Liên hệ bản thân về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên

PPhong cách làm việc của Đảng viên phải thể hiện tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với tính nghiêm túc, khoa học, công tâm và trách nhiệm. Đây là Liên hệ bản thân về việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

Đầu tiên. Hướng phấn đấu, tu dưỡng, Luyện tập Đạo đức, lối sống của người Đảng viên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đảng viên cần xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách của Người được thể hiện rõ nét trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và hoạt động, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống. tích cực.

Phong cách làm việc dân chủ đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Đi đúng đường lối của quần chúng, lắng nghe ý kiến ​​của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng. Cần tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, nêu gương. Làm việc khoa học, có kế hoạch, đúng giờ, đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, lối mòn cũng là một phần của phong cách làm việc.

Tác phong làm việc quần chúng bao gồm khiêm tốn, nhã nhặn, nhã nhặn, chân thành, niềm nở, tự nhiên, linh hoạt, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Đối với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em phải tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân thành, chủ động, linh hoạt mà ân cần, tế nhị, bình dị, tự nhiên đến mức hồn nhiên, tạo không khí hài hòa, ấm cúng, thoải mái và không có sự khác biệt giữa lãnh tụ và quần chúng.

Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi Đảng viên phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. Cần tích cực tham gia các cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Đoàn giao và luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể.

Ngoài ra, phong cách làm việc của Đảng viên còn phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch trong mọi hoạt động. Việc xử lý các vấn đề, quyết định những vấn đề quan trọng phải dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các đồng chí, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác trong tập thể.

Xem thêm bài viết hay:  Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Ngoài ra, phong cách làm việc phải đảm bảo tính khách quan, tránh thiên vị, bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Đảng viên cần có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức, vượt qua thách thức thành công để đạt được mục tiêu đề ra.

Tóm lại, phong cách làm việc của đảng viên phải thể hiện tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với tính nghiêm túc, khoa học, công tâm và trách nhiệm, nhằm xây dựng tập thể ngày càng phát triển. đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cách mạng và phát triển đất nước.

2. Liên hệ ngắn gọn với việc thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đảng viên, cán bộ:

2.1. Về tư tưởng chính trị:

Là một giáo viên được nhà trường phân công đồng thời là một đảng viên, tôi nhận thấy việc gắn học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết trong các hoạt động cơ bản sau đây. :

Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

Tin tưởng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

Chấp hành tốt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải và người tốt;

Là gương mẫu thực hiện và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu để tự học; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường và cấp trên tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. .

2.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Chúng ta cần bám sát những chuẩn mực đạo đức, lối sống mẫu mực như “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương Hồ Chí Minh. đồng thời phải phát huy tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm học 2023

Cần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa. Cần tích cực đấu tranh với lối sống thực dụng, nói không với tham công tiếc việc, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bản thân và gia đình.

Phải giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Cần thực hiện tốt Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm để tránh vi phạm đạo đức.

Chúng ta cần phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Giải quyết tốt các đề xuất, kiến ​​nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị, đồng thời tích cực đấu tranh với các biểu hiện thờ ơ, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu. bất tiện cho người dân.

Bản thân cần có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, hoạt bát, đoàn kết tập thể, hòa nhã, gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp và cư dân. Phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cuối cùng, chúng ta cần có ý thức tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​của người khác, tích cực chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái.

3. Đề xuất phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên:

Một là, Cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Để học và làm theo Bác cần bắt đầu từ những việc đơn giản như cách ứng xử trong công việc hàng ngày và đây là ý thức trách nhiệm của bản thân trong công việc chung. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình trên cương vị công tác. Mỗi người cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về trách nhiệm trước công, trách nhiệm cao cả trong phục vụ nhân dân.

Để học Bác Hồ ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân, chúng ta cần có tinh thần tự giác và sự thôi thúc của con tim. Cần làm việc với tinh thần nhiệt tình, phấn khởi, tin tưởng, vui vẻ, mong muốn cống hiến và đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của tổ chức mà mình là thành viên. Chúng ta không nên chạy theo danh lợi, thành tích mà phải nhận thức rõ việc trở thành cán bộ, công chức, đảng viên là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả.

Xem thêm bài viết hay:  Kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện đạo đức khắc phục hạn chế thiếu sót

Hai là, Để học tập tinh thần trách nhiệm của Bác, chúng ta cần phải luôn trăn trở, trăn trở với những tâm tư, nguyện vọng, nguyện vọng của nhân dân và xã hội. Chúng ta cần hiểu và thông cảm với nhân dân, thông cảm, đồng cảm và đau đáu trước những khó khăn, mất mát của nhân dân. Chỉ khi hiểu và thông cảm với người dân, chúng ta mới có thể tìm tòi, suy nghĩ để giải quyết những vấn đề vừa ích nước vừa lợi dân.

Để xử lý, giải quyết công việc có hiệu quả, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc: lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng là trên hết, bất khả xâm phạm và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Ba là, Phải tôn trọng và thực hiện đúng các quy trình, quy định của cơ quan, đơn vị. Không coi thường pháp luật, truy bức cá nhân, thỏa hiệp với tham nhũng, lợi ích nhóm. Cán bộ, đảng viên phải góp sức mình bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, đưa đất nước hướng tới tương lai có nền kinh tế – xã hội phát triển, văn minh, công bằng, thịnh vượng. mạnh.

Bốn là, phải luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thấu hiểu và chia sẻ với đồng nghiệp. Đoàn kết, thấu hiểu giúp công việc được hoàn thành tốt hơn, giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp hơn, đồng thời giúp mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực và kiến ​​thức.

Năm là, cần phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tự giác. Mỗi người cần chủ động, sáng tạo trong công việc, tự quyết định và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Với yêu cầu trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải cố gắng, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, trở thành người có năng lực, tận tụy với công việc. cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Liên hệ bản thân về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận