Kịch bản chương trình và quy trình tổ chức Đại hội chi bộ

Kịch bản chương trình và quy trình tổ chức Đại hội chi bộ là nội dung rất quan trọng và cần thiết khi diễn ra kì Đại hội chi bộ. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng minh nhé.

1. Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp để tuyên truyền cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh các phong trào. thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

– Khi tổ chức chương trình đại hội chi bộ phải luôn đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

– Qua đó bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm điện, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động.

– Cần tổ chức tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong dự thảo các chương trình sự kiện, nghị quyết của đảng.

Về công tác nhân sự cấp ủy cần thực hiện theo quy định của Đảng. Trên cơ sở công tác quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới và phù hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

– Phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; trong đó có những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Việc tổ chức họp chi bộ rất quan trọng nên cần có kịch bản chương trình cụ thể cho buổi họp chi bộ.

2. Khi nào cần tiến hành đại hội chi bộ?

Việc tổ chức đại hội chi bộ thường được tổ chức theo công văn, chỉ thị của tổ chức đảng.

– Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi đoàn phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nguyên tắc, kỷ cương.

– Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; An toàn, thiết thực, không phô trương hình thức cường độ cao, lãng mạn quyết ly, chống tiêu cực.

– Thông qua đại hội chi bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; Củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Người đứng đầu tổ chức thảo luận phải quán triệt, triển khai sâu sắc, có hiệu quả các quan điểm, mục đích, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các sự kiện văn hóa của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. .

Báo cáo chính trị của cấp ủy Đảng phải đánh giá chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình thực tế và kết quả đạt được, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn những phân tán trong Đảng, đấu tranh, phòng, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trái ngược lại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

– Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác tiếp theo phải phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện có hiệu quả.

– Chương trình đại hội đảng bộ gồm các nội dung sau: tóm tắt công tác thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ; thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội, bầu ban chấp hành đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Trước khi tổ chức đại hội chi bộ cần có kịch bản chương trình đại hội chi bộ.

3. Kịch bản chương trinh đại hội chi bộ:

I- CHÀO CỜ (HÁT QUỐC CA. QUỐC TẾ CA)

– Ổn định tổ chức (kiểm phiếu, mời ổn định đại biểu)

– Nghiêm túc. Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

– Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Quốc hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số ……-HD/ĐU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Đảng Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (hoặc của Đảng ủy cơ sở.. nếu là đại hội chi bộ). Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), hôm nay, Chi bộ… long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ… lần thứ XX…-20…

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

– AC…

– AC…

Về dự Đại hội có các đồng chí đại biểu là đảng viên trong Chi bộ, nhiệt liệt chào mừng Đại hội!

Chủ nhiệm BTV Đảng ủy…, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị, thưa quý vị!

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời Đ/C.., Bí thư chi bộ khóa XX – XX.. điều hành bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Xin chào đ/c!

II- BẦU CHỦ TỊCH VÀ AN NINH ĐẠI HỘI

Kính thưa Quốc hội!

Để điều hành Đại hội Đảng bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội ta bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội.

* Bầu đoàn chủ tịch

– Về số lượng Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban tổ chức Đại hội xin dự … đ/c, xin ý kiến Đại hội.

Nếu các đại biểu không có ý kiến khác thì đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng Đoàn Chủ tịch sử dụng thẻ đảng viên.

Vị trí đại biểu nào có số lượng đông nhất Đoàn chủ tịch là … đ/c ra nghị quyết biểu quyết.

Đại biểu không có số phiếu nhiều nhất trong Đoàn chủ tịch là … đ/c ra nghị quyết biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất số lượng Đoàn chủ tịch đại hội chi bộ gồm … đ/c. Xin cảm ơn Quốc hội.

– Về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội xin dự kiến như sau:

1. E/C ………..

2. Điều hòa …………..

3. E/C ………..

Xin ý kiến Đại hội đồng.

Nếu Đại hội không có ý kiến khác thì đề nghị Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch bằng thẻ Đảng viên.

– Vị trí đại biểu nào trong danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí có tên trên thì nghị quyết biểu quyết.

– Đại biểu nào không đúng vị trí với danh sách trên xin biểu quyết tán thành.

– Đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thống nhất Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c …………..

2. Đ/c ………….

3. Đ/c ………….

Xin cảm ơn Quốc hội.

* Giới thiệu thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội Chi bộ ghi diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu đồng chí Thư ký Đại hội: Số hiệu là … đ/c xin giới thiệu:

– AC ………..

– AC ………

Xin ý kiến Đại hội đồng.

Nếu Đại hội không có ý kiến khác thì đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng và danh sách Thư ký Đại hội.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Mời Đoàn Chủ tịch, Bí thư điều hành Đại hội Đảng bộ.

Lưu ý: Chi ủy giới thiệu và thống nhất trước khi tổ chức đại hội chi bộ về dự kiến nhân sự Chi đoàn, Bí thư đại hội:

– Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Ủy nhiệm triệu tập Đại hội trình Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch, sau đó giới thiệu để Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch. Số lượng Đoàn chủ tịch đại hội chi bộ thường có từ 01 đến 03 người.

– Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ: Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình và Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua; điều hành bầu cử theo quy định của Bộ Chính trị; phân công các thành viên điều hành nội dung Đại hội, ký các văn bản theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận và biểu quyết; điều hành các hoạt động của Đại hội đồng. Hướng dẫn đại hội thảo luận, nắm vững tiêu chuẩn cấp uỷ viên, số lượng, cơ cấu cấp uỷ. Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên. Lập danh sách những người ứng cử, được đề cử và những người xin rút tên; xem xét, quyết định việc cho rút hoặc không cho rút tên trong danh sách cử tri; trường hợp còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử. Giới thiệu số lượng và danh sách Ban (Tổ) kiểm phiếu, Trưởng ban (Tổ) kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của Ban (Tổ) kiểm phiếu, phổ biến thể lệ và thể thức bầu cử tại Đại hội. Giải đáp thắc mắc của đại biểu về nhân sự trong quá trình bầu theo tiêu chuẩn.

– Đoàn thư ký Đại hội: Gồm các đảng viên chính thức. Cấp uỷ triệu tập Đại hội đề xuất và giới thiệu để Đại hội biểu quyết số lượng, danh sách bí thư, trưởng ban bí thư. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của đoàn thư ký. Số lượng ban (tổ) thư ký của Đại hội Đảng thường có từ 01 đến 02 người.

Nhiệm vụ của Tổ thư ký: Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành các tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Tiếp nhận, bảo quản và gửi cho tân ủy nhiệm toàn bộ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

III- THÔNG QUA TRÌNH TỰ, NỘI QUY HỌP

– Tiếp theo chương trình, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin báo cáo chương trình làm việc như sau:

Đại hội Đảng bộ… dự kiến diễn ra trong 1 ngày với chương trình làm việc như sau:

(Đọc Chương trình Đại hội).

Kính thưa Quốc hội! Tôi vừa trình bày xong Chương trình nghị sự của Đại hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mảng kiến tạo là gì? Lý thuyết các địa mảng (mảng kiến tạo)?

Nếu có bất kỳ đại biểu nào không có chức vụ cao nhất hoặc có ý kiến ​​khác về Chương trình nghị sự của chúng tôi, xin vui lòng cho chúng tôi biết!

Nếu Đại hội đã được định vị thông tin tốt nhất thông qua Chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết phát thẻ Đảng viên.

Xin cảm ơn Quốc hội!

– Sau đây, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày Nội quy Đại hội.

(Đọc nội quy cuộc họp)

Kính thưa Quốc hội! Tôi vừa trình bày xong Nội Quy Đại Hội.

Nếu có đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác về Điều lệ Đại hội, xin hãy cho chúng tôi biết!

Nếu Đại hội có ý kiến nhất trí thông qua Nội quy Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết phát thẻ Đảng viên.

Xin cảm ơn Quốc hội!

IV-DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý,

Kính thưa toàn thể đại hội!

Đại hội chi bộ…nhiệm kỳ 20…-20… được tiến hành trong không khí thi đua sôi nổi của toàn ngành hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV. Trong không khí đó, thời gian qua, toàn thể đảng viên trong chi bộ… nổi lên thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và tác phong. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào thành công của Đại hội…

Xin chào các đồng chí!

Đại hội chúng ta có nhiệm vụ tổng kết những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua các báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20…; bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ XX…-20… để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ XX. ..-20….

Với vinh dự và trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong Chi bộ, với tinh thần và quyết tâm xây dựng Chi bộ … trong sạch, vững mạnh, các đồng chí đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong. gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia góp phần vào thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ …. Nhiệm kỳ 20… – 20….

Chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc; Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Cảm ơn rất nhiều./.

V-BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN THAM GIA TRÒ CHƠI

Sau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ…. kỳ hạn 20… – 20….

(Đọc Báo cáo tình hình Đảng viên dự Đại hội)

VI- BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Sau đây, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của chi bộ, trong đó có nội dung kiểm điểm của chi ủy (hoặc bí thư, phó bí thư).

(Đọc báo cáo chính trị)

VII-THẢO LUẬN

Kính thưa Quốc hội!

Đại hội chúng ta vừa được nghe báo cáo tình hình Đảng viên của Chi bộ; nghe báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… và phương hướng phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20…, bản kiểm điểm đảng bộ lần thứ 20 nhiệm kỳ..-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20…, xin mời Đại hội đóng góp ý kiến.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.

Lưu ý: Cấp ủy cần dự kiến trước, bàn bạc với đảng viên chuẩn bị bài phát biểu, có tính đến cơ cấu, lứa tuổi, nội dung hướng tới…).

Thư ký Đại hội lưu giữ toàn bộ các bài phát biểu chính (đã trình bày tại Đại hội hoặc không trình bày do không có thời gian).

VIII- PHÁT TRIỂN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Đoàn Chủ tịch mời đại biểu để Đảng ủy cấp trên cơ sở phát biểu chỉ đạo (tùy điều kiện có thể bố trí chức danh tự động cho phù hợp).

Kính thưa Quốc hội!

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN (hoặc Đảng ủy cơ sở…), qua đó Chi bộ đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. hoạt động cơ sở.

Tiếp theo chương trình, Đại hội xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời Đ/c …………, phát biểu ý kiến trước Đại hội! Trân trọng kính chào anh/c.

IX-BẦU CỬ

Lưu ý:

Cơ cấu bầu bí thư, phó bí thư và cấp uỷ: Chi bộ có từ 9 đảng viên trở thành chi uỷ chính thức. Bầu cấp uỷ chi bộ trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số uỷ viên chi bộ; chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức bầu bí thư, phó bí thư; Chi bộ có dưới 5 đảng viên chính thức chỉ bầu bí thư. Việc bầu bí thư, phó bí thư do đại hội chi bộ trực tiếp thực hiện, bầu bí thư trước, bầu phó bí thư sau.

Trường hợp chi bộ bầu nhiều lần mà không có đồng chí nào đủ phiếu bầu bí thư chi bộ thì căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ, cấp ủy chỉ định một đồng chí trong số đảng viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư điều hành các hoạt động của chi bộ.

Đảng viên thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định (Đoàn Chủ tịch điều hành, khi cần thiết họp các đảng viên được giới thiệu, ứng cử và kết luận).

* Phê duyệt Đề án nhân sự

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Quốc hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu cấp ủy khóa mới; Thay mặt Chủ tịch nước, tôi xin trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ…, nhiệm kỳ 20…-20… để thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 20…-20 .. chuẩn bị, như sau:

(Đọc Dự Án Nhân Sự)

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết về Đề án nhân sự

Kính thưa Quốc hội!

Đại hội vừa trình thẩm mỹ Đề án nhân sự Đảng bộ nhiệm kỳ 20… – 20…, xin kính trình Đại hội cho ý kiến.

(Xử lý theo sự cố xảy ra)

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm về Đề án đã trình, đề nghị Đại hội biểu quyết số nhiệm vụ mới. (Đề nghị biểu quyết bằng thẻ Đảng viên)

Vị trí nào có số nhiệm vụ nhiều nhất, nhiệm kỳ 20…-20…… là… đ/c?

Cái nào không có vị trí cao nhất?

Bạn có ý kiến ​​khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất biểu quyết số nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20… đ/c.

Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 20…-20.. kèm thẻ Đảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!

Đảng viên tự ứng cử và ứng cử, Đoàn Chủ tịch hiệp thương và điều hành Đại hội chi bộ biểu quyết bằng thẻ đảng viên thông qua danh sách nhân sự bầu cấp ủy…, nhiệm kỳ 20…-20. …

* Ứng cử viên, người được đề cử

đoàn chủ tịch:

+ Tiếp đó, Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào cấp ủy khóa XX…- khóa XX….

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo về việc đề cử danh sách nhân sự chuẩn bị của Đoàn nhiệm kỳ XX…-20…

+ Ứng cử viên: Trước hết chúng tôi xin mời các đồng chí đảng viên dự Đại hội tự ứng cử;

Đồng chí nào ứng cử nhiệm kỳ 20…-20…? Có ứng cử viên nào không? Nếu không có ứng cử viên nào được đề cử thì Đại hội chuyển sang phần đề cử.

+ Đề cử: Xin mời Đại hội đề cử

Không biết có đại biểu nào đề cử không?

Bất kỳ ý kiến ​​khác?

Các đại biểu được giới thiệu có ý kiến gì không?

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, danh sách đại biểu xin rút tên.

+ Lưu ý trường hợp nhân sự đề cử tại Đại hội để lại số dư trên 30% thì phải lấy ý kiến Đại hội bằng biểu quyết.

+ Xử lý các vấn đề phát sinh sau kết quả lấy phiếu lấy ý kiến (nếu có).

Nếu Đại hội không có ý kiến khác, Đoàn Chủ tịch xin chốt danh sách những người được giới thiệu để bầu cử.

(hoặc Đoàn chủ tịch xin ý kiến. Sau khi hiệp thương hoặc xin ý kiến Đại hội thống nhất: Đoàn chủ tịch thống nhất đề nghị các ứng cử viên ……………… được rút tên khỏi Danh sách bầu cử)

– Chốt danh sách cử tri: Như vậy, tính đến thời điểm này, danh sách cử tri và những người ứng cử vào cấp khóa mới có … đ/c, gồm các tên sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Xin ý kiến Đại hội:

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (bầu theo thẻ đảng).

– Anh (chị) có đồng ý với danh sách bầu ủy ban… trong đó có … người có tên trên không?

– Cái nào không đồng ý?

– Anh có ý kiến gì khác không?…

Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao danh sách bầu cử nhiệm kỳ 20…-20… gồm … đ/c. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!

Lưu ý: Thống nhất với Đại hội: hình thức bầu cử là: Bầu chi ủy → bầu bí thư trong số các chi bộ → bầu phó bí thư trong số các đồng chí còn lại.

* Bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu

Kính thưa Quốc hội!

Tiếp theo, để giúp Đại hội tiến hành bầu cử theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đề nghị Đại hội chúng ta tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Theo quy định và hướng dẫn, Ban (Tổ) kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

– Hướng dẫn hành động bỏ phiếu; Phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu.

– Báo cáo Đoàn chủ tịch Đại hội quyết định những hành vi vi phạm nguyên tắc bầu cử, lập biên bản bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng ban (tổ) kiểm phiếu gồm … đ/c; xin ý kiến Đại hội đồng.

– Bạn nào có số lớn nhất (nên là số lẻ) Hội đồng bình chọn (tổ) là … đ/c xin bình chọn!

– Cái nào không đồng ý?

– Anh có ý kiến gì khác không?…

Như vậy, Đại hội đã ấn định số lượng ủy ban (tổ) biểu quyết là … đ/c. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu danh sách dự kiến các thành viên Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm các đồng chí sau đây:

A/c… – Trưởng nhóm

Điều hòa… – Thành viên

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù siêu hay

Đ/c….- Thành viên Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về danh sách các ban (tổ) biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Nếu Đại hội không có ý kiến khác, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Bạn nào hay nhất có Danh sách Ban (Nhóm) kiểm phiếu thì bình chọn nhé!

Cái nào không đồng ý?

Bạn có ý kiến gì khác không?…

Như vậy, Đại hội đã đặt ra vị trí cao nhất là Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm… đ/c như đã đề cập.

Xin cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, Đại hội xin kính mời Ban (Tổ) kiểm phiếu lên làm việc.

Ban (Tổ) kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của Đại hội, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm một số đảng viên chính thức của Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng ban (tổ) kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội lựa chọn, giới thiệu; Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban (Tổ) kiểm phiếu có nhiệm vụ: Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu đã phát và thu để báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét, kết luận về những phiếu không hợp lệ và những khiếu nại về bầu cử tại Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo Đoàn Chủ tịch, công bố kết quả bầu cử và ký biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu chuyển Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ tịch Đại hội bàn giao cho cấp khóa mới lưu trữ theo quy định. định nghĩa.

Trừ Ban kiểm phiếu, không ai được vào nơi Ban kiểm phiếu làm việc.

* Nguyên tắc, thể lệ bầu cử

Sau đây tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc và phương pháp bầu cấp phó khóa mới tại Đại hội Đảng bộ:

– Bầu cử trong Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đa số bằng nhau, trực tiếp, quá bán; Kết quả bầu cử phải đạt tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ TTXVN (hoặc Đảng ủy cơ sở…………).

– Danh sách bầu cử vào Đại hội để thảo luận và biểu quyết.

– Bầu bằng phiếu kín.

– Chỉ có đảng viên chính thức của chi bộ mới có quyền bầu cử cấp uỷ. Các đảng viên đang hoạt động tạm thời và các đảng viên tương lai không có quyền bỏ phiếu.

– Danh sách bầu cử được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tên A, B, C…; nếu có nhiều người trùng tên thì sắp xếp theo họ; nếu trùng cả hai họ thì sắp xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ liệu này giống nhau thì xếp hạng theo tuổi của các bên.

– Ghi phiếu bầu của mình và ghi tên những người trong danh sách cử tri; dấu của chi bộ (nếu có dấu giáp lai) hoặc dấu của Đảng ủy…….ở phía trên phiếu.

– Nếu cử tri không bầu cho ai trong danh sách cử tri thì gạch bỏ cả họ và tên của người mà mình không bầu.

– Trường hợp danh sách bầu không có số dư thì phiếu được chia thành 4 cột: số thứ tự, họ và tên, đồng ý, không đồng ý. Cử tri đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý tương ứng với họ và tên của người đó trong danh sách cử tri.

– Phiếu hợp lệ là phiếu do ban (tổ) kiểm phiếu phát ra đủ hoặc không đủ phiếu.

– Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban (Tổ) kiểm phiếu phát ra; bầu quá số lượng quy định; bầu không có ai trong danh sách bầu cử nhiều lần; phiếu từ người ngoài danh sách bầu cử; phiếu đóng dấu hoặc sử dụng nhiều loại mực; hình thức đã ký hoặc bằng văn bản.

Cách tính kết quả bầu cử?

– Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp nhiều phiếu không có số dư, cử tri đánh dấu X vào cả hai ô Đồng ý và Không đồng ý đối với người nào thì người đó sẽ không được tính vào kết quả bầu cử (phiếu bầu đó vẫn hợp lệ).

– Cử tri phải được quá nửa tổng số đảng viên chính thức của chi bộ triệu tập.

– Trường hợp số người được quá nửa số phiếu bầu so với số lượng cần bầu thì lấy người có số phiếu cao hơn.

– Nếu đến cuối danh sách bầu cử có nhiều số phiếu bằng nhau và nhiều hơn số phiếu bầu thì bầu lại số người có số phiếu ngang nhau đó để lấy những người có số phiếu bầu cao hơn, không nhất thiết phải quá nửa. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì việc bầu lại hay không do đại hội quyết định.

– Nếu biểu quyết một lần mà chưa đủ số lượng quy định thì biểu quyết lại hoặc không thực hiện theo quyết định của đại hội.

– Đại biểu vắng trong thời gian dự đại hội chi bộ không tính vào tổng số đại biểu được triệu tập dự họp khi tính kết quả bầu cử.

Ghi chú:

– Khi bầu cấp uỷ mà thiếu số cấp uỷ viên để bầu hoặc bầu lại chức danh bí thư, phó bí thư khi bầu lần thứ nhất không đủ số phiếu hoặc có sai sót thì bầu lại hoặc bầu bổ sung. do Đoàn thanh niên tổ chức. Trưởng ban quyết định theo quy định trên.

– Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội có ý kiến gì khác với kết quả bầu cử (nếu kết quả bầu cử được Đại hội thông qua) Đoàn Chủ tịch mời nâng cấp mới phát động.

– Ban (Tổ) kiểm phiếu phát phiếu cho đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu cấp cơ sở báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

– Ban (Tổ) Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cấp ủy:

Kính thưa Quốc hội,

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối … nhiệm kỳ 20… – 20….

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử cấp ủy)

* Bầu Bí thư Chi bộ

– Đoàn chủ tịch điều hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới

Thưa quý vị, thưa quý vị và các bạn.

Đại hội vừa nghe kết quả bầu cử nhiệm kỳ 20…-20…, và một lần nữa xin chúc mừng… đ/c đã đắc cử nhiệm kỳ 20…-20… .

Theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 20…-20…, Đề án nêu rõ cơ cấu, nhân sự Bí thư với tư cách là đại diện lãnh đạo đơn vị vừa được bầu giữ chức vụ này. nhiệm kỳ 20…-20….

Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc giới thiệu của cấp ủy khóa trước đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

Xin ý kiến Đại hội đồng. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử:

Căn cứ vào kết quả bầu cử nhiệm kỳ 20…-20…, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành bầu và cử danh sách Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… ( trong số của đ/c su dung man cao nho).

Trước hết, có ai ứng cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 20…-20… không?

Xin trân trọng kính mời Đại hội tiến hành đề cử nhân sự bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

– Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút.

Đoàn Chủ tịch hội ý (trường hợp còn số dư) chốt danh sách nhân sự để bầu Bí thư chi bộ.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… gồm ….đ/c có tên sau:

Các đồng chí: …

Xin ý kiến Đại hội đồng. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu Bí thư Đảng đoàn nhiệm kỳ 20…-20…, gồm có…. đ/c.

Những người nhất trí với danh sách bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… gồm… người có tên trong phiếu đề nghị bầu!

Cái nào không đồng ý?

Bạn có ý kiến ​​khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 20…-20….

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

– Bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ.

Kính thưa Quốc hội!

Ban (Tổ) kiểm phiếu cấp ủy đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giữ lại Ban (Tổ) kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội?

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội và trân trọng kính mời Ban kiểm phiếu tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Mời Ban (Tổ) kiểm phiếu làm việc.

Bộ phận phục vụ giúp Đoàn chủ tịch trong Kho bầu theo danh sách nhân sự Đại hội đã được thông qua.

– Ban (Tổ) kiểm phiếu quán triệt nguyên tắc, cách thức bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới tại Đại hội và phát phiếu cho đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập biên bản kiểm toán. bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

– Công bố kết quả bầu Bí thư Chi bộ:

Kính thưa Quốc hội,

Sau đây, thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu Bí thư Chi bộ … nhiệm kỳ 20… – 20….

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ)

– Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu Bí thư Chi đoàn.

Đại hội chúng ta đã bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đoàn chủ tịch xin hỏi có ai có ý kiến khác không?

* Bầu Phó Bí thư Chi bộ

– Đoàn chủ tịch điều hành bầu Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới:

Thưa quý vị, thưa quý vị và các bạn.

Đại hội vừa nghe báo cáo kết quả bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… và Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20. …

Theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu… Đồng chí Phó Bí thư trong số… Các đồng chí đại biểu dự Đại hội bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 20…-20….

Xin ý kiến Đại hội đồng. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử: (trong số … đ/c còn lại ở nhiệm vụ mới).

Ứng cử viên bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… là ai?

Xin trân trọng kính mời Đại hội giới thiệu, đề cử nhân sự bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

– Tổng hợp Danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút.

– Đoàn Chủ tịch hội ý (nếu có danh sách số dư) và chốt danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư Chi bộ.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… gồm ….đ/c có tên sau:

1. Đồng chí:

2. Đồng chí:

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… gồm….đ/c:

Xem thêm bài viết hay:  Dân phòng là gì? Vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng?

Đ/c nào đồng ý danh sách bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20… gồm…đ/c có tên trên đề nghị cho biểu quyết.

Đ/c nào không đồng ý?

Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao danh sách bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…. Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

– Đoàn Chủ tịch trình bày dự kiến nhân sự Ban (Tổ) kiểm phiếu

Kính thưa Đại hội!

Ban (Tổ) kiểm phiếu cấp ủy đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giữ lại Ban (Tổ) kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội?

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội và trân trọng kính mời Ban kiểm phiếu tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Cầu Ban (Tổ) kiểm phiếu.

– Bộ phận phục vụ giúp Đoàn chủ tịch ở Kho bầu theo danh sách nhân sự đã được Đại hội thông qua.

– Ban (Tổ) kiểm phiếu quán triệt nguyên tắc, phương pháp bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới tại Đại hội và phát phiếu cho đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập phiếu. đếm phút. kiểm phiếu bầu Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

– Công bố kết quả bầu Phó Bí thư Chi bộ:

Kính thưa Quốc hội,

Sau đây tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu Phó Bí thư Chi bộ … nhiệm kỳ 20… – 20….

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Phó Bí thư Chi bộ)

– Đoàn chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu Phó Bí thư chi bộ.

Đại hội đã hoàn thành bầu Phó Bí thư Chi bộ mới. Có ai có ý tưởng nào khác?

Như vậy, đại hội chúng ta đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 20…-20… gồm … các đồng chí, xin trân trọng kính mời các đồng chí nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Đồng chí Bí thư lớp mới thay mặt cho lớp mới phát biểu cảm ơn Đại hội và trình bày phương hướng công tác trong nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Mời người đại diện theo ủy quyền tặng hoa hoa hồng cho bộ chìa khóa mới (nếu đã chuẩn bị).

Ghi chú:

Biên bản bầu cử được lập thành 03 bản có chữ ký của các đồng chí thay mặt Đoàn Chủ tịch và đồng chí trưởng ban (trưởng ban) kiểm phiếu. Ban (Tổ) kiểm phiếu giao cho Đoàn chủ tịch khóa mới do Đoàn chủ tịch cất giữ. Đoàn chủ tịch trao biên bản bầu cử và biểu quyết cấp ủy khóa mới để báo cáo Đảng ủy… xem xét, thông qua.

Nội dung biên tập: Tổng số đảng viên được triệu tập. Tổng số đảng viên dự kiến đại hội. Số đảng viên bị tư cách. Số thành viên triệu tập Đại hội vắng mặt trong thời gian Đại hội. Số thành viên vắng mặt. Tổng số đảng viên dự Đại hội có mặt đến thời điểm bầu cử. Số phiếu phát ra. Số phiếu thu về. Phiếu bầu hợp lệ. Phiếu bầu không hợp lệ. Số phiếu đã đủ. Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu (trong đó l, 2…). Số phiếu bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ đảng viên dự đại hội triệu tập). Danh sách trúng cử.

X- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG

(Đọc dự thảo nghị quyết của Đại hội)

– Đoàn chủ tịch điều hành phần thông qua Nghị quyết Đại hội:

Xin chào các đồng chí!

Đại hội chúng ta vừa nghe đ/c… trình dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ…, nhiệm kỳ 20….-20…. Xin các đồng chí cho ý kiến.

Đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào toàn văn hoặc từng nội dung, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về từng nội dung, chỉ tiêu và toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (biểu quyết bằng thẻ đảng).

Nếu Đại hội không có ý kiến khác thì đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Những ai nhất trí với dự thảo Nghị quyết xin biểu quyết.

Cái nào không có vị trí cao nhất?

Bạn có ý kiến gì khác không?…

Như vậy, 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ… Nhiệm kỳ 20..-20…. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

XI- Bế mạc ĐẠI HỘI

Thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa toàn thể đại hội!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đồng chí đại biểu dự Đại hội đã hoàn thành thắng lợi toàn bộ nội dung, đề án của Đại hội Đảng bộ. … kỳ 20… – 20….

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình kiến nghị thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của Đảng bộ huyện lần thứ XX. . – 20…, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20… – 20….

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra ứng cử viên mới… có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện

Kính thưa Quốc hội!

Đại hội chúng ta vui mừng và phấn khởi được chào đón, tại Đại hội là bài phát biểu chính của đồng chí … biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian. cần được khắc phục. , phấn đấu của Chi bộ chúng tôi trong nhiệm kỳ tới; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí là cơ sở quan trọng để chỉ đạo quyết tâm, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo. xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội và phát biểu của các đồng chí.

Thưa quý vị!

Kết quả xúc tiến đạt được trong thời gian qua; Sau đại hội, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là khẩn trương tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, theo dõi các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy ……. để tổ chức thực hiện. hiện tại. Chi nhánh; Trước mắt, ngành cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai tích cực, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời làm tốt công tác tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng vào từng đồng chí trong Đảng bộ nhiệm kỳ mới và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đoàn kết, trách nhiệm, rèn luyện về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. . nêu chủ đề.

Đại hội xin chân thành cảm ơn sự phân công chặt chẽ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo…, tổ chức công đoàn…; Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, sự đóng góp, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đ/c…, đ/c… và các đồng chí trong đơn vị….; Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã yêu thương và trách nhiệm để Đại hội chi bộ thành công tốt đẹp. Với những tình cảm đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội Đảng bộ … nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí!

Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu và các đồng chí trong chi bộ đứng dậy chào cờ. Nghiêm ngặt. Chào cờ. sự thay đổi. Quốc tế.

Xin cảm ơn các đồng chí.

4. Quy trình tổ chức Đại hội chi bộ:

A. Trang trí trong Đại hội

– Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (trái), ảnh Mác – Lênin (phải).

– Các hành động theo khẩu hiệu của đảng.

Đây là tiêu đề hội thảo:

Đảng bộ A…

Đại hội lần thứ hai (Đại biểu)..

Nhiệm vụ…

B. Các bước tiến hành đại hội

– Chào cờ (hát quốc ca, quốc tế ca)

– Bầu chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu bầu trong phiên trù bị thì được mời làm việc).

– Diễn văn khai mạc, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

– Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (tại đại hội đảng viên, báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên dự đại hội).

– Đọc báo cáo chính trị.

– Đọc biên bản kiểm tra điểm của BCH trong nhiệm kỳ.

– Thảo luận báo cáo chính trị và các văn bản của cấp trên.

– Tờ trình của người đại diện theo ủy quyền nêu trên (tuỳ điều kiện cụ thể để sắp xếp trình tự cho phù hợp).

– Tiến hành bầu cử (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo quy chế bầu cử).

– Thông qua nghị quyết đại hội

– Bế Mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Đây là những nội dung quy trình cơ bản của đại hội chi bộ cần tiến hành, nhưng đối với đại hội chi bộ, quy trình làm đại hội sẽ phải diễn ra với hai phiên bản là phiên bản chuẩn bị và phiên bản chính thức. Trong phiên trù bị phải tiến hành các công việc như bầu chủ tịch, ban thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua điều lệ và chương trình đại hội, quy chế bầu cử, quy chế đại hội. làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có khả năng thảo luận các sự kiện của cấp trên.

Với kỳ họp chính thức, cần thực hiện các nhiệm vụ chính tùy theo cấp độ đảng viên, nhưng thường nội dung là kiểm điểm nhiệm vụ cũ, nêu nhiệm vụ mới cùng với việc bầu đại biểu.

5. Cách viết Kịch bản chương trinh Đại hội chi bộ:

– Về nội dung:

Đầy đủ các mục sau:

I- CHÀO CỜ (HÁT QUỐC CA. QUỐC TẾ CA)

II- BẦU CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

III- THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI QUY ĐẠI HỘI

IV-DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

V-BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

VI- BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

VII-THẢO LUẬN

VIII- PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CẤP ỦY CẤP TRÊN

IX-BẦU CỬ

X- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

XI- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

– Về hình thức:

Câu từ ngôn ngữ trang trọng, đúng chính tả, các đề mục rõ ràng, in đậm

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Kịch bản chương trình và quy trình tổ chức Đại hội chi bộ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận