Lãi ròng là gì? Cách tính và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lãi ròng?

Lợi nhuận ròng là gì? Làm thế nào để tính toán lợi nhuận ròng? Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng? Phân biệt lãi ròng và lỗ ròng trong kinh tế học?

Trong quá trình kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, lợi nhuận ròng là số tiền sẽ luôn được tính sau khi trừ đi các khoản khác.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi nộp thuế, tiền lãi, cổ tức ưu đãi và các chi phí khác phát sinh trong quá trình kinh doanh trong thời hạn 1 năm. Một tên khác là lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận ròng, thu nhập ròng là sự khác biệt giữa tổng doanh thu của một doanh nghiệp và chi phí hiện tại. Đây là thước đo khả năng sinh lời của doanh nghiệp sau khi hạch toán mọi chi phí và thuế. Lợi nhuận ròng là lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp và bao gồm các chi phí hoạt động được loại trừ khỏi lợi nhuận gộp.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (hoặc tỷ suất lợi nhuận ròng) cho thấy bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu của một doanh nghiệp là lợi nhuận. Tỷ số này cho biết doanh nghiệp đang lãi hay lỗ.

Tỷ suất lợi nhuận ròng phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng ngành nghề kinh doanh khác nhau. Vì vậy, người phụ trách đo lường tài chính cho doanh nghiệp, công ty chỉ có thể sử dụng giá trị lợi nhuận sau thuế để so sánh công ty với tỷ số bình quân ngành (so sánh cùng thời điểm) hoặc với các doanh nghiệp khác. .

Ví dụ 1: Giả sử công ty A có báo cáo thu nhập bao gồm các thông tin sau:

– Doanh thu là: 100 tỷ đồng

– Chi phí duy trì hoạt động: 20 tỷ đồng

– mệnh đề Thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 tỷ đồng

– Vốn hàng hóa: 10 tỷ đồng

– Lãi ròng: 56 tỷ đồng

Theo đó, lợi nhuận ròng có suất là 56%. Tỷ suất lợi nhuận là 56% và doanh nghiệp kiếm được 56% cho mỗi tỷ đồng họ thu về

Ví dụ 2: Đến năm 2019, công ty X báo cáo doanh thu 42 155 tỷ USD

Thu nhập ròng là $9,982 tỷ

Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty X là 23%.

2. Tầm quan trọng của lợi nhuận ròng:

– Lợi nhuận ròng là thước đo thành công trong kinh doanh

– Khi một doanh nghiệp muốn đầu tư, hợp tác thì họ xem thông số lợi nhuận ròng tương tự như thể hiện khả năng chi trả của doanh nghiệp cho các khoản phát sinh hay duy trì đầu tư để mở rộng kinh doanh, sự phát triển của công ty mà đưa ra quyết định hợp tác hay không.

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu vay tiền của ngân hàng hay một tổ chức nào đó thì lãi thuần cũng là một khoản tiền chứng minh khả năng chi trả của người vay.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc 19/11 – Chúc mừng ngày Quốc tế Nam giới hay nhất

Tính lợi nhuận ròng cho biết trong tổng doanh thu của doanh nghiệp có bao nhiêu phần trăm giá trị lợi nhuận, từ đó đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện đang lãi hay lỗ.

Nếu giá trị sau thuế càng lớn hơn 0 và càng lớn thì lợi nhuận thu được càng lớn và ngược lại, nếu giá trị này nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất vốn, phá sản đòi hỏi nhà quản trị phải nhanh chóng tìm ra giải pháp. hướng đi và chiến lược mới cho doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trong từng ngành nghề kinh doanh không giống nhau. Vì vậy, người phân tích tài chính của từng doanh nghiệp chỉ có thể so sánh tỷ số này để so sánh giữa doanh nghiệp với tỷ số trung bình của toàn ngành hoặc các doanh nghiệp khác cùng ngành và lưu ý rằng việc so sánh phải được thực hiện đồng thời.

Thuế doanh nghiệp nhìn chung khá cao nên doanh nghiệp cần tăng giá bán sản phẩm để đảm bảo lợi ích kinh tế chung cho doanh nghiệp. Đồng thời, tiết giảm tối đa chi phí hoạt động dưới 30% trên tổng doanh thu của các mặt hàng để đảm bảo lợi nhuận được cải thiện.

3. Ý nghĩa của lãi ròng:

– Ảnh hưởng đến công việc nội bộ công ty.

Lợi nhuận ròng là phần tiền cuối cùng mà chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông được phép sử dụng, nó sẽ phản ánh hoạt động kinh doanh của công ty đó có tốt hay không?

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay đối với công ty cổ phần, lợi nhuận sau thuế sẽ là phần để cổ đông cân nhắc có nên tiếp tục để người này, người kia quản lý công ty hay không?

– Phục vụ cho nghiên cứu và đầu tư.

Trong quá trình đánh giá sự “khỏe mạnh” của một công ty, các nhà phân tích sẽ xem xét tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng doanh thu. Nếu tỷ suất lợi nhuận ròng càng cao chứng tỏ công ty đang phát triển và kinh doanh có lãi. Từ đó mọi người sẽ tin tưởng đầu tư vào công ty hơn.

– Giúp công ty vay vốn dễ dàng.

Rõ ràng, với một công ty lớn thì sở hữu của họ phải nhiều, từ đó các ngân hàng sẽ lấy số tiền đó làm bằng chứng, sự tín nhiệm để quyết định có tiếp tục cho doanh nghiệp vay hay không? Vậy là chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của lợi nhuận ròng đối với hoạt động của một doanh nghiệp.

4. Cách tính lãi ròng:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu từ kinh doanh – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp + 30% phí hoạt động)

Trong đó:

Tổng doanh thu = số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản hoàn trả và chi phí chiết khấu khi bán hàng.

Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, giao hàng, tiền thuê nhà đất, tiền lương cho nhân viên, phí bảo hiểm cho nhân viên, các khoản vay để phục vụ kinh doanh.

Xem thêm bài viết hay:  Quê quán là gì? Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh?

5. Chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần:

Chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng bao gồm

– Chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Đây là yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận ròng chính là chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Nếu chi phí hoạt động cao thì lợi nhuận ròng sẽ thấp. Ngược lại, nếu chi phí hoạt động của doanh nghiệp thấp thì lợi nhuận ròng sẽ cao. Dựa vào yếu tố này, doanh nghiệp cần có biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động. Từ đó giúp tăng lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp.

– Giá gốc của sản phẩm

Yếu tố ảnh hưởng tiếp theo là giá gốc của sản phẩm. Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, giá gốc của sản phẩm càng thấp thì lợi nhuận ròng càng cao. Vì vậy, để cải thiện cũng như đảm bảo sự ổn định của lợi nhuận ròng, doanh nghiệp nên tìm những nguồn cung cấp có nhiều ưu đãi. Nếu chọn được nhà cung cấp giá rẻ, chất lượng sẽ là một lợi thế lớn để nâng cao lợi nhuận ròng.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

Yếu tố cuối cùng có tác động lớn đến việc thay đổi lợi nhuận ròng là thuế thu nhập doanh nghiệp. Yếu tố này không thể tăng giảm theo ý muốn hay cách thức kinh doanh. Thuế thu nhập được quy định cụ thể bởi pháp luật tiểu bang. Vì vậy, nhân tố này có tác động nhỏ làm thay đổi lợi nhuận thuần của doanh nghiệp. Và nếu muốn tăng lợi nhuận ròng, doanh nghiệp cần tăng giá bán sản phẩm. Đồng thời giảm giá trị nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí. Điều này sẽ giúp tích lũy thêm lợi nhuận ròng.

Làm thế nào để tăng lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là thông tin rất quan trọng trong thông tin tài chính, gắn liền với phân tích tỷ số và phân tích báo cáo tài chính, dự đoán xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Hầu hết các cổ đông sẽ theo dõi chặt chẽ lợi nhuận ròng vì đây là nguồn thu nhập của họ. Trong trường hợp lợi nhuận ròng không được đảm bảo sẽ dẫn đến giá trị cổ phiếu giảm mạnh. Một công ty phát triển tốt chủ yếu được phản ánh bằng thông tin lợi nhuận ròng, lúc đó giá trị cổ phiếu của công ty sẽ cao.

Lợi nhuận ròng không phải là số tiền mà một công ty kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định, bởi vì có nhiều chi phí sẽ được khấu hao và phân bổ dần trong tương lai. Để xem xét thông tin lợi nhuận ròng tốt hơn và chính xác hơn, bạn nên kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Khi lợi nhuận ròng có xu hướng giảm sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề cho doanh nghiệp có thể do doanh thu giảm, chất lượng sản phẩm kém, lượng khách hàng giảm đột ngột,…

Xem thêm bài viết hay:  Công ty niêm yết là gì? Ưu nhược điểm của công ty niêm yết?

– Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực cán bộ, chất lượng công trình,… và giá trị này có thể quy đổi thành tiền.

– Gia tăng giá trị bằng cách tăng thời gian làm việc. Sử dụng nhiều loại máy công cụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

– Để gia tăng giá trị lợi nhuận ròng thì con đường tăng quy mô sản xuất cũng như mở rộng quy mô, diện tích lớn hơn, tăng nguồn nhân lực.. cũng là con đường mà nhiều doanh nghiệp hướng đến. Tuy nhiên, mức độ mở rộng, quy mô nào tùy thuộc vào điều kiện của công ty.

6. Phân biệt lãi ròng và lỗ ròng:

Lỗ ròng là khi chi phí vượt quá thu nhập hoặc tổng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi nó được gọi là lỗ hoạt động ròng (NOL).

Các doanh nghiệp thua lỗ ròng không nhất thiết phải phá sản vì họ có thể chọn sử dụng lợi nhuận giữ lại hoặc các khoản vay để tồn tại.

Tuy nhiên, chiến lược này là ngắn hạn, vì một công ty không có lãi sẽ không thể tồn tại lâu dài.

Một khoản lỗ ròng xuất hiện trên kết quả hoạt động kinh doanh hoặc báo cáo thu nhập của công ty. Lãi ròng hoặc lỗ ròng được tính theo công thức sau:

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận ròng hoặc Lỗ ròng

Bởi vì doanh thu và chi phí được khớp trong một khoảng thời gian nhất định, lợi nhuận ròng là một ví dụ về nguyên tắc khớp, là một phần không thể thiếu của phương pháp kế toán dồn tích. Các chi phí liên quan đến thu nhập kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định được bao gồm trong (hoặc “khớp với”) khoảng thời gian đó, bất kể chi phí được thanh toán khi nào.

Ví dụ: nhân viên làm việc vào tháng 12 năm 2019 có thể không được trả lương cho đến tháng 1 năm 2020. Vì các bảng lương này gắn liền với doanh thu kiếm được trong tháng 12 năm 2019 nên chi phí được khớp với doanh thu từ năm 2019 và được ghi nhận vào báo cáo lãi lỗ năm 2019, làm giảm chi phí của công ty. lỗ ròng. công ty trong năm đó.

Như vậy, lợi nhuận ròng là một chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng cho thấy doanh nghiệp làm ăn lãi hay lỗ, giá trị lợi nhuận ròng càng cao thì lợi nhuận càng lớn, giá trị càng thấp thì doanh nghiệp càng kém hiệu quả.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Lãi ròng là gì? Cách tính và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lãi ròng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận