người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ đồng bào lũ lụt… có khả năng làm tốt các hoạt động xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ ấm.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng thực hiện chủ trương, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Bản thân tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, sống giản dị, gần gũi với bà con, lối xóm, thể hiện tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ cơ sở và có ý kiến ​​trình bày với chi bộ về những vấn đề chung của địa phương.

– Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú năm .. Tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của cấp ủy nơi tôi sinh hoạt về những ưu điểm và khuyết điểm. Cá nhân tôi mong rằng trong thời gian tới tiếp thu và phát huy tốt hơn nữa những mặt tốt, nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú:…….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Ỷ La là ai? Đền Mẫu Ỷ La ở đâu? Lễ hội đền Mẫu Ỷ La?

Ngày tháng năm….

Chi nhánh T/M

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm….

kiểm điểm đảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

3. Quy định về đánh giá Đảng viên:

3.1. Nguyên tắc, mục đích đánh giá, bình xét, phân loại Đảng viên:

Tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng hàng năm để tập thể lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ sở, đơn vị và cá nhân tự phê bình, sửa chữa, từ đó phát huy ưu điểm, kiến ​​nghị những vấn đề then chốt. giải pháp khắc phục hạn chế. khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực thi công vụ; làm cơ sở triển khai các nội dung về công tác cán bộ; phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Sau kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhìn đúng không bảo vệ, nhìn sai không đấu tranh; phải nhận rõ những biểu hiện cần chấn chỉnh, khắc phục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lấy kết quả đánh giá của tập thể làm cơ sở để đánh giá cá nhân, lấy kết quả đánh giá của cá nhân để hoàn thiện đánh giá của tập thể.

Tiến hành đánh giá liên tục, đa chiều, dựa trên tiêu chí, sản phẩm cụ thể để so sánh các địa điểm tương tự và công bố kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp, lãnh đạo tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng.

3.2. Nguyên tắc kiểm tra đảng viên:

– Chấp hành chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– kiểm soát nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; công bằng, khách quan và toàn diện; công bằng, công khai và minh bạch; quyền hạn và trách nhiệm phù hợp.

– Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; là thước đo chính để đánh giá, xếp hạng hàng năm.

– gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; Người quản lý, người làm công tác quản lý, lãnh đạo chịu trách nhiệm về lĩnh vực có kết quả, hiệu quả hoạt động của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 30

3.3. Căn cứ nhận xét, đánh giá, xếp loại Đảng viên:

– Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân.

– cơ chế làm việc và nội quy làm việc của nhóm; các quy định về thực hiện điều lệ, quyết định, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị, phong cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử.

– Chương trình, kế hoạch công tác, mục tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hàng năm.

– Bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện hàng năm của cá nhân.

– môi trường, điều kiện lao động và làm việc và đặc trưng giới tính.

xem thêm: Mẫu biên bản kiểm điểm tập thể cấp ủy cuối năm 2023

4. Tại sao phải viết bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?

Bản kiểm điểm Đảng viên nơi cư trú thường được viết vào cuối năm, để Đảng viên tự cân nhắc những ưu, khuyết điểm của mình trong việc chấp hành các quy định của Đảng ở nơi cư trú trong cả năm.

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ phải kiểm điểm và tự phê bình, trừ một số trường hợp đặc biệt như sau: Khi:

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng

Vì vậy, mức độ kiểm điểm Đảng viên nơi cư trú do chi bộ nơi sinh hoạt quyết định. Kiểm điểm với cấp trên các cấp như: Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị mình là thành viên. Hay hơn nữa là kiểm điểm trước một ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Chi tiết: Đảng viên giữ 3 chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên. Ngoài việc rà soát tại các địa điểm nêu trên, còn có thể rà soát tại các địa điểm khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận