Khu kinh tế là gì? Điều kiện, hồ sơ thủ tục thành lập khu kinh tế?

Khu kinh tế là gì? Điều kiện thành lập khu kinh tế. Hồ sơ, thủ tục thành lập khu kinh tế. Chính sách ưu đãi phát triển của Nhà nước đối với khu kinh tế. Có thể mở rộng các khu kinh tế?

Khu kinh tế là một trong những môi trường được thành lập nhằm đảm bảo phát triển kinh tế nhằm thu hút vốn và đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh việc đảm bảo phát triển kinh tế còn đảm bảo an ninh quốc phòng. phòng. Vậy khu kinh tế là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập khu kinh tế như thế nào? Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

1. Khu kinh tế là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, bao gồm nhiều khu chức năng, được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu: thu hút đầu tư nhằm mục đích phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Hiện nay có các loại khu kinh tế sau:

– Khu kinh tế ven biển: là khu kinh tế được thành lập ở ven biển và các vùng tiếp giáp với ven biển.

– Khu kinh tế cửa khẩu: là khu kinh tế được thành lập tại khu vực biên giới đất liền và các khu vực lân cận trong khu vực biên giới đất liền.

– Đặc khu kinh tế: là khu kinh tế được thành lập trong vùng kinh tế trọng điểm, hành lang phát triển hoặc vùng có động lực phát triển, vùng có vai trò tương đồng được xác định trong quy hoạch. khu vực.

2. Điều kiện thành lập khu kinh tế?

Điều 14 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập khu kinh tế như sau:

Việc thành lập khu kinh tế phải bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội.

– Đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

– Việc thành lập các khu kinh tế phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Khu kinh tế phải thuộc danh mục khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Phải có khả năng huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu kinh tế, bảo đảm phát triển sản xuất kinh doanh.

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai Trương Sinh kể lại nỗi ân hận vì nghi oan Vũ Nương

Việc thành lập khu kinh tế phải bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập khu kinh tế:

3.1. Hồ sơ thành lập khu kinh tế:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, hồ sơ thành lập khu kinh tế bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập khu kinh tế.

– Đề án thành lập khu kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó thể hiện rõ các nội dung sau:

+ Cơ sở pháp lý và sự cần thiết thành lập khu kinh tế.

+ Đánh giá hiện trạng, các yếu tố và điều kiện về vị trí địa lý, tính chất, tài nguyên, kinh tế – xã hội, những hạn chế và lợi thế của vùng dự kiến ​​thành lập khu kinh tế so với các vùng khác của cả nước.

+ Đánh giá, giải trình về khả năng có cơ sở đáp ứng các điều kiện thành lập khu kinh tế hay không.

+ Dự kiến ​​phương hướng phát triển của khu kinh tế gồm: quy mô diện tích, tính chất, chức năng của khu kinh tế, mục tiêu phát triển; định hướng phát triển không gian, các khu chức năng trong khu kinh tế; kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế; hướng phát triển các ngành, lĩnh vực.

+ Thể hiện đồ án thành lập khu kinh tế trên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 – 1:25.000.

+ Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện.

3.2. Trình tự, thủ tục thành lập khu kinh tế:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, trình tự thành lập khu kinh tế như sau:

Bước 1: Nộp:

Cơ quan thành lập khu kinh tế chuẩn bị hồ sơ và lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, 09 bộ hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đầu tư thẩm định. do pháp luật quy định.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ xin ý kiến ​​thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn miêu tả con đường từ nhà đến trường chọn lọc siêu hay

– Cơ quan được lấy ý kiến ​​có ý kiến ​​về các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung sau:

+ Cơ sở pháp lý và sự cần thiết thành lập khu kinh tế.

+ Đánh giá hướng phát triển của khu kinh tế.

+ Đánh giá giải pháp và tổ chức thực hiện.

+ Đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện thành lập khu kinh tế.

Thời gian tiến hành thẩm định trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu kinh tế.

4. Chính sách ưu đãi phát triển của Nhà nước đối với khu kinh tế:

– Đối tượng áp dụng hưởng ưu đãi đầu tư là khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Ưu đãi:

Ưu đãi được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về đất đai, pháp luật về tín dụng, pháp luật về kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng. xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong khu kinh tế và các dự án đầu tư trong khu kinh tế.

– Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu kinh tế, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối cho các khu chức năng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng khu trong khu kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Được hưởng chính sách xây dựng nhà ở xã hội đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Lãi ròng là gì? Cách tính và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lãi ròng?

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”. hỗ trợ tuyển dụng lao động và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án khi nhà đầu tư thực hiện có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

5. Có thể mở rộng khu kinh tế không?

Hiện nay, việc mở rộng khu kinh tế được hiểu là việc tăng quy mô diện tích của khu kinh tế đã được thành lập ban đầu. Do nhu cầu phát triển kinh doanh và mở rộng đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức thành lập khu kinh tế muốn mở rộng quy mô của khu kinh tế.

Để có thể mở rộng khu kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tối thiểu 70% diện tích đất của các khu chức năng trong Khu kinh tế đã được giao, cho thuê cho tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư.

– Hệ thống kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch xây dựng khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đáp ứng các điều kiện của khu kinh tế được thành lập bao gồm:

+ Khả năng huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng.

+ Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và nằm trong danh mục các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Cơ sở mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

+ Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

+ Đảm bảo các vấn đề về môi trường theo quy định.

Để thực hiện mở rộng khu kinh tế, doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Dự án mở rộng khu kinh tế.

– Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc mở rộng Khu kinh tế.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nêu trên, nộp 01 bộ cho Thủ tướng Chính phủ và 09 bộ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Khu kinh tế là gì? Điều kiện, hồ sơ thủ tục thành lập khu kinh tế? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận