Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới và liên hệ với bản thân

Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới? Khái quát bài học của lớp viên mới? Liên hệ bản thân trong tập lớp Đảng viên mới?

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo tối cao duy nhất của nước ta. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc trong thời chiến, bảo vệ và thúc đẩy đất nước phát triển trong thời bình. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng sinh hoạt là nguyện vọng của bao thế hệ công dân Việt Nam. Để trở thành Đảng viên, cá nhân phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt và học tập tại các lớp rèn luyện Đảng viên mới (Lớp cảm tình Đảng). Dưới đây là mẫu kết nạp lớp Đảng viên mới các bạn sưu tầm và liên hệ.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu kết nạp Đảng viên mới:

TRƯỜNG HỌC……

SAU THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Tên học sinh: …….

Ngày sinh :….

Lớp học :…..

Ngành công nghiệp: ……

Nơi học:……

Đề tài: ……

Hồi đáp:

……

xem thêm: Bài sưu tầm cảm nghĩ Đảng và hướng dẫn cách viết chuẩn

2. Khái quát bài học của lớp đoàn viên mới:

Cũng như các bài học thông thường, bài học lớp Đảng viên mới mang tính chất tổng kết, nhằm đánh giá quá trình học tập, tiếp thu kiến ​​thức của Đảng viên mới về vấn đề lý luận chính trị. Thông qua bài thu hoạch lớp Đảng viên mới, tập thể lãnh đạo sẽ đánh giá ý thức học tập, tư duy, phẩm chất đạo đức của cá nhân tham gia lớp Đảng viên mới. Từ đó kịp thời có biện pháp nâng cao kiến ​​thức, ý thức, phẩm chất của Đảng viên mới, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng (Vì Đảng viên là người trực tiếp thực hiện các chủ trương do Đảng lãnh đạo đề ra, đưa các chủ trương đó chính sách vào thực tiễn trong cuộc sống của mỗi người dân).

– Về nguyên tắc, Bài tiểu luận lớp cảm tình đảng sẽ không do các cá nhân tự ra đề mà sẽ có những câu hỏi cụ thể. Ban lãnh đạo Đảng của tổ chức đó sẽ đặt câu hỏi liên quan đến lý luận chính trị của Đảng. Nhiệm vụ của các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới là trả lời những câu hỏi này. Qua việc trả lời các câu hỏi này sẽ cho biết cá nhân đó có những hiểu biết gì về tổ chức Đảng, quan điểm của họ về đảng,… để từ đó đánh giá và ra quyết định có kết nạp hay không. tiệc tùng hay không. Có thể thấy, bài học của lớp Đảng viên mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với cá nhân học tập lớp Đảng viên mới mà còn đối với cả hệ thống chính trị của Đảng:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất 2022

+ Đối với cá nhân dự lớp cảm tình Đảng: Mỗi cá nhân dự lớp cảm tình Đảng đều mong muốn được rèn luyện phẩm chất, tư tưởng chính trị để trở thành người đứng vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, lớp đảng viên mới là nền tảng để các chủ thể này có cái nhìn sâu sắc, thiết thực nhất về đường lối chính trị tư tưởng và hoạt động của Đảng, thấy được vai trò tiên phong của Đảng đối với sự nghiệp phát triển Đảng. lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc trong thời chiến và phát triển đất nước trong thời bình. Hoàn thiện tiểu luận cũng là một trong những điều kiện để cá nhân người học củng cố kiến ​​thức, hiểu biết của mình về Đảng Cộng sản Việt Nam và những khía cạnh có vai trò quan trọng có liên quan. Đồng thời cũng góp phần nâng cao nhận thức của các Đảng viên tương lai về Đảng và Nhà nước. Bài thu hoạch của lớp Đảng viên mới được coi là kết quả nhận được của các cá nhân tham gia lớp học. Nó giúp cá nhân định hướng nghiêm túc hoạt động của mình, nghiêm túc theo đường lối cách mạng, theo Đảng. Cùng với đó, bài học lớp cảm tình Đảng giúp cá nhân người học tự đánh giá được tư duy, hiểu biết của mình về Đảng ở mức độ nào. Từ đó, khắc phục những hạn chế trong định hướng tư duy, để bản thân tu dưỡng toàn diện về nhận thức và đạo đức, trở thành Đảng viên ưu tú, nhân tố quan trọng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài thu hoạch dành cho lớp Đảng viên mới là bản tổng kết, đánh giá quá trình học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các cá nhân tham gia lớp học. Vì vậy, thông qua bài thu hoạch, Ban lãnh đạo Đảng sẽ có cái nhìn khách quan và chân thực nhất về năng lực của người học. Buổi học giúp ban lãnh đạo đánh giá được năng lực, nhận thức cũng như phẩm chất cá nhân của các đoàn viên tham gia lớp cảm tình Đảng. Từ đó đưa ra quyết định xem họ có đủ tư cách kết nạp Đảng hay không.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê văn phòng làm việc mới nhất năm 2023

– Trong bài thu hoạch Đảng viên mới thường có các câu hỏi dạng sau:

+ Nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

+ Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập, dân chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa

+ Công tác tổ chức Đảng và xây dựng Đảng ở cơ sở

+ Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên

+ Phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thời gian tới

+ Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là những câu hỏi liên quan đến lý luận chính trị, công tác Đảng, phương hướng xây dựng và phát triển Đảng,… Những câu hỏi này đòi hỏi người học phải linh hoạt trong việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. tiễn. qua đó, giúp ban lãnh đạo đánh giá khách quan nhất về năng lực, phẩm chất cách mạng của các cá nhân thông qua bộ sưu tập này.

xem thêm: Tuyển tập nghị quyết trung ương 5 khóa XII mới nhất

3. Liên hệ bản thân trong bài Lớp Đảng viên mới:

– Thông thường, trong các tiết học của lớp Đảng viên mới, bên cạnh những câu hỏi liên quan đến việc nhận diện, đánh giá đường lối chính trị của Đảng, mọi người thường đặt những câu hỏi liên quan đến bản thân trong việc vận dụng đường lối của Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người Đảng viên ,… Với những câu hỏi liên quan, Ban lãnh đạo Đảng mong muốn người học đưa ra cái nhìn, đánh giá khách quan về tình hình. thực tiễn vận dụng đường lối của Đảng đề ra của cá nhân. Hơn hết, câu hỏi tự vấn chính là cách nhanh nhất để đội ngũ lãnh đạo có thể đánh giá được tư duy chủ quan của từng cá nhân, thấy được hoạt động thực tiễn của họ, từ đó góp phần đưa ra những quyết định sáng suốt. nạp đối tượng đó vào Đảng hay không.

Để đáp ứng yêu cầu của một bài thu hoạch Liên hệ với lớp Đảng viên mới của bản thân, cá nhân viết bài thu hoạch phải có các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Bản tự nhận xét đánh giá ưu và khuyết điểm phó hiệu trưởng

+ Phần thứ nhất, cá nhân phải trình bày và nêu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nội dung rất quan trọng trong liên hệ thực tế cá nhân. Vì khi đưa ra yêu cầu liên hệ bản thân, lãnh đạo muốn người học nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí của Đảng viên. Có như vậy, những cá nhân này mới biết vai trò của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó mới nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng trong tương lai. phát triển đất nước và phát triển con người.

+ Phần thứ hai, người học phải nêu cao tinh thần không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên gương mẫu, có đủ các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm chính” và “Chí công khai”. chí công vô tư”. là phẩm chất cơ bản, bắt buộc phải có ở mỗi Đảng viên. Người học có thể tự liên hệ với việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức này trong quá trình học tập thực tiễn ở nhà trường, thực hiện tốt các tiêu chuẩn Đảng viên được ghi rõ trong Điều lệ Đảng như như: lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, nhận thức, năng lực, hiểu biết của người Đảng viên, phẩm chất, đạo đức lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn và xây dựng khối đại đoàn kết,… Tại đây, người học phải ghi rõ: Là Đảng viên , đây được coi là những phẩm chất đạo đức cần thiết mà cá nhân cần phải có để giữ vững vai trò của mình trong quá trình sinh hoạt Đảng.

+ Phần thứ ba, người làm bài nêu cảm nghĩ của mình về đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng. Sự cảm nhận này phải trên tinh thần khách quan, thể hiện rõ tư tưởng, ý chí của bản thân đối với đường lối hoạt động của Đảng. Cuối cùng, người học cần thể hiện sự tự giác về vai trò của bản thân khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, quyết tâm trở thành người Đảng viên ưu tú, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. mọi người.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới và liên hệ với bản thân của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận