Mẫu bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên mới nhất

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự của bất kỳ cá nhân nào, vì vậy khi gia nhập Đảng, mỗi Đảng viên phải luôn phấn đấu, phấn đấu để xứng đáng với tư cách đảng viên của mình.

1. Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên mới nhất:

MẪU ĐĂNG KÝ

Phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 20…

———–

– Họ và tên:.. Ngày sinh: …

– Ngày vào Đảng:… Ngày chính thức:..

– Chức vụ Đảng: …

– Đơn vị công tác:…

– Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ:..

Tôi hứa sẽ sống theo nguyên tắc của Đảng Cộng sản, chấp hành Điều lệ và các quy định của Đảng, phấn đấu là người cán bộ, đảng viên tốt, có trách nhiệm. Tôi sẽ trung thành với niềm tin chính trị của mình và giữ vững các giá trị đạo đức cao. Tôi cũng sẽ là một tấm gương cho các học viên, đảng viên, công chức và quần chúng. Tôi sẽ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tôi cũng sẽ là một công nhân tốt và tập trung thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

Tôi xin đăng ký mục tiêu phấn đấu và rèn luyện trong năm 20… là Đảng viên được phân loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chính trị tư tưởng:

– Kiên định, trung thành và tận tụy với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt điều lệ Đảng, nghị quyết các cấp.

Luôn chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đi theo sự chỉ đạo của Đảng, ủng hộ Đảng và Nhà nước.

Tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chấp hành chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Hãy chắc chắn rằng công việc cải tạo được thực hiện đúng cách.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thường xuyên và luôn giữ vững tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Luôn có lối sống giản dị, trong sáng và mẫu mực của một nhà giáo.

– Sẽ luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi cũng sẽ luôn chấp hành Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Luôn luôn tự phê bình và cởi mở với những lời chỉ trích của người khác. Tôn trọng ý kiến ​​của người khác và cố gắng giữ sự chia rẽ trong nhóm của bạn ở mức tối thiểu.

3. Về tổ chức kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Cố gắng đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức được đối xử công bằng và tổ chức được điều hành một cách dân chủ. Đồng thời, sẽ giữ mọi thứ ngăn nắp và kỷ luật để mọi người làm việc ở đó có thể làm việc hiệu quả.

– Chịu trách nhiệm tuân theo các mệnh lệnh của tổ chức và tuân theo các quy tắc được thiết lập bởi tổ chức và các tổ chức và cơ quan khác mà tổ chức trực thuộc. Sẵn sàng đi đầu trong việc thực hiện các chính sách của tổ chức.

Xem thêm bài viết hay:  Mua xe thanh lý của Công an ở đâu? Làm sao để mua được?

– Luôn học hỏi đồng nghiệp và cố gắng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

– Liên hệ với các đảng ủy địa phương và các tổ chức cơ sở để cập nhật những gì đang xảy ra trong cộng đồng của bạn.

– Cố gắng hết sức để làm những gì được mong đợi và tuân theo các hướng dẫn đã được thiết lập để giúp giữ cho mọi thứ có trật tự và công bằng. Luôn có trách nhiệm và quyền hạn, đồng thời sử dụng chúng một cách khôn ngoan để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Nhận thức rõ sự nguy hiểm của việc chạy chức, chạy chức, chạy chức hay chạy vì mục đích khác có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực.

Luôn ủng hộ điều đúng, ngay cả khi điều đó chống lại người khác. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những người cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ hoặc bởi những người chỉ quan tâm đến những gì tốt nhất cho bản thân họ.

– Chịu trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Chống hiện tượng chạy chức và các biểu hiện tiêu cực khác, cẩn trọng, không trốn tránh trách nhiệm.

4. Về tự phê bình và phê bình:

– Trung thực, thẳng thắn và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng rất quan trọng vì giữ cho Đảng đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Ngoài ra, phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm để nhân dân làm chủ cuộc sống của mình.

– Cư xử có trách nhiệm khi sống trong cộng đồng của bạn.

– Mạnh mẽ đấu tranh chống mọi biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu.

– Trong đấu tranh phê bình và tự phê bình gay gắt, chúng ta thường gặp những biểu hiện chia rẽ, thiên vị. Tôi cũng sẽ đấu tranh chống lại những âm mưu “tự chuyển hóa” và chấp nhận những giá trị đạo đức và chính trị bị suy thoái.

– Tuân thủ pháp luật, chính sách của Nhà nước và nội quy, quy định của cộng đồng địa phương.

– Khi chấp nhận hay sửa sai ai thì luôn đòi hỏi và cố gắng khắc phục mọi khuyết điểm.

-Sẵn sàng lắng nghe sự góp ý, phê bình của người khác, dù đó là quần chúng, đồng nghiệp hay cấp trên.

5. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh:

Tôn trọng con người tức là đánh giá cao vai trò, vị trí của họ trong xã hội. Để tôn trọng mọi người, hiểu họ và điểm mạnh của họ.

Chăm lo đời sống của nhân dân là việc hệ trọng của dân, luôn vì dân. Bác nói muốn nước mạnh, muốn thu phục lòng dân thì phải chăm lo đời sống của nhân dân. Trước khi qua đời, Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải có kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa thật tốt để nâng cao đời sống nhân dân.

– Cần vận dụng khía cạnh đạo đức tôn trọng con người để tôn trọng và đánh giá cao con người. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là phát huy ý chí của nhân dân, sức mạnh của nhân dân. Làm mất lòng người thì dễ, hoàn thiện số liệu còn khó gấp trăm lần. Vì vậy, “đừng làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của người dân tôi. Bất cứ điều gì người dân muốn, chúng tôi phải làm.” Người yêu cầu đảng viên, cán bộ phải hết lòng phục vụ nhân dân, thật sự kính trọng nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thoả thuận, văn bản thoả thuận mới nhất 2023

6. Phương hướng phấn đấu, học tập:

– Phải kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, phải có tinh thần tự giác, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để mọi người noi theo.

– Là công dân tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, chính quyền và pháp luật. Luôn sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của mình.

– Về đạo đức, lối sống, cố gắng khiêm tốn, sống giản dị. Gần gũi và thấu hiểu tâm tư, tình cảm của người khác, nhất là trong cơ quan, tổ chức và nơi cư trú.

– Quan hệ tốt với nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công bằng. Cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tích cực đối thoại với họ. Là công dân gương mẫu, đấu tranh chống các biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền.

Khi nhận của ai cái gì thì luôn đòi hỏi và sẵn sàng sửa chữa những thiếu sót. Điều này sẽ khắc phục mọi sự cố và biến trải nghiệm thành tích cực.

Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều này để cải thiện công việc của mình và đảm bảo rằng tôi đang phát triển đúng cách. Tôi cũng sẽ cố gắng học tập những nguyên tắc, phong cách Hồ Chí Minh để năm 2023 làm tốt nhất.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

2. Đánh giá, phân loại Đảng viên:

Căn cứ Khoản 2 Tiểu mục B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên theo khung tiêu chí sau:

– Về chính trị tư tưởng; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; Phong cách làm việc và tác phong:

+ Chính trị tư tưởng: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa khuyết điểm;

Đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều Đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định;

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của Đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ kèm hướng dẫn thủ tục

+ Tác phong, phong cách làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

– Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

+ Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả thẩm định tín dụng định kỳ (nếu có).

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

– Kết quả rà soát theo kiến ​​nghị của cấp có thẩm quyền (nếu có).

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

3. Cách thức thực hiện đánh giá, xếp loại:

Căn cứ Khoản 2 Tiểu mục B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định cách đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên như sau:

Bước 1: Tự đánh giá và xếp loại chất lượng:

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá và tiêu chuẩn mức độ chất lượng quy định cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định mức “Xuất sắc”, “Khá”, “Trung bình”, “Kém” cho từng đối tượng). Tự nhận mức độ chất lượng theo Mẫu 02, báo cáo với chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Xác định chất lượng Đảng viên:

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp bản tự xếp loại của Đảng viên; ý kiến, nhận xét của cấp ủy, chi bộ cơ sở nơi Đảng viên cư trú để đề nghị mức phân loại của từng Đảng viên. Chi bộ thảo luận, đánh giá đề án chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) trước khi biểu quyết.

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổ chức cho Đảng viên biểu quyết đề nghị mức xếp loại đối với từng Đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất đánh giá chất lượng từng Đảng viên để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

-Bộ phận giúp việc Đảng ủy cơ sở tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định phân loại chất lượng Đảng viên. Đối với nhánh cơ sở, khối quyết định sắp xếp.

Các văn bản được sử dụng trong bài viết:

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận