Mẫu bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

Diễn văn ngày đại đoàn kết toàn dân tộc là gì? Bài phát biểu nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11? Hướng dẫn soạn bài diễn văn ngày đại đoàn kết toàn dân tộc?

Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết. Từ lâu, truyền thống này đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người và cũng chính nhờ sức mạnh chiến đấu tập thể mà đất nước ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc cách mạng dân tộc. Để tưởng nhớ và nhắc nhở về truyền thống tốt đẹp này, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã ra đời. Vào những ngày này, ở các cấp, các đơn vị khác nhau sẽ có bài phát biểu về ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được biết đến là một trong những tham luận không thể thiếu trong đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì và có nội dung gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Diễn văn ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?

Về cơ bản, bài phát biểu ngày đại đoàn kết toàn dân tộc là một bài thuyết trình hay đây giống như một bài diễn văn chính thức. Mẫu bài phát biểu này sẽ được tạo và sử dụng trong đại hội đoàn kết toàn dân tộc. Bài phát biểu nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 được coi là một dạng văn bản khá thông dụng hiện nay, qua đó sẽ bày tỏ ý kiến, nhận xét và kết quả về một phong trào, sự kiện. ở đó. Bài phát biểu này được sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau của đất nước chúng tôi. Ở mỗi cấp chính quyền có một bài phát biểu khác nhau nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Mẫu bài phát biểu này truyền tải những ý nghĩa cũng như vai trò quan trọng.

2. Diễn văn ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích gì?

Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc là một ngày rất quan trọng. Đây được biết đến là một hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống rất thiết thực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày 18/11/1930. huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từ đó khắc phục, cải thiện những mặt chưa tốt để xã hội phát triển, vì nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đó, các đối tượng sẽ tự thấy được những kết quả trong năm mà cá nhân, tổ chức, đơn vị đã thu hoạch được, từ đó rút ra những bài học về những thuận lợi, khó khăn, từ đó nhanh chóng phát huy kết quả đạt được. đẩy lùi tiêu cực, lạm phát, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, còn giúp mọi người hiểu được phần nào về truyền thống vẻ vang của đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Yên Bái [Ly hôn nhanh tại Yên Bái]

3. Bài phát biểu Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …… rất vui mừng được đón tiếp các cấp lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu đến dự lễ kỷ niệm… .. ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc. Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20…), tuyên dương …… điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế ”.

Trước hết, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN …………., Tôi…. nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của bạn; xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất!

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Cách đây một năm, ngày 18/11/1930, chưa đầy một năm sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Đồng minh chống đế quốc. hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm qua, với từng giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hình thức, tên gọi tổ chức khác nhau và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. vinh quang của họ, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy vai trò của Hội phản đế đồng minh và Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng. Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò của Mặt trận Liên Việt (1951) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong cả hai cuộc kháng chiến và kiến ​​quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động thế giới, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đông Dương, lãnh đạo miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với vai trò to lớn của mình – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đóng góp xuất sắc vào công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa. hiệp đồng miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam; Đồng thời, cùng với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Liên hiệp các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam vận động quân và dân cả nước đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” chiến đấu, hy sinh để làm nên sứ mệnh lịch sử vẻ vang “đánh Mỹ, ngụy nhào” bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên

Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thống nhất tháng 2-1977 từ 3 tổ chức Mặt trận ở cả hai miền Nam – Bắc trước đó) đã kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực hết sức để vận động nhân dân Triều Tiên. hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa Việt Nam thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, trở thành thành viên tích cực của Liên hợp quốc, cộng đồng ASEAN và nhiều nước khác các tổ chức quốc tế trên thế giới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…. Năm qua, chúng em nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng tiêu dùng”. Việt Nam “. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V … của Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy ban (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xã hội. -Phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng rằng dưới ngọn cờ của Đảng, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn được thực hiện thành công hôm nay và mãi mãi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập VPĐD của ngân hàng nước ngoài mới nhất

Trước khi kết thúc, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể quý vị đại biểu. Chúc bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi tin rằng Chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công ”sẽ mãi là niềm tin tất yếu trên mọi chặng đường phát triển của chúng tôi.

xem thêm: Phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Chân thành cảm ơn!

4. Hướng dẫn soạn bài diễn văn ngày đại đoàn kết toàn dân tộc:

Để bài phát biểu được trọn vẹn và đầy đủ, trước khi cán bộ, ĐVTN phát biểu trước đại hội cần chuẩn bị bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài phát biểu ngày đại đoàn kết toàn dân tộc cần có những nội dung cần thiết sau:

– Bài phát biểu nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cần có phần trân trọng: Kính thưa các quý vị đại biểu, ….; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu có mặt lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

– Nội dung bài diễn văn ngày đại đoàn kết toàn dân tộc:

+ Nâng cao nhân dịp phát biểu đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Trân trọng …

+ Với chính sách đại đoàn kết là một trong những chính sách quan trọng, được giữ gìn và phát huy cho đến nay.

Kết quả của chiến dịch.

+ Nêu những chỉ tiêu mà tổ chức, đơn vị, cơ quan đã đạt được trong năm qua.

+ Thưa….

+ Trong không khí tưng bừng, vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với đó, mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị đều có tinh thần tích cực hưởng ứng, nâng cao hiệu quả cuộc vận động. quá khứ: số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Khu phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa?

+ Ví dụ điển hình: nêu rõ cá nhân, hộ gia đình, v.v.

+ Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh học tập, làm theo Bác và hưởng ứng những nét đẹp văn hóa như Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh.

– Xin cảm ơn các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ, giúp đỡ trong các hoạt động để có thể đạt được thành công như trên.

– Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận