Khu phi thuế quan là gì? Danh sách khu phi thuế quan tại Việt Nam?

Khu phi thuế quan là gì? Danh sách các khu phi thuế quan ở Việt Nam? Quy định của pháp luật về khu phi thuế quan? Khu phi thuế quan ở Việt Nam bao gồm những khu vực nào?

Các quốc gia trên thế giới có những khu vực không áp dụng thuế quan hoặc không áp dụng thuế đối với một số mặt hàng. Các khu vực được miễn thuế nhập khẩu gọi là: Duty-free zone. Khi xuất hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp đó không phải nộp thuế và được miễn thuế. Khu phi thuế quan được ghi ở nước ta như thế nào? Danh sách các khu phi thuế quan ở Việt Nam?

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế xuất nhập khẩu 2016

Quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

1. Khu phi thuế quan là gì?

Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định:

khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động thanh tra. kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

khu phi thuế quan tiếng Anh là khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trên lãnh thổ Việt Nam có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu vực này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu. nhập khẩu, nhập khẩu.

Theo Khoản 20 Điều 4 Chương I Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ghi:

20. Hàng hóa trung chuyển, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập tái xuất; hàng tạm xuất, tái nhập; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với nước ngoài trong khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

……

Hồ sơ, thủ tục xác định và xử lý không thu thuế GTGT đối với các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu cũng ghi nhận khái niệm khu phi thuế quan như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Phân biệt giữa số hữu tỉ và vô tỉ?

Khu phi thuế quan là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng, cửa bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của Hải quan và các cơ quan khác. cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa, phương tiện ra vào khu.”

Khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có quan hệ mua bán. Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam nằm ngoài khu phi thuế quan.

xem thêm: Thuế quan là gì? Nêu vai trò, mục đích và tác động của thuế quan đối với quốc gia?

Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan: Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trong khu phi thuế quan: Mua bán hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của Luật Thương mại; Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, gia công hàng hóa. Các hoạt động nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

2. Đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan:

Các đối tượng hoạt động trong khu phi thuế quan (sau đây gọi là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) bao gồm:

– Thương nhân Việt Nam;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT. gia tăng là 0%. Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 9 Khoản 1 quy định về thuế suất 0% như sau:

xem thêm: Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì? Điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu?

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài và trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ khi xuất khẩu không chịu thuế GTGT, trừ các trường hợp được áp dụng thuế suất 0%. không áp dụng tỷ lệ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.”

Để được áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất phải đáp ứng một số điều kiện. Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 9 Khoản 2 quy định về điều kiện hưởng thuế suất 0% như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Vệ sinh công nghiệp là gì? Quy trình vệ sinh công nghiệp?

“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”

Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp bán hàng vào khu phi chế xuất KHÔNG được hưởng thuế suất 0%, bao gồm:

– Dịch vụ bưu chính, viễn thông ra nước ngoài (bao gồm dịch vụ bưu chính, viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

xem thêm: Công ty trong khu chế xuất có được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng 0% để xuất khẩu thuế GTGT 0% không?

– Cung cấp thẻ cào điện thoại có mã số, mệnh giá để gửi ra nước ngoài, đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quy định;

– Xăng dầu bán cho ô tô do cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua vào nội địa; Ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

– Dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ đưa đón công nhân; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan)

một. Điều kiện thành lập trong khu phi thuế quan

– Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

– Có ranh giới xác định

– Ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài, Có hàng rào cứng bao quanh khu vực (trừ Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh)

– Có cổng, cửa đảm bảo điều kiện cho cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan kiểm tra, giám sát, kiểm soát và có tổ chức Hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa. hàng hóa, phương tiện ra vào địa bàn.

xem thêm: Ưu đãi thuế là gì? Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

– Không có cư dân sinh sống bên trong

– Có quy chế kiểm soát hàng hóa ra vào chặt chẽ

– Khu phi thuế quan có thể nằm trong khu công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu trên

– Hoạt động mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan sẽ được coi là hoạt động xuất nhập khẩu.

2.1. Lợi ích của việc thành lập khu phi thuế quan:

– Giải quyết chế độ việc làm cho người lao động, tránh thất nghiệp phát sinh các tệ nạn xã hội.

– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Ưu đãi về thuế thu nhập đối với người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu.

Xem thêm bài viết hay:  Trả nợ Tào Quan là gì? Ai phải làm và có nên làm lễ này không?

– Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và tiêu dùng trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ mua bán giữa các khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT. gia tăng là 0%.

xem thêm: Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xã hội

– Phí và lệ phí

– Các cơ sở khi phi thuế quan có thể học hỏi kinh nghiệm nước ngoài.

– Góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước.

2.2. Những tác hại mà khu phi thuế quan mang lại:

Dù đã kiểm soát nhưng tại các khu phi thuế quan vẫn diễn ra tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không đạt chất lượng tràn vào thị trường nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và những nhà sản xuất chân chính.

Do có ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp nước ngoài nên sẽ tác động đến giá các mặt hàng đó, làm cho giá thành thấp hơn so với doanh nghiệp Việt Nam nên việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp trong nước chậm hơn.

3. Danh sách các khu phi thuế quan tại Việt Nam:

Các khu phi thuế quan của Việt Nam theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC và Quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

Khu phi thuế quan bao gồm:

– Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp.

xem thêm: Cách xác định dự án đầu tư được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

– Các khu kinh tế khác được thành lập và hưởng ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá giữa các khu này với thế giới bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm:

– Khu bảo thuế, khu thương mại kinh tế đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do.

– Các khu có tên gọi khác, được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có mối quan hệ xuất nhập khẩu giữa khu này với thế giới bên ngoài. nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam nằm ngoài khu phi thuế quan.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Khu phi thuế quan là gì? Danh sách khu phi thuế quan tại Việt Nam? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận