Mất quyền công dân là gì? Đi tù có mất quyền công dân không?

Quyền công dân là đặc quyền cơ bản mà mọi công dân đều có ngay từ khi sinh ra. Quyền công dân giúp công dân được hưởng một số quyền nhất định trong đời sống xã hội. Nhiều người hỏi: Mất quyền công dân là gì? Đi tù có mất quyền công dân không? Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ vấn đề này.

Luật sư Tư vấn pháp lý Trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mất quyền công dân là gì?

1.1. Khái niệm về quyền công dân:

– Quyền công dân là khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân mà nhà nước phải bảo đảm khi công dân có yêu cầu.

Quyền công dân là quyền cơ bản của con người, là quyền mà mọi cá nhân đều được hưởng.

– Các nguyên tắc chung về quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp năm 2013 quy định từ Điều 14 đến Điều 18 như sau: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội là được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền lợi theo Hiến pháp và pháp luật. Cùng với đó, quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đạo đức xã hội. sức khỏe cộng đồng. Theo quy định của pháp luật, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi cá nhân đều có quyền dân sự và mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Quyền công dân của mỗi cá nhân luôn được Nhà nước và pháp luật ghi nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Quyền công dân được thể hiện ở chỗ mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của công dân, theo đó, công dân Việt Nam không thể bị trục xuất hoặc giao nộp cho nhà nước khác; Công dân Việt Nam ở nước ngoài được nhà nước Việt Nam bảo hộ. Nhà nước luôn đưa ra các quy định và biện pháp tối đa để bảo vệ quyền công dân của cá nhân mình. Các quyền của công dân được Nhà nước Việt Nam bảo hộ, giúp các cá nhân được sống và làm việc trong một môi trường an toàn. Các cá nhân sẽ được bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật; được hưởng các nhu cầu về văn hóa, chính trị và kinh tế; được chăm sóc sức khỏe; quyền con người được bảo vệ: các vấn đề liên quan đến tính mạng và tài sản của mỗi cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Quyền nhân thân là gì? Quy định về quyền nhân thân theo Bộ luật dân sự?

Như vậy, Nhà nước hoàn toàn tôn trọng quyền công dân của mỗi cá nhân, đồng thời luôn có những biện pháp hỗ trợ và bảo vệ quyền cơ bản này của công dân. Không ai có quyền xâm phạm đến quyền dân sự của mỗi cá nhân. Quyền công dân luôn được bảo vệ và tôn trọng. Nếu cá nhân không vi phạm những điều cấm của pháp luật thì quyền lợi của công sẽ luôn được đảm bảo.

1.2. Những quyền nào bị hạn chế bởi công dân?

Trong trường hợp pháp luật quy định, công dân có thể bị tước một hoặc một số quyền sau đây:

– Cá nhân bị tước quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước: Bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là quyền mà mọi công dân Việt Nam đều được hưởng. Theo đó, trong thời gian bị tước quyền bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, người bị kết án không được tham gia bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước. Theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã không được đưa người bị tước quyền bầu cử vào cơ quan quyền lực nhà nước vào danh sách cử tri; trường hợp người đó có tên trong danh sách cử tri mà trước thời gian bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải xóa tên người đó trong danh sách cử tri, thu hồi thẻ cử tri. của người đó và thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Như vậy, trong trường hợp cá nhân vi phạm pháp luật (phạm tội) bị pháp luật tước quyền công dân thì cá nhân đó có thể bị tước bỏ những quyền cơ bản nhất của con người. Đó là quyền bầu cử, ứng cử.

– Cá nhân bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước: Cơ quan nhà nước là cơ quan đầu não, chịu trách nhiệm quản lý đời sống nhân dân cũng như trật tự an toàn xã hội. Khi vi phạm điều cấm của pháp luật và vi phạm đó nằm trong quy định bị tước quyền công dân thì cá nhân đó sẽ không được tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước. Trường hợp người bị kết án đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước thì cơ quan nơi người đó công tác phải ra quyết định hoặc yêu cầu cơ quan đó ra quyết định. quyết định. thẩm quyền ra quyết định buộc thôi việc, tạm đình chỉ công tác trong thời gian tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước đối với người đó. Như vậy, khi cá nhân vi phạm bị tước quyền công dân thì người vi phạm hoàn toàn bị tước quyền làm việc trong cơ quan Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Chứng cứ là gì? Phân loại chứng cứ trong tố tụng dân sự?

– Cá nhân bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân: Lực lượng vũ trang là lực lượng tiên phong, nòng cốt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân. Trong thời gian bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người bị kết án không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; xin vào hoặc tiếp tục làm công chức, viên chức, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân; xin vào hoặc tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân. Trường hợp người bị kết án là quân nhân, công chức, viên chức, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân hoặc đang phục vụ trong cơ quan, đơn vị Công an nhân dân mà bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang nhân dân thì cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc thôi việc ra khỏi lực lượng vũ trang nhân dân.

xem thêm: Quyền bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm của công dân?

Như vậy, có thể thấy, nếu rơi vào trường hợp bị tước quyền công dân thì cá nhân sẽ bị tước bỏ các quyền cơ bản nhất, đó là: Quyền bầu cử, ứng cử; quyền làm việc trong các cơ quan Nhà nước, quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Việc tước bỏ các quyền này khi cá nhân vi phạm là biện pháp răn đe khách quan của Nhà nước đối với tội phạm. Đồng thời cũng đảm bảo tính khách quan, công bằng chung cho mọi công dân. Tránh trường hợp người vi phạm lệnh cấm vẫn được hưởng quyền lợi như người bình thường. Tước quyền công dân giúp Nhà nước thể hiện chế tài quản lý dân cư xã hội của mình, quyền tối cao của Nhà nước và pháp luật được áp dụng và thể hiện một cách sâu sắc nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Lãi ròng là gì? Cách tính và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lãi ròng?

2. Đi tù có bị mất quyền công dân không?

Quyền công dân là quyền cơ bản của mỗi người, không ai có quyền xâm phạm, cấm đoán, tước đoạt. Theo quy định tại Điều 44 BLHS năm 2015 thì cNgười đàn ông Việt Nam bị kết án tù vì tội phạm chống lại an ninh quốc gia hoặc các tội khác thuộc trường hợp do Bộ luật này quy định thì bị tước một hoặc một số quyền công dân như quyền ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước; quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo quy định của BLHS, người phải chấp hành hình phạt tù tùy theo tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội có thể bị xem xét áp dụng các hình phạt bổ sung, trong đó có hạn chế một số quyền công dân như cấm đảm nhiệm chức vụ. , hành nghề hoặc làm công việc nhất định… Tuy nhiên, không phải đối tượng phạm tội nào cũng bị tước quyền công dân, không phải đối tượng nào vào tù cũng mất quyền ưu đãi. phiên bản này.

Như vậy, không phải trường hợp phạm tội, bị bỏ tù nào cũng sẽ bị tước quyền công dân. Công dân chỉ bị tước một hoặc một số quyền công dân nếu phạm tội và bị phạt tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội do Bộ luật hình sự quy định. ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo. Điều này cho thấy quyền công dân là quyền cơ bản nhất của con người. Do đó, nếu bạn không rơi vào những trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (xâm phạm an ninh quốc gia) thì công dân vẫn có quyền công dân bình thường.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mất quyền công dân là gì? Đi tù có mất quyền công dân không? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận