Linh mục là gì? Linh mục và Giám mục khác nhau thế nào?

Linh mục là một trong những chức vụ quan trọng trong nhà thờ, vậy bạn có biết linh mục là gì, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Linh mục là gì?

Dưới hình thức giải thích chức tư tế như một thừa tác vụ được cộng đoàn Dân Chúa trao phó để thi hành công việc mục vụ của mình, thần học của các nhà Cải cách Tin lành, có từ thế kỷ 16, hoàn toàn ngược lại. với quan điểm của các nhà cải cách Tin lành, ý nghĩa thần học của chức tư tế trong Giáo hội Công giáo, và đã tạo ra nhiều hiểu lầm nơi những người Công giáo không hiểu đầy đủ giáo huấn của Giáo hội về chức năng của chức tư tế. Cái này.

Câu hỏi là: một linh mục có phải là một Dòng hay không? Hay chỉ là một chức vụ được kêu gọi để phục vụ? Và trong Kinh Thánh không thấy nói đến Dòng này, vậy Dòng này ra đời từ bao giờ?

Trước tiên, chúng ta hãy đọc lại giáo huấn của Giáo Hội trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1536: “Trật tự là bí tích nhờ đó sứ vụ được Chúa Kitô ủy thác cho các tông đồ được tiếp tục trong Giáo Hội cho đến cuối cùng, gọi là bí tích thừa tác vụ tông đồ, tức là bí tích gồm có ba bậc: giám mục, linh mục và phó tế”.

Sau đó Giáo hội đặt câu hỏi: Tại sao Bí tích này được gọi là Truyền chức, và được trả lời như sau:

Số 1537 “Ở La Mã cổ đại, từ “Ordo” được dùng để chỉ các nhóm người, đặc biệt là các nhóm lãnh đạo. “Ordinatio” đơn giản có nghĩa là được chấp nhận vào nhóm đó. Một nhóm như vậy có truyền thống, một phần dựa trên Kinh thánh, từ xa xưa đã được gọi là Taxeis (tiếng Hy Lạp) grand: catechumens, trinh nữ, cặp vợ chồng, góa phụ….

Số 1538 “Việc thành lập Giáo hội cổ xưa thường được cử hành bằng một nghi thức gọi là Ordinatio. Đó là một hành động tôn giáo và phụng vụ, có thể là truyền phép, ban phép lành hoặc bí tích. Ngày nay, từ Ordinatio được dành riêng cho việc cử hành bí tích gia nhập chức giám mục, linh mục và phó tế. Điều này có giá trị hơn sự bầu cử, bổ nhiệm, ủy nhiệm hoặc bổ nhiệm bởi cộng đồng, vì ân tứ của Chúa Thánh Thần cho phép thực thi “thẩm quyền thừa tác” do chính Chúa Kitô ban cho qua Giáo hội. Ordinatio còn được gọi là thánh hiến, nghĩa là được Chúa Kitô biệt riêng và bổ nhiệm để phục vụ Giáo hội. Việc Đức Giám Mục đặt tay và lời nguyện thánh hiến là những dấu hiệu hữu hình của việc thánh hiến này.”

2. Lịch sử hình thành Tòa Giám mục:

Như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo giới thiệu, từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên, xã hội Hy Lạp-La Mã đã có một tổ chức hành chính chặt chẽ. Trong xã hội, họ có các chức tước (tiếng Latinh là Ordines – số nhiều) bao gồm: thượng nghị sĩ (ordo senatorius), chỉ huy kỵ binh (ordo decurionum), hiệp sĩ (ordo equester). Những người trong các văn phòng này được tôn trọng và bản thân các văn phòng được coi là thiêng liêng (bất khả xâm phạm).

Trong văn học Hy Lạp, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp “Order of the People” trong một số sử sách, nhưng Order này không phổ biến, và ý tưởng về “Order of the People” (tiếng Latinh gọi là ordo plebeius) cũng không phổ biến.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 35

Trong xã hội Hy Lạp-La Mã, họ phân biệt rõ ràng giữa tầng lớp có đặc quyền và thường dân. Khi giáo hội hình thành và đang tìm mô hình tổ chức, xã hội lúc bấy giờ là đối tượng để giáo hội noi theo.

Từ cuối thế kỷ thứ 2 đến đầu thế kỷ thứ 3, danh từ Order (tiếng Latinh, số ít, Ordo) dần dần bắt đầu được áp dụng trong nhà thờ cho các giám mục, linh mục và phó tế. Trong nhà thờ, Order còn được dùng để phân biệt giữa thường dân (populus), hay đúng hơn là giáo dân (laikos).

Giáo lý của Giáo hội dạy rằng chức linh mục (hoặc giám mục, hoặc phó tế) không phải là “quyền” của một giáo dân, mà là một món quà được ban cho những người được chọn; nghĩa là người theo đạo Thiên chúa không tự xưng là linh mục (ví dụ: tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do ứng cử, bầu cử) nhưng được giáo hội kêu gọi và chọn lựa. Như vậy, một người được phong chức trong Cơ đốc giáo, không phải do dòng dõi sinh ra hay dòng dõi Lêvi như trong Kinh Cựu ước, cũng không phải do có công với nhà thờ, mà do sự lựa chọn thông qua Lễ phong chức hay Phong chức. văn phòng.

Qua sự tuyển chọn và phong chức này, một nhóm mới được thành lập gọi là Tu sĩ (klerikos) để phân biệt với giáo dân (laikos). Sự khác biệt này cũng cho thấy vai trò lãnh đạo và phục vụ của tu sĩ (klerikos) khác với cư sĩ (laikos).

Thật ra, việc thọ giới và lấy danh hiệu để phân biệt người xuất gia với người tại gia tự nó không tạo nên sự phân biệt đẳng cấp hay địa vị, nghĩa là không có nghĩa là người xuất gia trở nên cao quý hơn người tại gia. quan trọng hơn.

Điều đã làm cho sự khác biệt này xảy ra trong lịch sử là sự lạm dụng quyền lực liên quan đến vị trí khiến Tu sĩ trở thành một giai cấp tách biệt với Giáo dân. Nói cách khác, hệ thống phân cấp tổ chức có thể là một điều kiện, nhưng nó không thể tự nó gây ra sự phân biệt “chủ-tớ” mà những người ở các vị trí đó sống một cách vô thức.

Về mặt thần học, ý nghĩa được hiểu của các Dòng này phát triển chậm hơn nhiều so với sự phát triển của xã hội. Nghĩa là, vào đầu thế kỷ III, Giáo hội đã thiết lập Hàng Giám mục, Linh mục và Phó tế, nhưng vẫn chưa có một giải thích rõ ràng về thần học giải thích căn tính của các Hàng này.

Lý do cho sự phát triển chậm chạp này là vì (a) sự hiểu biết thần học về Chức Tư Tế dựa trên sự hiểu biết về chức tư tế trong Cựu Ước, và (b) chúng ta không thấy thuật ngữ Chức Tư Tế trong Tân Ước. Giao ước như thời các tông đồ.

Do đó, trong ba thế kỷ đầu tiên, nhà thờ đã hiểu chức giám mục hoặc chức linh mục trong bối cảnh hiểu thần học về “lãnh đạo mục vụ”. Tức là nhà thờ nói nhiều đến chức năng lãnh đạo, những phẩm chất của người lãnh đạo và những yêu cầu cần thiết mà một người lãnh đạo phải có. Điều chúng ta cũng cần biết là thuật ngữ danh hiệu mà chúng ta hiểu trong văn hóa Hy Lạp và trong những thế kỷ đầu tiên của nhà thờ hoàn toàn khác với những gì chúng ta hiểu ngày nay.

Xem thêm bài viết hay:  Kinh tế phi chính thức là gì? Khu vực nền kinh tế phi chính thức?

Vào cuối thế kỷ thứ 2 và đầu thế kỷ thứ 3, những người cha như Origen, Tertullian, Cyprian và Hippolytus bắt đầu thần học hóa các văn phòng (hay còn gọi là mục vụ) của nhà thờ và chính thức hóa các văn phòng của nhà thờ. nhà thờ. Chức năng thiết yếu trong nhà thờ để làm rõ ý nghĩa thần học và giáo lý là: những người phục vụ nhà thờ là những người được chọn.

Ví dụ, để bổ nhiệm một người lãnh đạo cộng đoàn, các giám mục tuyển chọn và truyền chức linh mục qua một nghi lễ giáo hội long trọng; và các nghi thức truyền chức cũng được hệ thống hóa để làm sáng tỏ thiên chức linh mục.

Nhờ những nghi thức trọng thể này mà một người lãnh nhận chức linh mục bây giờ không còn hiểu rõ về Dòng như trước. Đó là, nghi thức hiện được giải thích theo nghĩa thần học, và Dòng đã trở thành một phần trong giáo huấn của Giáo hội cho tất cả các Kitô hữu.

Chức linh mục không còn là một chức năng hành chính đơn thuần, chẳng hạn như giám sát một giáo xứ hoặc dạy giáo lý, nhưng mang một ý nghĩa thần học của những người được chọn để thực hiện công việc của chính họ.

Dựa trên ý nghĩa thần học này, các Giáo Phụ đã tiếp tục lưu ý đến các nghi thức trong các dịp Truyền Chức để làm cho Dòng thêm trang trọng và cung kính.

3. Tại sao cần phải có văn phòng trong hội thánh:

Về mặt xã hội, mọi tổ chức muốn tồn tại đều phải có Lãnh đạo, Quyền hành, Trật tự và Thứ bậc. Giáo hội cũng không ngoại lệ.

Vì tất cả các mục vụ của Giáo hội là công khai (personae publicae in ecclesia), nên cần có các nghi lễ công khai để chính thức công nhận các nhà lãnh đạo này. Xuất gia là một hình thức công nhận quyền lãnh đạo của một cộng đồng, và là một hình thức cử hành công khai các nghi lễ công cộng. Đây cũng là một hình thức khảo sát và tìm hiểu những người lãnh đạo của họ, đồng thời thừa nhận những gì Chúa đã làm cho họ thông qua những người lãnh đạo này.

Về mặt chính trị, sau khi Constantine Đại đế chính thức hóa Cơ đốc giáo (313), chính phủ và chính phủ có quan hệ mật thiết với nhau, và có lúc các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng gánh vác nhiều trách nhiệm trong chính trị. đối xử. Vì vậy, lễ truyền chức cũng là lời giới thiệu của giáo hội với chính quyền về vai trò của người đứng đầu cộng đồng mới.

Một số người lập luận rằng Chúa Giê-su không tấn phong các sứ đồ và không có “lớp học” nào trong suốt cuộc đời của ngài. Điều này là không thực sự đúng. Sự phong chức như chúng ta hiểu, với các nghi thức kèm theo, chắc chắn không tồn tại vào thời Chúa Giêsu (vì nó không tồn tại cho đến đầu thế kỷ thứ 3), mà là một hệ thống phân cấp đẳng cấp. Đứng đầu là Phêrô, Giuđa là người giám hộ. tài chính vv… đã có với Chúa Giêsu.

4, Sự khác nhau và giống nhau giữa chức vụ và chức vụ:

Cần phải phân biệt giữa chức linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo Hội. 873 Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: “Trong Hội Thánh có nhiều thừa tác vụ khác nhau, nhưng cùng một sứ vụ. Chúa Giê-su Christ đã giao cho các sứ đồ và những người kế vị nhiệm vụ dạy dỗ, thánh hóa và cai trị nhân danh và uy quyền của ngài. Còn giáo dân, vì được thông phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô, nên họ cũng đảm nhận phần của mình trong sứ vụ chung của toàn Dân Chúa, của Giáo hội và của Giáo hội. giữa các thế giới”.

Xem thêm bài viết hay:  Tuổi kim lâu là gì? Cách tính và giải hạn tuổi Kim lâu chuẩn?

Từ chức vụ ban đầu có nghĩa là phục vụ, xuất hiện rất sớm trong nhà thờ và được tìm thấy trong Tân Ước. Từ này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các Kitô hữu sơ khai vì nó diễn tả căn tính phục vụ của những người theo Chúa Kitô: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ”.

Ngày nay, khi từ thừa tác vụ được sử dụng, giáo hội có nghĩa là một số công việc giáo hội cụ thể được thực hiện bởi các Kitô hữu, bao gồm cả những người đã lãnh nhận Dòng như giám mục, linh mục, phó tế, cả tu sĩ (gọi chung là nam nữ tu sĩ) và giáo dân.

5. Linh mục và giám mục khác nhau thế nào?

Công Đồng Vatican II tuyên bố Giáo Hội là Dân Thiên Chúa. Nhưng Dân Chúa là một dân tộc có tổ chức, một cộng đồng chứ không phải một đám đông hỗn hợp, trong đó quyền bính được thực thi trong và trên Giáo Hội bởi các Tông Đồ và được tiếp tục bởi các Tông Đồ. Các Giám mục là những người kế vị các Tông đồ. Quyền bính này không đến từ các Tông đồ, nhưng được Chúa Kitô trao ban cho các Tông đồ, để phục vụ Nước Trời, với sự cộng tác của Linh mục và Phó tế. Thật vậy, Công đồng Vatican II khẳng định: “Để chăn dắt và phát triển Dân Chúa mãi mãi, Chúa Kitô đã thiết lập nhiều chức vụ khác nhau trong Giáo hội vì lợi ích của toàn thân. Thật vậy, các thừa tác viên thi hành quyền bính thiêng liêng của mình để phục vụ anh em mình, ngõ hầu tất cả những ai thuộc Dân Thiên Chúa và đương nhiên được hưởng phẩm giá của một Kitô hữu, có thể đạt được ơn cứu độ. mức độ phấn đấu hướng tới cùng một mục tiêu và kết thúc trong tự do và trật tự”.

Giáo phận là thành phần của Dân Chúa được ủy thác cho giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ liên kết với cha sở và qua ngài, giáo phận có thể được quy tụ trong Bí tích Thánh Thể, tạo thành một Giáo hội đặc biệt trong đó Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền của Chúa Kitô thực sự hiện hữu và hoạt động”.

Thực vậy, các giám mục là những người kế vị chức vụ Tông đồ của Chúa Kitô với đầy đủ chức năng của các Thượng tế và do đó có quyền truyền chức. Còn các linh mục được truyền chức phải cộng tác với giám mục trong nhiệm vụ linh mục.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Linh mục là gì? Linh mục và Giám mục khác nhau thế nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận