Mất sổ Đoàn viên có làm thủ tục nhập học được không?

Nếu tôi bị mất sổ hội viên, tôi có thể đăng ký được không? Thủ tục cấp lại sổ đoàn viên ? Một số quy định liên quan đến đoàn viên?

Là đoàn viên, bạn phải có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giúp thanh niên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, tiến bộ. Sắp đến mùa tuyển sinh, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp mới bước chân vào cổng trường trường đại học Bạn sẽ cần nộp đơn xin gia nhập cùng với sổ thành viên nếu bạn đã được nhận vào làm thành viên khi còn học trung học. Tuy nhiên, nếu bạn chẳng may làm mất sổ đoàn cũng đừng quá lo lắng, bởi bài viết sẽ cung cấp cho bạn những giải đáp và thông tin liên quan đến việc kết nạp đoàn viên mới nhất.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài:

1. Mất sổ hội viên có đăng ký được không?

Câu trả lời là hoàn toàn trên thế giới.

Trong trường hợp làm mất sổ nhóm, sau khi nhập học, sinh viên cần xuất trình thẻ nhóm cho nhà trường. Sau đó Khoa của trường bạn đăng ký sẽ cấp lại sổ đoàn cho bạn.

Nếu mất cả sổ đoàn và thẻ đoàn thì cần quay lại trường THCS, THPT nơi đã vào đoàn để xin cấp lại thẻ đoàn hoặc xác nhận đã được kết nạp đoàn. đoàn thì nhà trường sẽ cấp lại thẻ. Khoa sẽ cấp lại sổ đoàn. Nếu không được xác nhận sẽ phấn đấu để được xét tuyển lại tại Trường.

Vì vậy việc mất sổ đoàn đối với trường hợp mất thẻ đoàn là khá nghiêm trọng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc xét tuyển của bạn vào bất kỳ trường đại học nào.

2. Thủ tục cấp lại sổ đoàn viên:

Khi làm mất sổ đoàn viên, đoàn viên làm bản tường trình quá trình từ khi vào đoàn và tham gia sinh hoạt Đoàn đến khi mất hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do mất hồ sơ. , có xác nhận của cơ sở đoàn. nơi đoàn viên sinh sống trước khi chuyển đến đơn vị hiện nay.

Bước 1: Xét duyệt trên cơ sở xác nhận trong hồ sơ còn lại và bản tường trình, bổ sung hồ sơ còn thiếu đối với đoàn viên không vi phạm kỷ luật hoặc làm lại toàn bộ hồ sơ, không bỏ sinh hoạt Đoàn theo quy định. quy định của Điều lệ thì không được xóa tên trong danh sách thành viên. Hồ sơ mới được làm lại dựa trên cơ sở đoàn viên trước đây thông tin về thành tích đoàn viên, nơi kết nạp, ngày vào đoàn từ khi kết nạp đến thời điểm hiện tại trong sổ đoàn viên mới và toàn bộ quá trình gia nhập đoàn. liên hiệp. tham gia các hoạt động tập thể. Đồng thời, BCH Đoàn cơ sở ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên (theo mẫu) và xác nhận vào hồ sơ mới của đoàn viên, quy trình thực hiện như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Bước 2: Điền thông tin của hội viên vào sổ hội viên.

Bước 3: Ghi toàn bộ quá trình phấn đấu và thành tích của đoàn viên vào phần nhận xét, đánh giá của sổ đoàn.

xem thêm: Thủ tục chuyển sinh hoạt chi đoàn cho chi đoàn mới

Bước 4: Tiếp tục quản lý đoàn viên theo số quyết định khôi phục đoàn viên, đính kèm quyết định khôi phục vào sổ đoàn viên mới cho đoàn viên.

Vì vậy, ban có thể viết đơn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nơi bạn đang công tác làm thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên cho bạn hoặc xin ý kiến ​​của Đoàn cấp trên để có hướng giải quyết.

3. Một số quy định liên quan đến đoàn viên:

3.1. Ý tưởng:

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, đã tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng thì được xét kết nạp Đoàn.

3.2. Các thành viên có nhiệm vụ sau:

Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các đội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên, đội viên trở thành đoàn viên.

3.3. Thành viên có quyền:

Yêu cầu tổ chức Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ, tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn các cấp.

Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề xuất và bảo lưu ý kiến ​​của mình về công tác của Liên đoàn; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

Xem thêm bài viết hay:  Công nghệ cao là gì? Các ngành công nghệ cao ở Việt Nam?

3.4. Về kết nạp hội viên:

– Điều kiện tuổi tác và trình độ học thuật:

Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp Đoàn đủ 16 tuổi (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

Thanh niên Việt Nam có lý lịch rõ ràng là người khai đầy đủ, trung thực các nội dung liên quan đến lịch sử chính trị, lịch sử hiện tại của mình theo mẫu lý lịch do Trung ương Đoàn ban hành. ban hành.

Người được kết nạp Đoàn phải có trình độ văn hóa từ tiểu học trở lên. Đối với thanh niên sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể vận dụng linh hoạt.

– Xét kết nạp hội viên trong một số trường hợp:

Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, được thanh niên tín nhiệm nhưng có cha, mẹ, anh, chị, em ruột đang giám hộ thì xét kết nạp trước. phải xin ý kiến ​​cấp ủy cùng cấp.

xem thêm: Đoàn viên là gì? Vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đoàn viên?

Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đoàn nơi cư trú tổ chức, được thanh niên tín nhiệm và có nguyện vọng vào Đoàn. sau đó chi đoàn nơi cư trú xét đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

– Việc kết nạp thanh niên vào Đoàn được thực hiện theo các bước, thủ tục sau:

– Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, khai báo lý lịch và được một trong các tập thể hoặc cá nhân sau giới thiệu, bảo lãnh:

+ Một đoàn viên cùng làm việc, sinh hoạt với nhau ít nhất ba tháng.

+ Tập thể chi đoàn Hội LHTN Việt Nam (nếu là hội viên Hội LHTN Việt Nam).

+ Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam (nếu là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam).

+ Chi đội (nếu là Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

– Được hội nghị chi đoàn xét kết nạp với sự tán thành của trên một phần hai (1/2) tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định kết nạp. Trường hợp kết nạp nhiều người thì phải xem xét, quyết định kết nạp từng người.

xem thêm: Bàn công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn

– Nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc giới thiệu, được đảng viên công tác, sinh hoạt tại nơi đó bảo lãnh ít nhất ba tháng; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định kết nạp.

Xem thêm bài viết hay:  Tra cứu quy hoạch trực tuyến, check quy hoạch Hà Nội online

Trường hợp đặc biệt ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, các đơn vị công tác phân tán không thể tổ chức họp toàn thể. Nếu được sự đồng ý của Đoàn cấp trên thì việc xét kết nạp có thể do cấp ủy chi đoàn xem xét và được Đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý.

– Quá trình phát triển đoàn viên

Bước 1: Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn, thông qua các loại hình tổ chức, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Chi bộ, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

Lập danh sách đoàn viên thanh niên tiên tiến và trưởng thành.

Chọn đối tượng theo tiêu chuẩn kết nạp hội viên.

Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến ​​thời gian đào tạo, thời gian tổ chức kết nạp.

xem thêm: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (Mẫu 4-KND)

Bước 3: Chi bộ, đoàn thể cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.

Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, tuyển chọn thanh niên đủ điều kiện kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).

Những nơi không thể mở lớp học tập trung thì có tranh ảnh phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu, sau đó kiểm tra.

Bước 4: Làm thủ tục và tổ chức kết nạp hội viên mới.

Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).

Đại hội chi đoàn xem xét, báo cáo ban chấp hành đoàn cấp trên.

Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.

Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn và thẻ Đoàn viên.

xem thêm: Tôi cần làm gì để trở thành Đoàn viên?

Hoàn thiện hồ sơ quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện cho đoàn viên mới rèn luyện. Đối với nơi chưa có chi đoàn thì ban chấp hành đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

Được đứng trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn. Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ; phát huy chức năng của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tiên phong thực hiện các phong trào hành động cách mạng; bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mất sổ Đoàn viên có làm thủ tục nhập học được không? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận