Mẫu bản cam kết có 1 nguồn thu nhập và hướng dẫn mới nhất

Để xác minh thông tin thu nhập của cá nhân với cơ quan, tổ chức nhà nước, cá nhân có thể viết cam kết về nguồn thu nhập. Dưới đây là mẫu bản cam kết có 1 nguồn thu nhập và hướng dẫn mới nhất để các bạn tham khảo!

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân:

1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Căn cứ Luật Quản lý thuế 2019, thuế thu nhập cá nhân là khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tính trên thu nhập của cá nhân, hộ gia đình từ các nguồn thu nhập chịu thuế, bao gồm cả thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế đã được giảm các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là ai?

Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Cá nhân là công dân Việt Nam có thu nhập từ mọi nguồn trong và ngoài nước.

– Cá nhân là công dân nước ngoài, có thu nhập từ các nguồn thu nhập trong nước.

– Cá nhân là công dân nước ngoài, có thu nhập từ các nguồn thu nhập nước ngoài và không có nơi cư trú tại Việt Nam, trừ trường hợp đối tượng này có thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. kinh doanh tại Việt Nam thông qua đại diện được ủy quyền.

Các loại thu nhập cá nhân chịu thuế bao gồm:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công, công tác phí, tiền thưởng và các khoản tương tự.

– Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu nhập từ hoạt động tài chính, chứng khoán, bất động sản, chuyển nhượng tài sản.

– Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

– Thu nhập từ tiền lãi, cổ tức, quyền chọn cổ phiếu.

– Thu nhập từ các hoạt động khác.

Pháp luật Việt Nam quy định các khoản giảm trừ, miễn thuế, tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất đối với từng khoản thu nhập cá nhân cụ thể. Công dân có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp đúng, đủ số thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Tiền lương làm thêm, làm thêm có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

2. Cá nhân phải nộp thuế khi nào?

– Đối với cá nhân cư trú và có nơi thường trú tại Việt Nam thuộc 01 trong 02 trường hợp:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

+ Trường hợp 1: Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

+ Trường hợp 2: Có nơi cư trú thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày.

Do đó, trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (Khoản thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…).

– Đối với cá nhân không cư trú, tức là người nước ngoài không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú, không tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập. chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (Thu nhập chịu thuế > 0 phải nộp thuế).

Nói cách khác, nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ bị đánh thuế với thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế; Trường hợp có các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ số tiền này.

xem thêm: Thu nhập từ lãi cho vay có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

3. Mẫu cam kết về nguồn thu nhập:

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày tháng năm……

CAM KẾT CÓ NGUỒN THU NHẬP

Kính gửi: – Cục thuếĐầu tiên

Tên của tôi2 Được:……

Mã số thuế3:……

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân4 con số: ……

Nơi cấp:……cấp ngày……tháng……………… Tại…

địa chỉ thường trú5:……

Địa chỉ hiện tại6:……

Số điện thoại7:……

Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpsố 8:……

Tôi cam kết rằng, trong năm9…….. Tôi chỉ có thu nhập tại mười…….

Như sau:

– Chức vụ 11:…………

– Tiền côngthứ mười hai:………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng mới nhất

xem thêm: Cách tính số tiền được hoàn và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

4. Hướng dẫn viết giấy cam kết có nguồn thu nhập duy nhất mới nhất:

(1) Điền tên cụ thể cơ quan quản lý thuế mà bạn cam kết theo tên đã đăng.

(2) Cá nhân làm cam kết này ghi rõ họ tên.

(3) Điền chính xác mã số thuế của cá nhân cam kết này. Lưu ý: Cá nhân cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

(4) Điền đúng số CMND/Thẻ căn cước công dân lúc làm bản cam kết.

(5) Ghi địa chỉ cư trú của cá nhân làm bản cam kết (lưu ý địa chỉ cư trú là quê quán của người làm cam kết).

(6) Ghi rõ địa chỉ hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc.

(7) Điền số điện thoại cá nhân sử dụng lâu dài.

(8) Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân nộp thu hộ cá nhân thực hiện cam kết theo đúng tên doanh nghiệp đã đăng ký.

(9) Ghi rõ năm cam kết

(10) Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân nộp thu hộ cá nhân thực hiện cam kết theo đúng tên doanh nghiệp đã đăng ký.

(11) Điền chức vụ đang đảm nhiệm tại cơ quan, tổ chức đang công tác

(12) Mức lương hiện tại của bạn tại cơ quan, tổ chức bạn đang làm việc

Ví dụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thứ hai, ngày…04…tháng…04…năm… 2023…

CAM KẾT CÓ NGUỒN THU NHẬP

Kính gửi: – Chi Chi cục thuế huyện Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tên của tôi2 là: Nguyễn Văn Bình

Mã số thuế3: 0968737895

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân4 SĐT: 0245678910

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội…cấp ngày…16…tháng…04..năm 2021 Tại Hà Nội

địa chỉ thường trú5: Số nhà A, Tổ X, Phường Y, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ hiện tại6 : Số nhà A, Tổ X, Phường Y, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại7: 0336789654

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ ABC

Tôi cam kết rằng, vào năm 2023 Tôi chỉ có thu nhập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ ABC

Như sau:

– Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế

– Mức lương: 15.000.000 VNĐ

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao, giao nhận tài sản mới nhất năm 2023

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Cái lọ

nguyễn văn bình

xem thêm: Cách tính thuế TNCN đối với lương tháng 13 và thưởng Tết

5. Cam kết có nguồn thu nhập để làm gì?

Cam kết có nguồn thu nhập cập nhật có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

– Đăng ký hoặc xác nhận thông tin với nhà tuyển dụng: Nếu bạn có nguồn thu nhập mới nhất từ ​​công việc hoặc hoạt động kinh doanh, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn cung cấp cam kết xác nhận thông tin này. Điều này giúp nhà tuyển dụng đảm bảo tính chính xác của thông tin thu nhập của bạn trong quá trình xin việc hoặc cho vay, thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác.

– Đăng ký hoặc cập nhật thông tin với cơ quan chính phủ: Trong một số trường hợp, bạn có thể phải cung cấp bằng chứng về nguồn thu nhập mới nhất của mình cho các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thuế, để đăng ký, kê khai hoặc cập nhật thông tin thu nhập cá nhân.

– Xác nhận với các bên liên quan: Nếu bạn có liên kết với các đối tác kinh doanh hoặc đang tham gia vào các giao dịch tài chính khác, cam kết này có thể được sử dụng để xác nhận với các bên liên quan về nguồn thu nhập mới nhất của bạn.

– Đảm bảo tính trung thực và chính xác: Tuyên bố này cũng có thể được sử dụng như cam kết cá nhân của bạn để đảm bảo tính trung thực và chính xác của thông tin thu nhập mới nhất của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như trong giải quyết tranh chấp hoặc đàm phán hợp đồng.

– Đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ tài chính: Nếu bạn đang đăng ký một dịch vụ tài chính, chẳng hạn như vay tiền, mở tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao kê này để đảm bảo tính chính xác của thu nhập của bạn thông tin.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản cam kết có 1 nguồn thu nhập và hướng dẫn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận