Liên hệ về việc xây dựng khối đại đoàn kết ở trường học

Phát huy sức mạnh tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là một nội dung chiến lược hiện nay. Nhận thấy đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, nội dung bài viết này sẽ đề cập đến công tác đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhà trường.

1. Vị trí, vai trò của khối đại đoàn kết:

Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng và cần thiết để cách mạng thành công. Đó là tư tưởng cơ bản, thống nhất được quán triệt trong tiến trình cách mạng nước ta, là sách lược tập hợp mọi lực lượng để tạo thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh cách mạng. Đại đoàn kết toàn dân tộc là tiềm lực số một trong mọi cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Hồ Chí Minh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng nước ta. Bác hiểu rõ, muốn giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thì phải có sự đoàn kết của toàn dân. Vì vậy, Bác Hồ luôn lấy tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc làm trọng tâm cho sự phát triển của cách mạng. Hồ Chí Minh khuyến khích mọi người đoàn kết, vượt qua sự khác biệt về tôn giáo, dân tộc và địa vị xã hội. Bác nói chỉ khi toàn dân đoàn kết thì mọi điều ước mới thành hiện thực. Đồng thời, Bác cũng nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần không ngừng được giữ gìn và củng cố, bởi đó là nền tảng phát triển của đất nước. Với tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị vô cùng quý báu cần được bảo vệ và phát triển. Để làm được điều này, mỗi người dân cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc và có hành động phù hợp để giữ vững tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thế hệ.

2. Trách nhiệm cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

2.1. Hướng phát triển cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tự nhủ phải bám sát các phương hướng sau:

Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức: Bản thân cần phải là tấm gương trong rèn luyện nhân cách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và chính quyền giao cho. đồng thời phải sống cần, kiệm, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chí công vô tư, phải hoà nhã, niềm nở, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Bản thân tôi cũng sẽ rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một Đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Bao gồm nhưng không giới hạn được hiểu nghĩa như thế nào?

– Tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc chuyên môn: Tôi sẽ tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của ngành. Tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc.

– Cập nhật thông tin và học hỏi những tấm gương đạo đức tốt: Tôi luôn cập nhật thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng và tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

– Thẳng thắn, trung thực và chân thành: Tôi sẽ bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ những người tốt. Tôi sẽ không theo đuổi chủ nghĩa thành tích và sẽ không che đậy hay che giấu khuyết điểm. Tôi sẽ luôn trung thực và khiêm tốn.

– Giữ gìn đoàn kết cơ quan, đơn vị và nêu gương trước đảng viên: Tôi sẽ luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết cơ quan, đơn vị và nêu gương trước quần chúng đảng viên. Tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và luôn động viên các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hóa.

Tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tự phê bình và phê bình là một trong những yếu tố cốt lõi để phát triển bản thân và xây dựng cộng đồng văn minh, đó là cách chúng ta tự đánh giá mình. giá cho mình. giá cho mình. giá cho mình. đánh giá và khắc phục những sai lầm, hạn chế của bản thân, từ đó hoàn thiện bản thân. Đồng thời, phản biện cũng là cách để chúng ta giám sát, hỗ trợ nhau cùng phát triển, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh.

2.2. Vẫn còn những hạn chế, tồn đọng:

Bản thân tôi thấy rằng, mặc dù có những ưu điểm nhất định nhưng không tránh khỏi những nhược điểm. Đôi khi, tôi vẫn chưa thực sự khoa học và hệ thống trong công việc của mình. Tinh thần làm việc chưa hoàn hảo, chưa sâu sát và tỉ mỉ. Tôi cũng thừa nhận rằng, nhiều lúc trong quá trình làm việc tôi chưa chú ý lắng nghe ý kiến ​​của đồng nghiệp. Trong nghề nghiệp của mình, tôi vẫn khó phê bình đồng nghiệp một cách tế nhị. Đôi khi, sự phê bình của tôi trở nên quá nóng nảy và gay gắt, làm cho tình hình thêm căng thẳng và không có lợi cho sự phát triển chung. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng khắc phục điểm yếu và hoàn thiện các kỹ năng của mình. Tôi luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu những phương pháp và kỹ năng mới để giải quyết vấn đề và làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, tôi cũng cố gắng trau dồi tinh thần làm việc, đưa ra những kế hoạch làm việc cẩn trọng và thận trọng hơn để đạt được kết quả công việc tốt nhất và khắc phục những thiếu sót của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích truyện Thần trụ trời chọn lọc hay nhất (đạt điểm cao)

2.3. Phương hướng rèn luyện, tu dưỡng:

Tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc và giữ vững thành quả đã đạt được. Tôi luôn cố gắng là tấm gương để mọi người tin tưởng. Để trở thành tấm gương thực sự, tôi luôn tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, luôn nêu gương đạo đức và lập trường vững vàng. Tôi luôn quán triệt những tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tôi luôn cảnh giác cao độ trước những luận điệu xuyên tạc về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. đồng thời, không ngừng nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện xã hội mới và vận dụng đầy đủ, linh hoạt các nguyên tắc theo vị trí của mình như nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình. phê bình, tự giác nghiêm minh trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. Tôi cũng đề cao việc tự học và tự hoàn thiện bản thân. Luôn làm gương trước đồng nghiệp và học sinh, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tôi cũng đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái đạo đức và luôn trau dồi phẩm chất của một nhà giáo, không ngừng tự học trong suốt cuộc đời. Em mong mình trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước.

3. Liên hệ bản thân về đại đoàn kết toàn dân tộc:

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học thì việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ là vấn đề then chốt tạo nên sức mạnh của tập thể, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Vì có đoàn kết, như Bác Hồ đã dạy:

Để xây dựng sự đoàn kết nội bộ, theo tôi, bạn cần làm những việc sau:

– Trước hết, mỗi cán bộ phải có lập trường tư tưởng vững vàng, phải xác định cho mình, phấn đấu đúng mục đích. Chỉ như vậy thì cạnh tranh trong lao động mới không trở thành cạnh tranh. Khi cùng chung lý tưởng, con người sẽ cùng nhau cố gắng, sẻ chia tấm lòng và thân thiện với nhau hơn.

Đoàn kết là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hành động vì mục đích chung, hướng dẫn nhau cùng tiến bộ. Nhưng đoàn kết không có nghĩa là im lặng, thờ ơ, bao che cho khuyết điểm của đồng chí, đồng nghiệp mà mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Dám nhận khuyết điểm của bản thân, của đồng chí, đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý xây dựng. Phê bình và tự phê bình để loại bỏ dần khuyết điểm, hạn chế, giúp nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên, góp ý phải chân thành, đúng lúc, đúng chỗ để đồng nghiệp lắng nghe và khắc phục.

Xem thêm bài viết hay:  Ghen là gì? Tại sao ghen tuông? Làm sao để không ghen tuông?

– Nếu mỗi chúng ta biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết xem việc của đồng nghiệp cũng như của mình, biết phân biệt đúng sai, biết lắng nghe để sửa sai, biết sửa sai sai sót và góp ý Trung thực với đồng nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững mạnh.

– Ban Giám đốc có vai trò rất lớn trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ. Nó thể hiện ở mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với đội ngũ giáo viên. Đó là sự gần gũi, cảm thông, góp ý chân thành, cởi mở, không áp đặt trên dưới. Người quản lý cần phải biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhân viên trong trường. Khi giao bài, giải câu hỏi không gây ức chế cho giáo viên. Sự thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến con người hăng say và yêu thích công việc hơn.

– Một vấn đề rất quan trọng trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ là phát huy tinh thần dân chủ trong nhà trường, tạo sự công bằng cho từng cá nhân trong tập thể và minh bạch tài chính.

Bên cạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ, để đơn vị nhà trường trở thành đơn vị vững mạnh cần xây dựng sức mạnh từ các đoàn thể trong nhà trường. Để làm được điều đó, theo tôi, các tổ chức cần làm tốt những việc sau:

– Tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng và sự phân công của chính quyền.

– Ngay từ đầu năm học, mỗi công đoàn phải xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và phân công công việc cụ thể cho từng tháng, từng giai đoạn. Việc xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế, không bao quát, đại khái, chung chung, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc theo năng lực, sở trường của từng người. Như vậy hiệu quả công việc sẽ cao.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Liên hệ về việc xây dựng khối đại đoàn kết ở trường học của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận