Mất cân đối tài chính là gì? Làm gì khi mất cân đối tài chính?

Tài chính là gì? Chức năng của tài chính là gì? Mất cân đối tài chính là gì? Nguyên nhân nào khiến tổ chức mất cân bằng tài chính? Tổ chức phải làm gì khi mất cân đối tài chính?

Hiện nay, nhiều tổ chức rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, dẫn đến nhiều hệ lụy. Vậy mất cân đối tài chính là gì? Khi một tổ chức bị mất cân bằng, phải làm gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Tài chính là gì?

Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử kinh tế – xã hội nhất định khi xuất hiện hàng hoá, tiền tệ và Nhà nước.

– Kinh tế chính trị Mác – Lê nin chỉ rõ tài chính là phạm trù kinh tế khách quan, thuộc phạm trù phân phối. Quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm bốn khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Tài trợ là một bộ phận của quan hệ phân phối và phân phối được thực hiện dưới hình thức giá trị. Cũng như mọi phạm trù kinh tế khách quan khác, tài chính có lịch sử hình thành và phát triển. Tài chính cũng là một phạm trù lịch sử.

Tài chính là một thuật ngữ kinh tế, phản ánh sự phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị sinh ra trong quá trình hình thành, tạo lập và phân phối các quỹ tiền tệ nhằm đạt được các mục tiêu của xã hội. chủ thể trong những điều kiện nhất định.

2. Chức năng của tài chính:

2.1. Chức năng của phân phối tài chính:

Phân phối tài chính là việc phân chia tổng sản phẩm quốc dân theo tỷ lệ và xu hướng nhất định để tiết kiệm và tiêu dùng nhằm tích lũy, tập trung vốn để đầu tư phát triển kinh tế, thỏa mãn nhu cầu chung. của Nhà nước, xã hội và cá nhân.

– Chức năng phân phối là chức năng vốn có của tài chính, thể hiện bản chất của tài chính trong đời sống kinh tế, xã hội khi phân phối giá trị của cải xã hội. Chính nhờ chức năng này mà các nguồn lực đại diện cho các bộ phận của cải của xã hội được sử dụng vào các mục đích sử dụng khác nhau, đảm bảo các nhu cầu và lợi ích khác nhau.

– Đối tượng của phân phối tài chính là tổng thể của cải xã hội được biểu hiện dưới hình thức giá trị, là tổng thể các nguồn lực tài chính hiện có trong xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Cách mạng khoa học công nghệ là gì? Đặc điểm và ý nghĩa?

– Các nhà phân phối tài chính là những người có thể tham gia trực tiếp vào quá trình phân phối các nguồn tài chính trong xã hội.

Tuy nhiên, đối tượng phân phối phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Có quyền lực chính trị: Đây là biểu hiện của chủ thể phân phối là Nhà nước. Nhà nước có quyền lực chính trị là chính nên Nhà nước có thể huy động, phân phối và sử dụng một phần nguồn lực tài chính của các chủ thể khác nhau trong xã hội để đáp ứng nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. của chính phủ.

+ Có quyền sử dụng các nguồn tài chính: là những người không có quyền sở hữu vốn tiền tệ nhưng họ được trao quyền sử dụng vốn tiền tệ. Ví dụ, họ là người vay vốn ngân hàng để hoạt động.

+ Có quyền sở hữu các nguồn tài chính. Chủ thể ở đây là chủ sở hữu vốn tiền tệ. Họ có quyền sở hữu các nguồn tài chính nên họ có quyền chủ động trong quá trình sử dụng các nguồn tài chính để đáp ứng yêu cầu hoạt động của mình.

Phân phối tài chính luôn gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định. Phân phối tài chính được thể hiện bằng sự di chuyển của các nguồn tài chính từ quỹ tiền tệ này sang quỹ tiền tệ khác. Nó liên quan đến việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ khác nhau của các tác nhân trong xã hội.

– Như vậy kết quả của phân phối tài chính là sự hình thành và sử dụng nhất định các quỹ tiền tệ vào những mục đích khác nhau của các chủ thể trong xã hội.

2.2. Chức năng của CFO:

– Giám đốc tài chính là quá trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động tài chính nhằm phát hiện những ưu điểm để phát huy và những tồn tại cần khắc phục trong toàn bộ quá trình phân phối các nguồn lực tài chính.

– Chức năng của Giám đốc tài chính cũng là một chức năng vốn có của tài chính, tức là khả năng khách quan sử dụng tài chính như một công cụ kiểm tra, giám đốc tiền tệ với việc sử dụng các chức năng khác, phương tiện thanh toán. và một phương tiện lưu trữ tiền.

Đối tượng của CFO là toàn bộ quá trình tạo và sử dụng các quỹ tiền tệ, và sự di chuyển của các nguồn tài chính.

Xem thêm bài viết hay:  Ứng dụng Azota là gì? Ứng dụng giao và chấm bài Azota?

– Chủ thể giám đốc tài chính đồng thời là chủ thể điều phối tài chính. Trong quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của mình, chủ sở hữu thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục đối với tiền tệ. Chủ thể của Giám đốc tài chính có thể là Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và các hộ gia đình.

– Giám đốc tài chính thường xuyên, liên tục, toàn diện và sâu rộng, kịp thời. CFO hoạt động trên phạm vi rộng vì việc phân phối tài chính diễn ra trên quy mô rất rộng.

3. Mất cân đối tài chính là gì?

Mất cân bằng tài chính là một tình huống mà một tổ chức gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ của mình và thậm chí rơi vào tình trạng phá sản. không có khả năng thanh toán.

Khi điều này xảy ra, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất tiêu cực như bị chủ nợ chặn đầu tư hoặc cho vay vốn với lãi suất cao. Khách hàng có thể rời bỏ công ty, nhà cung cấp sẽ yêu cầu thanh toán tiền mặt ngay lập tức do lo ngại công ty không đạt tiêu chuẩn sản phẩm đã cam kết, giá cổ phiếu sẽ giảm xuống.

Do đó, việc kiểm soát tài chính của các nhà quản lý tài chính cần được thực hiện tốt và hoàn thiện để đảm bảo tăng trưởng bền vững, tránh rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính.

Các cá nhân cũng có thể rơi vào tình trạng mất cân bằng tài chính. Nguyên nhân chính ở đây là do đại đa số cá nhân vẫn chưa được trang bị kiến ​​thức quản lý tài chính cá nhân đúng đắn. Các cá nhân cần quản lý tài chính một cách khoa học bằng các phương pháp chuyên nghiệp, hầu hết các cá nhân hiện nay thường phân bổ tiền bạc theo cảm hứng. Ví dụ: Tiết kiệm tiền mua nhà nhưng hôm sau rút tiền ra mua điện thoại mới.

Vì vậy, dù là tổ chức hay cá nhân cũng cần đảm bảo sự cân đối trong quản lý vốn và quản lý chi tiêu. Tránh mất cân đối tài chính.

4. Nguyên nhân khiến tổ chức mất cân bằng tài chính:

– Thứ nhất: Đầu tư không tuân thủ nguyên tắc dẫn đến mất cân đối vốn:

+ Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất cân đối tài chính xuất phát từ các quyết định đầu tư trong quá khứ không tuân thủ nguyên tắc cân đối có kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn vay.

Xem thêm bài viết hay:  Bản quyền là gì? Quyền tác giả có khác với bản quyền không?

+ Các tổ chức phát triển quá nhanh dẫn đến việc phải đi vay để thực hiện các dự án đầu tư.

+ Đối với nhiều tổ chức, có một vài dự án kinh doanh thua lỗ, gánh nợ lớn và không có nguồn trả nợ sẽ dẫn đến tổ chức đó rơi vào tình trạng tăng trưởng âm.

+ Hiện nay, mặc dù các doanh nghiệp sở hữu những nhà quản lý tài chính có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng họ còn hạn chế trong nhiều lĩnh vực như kế toán, thuế và các quyết định đầu tư được bình chọn bởi cấp lãnh đạo cao nhất. . Vì vậy, ý kiến ​​của các nhà quản lý đã không được lắng nghe.

– Thứ hai: Ảnh hưởng bên ngoài:

Sự mất cân đối tài chính cũng bị ảnh hưởng bởi những cú sốc liên tục bên ngoài.

+ Là tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau như sự giảm sút đột ngột của nhu cầu thị trường đầu ra. Cũng có thể do công suất dư thừa hoặc công nghệ thay đổi dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường giảm mạnh.

+ Những cú sốc mạnh từ bên ngoài với những yếu kém bên trong là những yếu tố tích tụ lâu dài và khi cộng lại sẽ dẫn đến mất cân đối tài chính.

5. Tổ chức phải làm gì khi xảy ra mất cân đối tài chính?

– Khi rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, tổ chức cần tái cấu trúc toàn diện, trong đó, mảng tài chính sẽ cần được thay đổi để giúp tổ chức thiết lập lại cân bằng tài chính. Tái cấu trúc tài chính là bước khởi đầu vô cùng quan trọng giúp tổ chức từng bước cân bằng lại tài chính và đưa ra những liệu pháp phù hợp. Tổ chức có thể thoái vốn khỏi các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc phi trọng yếu để trả nợ.

– Một biện pháp khác mà tổ chức có thể thực hiện khi không cân đối được tài chính là các cổ đông góp vốn thêm phối hợp với chủ nợ cho phép cơ cấu lại nợ.

– Trong trường hợp thị trường đầu ra được phục hồi mạnh cũng giúp doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại nợ vay hơn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mất cân đối tài chính là gì? Làm gì khi mất cân đối tài chính? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận