Kiểm soát quân sự là gì? Nhiệm vụ, tiêu chuẩn Kiểm soát quân sự?

Kiểm soát quân sự là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn kiểm soát quân sự? Vai trò của lực lượng kiểm soát quân sự là gì?

Kiểm soát quân sự là vũ lực Quân đội nhân dân việt nam thành lập theo Thông tư số 104/2010 / TT-BQP về việc “Ban hành Pháp lệnh Quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam” do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ký ngày 06 tháng 8 năm 2010. Quân đội các nước trên thế giới tổ chức lực lượng thực thi pháp luật gọi là Quân cảnh (Quân cảnh). Tuy nhiên, ở Việt Nam, lực lượng này được gọi là Kiểm soát quân sự. Vậy Kiểm soát quân sự là gì? Các Nhiệm vụ và Tiêu chuẩn Kiểm soát Quân sự là gì?

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 104/2010 / TT-BQP về việc “Ban hành Pháp lệnh Quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Kiểm soát quân sự là gì?

Lực lượng Kiểm soát quân sự, có chức năng giúp người chỉ huy duy trì kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, quy tắc trật tự, an toàn xã hội đối với tất cả quân nhân và phương tiện quân sự bên ngoài doanh nghiệp. cắm trại.

Kiểm soát quân sự là lực lượng thực thi pháp luật còn được gọi là Quân cảnh (Quân cảnh), có chức năng giúp người chỉ huy duy trì kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, trật tự an toàn xã hội. cho tất cả quân nhân và phương tiện quân sự bên ngoài doanh trại. Đây cũng là lực lượng tại chỗ sẵn sàng xử lý các tình huống nảy sinh, đồng thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến sức chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ của quân đội, góp phần giữ vững ANTT. chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Kiểm soát quân sự Tên tiếng anh là: “Kiểm soát quân sự”

3. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn kiểm soát quân sự:

3.1. Nhiệm vụ của Lực lượng Kiểm soát Quân sự:

– Kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, giúp đỡ mọi quân nhân và phương tiện quân sự thực hiện đúng quy định ngoài doanh trại.

– Giúp binh sĩ qua lại khu vực làm nhiệm vụ, và đưa binh sĩ trở về đơn vị của họ.

– Phát hiện, ngăn chặn những người xâm phạm đến tính mạng, tài sản quân sự, tài sản của Nhà nước và những hoạt động làm tổn hại đến sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội;

Phát hiện và tạm giữ quân nhân đào ngũ, quân nhân có hành vi vi phạm pháp luật và các phần tử giả danh quân nhân.

– Lập biên bản vi phạm kỷ luật của chiến sĩ và những người có liên quan bị tạm giữ; Giải quyết ban đầu các vụ tội phạm tiếp tay đỏ xảy ra trên địa bàn trực ban, báo cáo cấp trên xử lý.

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo

– Phối hợp với Cảnh sát giao thông điều chỉnh giao thông quân sự, đảm bảo an toàn khi hành quân và xe quân sự hoạt động trên địa bàn được phân công;

Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an, An ninh địa phương bảo vệ an toàn khu vực đóng quân, bảo vệ tài sản quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

– Là lực lượng tại chỗ sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng Kiểm soát quân sự chịu sự chỉ huy của người chỉ huy, chịu sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, được tổ chức theo hai hình thức chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

– Lực lượng kiểm soát quân sự chuyên nghiệp được tổ chức ở Bộ, Quân khu, Quân đoàn và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các thành phố trung tâm để hoạt động một cách thường xuyên.

– Lực lượng kiểm soát quân sự không chuyên nghiệp được tổ chức từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên (trừ bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, đơn vị kinh tế), hoạt động khi có yêu cầu nhiệm vụ.

3.2. Quyền của quân nhân khi làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự:

Nhắc nhở, chấn chỉnh những quân nhân vi phạm điều lệnh, kỷ luật quân đội.

Kiểm tra, ngăn chặn, tạm giữ quân nhân, viên chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và phương tiện quân sự vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, trật tự, an toàn xã hội. liên kết, gây hậu quả xấu;

Lập biên bản, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và bàn giao cho cấp có thẩm quyền xử lý.

– Được sử dụng vũ khí khi người phạm tội chống cự, đe dọa tính mạng của mình hoặc của người khác hoặc sau khi đã cảnh báo, ra lệnh dừng lại nhưng người phạm tội nguy hiểm vẫn cố tình chống cự hoặc bỏ chạy.

3.3. Hình thức hoạt động của kiểm soát quân sự:

– Các trạm kiểm soát quân sự cố định được tổ chức hoạt động thường xuyên trên các địa bàn, đầu mối giao thông quan trọng, có nhiều bộ đội và xe quân sự đi qua.

Mỗi trạm có ít nhất một tổ kiểm soát quân sự do cán bộ chỉ huy và phải có trụ sở làm việc, gồm nơi làm việc của cán bộ thường trực, nơi kiểm tra, kiểm soát và phải có phương tiện thông tin liên lạc. .

– Trạm kiểm soát quân sự tạm thời và tổ kiểm soát quân sự cơ động được tổ chức hoạt động vào thời gian nhất định ở những khu vực, tuyến đường có nhiều quân nhân và phương tiện quân sự. Mỗi trạm có một Đội Kiểm soát quân sự do sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp làm Đội trưởng.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích 4 câu thơ đầu bài Thương Vợ

– Lực lượng Kiểm soát quân sự không chuyên nghiệp được tổ chức tạm thời trên địa bàn đóng quân và theo sự phân công của Chỉ huy trưởng địa bàn đóng quân. Mỗi Đội Kiểm soát quân sự có từ 3 chiến sĩ trở lên, do một sĩ quan chỉ huy.

– Tổ chức, biên chế, trang bị, giấy chứng nhận kiểm soát quân sự, phương tiện hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự và số lượng, vị trí của các chốt kiểm soát quân sự cố định theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu.

Trạm kiểm soát quân sự lâm thời, cụm kiểm soát quân sự cơ động do Bộ Tổng Tham mưu, Tư lệnh quân khu chỉ định trong phạm vi quân khu mình.

Lực lượng Kiểm soát quân sự của đơn vị nào chỉ được phép hoạt động trên địa bàn được phân công của đơn vị đó.

Lực lượng kiểm soát quân sự của cấp trên đi làm nhiệm vụ ở địa bàn nào thì phải báo cho Chỉ huy trưởng địa bàn đóng quân trên địa bàn đó biết và phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự địa bàn đó (nếu cần). ).

Chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự phải có biển hoặc băng có ký hiệu Kiểm soát quân sự; Mặc đồng phục, trang thiết bị nghiệp vụ đúng quy định; Nắm vững chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi và phương thức hoạt động;

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần tra, canh gác của các đơn vị trên địa bàn, với lực lượng công an, dân quân tự vệ, với chính quyền và nhân dân địa phương để tiến hành công việc.

Đội trưởng phải có chứng chỉ “Đội Kiểm soát quân sự” do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sĩ quan được Tổng Tham mưu trưởng cấp Chứng chỉ kiểm soát quân sự không bắt buộc phải có biển hoặc biển kiểm soát quân sự.

3.4. Yêu cầu:

Lực lượng Kiểm soát quân sự chịu sự chỉ huy của người chỉ huy, chịu sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, được tổ chức theo hai hình thức chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

– Lực lượng kiểm soát quân sự không chuyên nghiệp được tổ chức từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên (trừ bệnh viện, xí nghiệp, nhà máy, đơn vị kinh tế), hoạt động khi có yêu cầu nhiệm vụ.

3.5. Vai trò của lực lượng kiểm soát quân sự:

Sự có mặt của kiểm soát quân đội góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nghi thức quân đội ngoài doanh trại. Các đơn vị kiểm soát quân sự luôn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải vững về nghiệp vụ, không chỉ phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở những trường hợp vi phạm mà còn hướng dẫn, giúp đỡ người phục vụ. nâng cao hiểu biết, trách nhiệm giữ gìn hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ thân thiện, gương mẫu khi làm nhiệm vụ ngoài doanh trại.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Non-bu và Heng-bu, ngắn gọn, Ngữ văn lớp 6 – Chân trời sáng tạo

– Không chỉ huấn luyện chiến sĩ trực thuộc mà còn huấn luyện nghiệp vụ cảnh vệ, với phương châm “Sửa người trước hết phải sửa mình”, cán bộ, chiến sĩ kiểm soát quân sự luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định, thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, tác phong, ứng xử. với các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ luật quân đội. Trong thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt như: Cán bộ, chiến sĩ dũng cảm bắt cướp, trấn áp tội phạm, hướng dẫn người dân tham gia giao thông điều tiết, kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông. Lúc xảy ra tai nạn giao thông, hướng dẫn tận tình cho du khách tham quan….

– Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Kiểm soát quân sự không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”. hòa bình ”, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát quân sự, tiêu diệt quân danh dự, đưa đón các đoàn trong và ngoài quân đội bảo đảm an toàn.

Lực lượng kiểm soát quân sự luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và công tác chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát quân sự thường xuyên tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phòng chống, khắc phục thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nữ hoàng

Nhớ để nguồn: Kiểm soát quân sự là gì? Nhiệm vụ, tiêu chuẩn Kiểm soát quân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận