Luật tư là gì? Luật công là gì? So sánh luật tư và luật công?

Pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật và các nguyên tắc điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Pháp luật góp phần thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Hệ thống pháp luật bao gồm luật công và luật tư. Vậy luật tư là gì? Luật công là gì? Luật tư và luật công giống và khác nhau như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Luật công là gì?

Luật công là bộ phận của luật điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cá nhân và chính phủ, và những mối quan hệ giữa các cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội.

Luật công điều chỉnh các quan hệ xã hội không cân xứng với nhau. Ở đó, các chủ thể tham gia vào mối quan hệ này bao gồm các cơ quan Nhà nước, chính phủ và các cá nhân, tổ chức khác. Có thể thấy, các quan hệ do luật công điều chỉnh không có sự trao đổi và bình đẳng: Các cơ quan nhà nước và chính phủ có thể ra quyết định về quyền của cá nhân. Một bên đưa ra quyết định về quyền và nghĩa vụ (tức là ban hành), bên kia chỉ có thể đồng ý tuân theo (thực hiện). Trong mô hình luật công, cá nhân và tổ chức chỉ có quyền và nghĩa vụ thi hành luật. Đối với các quy định áp dụng pháp luật của các cơ quan Nhà nước (Tất nhiên, việc ra quyết định của các cơ quan Nhà nước và Chính phủ phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa cho mọi công dân).

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành luật. Con người là chủ thể của thực thi pháp luật. Tuy nhiên, theo học thuyết nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền chỉ có thể làm việc trong khuôn khổ pháp luật. Chính phủ phải tuân theo luật pháp. Một công dân không hài lòng với một quyết định của nhà chức trách, có thể khiếu nại lên tòa án để xem xét. Đây được coi là yếu tố quyết định đến hoạt động của công pháp. Các cơ quan lập pháp – tư pháp – hành pháp phải quan hệ chặt chẽ với nhau, thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc ban hành và thi hành pháp luật. Hơn hết, luật công ra đời nhằm điều hành bộ máy Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người dân, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của “dân quyền”.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên dự bị là gì? Quyền của Đảng viên dự bị bao gồm?

Luật công bao gồm ba bộ phận chính: luật hiến pháp, luật hành chính và luật hình sự:

– Luật hiến pháp bao gồm các nhánh khác nhau của nhà nước: Hành pháp, lập pháp và tư pháp. Luật hiến pháp được coi là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, là tiêu chuẩn để điều chỉnh các quan hệ pháp luật khác khi phát sinh tranh chấp, cần có một quy phạm pháp luật chung để điều chỉnh. . Luật hiến pháp là ngành luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ cơ bản của tổ chức. quyền lực của chính phủvề chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bầu cử, Quyền và nghĩa vụ của công dânĐây là ngành luật chính, cơ bản nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia, nó điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất và tất cả các ngành luật khác có liên quan đến luật. dựa trên các nguyên tắc hiến định.

Luật hành chính được coi là một nhánh của luật công. Luật hành chính là cơ quan luật điều chỉnh hoạt động của các cơ quan hành chính của chính phủ. Các hoạt động của cơ quan chính phủ có thể bao gồm hoạch định chính sách, phân xử hoặc thực hiện một chương trình quy định cụ thể. Với tư cách là một cơ quan của luật, luật hành chính giải quyết việc ra quyết định của các đơn vị hành chính của chính phủ theo một chương trình quản lý quốc gia trong các lĩnh vực như luật cảnh sát, thương mại quốc tế, sản xuất, môi trường, thuế, phát thanh truyền hình, nhập cư và giao thông vận tải. Luật Hành chính quy định chung về thủ tục hành chính; Quản lý nhà nước về dịch vụ công và cung cấp dịch vụ công; mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; các vấn đề khác về quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật hình sự là luật chung xác định những hành vi mà xã hội không mong muốn xảy ra, đồng thời quy định những hình phạt riêng biệt và nặng hơn bình thường nếu các thành viên của xã hội đó thực hiện chúng. Luật hình sự đề cập đến các biện pháp trừng phạt của nhà nước đối với các cá nhân hoặc công ty nhằm đạt được công lý và trật tự xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Đất vườn tạp là gì? Đất vườn tạp có được xây nhà không?

2. Luật tư là gì?

Luật riêng, còn được gọi là luật cá nhân hoặc quyền cá nhân, là một bộ phận của hệ thống luật dân sự, luật liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân hoặc lợi ích của cá nhân. Nói cách khác, luật tư là luật điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cá nhân công dân. Luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong mối quan hệ này, luật tư được xem như một sự may mắn để điều chỉnh những xung đột giữa các cá nhân. Trở thành người trung gian, đưa ra các quy định phù hợp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ thể. Trong quan hệ này không có sự xâm phạm lợi ích của nhà nước mà chỉ có sự tranh chấp quyền và lợi ích giữa các cá nhân. Nói cách khác, luật công giải quyết lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, hay mối quan hệ thứ bậc (bất bình đẳng) giữa nhà nước và công dân, trong khi luật tư xử lý lợi ích của nhà nước. cá nhân với nhau, không liên quan đến lợi ích chung của Nhà nước, cộng đồng.

3. So sánh luật công và luật tư:

3.1. Tương tự:

Đây đều là những hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật giữa các chủ thể khác nhau trong đời sống xã hội. Nó được coi là một chế tài pháp lý để điều chỉnh hành vi của các chủ thể tham gia, từ đó bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

3.2. Sự khác biệt:

– Luật công quản lý các cá nhân, công dân hoặc tập đoàn và nhà nước, trong khi luật tư áp dụng cho các cá nhân. Mối quan hệ điều chỉnh của luật công và luật tư là hoàn toàn khác nhau. Trong khi luật công điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức thì luật tư điều chỉnh mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân.

Luật công bảo vệ lợi ích của cơ quan Nhà nước và cá nhân khi có mâu thuẫn. Nhà nước pháp quyền là duy trì và bảo vệ lợi ích chung của Nhà nước và cộng đồng.

Ví dụ: Một cá nhân phạm tội giết người. Ngay lập tức, hành vi phạm tội của đối tượng này sẽ được pháp luật điều chỉnh. Việc điều chỉnh này nhằm đưa ra các biện pháp, chế tài để xử lý hình sự đối tượng vi phạm. Qua đó, ngăn chặn các hành vi tái diễn, gây nguy hiểm cho xã hội, bảo vệ ổn định trật tự công cộng trong cộng đồng dân cư.

Luật tư bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân trong mối quan hệ mâu thuẫn với cá nhân khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư gửi thầy cô giáo nhân ngày 20/11 ý nghĩa, cảm động

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị L và chị Nguyễn Thị Đ có mâu thuẫn. Cụ thể, chị L vay của chị D. 200 triệu đồng trong hợp đồng vay có ghi rõ thời hạn chị L phải trả gốc và lãi cho chị Đ là ngày 23/4/2022. Tuy nhiên đến hết tháng 5/2022. , Chị L không trả cho chị D. Chị Đ đòi thì chị L nói không có tiền. Bức xúc, chị D đã khởi kiện đòi nợ chị L ra tòa dân sự. Mối quan hệ mâu thuẫn giữa chị D và chị L được điều chỉnh bởi luật tư. Ở đây, luật tư sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị D là yêu cầu chị L trả nợ.

– Luật công điều chỉnh ở phạm vi rộng hơn, trong khi luật tư xử lý ở phạm vi cụ thể hơn. Luật công điều chỉnh các quan hệ bị xâm phạm giữa cá nhân với Nhà nước, cộng đồng và xã hội. Trong khi đó, luật tư điều chỉnh các mối quan hệ xung đột lợi ích giữa các cá nhân.

– Luật công giải quyết nhiều hơn các vấn đề ảnh hưởng đến công chúng hoặc chính nhà nước, trong khi luật tư tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ảnh hưởng đến các cá nhân hoặc tập đoàn tư nhân. Nói cách khác, phạm vi của luật công mang tính chất cộng đồng, bảo vệ an ninh trật tự, lợi ích chung cho cộng đồng, Nhà nước và xã hội. Phạm vi của luật tư mang tính chất cá nhân, bảo vệ lợi ích trong khuôn khổ các mâu thuẫn, xung đột lợi ích của các cá nhân.

Nói chung, luật tư giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân, hoặc cá nhân và nhà nước trong mối quan hệ bình đẳng, trong khi luật công giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và người dân nói chung.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Luật tư là gì? Luật công là gì? So sánh luật tư và luật công? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận