Lao động cụ thể là gì? Lao động trừu tượng là gì? Lấy ví dụ?

Lao động là gì? Đặc điểm, ý nghĩa của lao động? Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?

Hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội vấn đề lao động đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm bởi lao động là khâu đầu vào có ảnh hưởng đến kết quả của công việc. Hiện nay, vấn đề lao động được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, nhưng căn cứ vào tính chất hai mặt của lao động, người ta chia lao động thành lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Trên thực tế, nhiều bạn đọc chưa thực sự hiểu lao động là gì? Lao động chính xác là gì? Lao động trừu tượng là gì? Lấy ví dụ về lao động cụ thể, lao động trừu tượng?

1. Chuyển dạ là gì?

Trong quá trình phát triển của loài người, từ khi loài vượn cổ đại xuất hiện để tập hợp, nắm bắt và tiến tới trở thành tinh tinh, cơ thể con người đứng thẳng cho đến khi tiến hóa thành con người như ngày nay. Trong quá trình phát triển, chúng ta không ngừng tiến hóa, không ngừng lao động, dùng bàn tay, công cụ để tạo ra công cụ phục vụ cuộc sống, tạo ra lửa để từ đó nấu chín thức ăn, trồng trọt. , giống,…

Hiện nay, khái niệm lao động có nhiều cách hiểu khác nhau. Lao động có thể hiểu là hoạt động có mục đích, có ý thức tác động và các đối tượng tự nhiên tạo ra các vật thể đáp ứng nhu cầu của con người, là sự vận động của lao động trong quá trình tạo ra của cải. , vật chất cho xã hội, lao động còn là quá trình kết hợp sức lao động và tư liệu sản xuất để tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và lao động của con người.

Lao động là yếu tố then chốt, quyết định đối với các hoạt động kinh tế vì lao động tạo ra chất lượng, năng suất và đạt hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, lao động là nhân tố góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần nâng cao mức sống của nhân dân, v.v.

Như vậy, từ những phân tích trên có thể hiểu lao động là sự sử dụng thể lực hoặc trí lực thông qua công cụ lao động nhằm mục đích cải tạo tự nhiên nhằm mục đích tinh thần phục vụ con người. Chính nhờ lao động mà con người mới có cuộc sống văn minh như ngày nay, thực tế trong xã hội có sự phân công lao động khác nhau, lao động trí óc (lao động trừu tượng), lao động chân tay (lao động phòng thí nghiệm). Hành động cụ thể),…

2. Đặc điểm, ý nghĩa của lao động:

2.1. Đặc điểm nhân viên:

Lao động có những đặc điểm chính sau:

Xem thêm bài viết hay:  Lịch sử là gì? Khái niệm về môn lịch sử và khoa học lịch sử?

Thứ nhất, trong quá trình sản xuất, lao động là yếu tố cơ bản và quyết định. Bởi vì, lao động tạo ra sản phẩm vật chất cho con người.

Thứ hai, trong sự phát triển của xã hội, lao động là yếu tố đầu tiên và quan trọng vì lao động là hoạt động có ý nghĩa, mục đích rõ ràng của con người từ lao động để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhu cầu của con người.

Thứ ba, Lao động là nhân tố quyết định của cải của xã hội. Kết quả lao động sẽ tạo ra giá trị nhất định. Các loại hình lao động cụ thể càng nhiều thì càng tạo ra nhiều giá trị, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của các hình thức lao động cụ thể.

2.2. Ý nghĩa của lao động:

Lao động có ý nghĩa to lớn trong nền kinh tế, đời sống và xã hội. Đồng thời lao động tạo ra nguồn lực vật chất nuôi sống con người và toàn xã hội. Lao động giúp cho việc tổ chức và phân công lao động thuận tiện và hợp lý nhất, lao động giúp cho sự sáng tạo, tính toán để từ đó đạt được chất lượng, hiệu quả, năng suất cao nhất và chi tiêu hợp lý. , tiết kiệm. Các cá nhân trong xã hội từ công việc có thể giữ cân bằng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, lao động phát huy tính sáng tạo không ngừng để tạo ra sự tiến bộ trong xã hội, tạo ra cái mới làm thay đổi xã hội, góp phần vào lịch sử phát triển xã hội loài người.

3. Tính hai mặt của lao động để sản xuất hàng hóa:

Theo Mác, hàng hóa có hai thuộc tính chủ yếu là giá trị và giá trị sử dụng. Theo đó, ở bất kỳ loại hàng hóa nào cũng tồn tại hai thuộc tính này, thiếu một trong hai thuộc tính này đều không được coi là hàng hóa. Bởi vì, hàng hóa có hai thuộc tính này không phải do hai người lao động tạo ra mà do lao động sản xuất ra hàng hóa có hai mặt. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa bao gồm lao động cụ thể và lao động trừu tượng, cụ thể như sau:

3.1. Lao động cụ thể:

Lao động cụ thể được hiểu là lao động có ích dưới những hình thức nhất định trong những ngành nghề chuyên biệt nhất định. Lao động cụ thể sẽ có đối tượng, hoạt động riêng, có mục đích và kết quả riêng. Từ những yếu tố đó, chúng ta có thể phân biệt các loại lao động cụ thể trong đời sống xã hội.

Ví dụ, người lao động cụ thể là thợ hàn, mục đích là sản xuất khung cửa, bàn, ghế sắt,… Đối tượng lao động chính ở đây là sắt, thép,… Phương thức lao động ở đây là thợ hàn. sử dụng hàn, đục, đục, khoan,… Người thợ hàn sẽ sử dụng máy cưa, thước vuông, compa, máy hàn góc, máy hàn chuyên dụng để hàn,.. Thành quả lao động là tạo ra khung cửa, bàn ghế,…

Xem thêm bài viết hay:  Trung gian thanh toán là gì? Quy định về trung gian thanh toán?

Lao động cụ thể có những đặc điểm cơ bản sau:

Đầu tiên, đối với mỗi lao động cụ thể sẽ tạo ra một loại giá trị sử dụng nhất định, càng có nhiều loại lao động cụ thể thì càng tạo ra nhiều giá trị sử dụng khác nhau.

Thứ hai, Lao động cụ thể sẽ tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Giá trị sử dụng ở đây được hiểu là phạm trù, là vĩnh viễn. Vì vậy, lao động cụ thể cũng là một phạm trù vĩnh viễn, hoàn toàn có thể tồn tại gắn liền với sản phẩm đó, đồng thời lao động cụ thể là điều kiện không thể thiếu được trong bất kỳ hình thái kinh tế – xã hội nào.

Thứ ba, Hệ thống phân công lao động xã hội được hình thành từ những lao động cụ thể. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, các hình thức lao động cụ thể cũng ngày càng phong phú, đa dạng và những lao động cụ thể đó đã phản ánh trình độ phát triển của phân công lao động đã thay đổi. ngày hội.

Thứ tư, Lao động cụ thể không phải là nguồn gốc duy nhất tạo ra giá trị sử dụng do nó sản xuất ra, chất và sức lao động là hai yếu tố tạo nên giá trị sử dụng của vật hàng hóa. Chúng ta cần lưu ý rằng lao động cụ thể của con người chỉ làm thay đổi hình thức tồn tại của vật chất, làm cho vật chất đó hoàn toàn có thể thích ứng với nhu cầu của con người.

Thứ năm, Lao động cụ thể có nhiều hình thức phong phú, đa dạng tuỳ thuộc vào trình độ phát triển và mức độ ứng dụng khoa học công nghệ của nền kinh tế và đây cũng là một đặc điểm có thể phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế. kinh tế và khoa học trong một thời đại nhất định.

3.2. Lao động trừu tượng:

Lao động trừu tượng được hiểu là lao động của người sản xuất hàng hóa khi các hình thức cụ thể của nó đã bị loại bỏ, hay có thể hiểu đây là sự tiêu dùng của người Đức đối với sức lao động của người sản xuất hàng hóa. được chia sẻ.

Lao động trừu tượng là trường hợp lao động của người công bố hàng hóa là sự hao phí sức lực thần kinh, hai hao phí tinh thần và cơ bắp nói chung, nhưng không phụ thuộc vào hình thức cụ thể của nó. như thế nào, dưới hình thức nào.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu cảm nghĩ về người thân trong gia đình hay nhất

Ví dụ: Lao động của thợ mộc là lao động của thợ hàn.

Trong trường hợp, chúng ta nhìn vào yếu tố lao động cụ thể thì lao động của thợ mộc và lao động của thợ hàn là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, nếu loại bỏ hết những khác biệt về lao động cụ thể nêu trên thì lao động của thợ mộc và lao động của thợ hàn có điểm chung đó là lao động của thợ mộc và lao động của thợ mộc. Các thợ hàn đều phải lãng phí thần kinh và trí lực của con người. Điểm chung là dù là thợ mộc hay thợ hàn đều sẽ phải hao phí rất nhiều sức lao động, cụ thể sức lao động ở đây có thể là cơ bắp, khối óc và dây thần kinh của con người.

Lao động trừu tượng có các đặc điểm sau:

Đầu tiên, Lao động trừu tượng đã tạo ra giá trị của hàng hóa làm cơ sở cho sự bình đẳng khi tiến hành trao đổi.

Thứ hai, Giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử nên lao động trừu tượng tạo ra hàng hóa cũng là một phạm trù lịch sử và chỉ tồn tại trong Bản chất hàng hóa.

3.3. Mối quan hệ giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng:

Cả lao động cụ thể và lao động trừu tượng đều được bao gồm trong lao động của người sản xuất ra hàng hóa, do đó lao động cụ thể và lao động trừu tượng có sự thống nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và thực tiễn đã chỉ ra rằng giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng có những mâu thuẫn, thể hiện ở chỗ lao động trừu tượng là biểu hiện của lao động xã hội và lao động cụ thể. là biểu hiện của lao động tư nhân. Sự mâu thuẫn này được thể hiện qua các nội dung sau:

Đầu tiên, hàng hoá không bán được hoặc bán lỗ nếu mức tiêu hao lao động cá biệt của người công bố hàng hoá cao hơn mức tiêu hao lao động mà xã hội chấp nhận được.

Thứ hai, Vấn đề khủng hoảng kinh tế xảy ra khi các sản phẩm do các nhà xuất bản hàng hóa riêng biệt sản xuất ra có thể không phù hợp với nhu cầu của xã hội, có thể thừa hoặc thiếu.

Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội là nguyên nhân, mầm mống của những mâu thuẫn trong nền sản xuất hàng hoá, từ những mâu thuẫn đó đã thúc đẩy và phát triển nền sản xuất hàng hoá, làm ra sản xuất hàng hoá. khủng hoảng tiềm ẩn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Lao động cụ thể là gì? Lao động trừu tượng là gì? Lấy ví dụ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận