Luật so sánh là gì? Đối tượng, đặc điểm, ý nghĩa luật so sánh?

Quy luật so sánh là gì? Đặc điểm của luật so sánh là gì? Đối tượng của quy luật so sánh? Luật so sánh nghĩa là gì?

Luật so sánh là một khái niệm khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Luật So sánh là gì? Đối tượng, đặc điểm và ý nghĩa của luật so sánh là gì? Để làm rõ thắc mắc trên mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Quy luật so sánh là gì?

1.1. Tên:

– “Luật so sánh” là một thuật ngữ gây tranh cãi trong khoa học pháp lý trên thế giới. Trong các ngôn ngữ khác nhau, thuật ngữ cho lĩnh vực này cũng không hoàn toàn thống nhất về mặt ngữ nghĩa.

+ Luật so sánh (tiếng Anh) và Droit Compare (tiếng Pháp): Cả hai đều có nghĩa là luật so sánh.

+ Rechtsvergleichung (tiếng Đức) có nghĩa là so sánh luật.

+ Trong tiếng Việt, một số công trình nghiên cứu hàn lâm sử dụng cả ba thuật ngữ “luật so sánh”; “luật học so sánh” hoặc “luật học so sánh”.

Do đó, thuật ngữ luật so sánh được sử dụng phổ biến hơn trong khoa học pháp lý.

1.2. Định nghĩa:

– Có nhiều định nghĩa khác nhau về luật so sánh được các học giả sử dụng nhưng thường không đề cập đến vấn đề bản chất mà chỉ tập trung vào đối tượng hoặc chức năng của nó.

+ Học giả Thụy Điển: Michael Bogdan định nghĩa như sau: “Luật so sánh là sự so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng”. Đây là một quan điểm khá toàn diện và đầy đủ về luật so sánh vì ông sử dụng những điểm giống và khác nhau đã được xác định để: Giải thích nguồn gốc của chúng; Đánh giá các giải pháp (tư tưởng, phương pháp xây dựng pháp luật) được sử dụng trong các hệ thống pháp luật khác nhau; Nhóm các hệ thống pháp luật thành các họ pháp luật hoặc nghiên cứu các vấn đề liên cốt lõi của các hệ thống pháp luật đó.

+ Hai học giả người Đức: Zweigert và Kotz cho rằng:Luật so sánh là một hoạt động trí tuệ mà pháp luật là đối tượng và so sánh là quá trình hoạt động. Ưu điểm: Cũng rất ngắn gọn và trọng tâm. Nhược điểm: Quá chung chung, không cụ thể.

+ Học giả Việt Nam: Luật so sánh là phương pháp xem xét, nghiên cứu và tiếp cận các quy luật của thế giới. Ưu điểm: Định nghĩa này rất hay, ngắn gọn và mang tính triết lý. Nhược điểm: Việc đồng nhất luật so sánh thành một phương pháp nghiên cứu mặc dù chỉ rõ đối tượng nghiên cứu là luật nhưng không mang lại lợi ích cho người nghiên cứu.

2. Đặc điểm của luật so sánh:

+ Trước hết, có thể khẳng định rằng luật so sánh không phải là một ngành luật, một lĩnh vực luật thực tế

+ Thứ hai, việc so sánh các quy phạm, thể chế pháp luật hoặc giải pháp pháp lý cho một vấn đề nào đó trong cùng một hệ thống pháp luật không thuộc nội dung của luật so sánh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên và hướng dẫn cách khai

+ Thứ ba, luật so sánh không đồng nhất với nghiên cứu luật nước ngoài. Trong quá trình nghiên cứu luật so sánh, các nhà nghiên cứu và luật học thường so sánh hệ thống pháp luật nước ngoài với hệ thống pháp luật nước ngoài với hệ thống pháp luật nước mình hoặc so sánh pháp luật nước mình. nước ngoài với nhau.

Thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng và thú vị nhất của luật so sánh là cố gắng giải thích những điểm tương đồng và khác biệt. Đây cũng là đặc điểm quan trọng nhất của luật so sánh, nó so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau để tìm ra điểm giống và khác nhau giữa chúng.

+ Thứ năm, luật so sánh có phạm vi nghiên cứu rất rộng.

3. Đối tượng của quy luật so sánh:

Khác với các lĩnh vực khoa học pháp lý khác như luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính hay luật hiến pháp tập trung nghiên cứu những lĩnh vực pháp lý nhất định của hệ thống pháp luật, luật so sánh không nghiên cứu luật so sánh. các ngành luật khác nhau, các tổ chức pháp luật hoặc các quy phạm pháp luật trong cùng một hệ thống pháp luật. Mặc dù có nhiều tranh luận về bản chất của luật so sánh, nhưng các luật gia đều thống nhất rằng “so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau để tìm ra điểm giống và khác nhau của chúng” là nội dung cơ bản. bản sao của các nghiên cứu luật so sánh. Từ đó có thể kết luận rằng hệ thống pháp luật là chủ thể của luật so sánh. Tuy nhiên, đối tượng của luật so sánh trở nên phức tạp do nội hàm của khái niệm hệ thống pháp luật.

– “Legal system” – Hệ thống pháp luật: đây là một khái niệm có nhiều nội hàm khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh mà thuật ngữ được sử dụng. Có các tình huống sau

+ Hệ thống pháp luật (theo nghĩa hẹp) là tổng thể các nguyên tắc, chuẩn mực của một quốc gia, một vùng lãnh thổ (có thể là các nguyên tắc, quy tắc đạo đức; các nguyên tắc, chuẩn mực chính trị; các quy tắc, quy định, v.v.)

+ Hệ thống pháp luật (theo nghĩa rộng) được dùng để chỉ pháp luật của một nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hệ thống pháp luật của họ có những điểm chung nhất định.

+ Những điểm tương đồng đó có thể là lịch sử hình thành và phát triển, triết lý pháp lý và kỹ thuật pháp lý …

– “Gia đình pháp lý” – Gia đình pháp lý: Một số học giả, thay vì sử dụng thuật ngữ “hệ thống pháp luật” đã sử dụng thuật ngữ “gia đình pháp lý” để chỉ một nhóm các hệ thống pháp luật có những điểm chung. chắc chắn.

+ Trong các công trình luật so sánh, chúng ta bắt gặp những thuật ngữ như “Gia đình pháp luật La Mã – Goiescmanic hay Anh-Mỹ, gia đình pháp luật xã hội chủ nghĩa

Xem thêm bài viết hay:  Đất ở nông thôn là gì? Đất ở nông thôn được xây mấy tầng?

+ Dòng họ, xét về mặt ngôn ngữ, phản ánh mối quan hệ lịch sử của các hệ thống pháp luật trong cùng một dòng họ. Mối quan hệ này đôi khi được so sánh với mối quan hệ giữa các thế hệ trong một dòng dõi loài người nhất định.

+ Thuật ngữ “họ luật” là thuật ngữ được sử dụng trong lịch sử, nguồn gốc sâu xa của một nhóm hệ thống pháp luật có những điểm chung nhất định và chịu sự tác động của cùng một hệ thống pháp luật. một số nguồn gốc.

– Thuật ngữ “truyền thống pháp luật”: được sử dụng khá phổ biến để chỉ chủ thể của luật so sánh. Nó cũng được dùng để chỉ một nhóm hệ thống pháp luật có những điểm chung nhất định, nhưng khi sử dụng thuật ngữ này, các học giả quan tâm đến các vấn đề như:

+ Vai trò của luật pháp trong xã hội;

+ Tính chính thể, cấu trúc và hiệu lực của hệ thống pháp luật;

+ Luật được xây dựng, áp dụng, nghiên cứu, hoàn thiện và giảng dạy như thế nào …

– Thuật ngữ “văn hóa pháp lý”: Khái niệm văn hóa pháp lý là những ý tưởng, giá trị, mong muốn và ý kiến ​​về luật pháp và thể chế pháp lý của bộ phận hoặc bộ phận công chúng. không phải là những quan điểm được chấp nhận một cách tuyệt đối, nhưng ở một mức độ nhất định, khái niệm này cho thấy “văn hóa pháp luật” tương đồng với “hệ thống pháp luật” (theo nghĩa rộng) và “hệ thống pháp luật” truyền thống mặc dù chúng không hoàn toàn giống nhau.

Như vậy, đối tượng của luật so sánh không hoàn toàn chỉ giới hạn trong nội dung của “hệ thống pháp luật” theo nghĩa hẹp của từ này. Để xác định được sự giống và khác nhau giữa các hệ thống pháp luật, người nghiên cứu phải hiểu rõ các quy định của các hệ thống pháp luật đó. Để hiểu các quy phạm pháp luật cần phải hiểu chúng được tạo ra và áp dụng như thế nào. Đối tượng của luật so sánh rất rộng.

4. Ý nghĩa của quy luật so sánh:

4.1. Luật so sánh giúp nâng cao hiểu biết của các luật gia và nhà nghiên cứu:

Kiến thức là mục tiêu chung của bất kỳ ngành khoa học nào. Luật so sánh, cũng như các khoa học nói chung và khoa học pháp lý nói riêng, chủ yếu nhằm cung cấp kiến ​​thức khoa học.

+ Luật so sánh cho chúng ta cái nhìn toàn diện về hệ thống pháp luật hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới thông qua các họ pháp luật khác nhau.

Luật so sánh cung cấp kiến ​​thức về hệ thống pháp luật nước ngoài

+ Luật so sánh không chỉ cung cấp cho các nhà luật học, các nhà nghiên cứu kiến ​​thức về các dòng họ pháp luật trên thế giới, kiến ​​thức về hệ thống pháp luật nước ngoài mà còn giúp các nhà luật học và các chuyên gia pháp lý khác. Tìm hiểu thêm về hệ thống pháp luật của quốc gia bạn.

Xem thêm bài viết hay:  Phản ứng hóa học là gì? Phân loại các loại phản ứng hóa học?

4.2. Luật so sánh hỗ trợ cải cách pháp luật quốc gia:

– Kiến thức thu được từ kết quả nghiên cứu so sánh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các nhà lập pháp trong việc xây dựng hoặc cải cách hệ thống pháp luật của đất nước.

– Nghiên cứu so sánh cũng như nghiên cứu hệ thống pháp luật nước ngoài sẽ cung cấp cho các nhà lập pháp những hệ thống khái niệm cũng như các giải pháp mà pháp luật nước ngoài sử dụng để giải quyết một số vấn đề nhất định.

– Trong quá trình xây dựng luật hoặc cải cách hệ thống pháp luật, các nhà lập pháp có thể “nhập” các quy phạm pháp luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể của một hệ thống pháp luật nhất định vào hệ thống pháp luật của quốc gia. quốc gia riêng.

4.3. Luật so sánh hỗ trợ hài hòa pháp lý và thống nhất pháp luật:

– Hòa hợp pháp luật là quá trình giảm bớt sự khác biệt trong các lĩnh vực pháp luật cụ thể giữa các hệ thống pháp luật bằng cách xây dựng các luật mẫu và thực hiện các biện pháp khuyến khích nước sở tại áp dụng. và áp dụng

Thống nhất pháp luật là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình các quy phạm pháp luật xung đột của các hệ thống pháp luật khác nhau được thay thế bằng các quy phạm pháp luật chung nhất.

– Hòa hợp pháp luật và thống nhất pháp luật là một quá trình khó khăn và phức tạp. Quá trình này, bất kể mức độ và phạm vi, đều phải đối mặt với những khó khăn không dễ vượt qua.

– Để quá trình hòa hợp pháp luật và thống nhất pháp luật trở nên đơn giản hơn, luật so sánh đóng một vai trò rất quan trọng.

+ Luật so sánh về hỗ trợ kỹ thuật pháp lý

+ Luật so sánh cung cấp cho các nhà luật học những kiến ​​thức và kỹ năng quan trọng để tham gia vào quá trình đàm phán theo hướng thống nhất pháp luật hoặc hài hòa pháp luật.

Luật so sánh giúp các quốc gia vượt qua rào cản tâm lý của việc thông qua các quy định áp dụng chung và từ bỏ các quy định pháp luật của riêng mình.

4.4. Luật so sánh hỗ trợ việc thực hiện và áp dụng luật:

Thực tiễn áp dụng pháp luật rất phong phú và đa dạng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của các nước. Do đó, việc sử dụng luật so sánh như một phương tiện hỗ trợ việc thực hiện và áp dụng luật có thể tạo ra những kết quả không mong muốn.

Luật so sánh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Luật so sánh là gì? Đối tượng, đặc điểm, ý nghĩa luật so sánh? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận