Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

Kinh tế học là gì? Loại hình kinh tế nào? Kinh tế tích cực là gì? Những ưu và nhược điểm của kinh tế tích cực là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Sự khác biệt giữa Kinh tế tích cực và Kinh tế chuẩn tắc là gì?

Kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ và phát triển của một quốc gia. Và nó không chỉ là vấn đề của một quốc gia, mà nền kinh tế còn quan trọng ngay cả ở cấp độ cá nhân. Tham khảo các bài viết sau về kinh tế học tích cực và kinh tế học chuẩn tắc.

1. Kinh tế học là gì?

Trước khi đi đến sự khác biệt giữa kinh tế học tích cực và kinh tế học chuẩn tắc. Đầu tiên chúng ta hãy xem lại ý nghĩa của kinh tế học.

Kinh tế học được định nghĩa là một nhánh của khoa học xã hội liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Nó đặc biệt quan tâm đến hiệu quả trong sản xuất và trao đổi. Kinh tế học sử dụng các mô hình và giả định để hiểu nền kinh tế toàn cầu và tạo ra động lực.

Các nhà kinh tế khác nhau đã định nghĩa kinh tế theo các thuật ngữ khác nhau. Dưới đây là một số định nghĩa nổi tiếng của từ kinh tế học.

Cha đẻ của kinh tế học, Adam Smith, đã định nghĩa kinh tế học là một cuộc điều tra về bản chất và nguyên nhân dẫn đến sự thịnh vượng của các quốc gia.

Alfred Marshall định nghĩa kinh tế học là nghiên cứu về con người trong hoạt động kinh doanh thói quen của cuộc sống.

Lionel Robbins định nghĩa kinh tế học là khoa học nghiên cứu hành vi của con người như mối quan hệ giữa mục đích và phương tiện khan hiếm có những cách sử dụng thay thế.

2. Các loại hình kinh tế:

Kinh tế và các nghiên cứu liên quan của nó được chia thành hai tiểu thể loại chính.

2.1. Kinh tế vi mô:

Như tên cho thấy, kinh tế vi mô liên quan đến nền kinh tế ở cấp độ vi mô hoặc cá nhân. Kinh tế vi mô là một loại hình kinh tế liên quan đến nghiên cứu về cách thức người tiêu dùng cá nhân và các công ty đưa ra quyết định.

Các đơn vị ra quyết định này có thể là một người, một hộ gia đình, một tổ chức hoặc một cơ quan chính phủ. Nói một cách đơn giản, kinh tế học vi mô giải quyết các yếu tố đơn lẻ và tác động của các quyết định cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Cách tính ngày đáo hạn phái sinh? Lịch đáo hạn phái sinh?

Ví dụ, kinh tế học vi mô sẽ hỗ trợ cách một công ty tối đa hóa sản xuất và năng lực của mình.

2.2. Kinh tế vĩ mô:

Như tên cho thấy, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế của một hệ thống lớn. Kinh tế vĩ mô quan tâm đến các yếu tố sản xuất quy mô lớn hoặc các yếu tố kinh tế tổng hợp. Nó nghiên cứu hành vi và hiệu suất của nền kinh tế nói chung.

Kinh tế vĩ mô không xem xét các quyết định cá nhân. Nó nhấn mạnh những thay đổi kết hợp trong nền kinh tế như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng.

Ví dụ, kinh tế học vĩ mô sẽ xem xét sự đóng góp của Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản phẩm quốc dân. Các nghiên cứu kinh tế rất quan trọng để phân tích sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia và tình trạng của nó với các quốc gia khác. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ chung của đất nước.

3. Kinh tế học tích cực là gì?

Kinh tế học tích cực liên quan đến các hiện tượng kinh tế khác nhau. Nó liên quan đến phân tích khách quan trong nghiên cứu kinh tế. Nó liên quan đến nền kinh tế hiện tại, giống như bất cứ điều gì đang xảy ra trong nước đều là một phần của Kinh tế Tích cực.

Kinh tế học tích cực dựa trên sự kiện và dữ liệu thực tế. Không có giả định nào được đưa ra trong kinh tế học thực chứng. Kinh tế học tích cực có thể được kiểm tra và hỗ trợ bởi dữ liệu. Nó liên quan đến việc mô tả và giải thích một quá trình kinh tế.

Nó liên quan đến các sự kiện và các mối quan hệ hành vi của nguyên nhân và kết quả. Nó cũng bao gồm sự phát triển và thử nghiệm các lý thuyết kinh tế. Quá trình điều tra những gì đang thực sự xảy ra trong một nền kinh tế nhất định.

Sau đây là những ví dụ về Kinh tế tích cực:

Tăng trưởng cung tiền ảnh hưởng như thế nào đến lạm phát, không bao gồm các chính sách được đề xuất

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng chi tiêu chính phủ sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Big Data là gì? Ứng dụng và những điều cần biết về Big Data?

4. Ưu và nhược điểm của kinh tế học tích cực:

4.1. Ưu điểm của kinh tế tích cực:

Kinh tế học tích cực dựa trên dữ liệu khách quan.

Kinh tế học tích cực không bao gồm ý kiến ​​và đánh giá giá trị.

Kinh tế học tích cực cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu lịch sử để điều chỉnh mối quan hệ giữa lãi suất và hành vi của người tiêu dùng.

Không có không gian để định giá và phán xét trong kinh tế học tích cực, cho phép các nhà hoạch định chính sách đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết bất kỳ điều kiện kinh tế nào.

Kinh tế học tích cực hỗ trợ trong việc di chuyển nền kinh tế theo một hướng nhất định.

4.2. Nhược điểm của kinh tế tích cực:

Một số quyết định trong kinh tế học tích cực dựa trên cảm xúc nhiều hơn logic. Vì vậy, Kinh tế tích cực không phải là một quyết định tốt khi đầu tư hoặc mua bán hàng hóa có giá trị cao.

Kinh tế học tích cực không phải là khoa học hay logic chính xác.

Kinh tế học tích cực không có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với nền kinh tế

Các quyết định kinh tế tích cực ảnh hưởng đến mọi người theo cách khác nhau. Để xem xét, việc tăng lãi suất có thể quan trọng đối với tăng trưởng chậm và có lợi cho người cho vay. Nhưng đồng thời cũng là tiêu cực, gây khó khăn cho người đi vay.

5. Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

Kinh tế học chuẩn tắc, như tên cho thấy, phản ánh những đánh giá mang tính chuẩn tắc hoặc ý thức hệ về nền kinh tế. Nó bao gồm phát triển kinh tế, dự án đầu tư, báo cáo và các kịch bản có thể xảy ra.

Kinh tế học chuẩn tắc quan tâm nhiều hơn đến các phán đoán và tuyên bố về giá trị. Nó không dựa trên các yếu tố nhân quả. Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra những đánh giá mang tính ý thức hệ về những kết quả có thể xảy ra trong hoạt động kinh tế nếu các chính sách công được thực thi.

Nói một cách thông thường, kinh tế học chuẩn tắc có thể được định nghĩa là ‘liều’ của kinh tế học. Nó quyết định điều gì nên xảy ra hoặc điều gì nên xảy ra. Kinh tế học chuẩn tắc đề xuất các kết luận và giải pháp.

Đưa ra dưới đây là những ví dụ chính của kinh tế học chuẩn tắc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư gửi ông già Noel xin quà chọn lọc và ý nghĩa nhất

Chính phủ phấn đấu cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Kinh tế học hành vi cũng là một ví dụ của kinh tế học chuẩn tắc.

Cắt giảm một nửa thuế để tăng thu nhập khả dụng.

6. Ưu nhược điểm của Kinh tế học chuẩn tắc:

6.1. Ưu điểm của kinh tế học chuẩn tắc:

Giá trị của kinh tế học chuẩn tắc như sau:

Kinh tế học chuẩn tắc rất quan trọng trong việc hình thành và tạo ra những ý tưởng mới.

Kinh tế học chuẩn tắc tốt hơn trong việc giải quyết các giao dịch mua lớn.

Kinh tế học chuẩn tắc có thể đề xuất các chính sách để tác động đến các quyết định kinh tế.

Kinh tế học chuẩn tắc thể hiện những phán đoán mang tính ý thức hệ.

Kinh tế học chuẩn tắc phản ánh những gì xảy ra trong thời kỳ chính sách kinh tế

6.2. Những nhược điểm của kinh tế học chuẩn tắc được đưa ra dưới đây:

Kinh tế học chuẩn tắc không thể kiểm chứng được.

Kinh tế học chuẩn tắc có một vấn đề là không thể sao chép được.

Không thể tạo ra một thị trường ổn định trong trường hợp kinh tế học chuẩn tắc.

7. Sự khác biệt giữa Kinh tế học tích cực và Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

– Kinh tế học tích cực là một quan điểm có thể đo lường được và kinh tế học chuẩn tắc là một quan điểm phòng ngừa.

Kinh tế học tích cực đề cập đến nền kinh tế hiện tại, trong khi kinh tế học chuẩn tắc nhìn vào tương lai của nền kinh tế.

– Kinh tế học tích cực xác định những gì thuộc về nền kinh tế, trong khi kinh tế học chuẩn tắc xác định những gì nên thuộc về nền kinh tế.

– Kinh tế học tích cực dựa trên dữ liệu khách quan, trong khi kinh tế học chuẩn tắc dựa trên sự thật và logic.

– Kinh tế học thực chứng có thể được xác minh, trong khi kinh tế học chuẩn tắc không thể được xác minh và phát hiện.

– Kinh tế học thực chứng không đưa ra giải pháp cuối cùng, trong khi kinh tế học chuẩn tắc có thể đưa ra giải pháp và kết luận cuối cùng.

– Kinh tế học chuẩn tắc dựa trên dữ liệu chủ quan, trong khi kinh tế học tích cực xem xét dữ liệu khách quan.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận