Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình

“Diễn biến hòa bình” là một trong những chiến lược chiến tranh nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước khác, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là một chiến lược chiến tranh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, là thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của chính mình. Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

1. Diễn biến hòa bình là gì?

“Diễn biến hòa bình” là thuật ngữ dùng để chỉ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó chủ nghĩa đế quốc là một trong những thủ phạm chủ yếu, nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của Trung Quốc. các nước khác, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa, từ bên trong bằng các biện pháp phi quân sự. Mục đích cuối cùng là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các xã hội đó theo hướng mà chúng mong muốn.

Ngoài thuật ngữ “diễn biến hòa bình”, còn có nhiều thuật ngữ khác được sử dụng như “chiến tranh không tiếng súng”, “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng hoa hồng”… Chiến lược chủ yếu của cuộc chiến tranh này bao gồm sử dụng mọi phi quân sự tức là phá hoại công việc nội bộ, tạo lập các thế lực chống đối chính trị, ma mãnh dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Điều này sẽ dẫn đến một sự chuyển đổi tự nhiên trong nước.

Các thủ đoạn khác bao gồm kích động các vấn đề tôn giáo, dân tộc, sắc tộc để gây rối, chống phá từ bên trong. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ được sử dụng để gây áp lực lớn và buộc họ phải đi theo đường lối của các thế lực thù địch. Điều này đặc biệt nguy hiểm, vì nó đã gây ra sự sụp đổ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và các nước Đông Âu trong quá khứ.

Bạo loạn lật đổ là hành vi có tổ chức, sử dụng bạo lực nhằm gây rối trật tự, an ninh xã hội, lật đổ chính quyền tiến bộ lập chính quyền mới do các thế lực phản động cầm quyền. Các hoạt động bạo loạn này thường do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên trong thực hiện, kết hợp với chiến lược diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam.

2. Đặc điểm cơ bản của diễn biến chiến lược chiến tranh hòa bình:

Để phân biệt chiến lược diễn biến hòa bình với các chiến lược phản cách mạng khác, chúng ta có thể nhận ra những đặc điểm sau:

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn kể về một chuyến thăm quê của em chọn lọc hay nhất

– Chiến lược diễn biến hòa bình không sử dụng vũ khí, không sặc mùi thuốc súng.

– Chiến lược này sử dụng các công cụ mềm như kinh tế, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa, chỉ đụng chạm quân sự khi cần thiết.

– Chiến lược diễn biến hòa bình tác động từ bên ngoài, tạo ra sự chuyển hóa, tự diễn biến, tự hủy diệt trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa bằng chính con người, lực lượng và phương tiện của địch. .

– Chiến lược này mang tính toàn cục và từ từ gặm nhấm từng bước, khiến đối phương nội loạn từ suy sụp.

– Chiến lược này còn rủ rê gây mất cảnh giác cách mạng của nhân dân lao động, mua chuộc, lôi kéo những người có chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các văn nghệ sĩ, trí thức có uy tín, những người có tư tưởng dao động, nhận thức lệch lạc hoặc bất mãn với chế độ.

– Điểm nổi bật của chiến lược này là sự sụp đổ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.

3. Nội dung chính của diễn biến hòa bình:

Diễn biến hòa bình có những nội dung chủ yếu sau:

Dùng thủ đoạn phi quân sự kết hợp với đe dọa quân sự để phá hoại từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới danh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền.

– Gây rối, kích động mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.

– Lợi dụng những khó khăn, sai sót của chính quyền để tạo sức ép, buộc những người đứng đầu chính quyền phải chuyển hóa, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho phe đối lập.

– Có nhiều hình thức, từ bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, đến bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang.

– Quy mô rất đa dạng từ nhỏ đến lớn, phạm vi xảy ra có thể rộng khắp và ảnh hưởng đến nhiều vùng trong cả nước, nhất là ở các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Trung ương và địa phương. phương hướng.

Bạo loạn lật đổ là hoạt động bạo loạn có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm thay thế chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương, tạo điều kiện, cơ hội cho bạo loạn lật đổ.

Xem thêm bài viết hay:  Luật là gì? Bộ luật là gì? Sự khác nhau giữa Luật và Bộ luật?

4. Thủ đoạn của các thế lực thù địch khi tiến hành diễn biến hòa bình

Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch:

– Tấn công chính trị tư tưởng;

– Phá hoại kinh tế;

– Lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ, phản loạn;

– Kích động, hỗ trợ các thế lực phản động trong và ngoài nước chống phá;

– Giảm hiệu lực của lực lượng vũ trang nhân dân;

– Lợi dụng vấn đề liên quan đến dân tộc để chống phá.

5. Trách nhiệm, vai trò của bản thân trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ:

Là công dân có trách nhiệm với đất nước, tôi phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tuân theo pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng đa dạng văn hóa, quan tâm đến các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm như an ninh, trật tự, ổn định chính trị.

Tránh các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật, tôn trọng quyền của người khác, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ. Nếu có thông tin, hành vi đe dọa an ninh quốc gia phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, tôi còn phải tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động về giáo dục, xây dựng đất nước và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, ổn định chính trị và phát triển bền vững cho đất nước.

Học tập là một yếu tố quan trọng trong sự nghiệp và sự phát triển của bản thân và đất nước. Việc nâng cao kiến ​​thức, cập nhật thông tin chính trị là cần thiết để chống lại các thế lực thù địch và tự bảo vệ mình trước những thông tin sai lệch.

Thanh niên là lực lượng trẻ cần có ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn. Đồng thời, cần tránh xa các hoạt động lôi kéo, phản động, không tin vào các thông tin bịa đặt.

Trong thời đại hiện nay, cần nâng cao kiến ​​thức, chọn lọc thông tin chính xác để không bị lôi kéo vào lối sống thực dụng, thông tin phản động. Để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, mỗi người cần nỗ lực trở thành một phần nhỏ tạo ra những giá trị cho xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu mở bài phân tích, cảm nhận Câu cá mùa thu hay chọn lọc

Cuộc cách mạng khoa học đang diễn ra nhanh chóng nên việc cập nhật những kiến ​​thức mới, tham gia các hoạt động tình nguyện là cần thiết để phát triển bản thân và đất nước. Hơn nữa, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh.

Dù dưới chiêu bài hay thay đổi chiến lược nào thì việc tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng nhau đấu tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ giúp chúng ta giành thắng lợi và đạt được hòa bình, thịnh vượng.

6. Trách nhiệm của học sinh trong đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ chiến lược:

Trong chiến lược phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, sinh viên các trường đại học có vai trò quan trọng trong lực lượng thanh niên. Họ là những người lãnh đạo tương lai của đất nước và là mục tiêu tấn công của bọn phản động muốn tập hợp lực lượng để thực hiện âm mưu chiến lược “DBHB”, BLLB đối với cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, sinh viên cần tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các em cần luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân, học tập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng của Đảng và sự nghiệp của thanh niên Việt Nam.

Ngoài ra, sinh viên cần ý thức học tập là góp phần vào sự nghiệp chung của xã hội, tránh xa các hoạt động phản động, xuyên tạc, đi ngược lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cần lên án, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những sơ hở của xã hội, của Nhà nước để chống phá. Bên cạnh đó, sinh viên cần luôn đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mình trước những thông tin xuyên tạc phản động.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận