Mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa nhất

Mẫu bài phát biểu giao nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa nhất. Tiêu chí để có một bài phát biểu giao nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa là gì?

Khi nhận nhiệm vụ mới, điều đầu tiên luôn là lời cảm ơn, lời xác nhận nhiệm vụ mới cũng như cam kết và trách nhiệm cá nhân. Đây là một thủ tục rất quan trọng và trang nghiêm. Dưới đây là mẫu bài phát biểu giao nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa nhất:

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu bài phát biểu giao nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa nhất:

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa đồng chí ………… – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân biết rõ …………;

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh ………… nhiệm kỳ …………, tiếp tục công tác của mình. Bí thư Tỉnh ủy ………… vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Đây là niềm vinh dự to lớn đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ………… trong điều kiện bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam. địa phương.

Ý thức được điều đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng, trở thành Đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh …………, bản thân phải nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tụy. , nỗ lực tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; tôn trọng nhân dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển chung của tỉnh ………….

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể nhân dân!

Tôi nhận nhiệm vụ vào thời điểm tỉnh ta vừa kết thúc năm ………… – năm đầu tiên của nhiệm kỳ, với nhiều thành tích xuất sắc: hoàn thành và hoàn thành vượt mức ………… chỉ tiêu phát triển kinh doanh cao. kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng trưởng kinh tế đạt …….%, thu cân đối ngân sách tăng …….% so với năm ……; các dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, một số dự án lớn của các thành phần kinh tế đủ điều kiện và chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh; hệ thống chính trị được củng cố, hoàn thiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ giảm nghèo cao hơn kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Đó là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm… .và những năm tiếp theo.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế

Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, quy mô nhỏ; cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, cũng như tác động xấu của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh vẫn đang tạo ra những thách thức mới trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm ………….

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành tích, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; sẵn sàng đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung tay, nhất trí cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết. ở đó. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của từng thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể UBND tỉnh giao, đóng góp thiết thực xây dựng tỉnh ………… phát triển toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trước mắt, sớm ổn định công việc, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm ………….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin sao lục hồ sơ địa chính và hướng dẫn cách viết

Trên cương vị công tác mới, cá nhân tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự quan tâm chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, sự động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Rất mong nhận được sự đồng lòng, hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của chính quyền địa phương và mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn tâm, toàn ý phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân các vùng. các dân tộc trong tỉnh; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể nhân dân trong tỉnh…… ……….

Cám ơn rất nhiều!

2. Những tiêu chí để có một bài phát biểu giao nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa?

Bài phát biểu được hiểu đơn giản là bài phát biểu hoặc bài thuyết trình trang trọng trong một bối cảnh cụ thể nhân sự kiện đặc biệt được tổ chức. Có thể nói, các bài phát biểu quan trọng là cách diễn đạt văn bản thông dụng và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Cụ thể, bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới là xác nhận công việc cũng như bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với cá nhân hoặc tổ chức; đồng thời phải thể hiện ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, để có một bài phát biểu hay và ý nghĩa, cần lưu ý những tiêu chí sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

Đầu tiên, Lưu ý xác định rõ ràng và đúng mục đích của bài phát biểu:

Mục đích của bài phát biểu là kim chỉ nam quyết định bài phát biểu có thành công hay không? Vì trước sau gì cũng phải đúng và phù hợp. Khi xác định được mục đích thì dễ dàng triển khai các yếu tố khác của một bài phát biểu, đó là: nội dung của bài phát biểu; xác định khán giả của bài phát biểu của mình là ai ?; không gian cũng như hoàn cảnh của bài phát biểu hôm đó; … từ đó có thể dễ dàng trau chuốt bài phát biểu và điều chỉnh hướng đi cho bài phát biểu của mình.

Thứ hai, Sắp xếp nội dung bài phát biểu một cách hợp lý và logic nhất:

Một bài phát biểu sẽ có bố cục như sau: mở đầu, thân bài, kết bài. Nếu lời nói mạch lạc, thể hiện rõ ràng tư duy của người viết sẽ khiến người nghe dễ hiểu, khi nói dễ hiểu sẽ tạo được sự đồng cảm với suy nghĩ của người viết.

Thứ ba, Bài phát biểu phải có điểm nhấn sau:

Bên cạnh những trình tự được sắp xếp hợp lý, người viết còn phải cố gắng tạo điểm nhấn cho bài phát biểu của mình, đơn giản xuất phát từ tình cảm chân thành của người viết cũng là cách tạo sức lan tỏa nhấn mạnh. dễ dàng tiếp cận với khán giả. Giọng đọc cũng phải có sự lên xuống phù hợp tương ứng với nội dung cần quan trọng, tránh trường hợp giọng đều từ đầu đến cuối bài phát biểu.

Thứ Tư, Khi phát biểu cần có sự tương tác qua lại với người nghe, tránh trường hợp chỉ nhìn vào tờ giấy và đọc, như vậy sẽ dễ tạo không khí nhàm chán cho người nghe.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận