Luật tục là gì? Các giá trị của luật tục từ góc nhìn pháp lý?

Luật tục là gì? Đặc điểm của luật tục là gì? Các giá trị của luật tục dưới góc độ pháp lý là gì?

Luật tục hay còn gọi là luật tục, luật lệ, tập quán, tục lệ, tập quán … là hệ thống bao gồm những quy tắc, hành vi được áp dụng rộng rãi trong một cộng đồng. Mọi người. Vậy dưới góc độ pháp lý, luật tục được hiểu như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Luật tục là gì?

– Theo PGS. PGS.TS Ngô Đức Thịnh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian) đã tổng kết về luật tục như sau: Luật tục là một dạng tri thức bản địa, được hình thành từ lâu đời thông qua kinh nghiệm ứng xử với môi trường và xã hội, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và được truyền từ đời này sang đời khác. bằng trí nhớ thông qua thực hành sản xuất và thực hành xã hội. Nó nhằm định hướng các quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với tự nhiên. Các tiêu chuẩn này được cả cộng đồng thừa nhận và thực hiện, từ đó tạo ra sự thống nhất và cân bằng trong mỗi cộng đồng. “

– Nhà dân tộc học, PGS. PGS.TS Vương Xuân Tình cho biết: “Luật tục, với ý nghĩa là tri thức dân gian về quản lý cộng đồng, có vai trò to lớn đối với xã hội, đặc biệt là xã hội tiền giai cấp. Luật tục, có thể thành văn hoặc bất thành văn, có thể được phân định khác nhau như Hương ước (ở người Việt), tục lệ (một số dân tộc Tây Nguyên) hay hương ước (nhiều dân tộc miền núi). North), nhưng đều chứa đựng những quy định liên quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống và buộc các thành viên phải tuân theo ”.

Theo từ điển luật học, luật tục là “Các quy tắc ứng xử bắt buộc được cộng đồng làng xã thiết lập và truyền từ đời này sang đời khác. Luật tục có thể tồn tại bằng miệng hoặc được viết ra. Văn bản luật tục có thể tồn tại ở dạng đơn giản như “giao ước”, nhưng cũng có thể được xây dựng dưới dạng bộ luật. Luật tục là phong tục tập quán của một cộng đồng, được hình thành và phát triển trong một cộng đồng dân cư và được cộng đồng đó chấp nhận trong mối quan hệ với nhau. Hiện nay ở Việt Nam luật tục vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Nhiều ý kiến ​​cho rằng luật tục về cơ bản đã nhường chỗ cho luật bất thành văn, nhưng những phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam vẫn được duy trì và áp dụng phù hợp trong xã hội mới.

Xem thêm bài viết hay:  Hành vi phạm tội là gì? Phạm tội và tội phạm khác nhau thế nào?

2. Đặc điểm của luật tục:

– Thứ nhất, luật tục phản ánh ý chí chung của cộng đồng và là tập quán chung của cả cộng đồng được chọn lọc và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Luật tục còn là một hệ thống các quy phạm dựa trên quan niệm đạo đức xã hội. Luật tục được tạo ra dựa trên tinh thần đưa ra các chuẩn mực để giải quyết các mâu thuẫn một cách hợp lý nhằm mục đích răn đe và giáo dục. Luật tục hướng con người đến những điều tốt đẹp, không nói dối, không làm điều ác, khuyên răn và giáo dục.

Thứ hai, luật tục được đảm bảo bằng sức mạnh của cộng đồng dân cư, bằng sự tự giác của mỗi người và đôi khi bằng thói quen hàng ngày. Cộng đồng đóng vai trò hướng dẫn và buộc các thành viên phải ứng xử theo các chuẩn mực của luật tục. Cộng đồng còn có vai trò động viên, khuyến khích các thành viên tuân theo các quy định của luật tục.

– Thứ ba, luật tục có phạm vi điều chỉnh rộng rãi, bao trùm tất cả các lĩnh vực quan hệ trong cộng đồng xã hội. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của các quan hệ xã hội được điều chỉnh, có thể phân thành các nhóm do luật tục điều chỉnh như sau: Lĩnh vực ổn định an ninh trật tự và bảo đảm lợi ích của cộng đồng, lĩnh vực tổ chức và quản lý cộng đồng; Lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình; lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường sản xuất; giáo dục và duy trì nếp sống văn hóa, tôn giáo.

Thứ tư, luật tục có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa những người vi phạm luật tục. Trong nhiều trường hợp, luật tục còn do tín ngưỡng và thần linh chi phối.

3. Các giá trị của luật tục dưới góc độ pháp lý là gì?

3.1. Luật tục được xem xét trong mối quan hệ với vị trí Vai trò của luật pháp:

– Luật tục duy trì một trật tự xã hội, trong đó các giai cấp, các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau đấu tranh để cùng tồn tại nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của xã hội. Có thể nói, pháp luật là công cụ điều chỉnh, điều chỉnh các quan hệ xã hội có sự phân chia giai cấp, lợi ích khác nhau. Đây là giá trị xã hội lớn nhất của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Kích thích lao động là gì? Các biện pháp kích thích chủ yếu?

Khi xã hội phát triển, vai trò của pháp luật ngày càng được nâng cao. Vì pháp luật có vai trò điều chỉnh và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Pháp luật của chúng ta là pháp luật của dân, do dân và vì dân nên pháp luật được thực hiện trước hết chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác. Tuy nhiên, trên thực tế không phải quy định của pháp luật nào cũng được thực hiện. Mặc dù pháp luật luôn thống nhất nhưng trên thực tế, với sự phát triển của xã hội trong phạm vi từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc thì pháp luật không thống nhất về nhiều mặt. Vì vậy, không phải trong mọi trường hợp, luật có hiệu lực như nhau ở những vùng lãnh thổ khác nhau với những điều kiện khác nhau.

– Luật tục, trong chừng mực nhất định cũng có vai trò và giá trị xã hội quan trọng như pháp luật, nó điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, duy trì sự ổn định, trật tự của cộng đồng, bảo đảm cho sự phát triển và tồn tại của cộng đồng dân cư.

– Tính liên tục cũng mang tính phổ biến, mang tính quy phạm và tính cưỡng chế như pháp luật. Tuy nhiên, các thuộc tính này của luật tục không giống nhau, thể hiện ở những mức độ khác nhau.

– Về hình thức, luật tục được lưu truyền chủ yếu bằng phương thức truyền miệng, truyền khẩu từ đời này sang đời khác như luật tục Êđê, M’nông… sinh hoạt xã hội có cấu trúc đơn giản. đơn giản, dễ hiểu. Pháp luật có kết cấu chặt chẽ, lôgic, có hình thức và thủ tục ban hành chặt chẽ, là hệ thống lý luận phản ánh bản chất của hiện tượng và được thể hiện dưới hình thức các văn bản của Nhà nước.

3.2. Luật tục được xem xét trong mối quan hệ với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng xã hội cụ thể:

– Trong những năm gần đây, cùng với sự thay đổi của cơ cấu kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luật tục cũng có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Một số luật tục đã bị mất, một số luật khác đã được thay đổi về nội dung hoặc hình thức và cũng đã được giảm bớt ở một số phạm vi nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  Cảnh cáo hành chính là gì? Xử phạt cảnh cáo trong vi phạm hành chính?

– Sự tồn tại của luật tục là khách quan và hiệu lực của luật tục cũng được đảm bảo bởi sự phát triển kinh tế – xã hội. Nói cách khác, trong xã hội ngày nay, luật tục tồn tại dựa trên sự phát triển của các điều kiện kinh tế – xã hội khách quan và các quan hệ xã hội phù hợp với sự điều chỉnh của luật tục.

3.3 Tiếp thu, kế thừa và phát huy các giá trị của luật tục cho phù hợp với điều kiện hiện nay của nước ta:

Ở nước ta, luật tục đã có từ rất lâu đời. Và trong quá trình tồn tại đó, luật tục đã có nhiều thay đổi. Hiện nay còn rất ít tài liệu về luật tục cũng như cách thức cai trị của chính quyền phong kiến ​​đối với các dân tộc thiểu số. Đầu thập niên 20, chính quyền thực dân Pháp tổ chức sưu tầm, sửa chữa luật tục của người Tây Nguyên, biên soạn thành sách phát trong các buôn làng.

– Ở một số nước, nơi tập quán là nguồn luật rất quan trọng (ví dụ Anh), Nhà nước xem xét các phong tục, tập quán này, nếu xét thấy phù hợp với lợi ích chung của giai cấp thống trị và với quá trình phát triển của xã hội thì Nhà nước công nhận và công nhận nó là một phần không thể thiếu của xã hội hệ thống luật đã chia sẻ.

– Có thể nói, quá trình tiếp thu, kế thừa và phát huy giá trị của luật tục là một quá trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng cơ chế vận dụng và sửa đổi luật tục một cách linh hoạt. , có khả năng thích ứng cao trong các tình huống khác nhau.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Luật tục là gì? Các giá trị của luật tục từ góc nhìn pháp lý? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận