Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất

Mẫu 620 chốt sổ BHXH mới nhất và phiếu giao nhận 620. Các vấn đề liên quan đến chốt sổ BHXH. Thủ tục rút và chốt sổ BHXH.

Bảo hiểm xã hội là hình thức bảo vệ quyền lợi của người lao động hiện nay. Chốt sổ bảo hiểm xã hội là hoạt động thường xuyên của người lao động trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại công ty, doanh nghiệp. Sau đây là phân tích mẫu 620 chốt sổ BHXH và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu 620 chốt sổ BHXH và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất:

Hồ sơ số: 620/…/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH GIAO NHẬN TÀI LIỆU

Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và BHTNLĐ, BNN của người tham gia đối với trường hợp chưa được cơ quan BHXH rà soát, trả sổ BHXH; Xác nhận và in tờ rời sổ bổ sung BHXH cho đơn vị đã đóng đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

(Thời hạn giải quyết loại đơn này: 05 ngày)

1. Tên cá nhân/đơn vị: ………… Mã đơn vị:

2. Điện thoại: ………….. Email:……

3. Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua đường bưu điện (nếu có): ………….

xem thêm: Chốt sổ BHXH khi tự doanh, chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật ?

STT Các loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng Tình trạng: Người sử dụng lao động đã làm thủ tục báo giảm, cá nhân/đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Đầu tiên. Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) £ hoặc

Bìa sổ BHXH (mẫu sổ mới, 01 bìa/người), £

2. Tờ rời sổ BHXH. 3. Danh sách bổ sung xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BH TNLĐ-BNN (Mẫu DS-XNBS) 4. Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

Ghi chú:

1. Thủ tục hồ sơ:

– Đối với sổ BHXH (mẫu cũ) đơn vị chỉ ghi và xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ tháng 01/2010 không ghi vào sổ BHXH.

– Mục 3: áp dụng đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động yêu cầu bổ sung xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và BH TNLĐ, BNN cho người lao động (không cần nộp sổ BHXH) sau khi đơn vị đã đóng đủ số nợ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký cổ đông và hướng dẫn thủ tục đăng ký cổ đông mới nhất

– Mục 4: áp dụng đối với người lao động đề nghị xác nhận sổ BHXH do đơn vị đã giải thể, phá sản có căn cứ pháp lý và quyết toán thu BHXH.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thì thời hạn giải quyết mỗi lượt hồ sơ cộng thêm 02 ngày.

Ngày trả kết quả:.…../…../20….… (Trường hợp hồ sơ quá hạn 30 ngày mà cá nhân chưa đến nhận thì cơ quan BHXH chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).

……, ngày tháng năm……

xem thêm: Thời gian chốt sổ BHXH? Làm sao để biết sổ BHXH của mình đã chốt?

Cán bộ tiếp nhận Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

2. Các vấn đề liên quan đến chốt sổ BHXH:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động. hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Có hai hình thức đóng bảo hiểm xã hội. Có bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về khái niệm cũng như đặc điểm theo quy định của pháp luật, BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Trong khi đó, BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ. đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Có thể thấy BHXH là hình thức bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân trong những trường hợp đặc biệt. Đóng BHXH, cá nhân sẽ được bảo lãnh khi ốm đau, thất nghiệp, hưu trí.

– Trên thực tế, BHXH tự nguyện sẽ có các thủ tục liên quan đơn giản hơn so với BHXH bắt buộc. Đối với trường hợp đóng BHXH bắt buộc (người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng cho người lao động trong quá trình làm việc), cá nhân đang tham gia BHXH muốn dừng đóng phải làm đơn đề nghị chốt, rút ​​sổ đóng. bảo hiểm xã hội. Ví dụ: Chị Nguyễn Thị K là nhân viên của Công ty may mặc B. Chị K làm việc tại Công ty này được 8 năm. Đến đầu năm 2021, bà K xin nghỉ việc tại công ty B. Sau khi làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, bà K xin rút và chốt sổ BHXH. Việc chốt, rút ​​sổ BHXH tạo thuận lợi cho chị K khi đơn phương lao động Chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như dự định cho tương lai: Đi làm lại hoặc rút BHXH một lần. Như vậy, việc chốt sổ bảo hiểm xã hội là thủ tục bắt buộc cần phải thực hiện khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật hay trái pháp luật. Chốt sổ bảo hiểm xã hội là công việc bắt buộc mà các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện đối với người lao động. Theo dõi quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy, người lao động không được tự chốt sổ BHXH. Trách nhiệm chốt sổ BHXH thuộc về người sử dụng lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Về vấn đề chốt và rút sổ BHXH, thông thường người sử dụng lao động và người lao động sẽ chốt sổ BHXH thông qua mẫu 620. Mẫu 620 là biểu mẫu chốt và rút sổ BHXH hiện hành. của các cá nhân. Về nguyên tắc, chức năng chính của mẫu 620 là thực hiện vai trò xác nhận quá trình đóng BHXH; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp chưa đóng sổ; rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện; trường hợp xác nhận và in tờ rời sổ BHXH để bổ sung đối với đơn vị đã đóng đủ. Mẫu 620 giúp người lao động chốt, rút ​​sổ BHXH, phục vụ cho việc thực hiện và các thủ tục liên quan sau này.

3. Thủ tục thu hồi, chốt sổ BHXH:

Để rút, chốt sổ BHXH, cá nhân phải thực hiện một số quy trình, thủ tục như sau:

– Bước 1: Người sử dụng lao động nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH huyện (hoặc tỉnh nếu đơn vị thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh) nơi đơn vị đóng trụ sở. , công ty có trụ sở trực tiếp. Ngoài hình thức nộp trực tiếp như trên, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ điện tử về BHXH. Hồ sơ chốt sổ BHXH bao gồm các giấy tờ cụ thể sau: Tờ khai TK3-TS là tờ khai về đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, BHXH; Danh sách theo mẫu D01-TS; sổ BHXH; Công văn theo mẫu D01-TS; Danh sách nhân viên theo mẫu D02-TS. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị, công ty đóng trụ sở mới tiếp nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu dây điện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

xem thêm: Nếu công ty không chốt sổ bảo hiểm thì tôi phải làm thế nào?

– Bước 2: Cơ quan BHXH có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; hoặc dữ liệu từ hệ thống điện tử và kiểm tra thông tin của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan này sẽ giải quyết báo giảm lao động; sau đó xác nhận sổ BHXH cho người lao động;

– Bước 3: Khi cơ quan BHXH xử lý xong hồ sơ sẽ tiến hành gửi kết quả; cho từng tháng để kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân viên. Nếu hồ sơ không có sai sót, khách hàng sẽ được cấp mã số BHXH; và trả sổ BHXH cho người lao động.

Như vậy, để có thể đóng và rút bảo hiểm xã hội, cá nhân yêu cầu phải thực hiện đúng các bước và trình tự nêu trên. Việc Nhà nước đưa ra những quy định cụ thể về vấn đề chốt, thu hồi sổ BHXH giúp quá trình này diễn ra khách quan, chính xác. Bởi trên thực tế, việc rút, chốt sổ BHXH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cá nhân, nhất là người lao động. Một quy trình chặt chẽ, rõ ràng và khách quan là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận