Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức

Hà Nội, ngày …… tháng… .. 20 ……

ĐẶC ĐIỂM BẢO MẬT

THÀNH VIÊN BÊN ĐẠI DIỆN

Thân mến: – Tiểu ban ………….

– Đảng bộ…….

Tôi:…….

Ngày sinh:……..

Quê hương:……..

Chỗ ở hôm nay: …….

Được kết nạp Đảng ngày …… tháng ……………… .. tại chi bộ ……

Hiện đang làm việc tại Chi nhánh: …….

Căn cứ vào các tiêu chuẩn của Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Thuận lợi:

Khi đang làm việc tại ……. Tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về chính trị tư tưởng:

– Lập trường vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao hiểu biết về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu trong công tác sư phạm, tâm huyết gắn bó với nghề.

– Luôn có ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường.

Tích cực tham gia xây dựng tập thể vững mạnh đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công việc và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và những người xung quanh.

– Sống chan hòa với mọi người, với hàng xóm láng giềng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, hoạn nạn.

Có ý thức xây dựng đội nhóm, lối sống lành mạnh.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ do chi bộ và Ban giám hiệu giao, luôn thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc thù là gì? Quy định những ngành nghề mang tính chất đặc thù?

– Bản thân luôn hoàn thành tốt quy chế chuyên môn và các chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành giao cho.

– Trong dạy học thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có, tự làm, luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học, tôi luôn cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Yếu đuối:

– Bản thân chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạn đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường xây dựng quy chế hoạt động của….

Biện pháp khắc phục khiếm khuyết

– Tôi sẽ luôn nỗ lực, không ngại phát biểu trước mọi người để xây dựng cho mình một nền tảng tiếp thu đa dạng và hiệu quả trong các cuộc họp.

– Sau một năm phục vụ và là đảng viên dự bị, tôi thấy mình đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Tôi đề nghị chi bộ xem xét báo cáo cấp ủy ra quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Em xin hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đảng viên tốt, xứng đáng là Đảng viên tốt của Chi bộ.

….. ngày …… tháng …… năm 20…

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM BẢO MẬT

Thành viên dự bị đảng

Thân mến: Tiểu ban: ……

Đảng bộ: ……

Tôi:……

Quê nhà: ……

Chỗ ở hôm nay: ……

Được kết nạp Đảng ngày …… tháng …… …………, tại Chi bộ: ……

Hiện đang làm việc và sinh sống tại…

Căn cứ vào các tiêu chuẩn của Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của một Đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm chung của thanh niên? Tâm sinh lý tuổi thanh niên?

Thuận lợi:

– Lập trường vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chế độ học tập nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến ​​thức và năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.

– Luôn nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Thực hiện tốt, cần kiệm trong công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Luôn là công chức gương mẫu, hoàn thành có chất lượng trước mọi nhiệm vụ được giao.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc để đảm nhận nhiều công việc chung do tổ chuyên môn, ngành, công đoàn giao. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tuân theo và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối phục tùng sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng thường xuyên và đóng đảng phí đúng quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Yếu đuối:

– Công việc là tổng hợp thống kê vì số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp còn sai sót.

Xem thêm bài viết hay:  Bảo hộ quốc tế quyền tác giả là gì? Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế?

– Không đủ mạnh mẽ để bày tỏ ý kiến ​​của mình trong các cuộc họp.

– Không nhạy cảm về bản thân trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khiếm khuyết

– Tôi sẽ luôn phấn đấu, không ngại phát biểu trước mọi người để xây dựng cho mình một nền tảng tiếp thu đa dạng và hiệu quả trong các cuộc họp.

– Sau một năm phục vụ và là đảng viên dự bị, tôi thấy mình đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Tôi đề nghị chi bộ xem xét báo cáo cấp ủy ra quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Em xin hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Đảng viên tốt, xứng đáng là Đảng viên tốt của Chi bộ.

….. ngày …… tháng …… năm 20…

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

4. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự phòng:

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị đối với Đảng viên không giữ chức vụ quản lý cần nêu rõ các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Về ý thức tổ chức kỉ luật

– Yếu đuối:

+ Tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa đủ dũng cảm đấu tranh.

+ Sắp xếp công việc chưa khoa học, xử lý công việc còn chậm.

+ Nhiều khi xử lý không dứt khoát, dứt khoát công việc ở nhiều lĩnh vực khác.

– Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Không ngừng học tập, trau dồi kiến ​​thức để nâng cao nhận thức, nhất là về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần dân, học tập từ nhân dân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận