Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một trong những vinh dự của mọi công dân Việt Nam. Là Đảng viên phải có đủ phẩm chất, trình độ đạo đức được quy định trong Điều lệ Đảng. Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng phải làm bản kiểm điểm theo quy định.

1. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng gồm những gì?

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là mẫu văn bản bao gồm các nội dung sau: thông tin Đảng viên làm bản kiểm điểm (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại, ngày vào đảng, ngày tháng năm sinh). ngày vào đảng, ngày, tháng, năm sinh, vào đảng chính thức, nơi công tác và sinh hoạt hiện nay, ưu điểm, khuyết điểm, biện pháp khắc phục, chữ ký bản tự kiểm điểm, nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ.

– Mẫu bản kiểm điểm đảng viên đã chuyển sinh hoạt Đảng là căn cứ để xem xét, tự kiểm điểm của đảng viên đã chuyển sinh hoạt Đảng về tư cách, đạo đức, lối sống, phẩm chất và trách nhiệm đối với Đảng viên. nhiệm vụ được giao. tổ chức thi hành kỷ luật trong nội bộ Đảng,.. để từ đó có cách giải quyết, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phát huy ưu điểm để ngày càng hoàn thiện, trở thành người đảng viên ưu tú, gương mẫu.

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng được dùng làm căn cứ kiểm điểm và tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng. Khi điền vào mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, các bạn lưu ý cần điền đầy đủ những thông tin cơ bản, cần thiết đã nêu trong mẫu và phải trình bày một cách trung thực, khách quan.

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là một trong những thủ tục không thể thiếu trong quá trình Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1 ngày …. tháng …. năm…….

BẢNG KIỂM TRA ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: Đảng ủy chi bộ………(2)

Đảng bộ…………(2)

– Tôi tên là:……(3)

– Sinh ngày……..(4)

– Chỗ ở hiện tại:……(5)

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày……. tháng…….năm……(6)

– Tại chi nhánh:…………(7)

– Ngày chính thức:…. tại chi nhánh:…………(8)

– Hiện đang công tác, sinh hoạt tại chi bộ:…(8)…..Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, tôi tự nhận xét như sau:

Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán đất chưa tách thửa mới và chuẩn nhất

– Chấp hành và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến ​​thức, tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác truyền thông đại chúng của bản thân.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, nhà giáo. Có tinh thần chống tham nhũng, quan liêu lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết tập thể trong sinh hoạt chi bộ và cơ quan, luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình làm việc tôi luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về phương diện giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu học tập nâng cao chuyên môn, đọc sách báo để tích lũy kiến ​​thức chuyên môn. Đến lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với công việc tập thể, tôi luôn nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bắc Giang [Ly hôn nhanh tại Bắc Giang]

Kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

Về hạn chế và nhược điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, tình cảm của học sinh chủ nhiệm

– Đôi khi không dám góp ý cho các thành viên trong nhóm

Biện pháp khắc phục khuyết điểm, khuyết điểm:

Quan tâm hơn đến từng đảng viên trong chi bộ để tìm cách giúp đỡ họ và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý cho đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ và đảng bộ. Nay do tôi xin chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ…, chi bộ…(8)

Kính mong Đảng ủy, Chi bộ …(8) .. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa sẽ luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN QUỸ ĐẢNG ……………………

……, ngày tháng năm……..
BAN T/M
BẢO VỆ

BÊN ………… KHẲNG ĐỊNH…….
Chữ ký của đồng chí:……

…., ngày tháng năm……..
BAN ĐẢNG T/M
BẢO VỆ

3. Hướng dẫn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng:

(1): Ghi ngày, tháng, năm lập bản kiểm điểm.

(2): Ghi tên chi bộ, đảng bộ nơi đảng viên sinh hoạt

(3): Ghi tên Đảng viên

(4): Ghi ngày, tháng, năm sinh của Đảng viên

(5): Ghi nơi ở hiện tại của Đảng viên

(6): Ghi ngày, tháng, năm trong lý lịch Đảng viên

(7): Điền tên chi nhánh

(8): Ghi ngày vào đảng chính thức, tên chi bộ.

4. Quy định về quyết định kỷ luật đảng viên:

– Tại Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về trình tự xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên, theo đó:

+ Đối với trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật dẫn đến phải kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng. Nếu trong trường hợp Đảng viên đó từ chối kiểm điểm hoặc bị bắt tạm giam thì Điều lệ tổ chức Đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật đối với Đảng viên đó. Đối với trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền trực tiếp xem xét, kỷ luật Đảng viên là cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Sóc Trăng [Ly hôn nhanh tại Sóc Trăng]

Theo đó, đối với đảng viên bị kỷ luật, Đảng ủy có trách nhiệm hướng dẫn người bị kỷ luật làm bản tự kiểm điểm. Trường hợp đảng viên sinh hoạt tạm thời bị kỷ luật thì theo đó, cấp có thẩm quyền là đảng ủy, ủy ban kiểm tra trực tiếp xem xét, quyết định kỷ luật và không cần xin ý kiến ​​đảng. thành viên đó phải kiểm tra trước chi nhánh. Đó là các vi phạm như: vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao, vi phạm có nội dung vi phạm liên quan đến bí mật của Đảng và nhà nước mà chi bộ không biết, vi phạm trước khi chuyển sang tập thể sinh viên mới. đang hoạt động tại chi nhánh.

– Đối với đảng viên tạm trú vi phạm kỷ luật thì cấp có thẩm quyền là cấp ủy nơi đảng viên tạm trú có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên đó. và có thể đi đến một cảnh báo. Sau đó, sau khi xử lý kỷ luật đảng viên tạm thời sinh hoạt đảng, đảng ủy sẽ thông báo bằng văn bản cho đảng ủy nơi đảng viên đó sinh hoạt chính thức biết.

* Trình tự xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng: theo đó, tổ chức đảng có vi phạm phải tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

– Đối với trường hợp tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật hoặc có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì tổ chức đảng, đảng viên đó bị xử lý kỷ luật. thì tổ chức đảng, đảng viên phải tự kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm và hậu quả đã gây ra theo kết luận kiểm tra.

– Trường hợp tổ chức đảng, đảng viên do nhiều cấp ủy quản lý thì phải kiểm điểm và trưởng đoàn kiểm tra báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của điều lệ. buổi tiệc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận