Lương theo sản phẩm là gì? Cách tính và trả lương theo sản phẩm?

Trả lương theo sản phẩm là gì? Các hình thức tính lương theo sản phẩm? Quy định về cách tính và trả lương theo sản phẩm?

Trong vấn đề pháp lý liên quan đến tiền lương thì hình thức trả lương cũng là một trong những vấn đề quan trọng, nó ảnh hưởng đến cách tính và thời điểm trả lương của người lao động. Đính kèm với Hình thức trả lương theo thời gian là các khái niệm về lương năm, lương tháng, lương tuần hay lương ngày, đối với hình thức trả lương theo sản phẩm thì khái niệm gắn liền với nó là lương theo sản phẩm.

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

1. Lương sản phẩm là gì?

Khi xem xét giải thích khái niệm “tiền lương sản phẩm”, trước hết cần hiểu tiền lương là gì?

Theo Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” Hay có thể hiểu “tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện làm việc do thoả thuận trong hợp đồng xác định. pháp luật giữa hai bên trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật”.

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà người sử dụng lao động yêu cầu người lao động sản xuất và đơn giá sản phẩm. giao. Yêu cầu bắt buộc để thực hiện hình thức trả lương theo sản phẩm là người sử dụng lao động phải xây dựng định mức sản phẩm khoán cho người lao động trong một đơn vị thời gian nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm.

Tiền lương của người lao động sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng sản phẩm hợp lệ mà họ làm ra được người sử dụng lao động chấp nhận và đơn giá tiền lương mà người sử dụng lao động áp dụng cho sản phẩm đó. . Nếu công nhân làm được nhiều sản phẩm thì đơn giá càng cao, tiền công của họ càng cao.

Tiền lương theo sản phẩm cũng được trả định kỳ theo thời gian, có thể theo ngày, theo tháng, theo năm nhưng thông thường là theo tháng làm việc của người lao động.

2. Hình thức tính lương theo sản phẩm:

Trả lương theo sản phẩm có tác dụng gắn kết người lao động với kết quả công việc, để người lao động ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình từ việc hoàn thành định mức hay tăng năng suất lao động để mang lại lợi ích cho người lao động. ích cho bản thân và cho người sử dụng lao động. Ngoài ra, tiền lương sản phẩm được coi là chính xác, công bằng và dễ thực hiện hơn so với tiền lương thời gian. Tuy nhiên, tính lương theo sản phẩm sẽ gặp vấn đề là người lao động sẽ tập trung chạy đua số lượng sản phẩm hơn là tập trung thời gian để phát huy tài năng, tích lũy kiến ​​thức và đầu tư cho chất lượng. số lượng sản phẩm…

Xem thêm bài viết hay:  Mở bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải chọn lọc và siêu hay

Có thể chia tiền lương theo sản phẩm thành:

– Tiền lương sản phẩm cá nhân trực tiếp: là hình thức tiền lương tính theo sản phẩm được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm hoàn thành thực tế và đơn giá tiền lương cho một sản phẩm do người sử dụng lao động quy định. . Ưu điểm của hình thức này là khuyến khích năng suất lao động, dễ tính lương, người lao động chủ động tính lương; Nhược điểm là cạnh tranh cao, theo đuổi lợi ích cá nhân và hạn chế lợi ích tập thể.

– Lương sản phẩm tập thể: là hình thức trả lương áp dụng đối với những công việc do nhiều người cùng thực hiện hoặc những loại công việc không xác định được kết quả của từng cá nhân. Điều kiện để áp dụng hình thức này trước hết phải xác định được số tiền lương mà cả nhóm được hưởng hoặc đơn giá cho từng sản phẩm mà cả nhóm thực hiện. Ưu điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể là tính thống nhất trong cách tính lương, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết; Nhược điểm là sự phụ thuộc trong mối quan hệ giữa các cá nhân trong tập thể, đôi khi có sự bất bình đẳng giữa người làm nhiều và người làm ít.

– Lương sản phẩm gián tiếp: Là hình thức trả lương cho công nhân phụ, số tiền họ nhận được phụ thuộc vào kết quả sản xuất của người sử dụng lao động chính. Lương sản phẩm gián tiếp có một hạn chế là người lao động không sáng tạo, không chủ động trong công việc do phụ thuộc vào người lao động chính.

– Trả lương theo sản phẩm có thưởng: Là hình thức trả lương theo số lượng sản phẩm hoàn thành cộng với số tiền thưởng nếu vượt chỉ tiêu, năng suất cao chất lượng sản phẩm tốt hoặc phạt khi sản phẩm không đạt chất lượng. Ưu điểm của hình thức này là tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất, kích thích tính sáng tạo và hiệu quả của bản thân, làm ra những sản phẩm chất lượng, cũng như có trách nhiệm hơn với công việc. Hạn chế của hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng là tính cạnh tranh cao, khiến người lao động sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà “đạp lên” lợi ích của cá nhân khác.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu đóng vai người cháu kể lại bài thơ Bếp lửa hay nhất

– Phương pháp tính lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân được áp dụng theo công thức sau:

Lương sản phẩm = số lượng thành phẩm * đơn giá sản phẩm

Trong đó: Giá thành đơn vị sản phẩm được tính bằng giá trên một đơn vị sản phẩm.

– Đối với tiền lương theo sản phẩm tập thể:

Lương sản phẩm = Tổng số lượng thành phẩm của tổ * đơn giá.

– Đối với tiền lương theo sản phẩm gián tiếp:

Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp = đơn giá sản phẩm phục vụ * số lượng sản phẩm công nhân chính làm ra.

– Đối với trả lương theo sản phẩm có thưởng:

Lương sản phẩm có thưởng = lương sản phẩm + [(% tiền thưởng so với sản phẩm cho 1% hoàn thành vượt mức sản lượng * phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng)/100 * lương sản phẩm]

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ hành chính bình thường phải làm thêm giờ với số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số lượng sản phẩm làm thêm giờ

Phía trong:

Mức ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với trường hợp làm thêm giờ vào ngày thường; ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường áp dụng đối với trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần; ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Như vậy, tiền lương theo sản phẩm trong trường hợp làm thêm giờ = tiền lương theo sản phẩm chính + tiền lương làm thêm giờ.

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Đừng giận nhau nữa nhé – Tuấn Hưng ft Duy Mạnh

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức tối thiểu 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức tối thiểu 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm trong ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ngày làm việc của ngày đó (trước khi tăng ca). vào ban đêm); ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm trong ngày của ngày nghỉ hằng tuần được tính tối thiểu bằng 200% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính bằng 300% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, tiền lương trong trường hợp làm thêm vào ban đêm = tiền lương theo sản phẩm + tiền làm thêm giờ vào ban đêm.

Theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hạn trả lương đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo đó: “Người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc khoán thì tiền lương theo thỏa thuận của hai bên. ; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì được tạm ứng tiền lương hàng tháng theo khối lượng công việc thực hiện trong tháng.”

Người lao động được trả lương bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải nộp phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển trả lương.

Như vậy, dù trả lương theo hình thức nào thì điều quan trọng là người sử dụng lao động phải đảm bảo nguyên tắc của pháp luật lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Lương theo sản phẩm là gì? Cách tính và trả lương theo sản phẩm? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận