Lừa dối khách hàng là gì? Hình phạt tội lừa dối khách hàng?

Lừa dối khách hàng là gì? Lừa dối khách hàng thì phạm tội gì? Mức phạt khi lừa dối khách hàng? Tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017?

Trong nền kinh tế phát triển ngày nay, các hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra vô cùng sôi động. Việc mua bán được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như mua bán trực tiếp, qua các sàn thương mại điện tử,… với nhiều mặt hàng khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều người vì mục tiêu lợi nhuận mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm hoặc có hành vi gian dối trong khâu cân, đo, đong, đếm để thu lợi nhiều nhất có thể. Đó là những gì chúng tôi cũng gọi là lừa dối khách hàng.

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Thế nào là lừa dối khách hàng?

Khách hàng là gì?

Trong quan hệ mua bán có hai loại chủ thể là bên bán (người bán) và bên mua (người mua). Người mua trong mua bán hàng hóa là khách hàng.

Trong một số trường hợp, khái niệm “khách hàng” còn được hiểu là khái niệm “người tiêu dùng”. Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, “người tiêu dùng” được định nghĩa là

“thứ nhất. Một người mua và sử dụng hàng hóa và dịch vụ cho mục đích sinh hoạt và tiêu dùng cho cá nhân, gia đình hoặc tổ chức…”

Như vậy, khách hàng hay người tiêu dùng đều có thể là người mua trong hoạt động mua bán hàng hóa, thừa hưởng giá trị từ hàng hóa, tuy nhiên, mục đích mua bán của họ trong từng trường hợp cụ thể là khác nhau.

xem thêm: Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng và tận nơi khách hàng yêu cầu

Sự lừa dối là gì?

“Lừa dối” là động từ thể hiện hành động làm sai, đi lệch khỏi các tiêu chuẩn, quy ước đã được chấp nhận để người khác tin là đúng với một mục đích nhất định. Trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thủ đoạn gian dối được thể hiện bằng các hành vi như cân, đo, đong, đếm, tính toán gian dối so với số lượng hàng hóa, số lượng thực tế cung cấp sản phẩm. hàng hóa và dịch vụ kém chất lượng; đổi hàng, thay đổi mẫu mã, chức năng của thiết bị cân, đo, đong, đếm, tính toán …

Lừa dối khách hàng là gì?

Lừa dối khách hàng tức là lừa dối người mua trong quan hệ mua bán. Bản chất của hành vi gian dối trong quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là người bán dùng thủ đoạn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng hoặc sự lơ là của khách hàng để thay đổi số lượng, chất lượng hàng hóa làm thay đổi số lượng, chất lượng hàng hóa. giao cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính. Và việc khách hàng nhận được hàng hóa, dịch vụ có giá trị thấp hơn giá trị đồng tiền mà họ bỏ ra.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 15

2. Lừa dối khách hàng phạm tội gì?

Hành vi lừa dối khách hàng đã được xác định là phạm tội từ thời phong kiến, tuy nhiên trong thời gian này chưa có quy định cụ thể. Bộ luật Hình sự đã quy định rất rõ về tội lừa dối khách hàng. Từ những phân tích trên, có thể kết luận tội lừa dối khách hàng là hành vi cân, đo, đong, đếm, gian dối hoặc thủ đoạn gian dối khác của người bán trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm thu lợi bất chính. lợi nhuận.

Đặc điểm của tội lừa dối khách hàng

Thứ nhất, tội lừa dối khách hàng chỉ xảy ra trong quan hệ mua bán hàng hóa, tội phạm thứ nhất xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cụ thể là quan hệ đúng đắn trong lưu thông hàng hóa. Tội phạm còn xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng – người mua trong quan hệ mua bán thông qua việc giao hàng hóa không tương ứng với giá trị mà người mua phải trả.

Thứ hai, tội lừa dối khách hàng có đặc điểm là gian dối, hành vi gian dối này làm cho khách hàng tin là thật và đưa tiền. Bản chất của hành vi lừa dối được thể hiện ở các thủ đoạn gian dối trong mua bán hàng hóa như cân, đong, đo, đếm, kiểm đếm hoặc các thủ đoạn gian dối khác như tráo đổi hàng hóa, bán hàng kém chất lượng, bán hàng dựng. với giá cao hơn giá quy định…. Hậu quả của tội lừa dối khách hàng còn có tính chất nhỏ lẻ, chậm nhận diện.

xem thêm: Mẫu khảo sát khách hàng mới nhất năm 2022

Thứ ba, tội lừa dối khách hàng được thực hiện bởi chủ thể đặc biệt, ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung về chủ thể của tội phạm như độ tuổi, năng lực tội phạm thì tội lừa dối khách hàng đòi hỏi chủ thể của tội phạm phải có các dấu hiệu. với tư cách là người bán trong quan hệ mua bán hàng hoá. Người bán trong mua bán hàng hóa không chỉ là chủ sở hữu hàng hóa mà còn có thể nói rộng ra là bất kỳ người nào chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua. Họ có thể là nhân viên kinh doanh, hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, buôn bán …

Thứ tư, tội lừa dối khách hàng được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội biết rõ về giá cả, số lượng, chất lượng hàng hóa của mình nhưng bằng thủ đoạn gian dối làm cho khách hàng vô tình mua phải hàng hóa kém chất lượng, không đủ số lượng. , được định giá cao hơn mức tiêu chuẩn và thực tế là đã phạm tội. Người phạm tội thực hiện hành vi với động cơ vụ lợi, mục đích là để hưởng phần giá trị chênh lệch có được khi thực hiện thủ đoạn gian dối.

3. Tội lừa dối khách hàng theo quy định của BLHS:

Tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội lừa dối khách hàng tại Điều 198 với nội dung:

“Thứ nhất. Người nào trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà cân, đo, đong, đếm, tính toán hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền: báo cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 38

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

xem thêm: Nộp đơn kiện để đòi tiền từ những khách hàng không trả tiền mua hàng

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. ”

Mặt khách quan của việc lừa dối khách hàng

Hành vi khách quan của hành vi lừa dối khách hàng được mô tả trong cấu thành tội phạm cơ bản (khoản 1 Điều 198 BLHS 2015) là hành vi cân, đong, đo, đếm, gian dối hoặc thủ đoạn gian dối khác. .
Hành vi cấu thành các tội này nếu có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 198 của BLHS thì người thực hiện hành vi nêu trên đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật. đã hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hoặc người thực hiện hành vi thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

Như vậy, có thể thấy, hành vi khách quan của tội lừa dối khách hàng bao gồm hai nhóm hành vi là nhóm hành vi cân, đong, đo, đếm, gian dối và nhóm hành vi bằng thủ đoạn gian dối khác. Đối với nhóm hành vi thứ nhất: cân, đo, đong, đếm, đếm là các thuật ngữ cơ bản trong đo lường, là những hành vi của con người nhằm xác định và đánh giá định lượng một đối tượng. lý do nhất định, trong trường hợp này các đối tượng vật chất chính là hàng hóa và dịch vụ. Đây là nhóm hành vi phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong quan hệ mua bán, việc xác định số lượng hàng hóa là điều kiện tiên quyết để đạt được mục đích trao đổi. Mọi hành vi làm sai lệch sự thật trong việc xác định định lượng này đều bị pháp luật nghiêm cấm, đến mức độ nguy hiểm nhất định có thể bị xử lý hình sự. Đối với nhóm hành vi thứ hai được pháp luật quy định là hành vi dùng thủ đoạn gian dối khác như hành vi tráo đổi hàng hóa, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng. , đẩy giá cao hơn quy định, thay đổi mẫu mã, gắn thiết bị điện tử vào thiết bị cân, đo, đong, đếm, tính toán để gian lận….

Hậu quả của hành vi được mô tả bằng định lượng “Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” trong cấu thành cơ bản, “Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên”. lên ”trong cấu thành tăng nặng. Do đó, tội lừa dối khách hàng là tội có cấu thành vật chất.

Xem thêm bài viết hay:  Phép lặp là gì? Tác dụng của phép lặp? Lấy ví dụ về phép lặp?

xem thêm: Mẫu thông báo chương trình khuyến mại tới khách hàng

Về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội phạm: Tội lừa dối khách hàng đã mô tả cụ thể hành vi khách quan và hậu quả của hành vi trong cấu thành cơ bản, cấu thành tăng nặng, người định tội. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này phải là người thu lợi bất chính số tiền mà pháp luật quy định và đó là kết quả trực tiếp của việc thực hiện hành vi cân, đo, đong, đếm, … hoặc dùng thủ đoạn gian dối. . khác .

Chủ thể của tội lừa dối khách hàng

Chủ thể của tội lừa dối khách hàng chỉ có thể là cá nhân. Pháp nhân thương mại không bị áp dụng tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 76 BLHS.

Mặt chủ quan của việc lừa dối khách hàng

Lỗi lừa dối khách hàng là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội có đủ điều kiện lựa chọn cách xử sự phù hợp với đạo đức xã hội, phù hợp với pháp luật nhưng lại lựa chọn cách xử lý ngược lại bằng cách thực hiện hành vi gian dối nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có thể nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó là gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Kết quả đang xảy ra để họ có thể kiếm được lợi nhuận.

Hình phạt và dấu hiệu định khung hình phạt

– Khung cơ bản của tội lừa dối khách hàng là có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm khi phạm tội thông thường, không phải là người phạm tội. ghi lại. tình tiết tăng nặng, hành vi đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn tái phạm hoặc phạm tội.thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

xem thêm: Mẫu thư thông báo thay đổi nhân sự gửi đối tác, khách hàng

– Khung tăng nặng của tội lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khung hình phạt này được áp dụng đối với hành vi lừa dối khách hàng có tổ chức hoặc bất hợp phápmang tính chất chuyên nghiệp hay bình thườngsử dụng các thủ thuật xảo quyệt hoặc tthu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

– Các hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Lừa dối khách hàng là gì? Hình phạt tội lừa dối khách hàng? của website thcstienhoa.edu.vn