Lương thời gian là gì? Quy định về hình thức trả lương theo thời gian?

Trả lương theo thời gian là gì? Quy định về hình thức trả lương theo thời gian? Công thức và cách tính lương theo thời gian?

Trong số các hình thức thanh toán: theo thời gian, từng phần hoặc từng phần, Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức là nhiều nhà tuyển dụng và người lao động đồng ý lựa chọn sử dụng. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động. Kèm theo hình thức này là thuật ngữ “lương thời gian” và được chia thành các loại: lương năm, lương tháng, lương tuần, lương ngày và lương giờ; được quy định trong hệ thống văn bản lao động Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Lương thời gian là gì?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp. tiền lương và các khoản bổ sung khác hay có thể hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện làm việc, được xác định theo thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong hợp đồng lao động hoặc theo hợp đồng lao động. quy định của pháp luật.

Tiền lương thời gian là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để được trả lương theo thời gian, tính theo thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ được xác định trong hợp đồng lao động. Đặc biệt:

– Tiền lương tháng là tiền lương trả cho một tháng làm việc của người lao động, được xác định theo mức lương ghi trong hợp đồng lao động hoặc quy định trong thang lương, bảng lương áp dụng cho người lao động đó.

– Lương tuần là tiền lương được trả cho một tuần làm việc của người lao động.

– Lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc của người lao động.

xem thêm: Ưu nhược điểm của các hình thức trả lương cho người lao động

– Lương giờ là tiền lương trả cho một giờ làm việc của người lao động; Trường hợp trong hợp đồng lao động có thỏa thuận trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày thì tiền lương theo giờ được xác định bằng tiền lương theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019.

2. Quy định về hình thức trả lương theo thời gian:

Quy định về hình thức trả lương theo thời gian được quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019; Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động cụ thể:

Xem thêm bài viết hay:  KFC là gì? Nguồn gốc hình thành và những thông tin về KFC?

– Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc theo hợp đồng. Trước đó, Bộ luật Lao động 2012 quy định NSDLĐ có quyền lựa chọn mà NLĐ phải tuân theo mà không có quyền thỏa thuận.

– Cách thức cộng dồn lương theo thời gian như sau:

+ Tiền lương tháng do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận, xác định theo hợp đồng lao động hoặc theo quy định về bảng lương, thang lương áp dụng đối với người đó.

+ Tiền lương tuần: Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần.

+ Tiền lương ngày: trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật do doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận về tiền lương tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

+ Tiền lương giờ: Trường hợp trong hợp đồng lao động có thoả thuận trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày thì tiền lương theo giờ được xác định bằng tiền lương theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ Công Thương. Buôn bán. luật lao động 2019.

xem thêm: Các hình thức trả lương cho người lao động mới nhất 2022

– Lương theo thời gian trong một số trường hợp đặc biệt:

+ Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Lương làm tăng ca

=

Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện vào ngày làm việc bình thường

x

Cấp ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

xem thêm: Các hình thức trả lương chủ yếu áp dụng trong doanh nghiệp

Giờ tăng ca

– Tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả cho công việc đang làm của tháng, tuần, ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ cho làm việc vào ban đêm, tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động; quyền lợi người lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, phụ cấp xăng xe, điện thoại, phương tiện đi lại, nhà ở, trông, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi thân nhân chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản trợ cấp, phúc lợi khác không liên quan đến kết quả thực hiện công việc hoặc chức danh tại nơi lao động hợp đồng) chia cho tổng số giờ làm việc thực tế tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số o f giờ làm việc bình thường trong tháng). 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật do doanh nghiệp lựa chọn và không tính số giờ làm thêm); Trong đó:

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn nghị luận xã hội về sự đồng cảm sẻ chia trong xã hội

– Mức ít nhất bằng 150% mức tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày thường;

– Mức hưởng ít nhất bằng 200% mức tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức hưởng ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực tế làm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, không bao gồm tiền lương của người lao động. Các ngày lễ, Tết, nghỉ có lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

+ Tiền lương làm việc vào ban đêm đối với trả theo thời gian:

Tiền lương khi làm việc vào ban đêm

=

xem thêm: Có được ủy quyền cho người khác nhận lương thay không?

Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện vào ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện vào ngày làm việc bình thường

x

Cấp ít nhất 30%

x

Giờ làm việc vào thứ Ba

+ Tiền làm thêm giờ vào ban đêm đối với người trả lương theo thời gian:

xem thêm: Quy định về trả lương qua bên giao thầu

Lương làm thêm vào ban đêm =

Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện vào ngày làm việc bình thường

x

Cấp ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+

Tiền lương giờ thực trả cho công việc thực hiện vào ngày làm việc bình thường

x

Cấp ít nhất 30% + 20%

xem thêm: Thay đổi hình thức trả lương có phải thay đổi nội quy lao động?

x

Tiền lương giờ trong ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này;

– Tiền lương ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần, của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

Tiền lương làm ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường. ngày của ngày hôm đó (trước khi tăng ca vào ban đêm); ít nhất bằng 150% mức tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm). ;

Xem thêm bài viết hay:  Big Data là gì? Ứng dụng và những điều cần biết về Big Data?

xem thêm: Hình thức trả lương theo quy định của “Bộ luật lao động 2019”

Tiền lương làm ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường;

Tiền lương giờ trong ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực tế trả cho công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

Về nguyên tắc, người lao động hưởng lương theo giờ, theo ngày, theo tuần sẽ được trả sau giờ, ngày, tuần làm việc. Hai bên có thể thỏa thuận trả lương một lần nhưng trong thời hạn 15 ngày, người lao động phải được trả lương một lần. Người lao động hưởng lương hàng tháng được trả mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thoả thuận và phải cố định theo chu kỳ.

Ưu điểm lớn nhất của trả lương theo thời gian là dễ hiểu, tính toán và thực hiện. Việc áp dụng hình thức trả lương theo ngày khiến người lao động không phải chạy theo số lượng sản phẩm nên có nhiều thời gian để sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, đầu tư cho chất lượng công việc,…

Nhược điểm của hình thức này là tiền lương mà người lao động nhận được có thể không tương xứng với công sức đóng góp của họ trong một thời gian nhất định, qua đó có thể thấy là chưa đảm bảo tính chính xác và công bằng. bảo lãnh theo hình thức này. Cách khắc phục nhược điểm là có thể sử dụng kết hợp tiền lương và tiền thưởng cho người lao động để khuyến khích sử dụng tối đa sức lao động, nâng cao trách nhiệm với công việc. Trả lương theo thời gian có thể được thực hiện theo hai cách: trả lương theo thời gian đơn giản (trả cho thời gian làm việc thực tế) và trả lương theo thời gian (bao gồm cả tiền lương theo thời gian đơn giản). cộng với tiền thưởng).

Trả lương theo thời gian thường được áp dụng ở các công ty hoạt động theo dây chuyền sản xuất công nghiệp; chi trả công việc quản lý, điều hành; đối với những công việc khó xác định chính xác mức độ hoàn thành, mức độ sản phẩm, v.v.

Hình thức trả lương theo thời gian được áp dụng tốt nếu người sử dụng lao động biết sắp xếp công việc hợp lý, có hệ thống kiểm tra, giám sát thời gian làm việc của người lao động (máy chấm công), có chế độ thưởng phạt rõ ràng nếu làm đúng hoặc vi phạm thời gian làm việc.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Lương thời gian là gì? Quy định về hình thức trả lương theo thời gian? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận