Khớp lệnh là gì? Các loại khớp lệnh và nguyên tắc khớp lệnh?

ATO, ATC là gì? Các phương pháp đặt lệnh trong chứng khoán là gì và ý nghĩa tương ứng của chúng là gì? Để phát triển và gia tăng sự giàu có của chính bạn trên thị trường chứng khoán, bạn cần phân tích và hiểu những điều cơ bản khi chơi trên thị trường chứng khoán.

Đầu tiên. Khớp lệnh là gì?

Hệ thống khớp lệnh hay đơn giản là hệ thống khớp lệnh là một hệ thống điện tử để khớp lệnh mua và bán trên thị trường chứng khoán, giao dịch tiền tệ hoặc hoạt động tài chính khác. Hệ thống khớp lệnh là nền tảng của hầu hết các sàn giao dịch điện tử có thể được sử dụng để thực hiện các đơn đặt hàng giữa các sàn giao dịch. Khớp lệnh đầu tư chứng khoán là khi bên bán và bên mua đã thực hiện các thỏa thuận trên sàn giao dịch điện tử. Lệnh của nhà đầu tư sẽ được liên kết với hệ thống để giao dịch thành công với mức giá hợp lý và tuân theo các quy định về khớp lệnh của sàn.

Các đơn đặt hàng sẽ được nhận từ nhiều thành viên của một sàn giao dịch và được thực hiện thông qua một hệ thống trung tâm dành riêng cho sàn giao dịch. Thuật toán được sử dụng khi so sánh, khớp lệnh khác nhau giữa nhiều hệ thống và được liên kết với các quy tắc để khớp lệnh hiệu quả nhất.

Hệ thống khớp lệnh và hệ thống đặt hàng trực tuyến hoặc công cụ hỗ trợ thường là một phần của hệ thống giao dịch điện tử rộng lớn này, cũng như hệ thống thanh toán và kho chứng khoán có thể được cung cấp thông qua các nền tảng giao dịch điện tử. Các dịch vụ tương tự khác được thực hiện hay không thông qua tổ chức cung cấp hệ thống khớp lệnh.

Đầu tư chứng khoán được coi là sân chơi mang lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt với những bạn mới và chưa có đủ kiến ​​thức thì chắc chắn khi bước chân vào lĩnh vực đầu tư sẽ mang lại những tổn thất lớn, có khi là lỗ cao. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư, bạn nên đọc kỹ mọi thông tin liên quan và tìm hiểu thêm ý kiến ​​từ các chuyên gia để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

2. Các loại khớp lệnh và nguyên tắc khớp lệnh:

2.1 Các hình thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ:

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch công việc bên trên luật lệ phù hợp giữa lệnh mua và lệnh bán chứng khoán Đồng ý hệ thống giao dịch được thực hiện đi vào một thời gian nhất định. Hoặc trao đổi chứng khoán Mà còn sử dụng phương pháp khớp lệnh định kỳ mục tiêu Xác định giá mở cửa và đóng cửa. Phương thức khớp lệnh định kỳ khác bao gồm một số các loại lệnh như lệnh giới hạn (LO), lệnh ATO, lệnh ATC, . ..

Xem thêm bài viết hay:  Của cải vật chất là gì? Bao gồm những gì? Lấy ví dụ minh họa?

Nguyên tắc xác định: Khối lượng giao dịch được thực hiện theo giá sẵn có hệ số Cao tốt nhất. Nếu giá phản ứng luật lệ bên trên sau đó khớp lệnh Kế tiếp chọn một mức giá Có lẽ tương đương Đẹp Không. Ngoài ra, nếu nhiều giá thỏa mãn Nếu nguyên tắc trên được tuân theo, giá cao hơn sẽ được lựa chọn.

Khớp lệnh liên tục:

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch với phương thức khớp lệnh mua/bán ngay sau khi hệ thống thực hiện giao dịch chơi. Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch công việc bên trên luật lệ phù hợp giữa Lệnh mua, bán chứng khoán được hệ thống giao dịch thực hiện ngay sau khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Phương thức khớp lệnh liên tục Mà còn bao gồm một số loại lệnh như lệnh thị trường (MP) Được khớp sau giờ làm việc (PLO), . ..

2.2. Một số loại lệnh thuộc về Giao dịch chứng khoán bao gồm:

Lệnh giới hạn LO: viết tắt của cụm từ “Lệnh giới hạn” trong tiếng Anh, là lệnh mua/bán chứng khoán tại các giá cố định Đẹp Cao hơn. Loại lệnh bên trên sẽ có giá trị từ thời gian dấu hiệu nhập khẩu với hệ thống giao dịch cho đến khi hết phiên họp, Đẹp Hủy bỏ khớp lệnh.

Lệnh ATC: là viết tắt của “At the close” trong tiếng Anh chỉ một phiên họp giao dịch tại giá đóng cửa. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Về lúc 14:3 0 – 14:4 5 mỗi ngày, lệnh ATC là giao dịch trong phiên đóng cửa định kỳ của HSX và HNX.

Lệnh ATO: viết tắt của từ “At the opening” trong tiếng Anh có nghĩa là Đặt hàng theo giá mở cửa

Hai lệnh bên trên là lệnh mua bán chứng khoán với giá TRONG vào thời điểm đó đóng hoặc mở cửa. Khi khớp lệnh các kiểu sẽ Đồng ý lựa chọn trước lệnh LO. Nếu lệnh Đẹp đăng kí không phù hợp sẽ được gỡ bỏ.

Lệnh giới hạn LO: Phải thực hiện dựa theo luật lệ bởi vì giá thực hiện lệnh là số tiền đã nhập Cuối cùng trong hệ thống.

Xem thêm bài viết hay:  Tại sao phải xưng tội với Linh Mục mà không phải với Chúa?

Lệnh thị trường MP là viết Viết tắt của “Market Price” trong tiếng Anh, Là lệnh bán với giá cao hơn và được bán lại với giá thấp hơn thị trường. Nếu nghị sĩ . chỉ dẫn Không được làm thành công các lệnh thị trường sẽ được xem xét đến giá ngắn hoặc Cao tốt nhất đăng kí với các lệnh mua và bán.

Coi như Về khuôn mặt bên trên Nếu như MP Không khớp lệnh rồi đặt lệnh chợ sẽ chuyển khoản thông qua LO LẮNG. Sau đó mua và bán với các giá thấp hơn hoặc cao hơn một bước so với giao dịch cuối cùng. Nếu không nhận được, thứ tự đối ứng sẽ không .

2.3. Nguyên tắc khớp lệnh:

Hệ thống giao dịch khớp lệnh mua bán theo nguyên tắc ưu tiên giá và thời gian, cụ thể:

– Ưu tiên về giá: Đối với lệnh mua nếu giá cao hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Đối với lệnh bán nếu giá thấp hơn sẽ được thực hiện trước.

– Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện.

– Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá và cùng thời gian vào lệnh thì lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán.

– Nguyên tắc ưu tiên về khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc lệnh tự doanh có cùng mức giá, cùng thời gian thì lệnh có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Các thuật toán khớp quyết định tính hiệu quả và mạnh mẽ của hệ thống khớp lệnh. Có hai trạng thái cho một thị trường: giao dịch liên tục khi các lệnh được thực hiện ngay lập tức hoặc đấu giá khi khớp được thực hiện trong các khoảng thời gian cố định. Một ví dụ phổ biến khi hệ thống khớp lệnh được sử dụng trong đấu giá là khi thị trường mở cửa khi một số lượng lệnh nhất định đã được tạo.

3. Lịch sử khớp lệnh điện tử:

Khớp lệnh điện tử được giới thiệu vào đầu những năm 1980 tại Hoa Kỳ để bổ sung cho giao dịch đối kháng mở. Ví dụ, Sở giao dịch chứng khoán Trung Tây (nay là Sở giao dịch chứng khoán Chicago) đã ra mắt “hệ thống MAX, trở thành một trong những sở giao dịch chứng khoán đầu tiên cung cấp khớp lệnh hoàn toàn tự động” vào năm 1982.

Xem thêm bài viết hay:  Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (Toán lớp 9)

4. Thuật toán khớp lệnh:

Có nhiều thuật toán cho giao dịch đấu giá, được sử dụng trước khi thị trường mở cửa, khi thị trường đóng cửa, v.v. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, giao dịch được thực hiện liên tục.

Cơ chế giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử là một thành phần quan trọng có tác động lớn đến hiệu quả và tính thanh khoản của thị trường tài chính. Việc lựa chọn thuật toán phù hợp là một phần quan trọng của cơ chế giao dịch. Các thuật toán đối sánh phổ biến nhất là thuật toán Tỷ lệ và Giá/Thời gian.

So sánh Giá/Thời gian và Tỷ lệ Sau đây là một số cân nhắc cơ bản về hai thuật toán cơ bản và so sánh chúng.

5. Thuật toán Giá/Thời gian (hoặc Nhập trước, Xuất trước):

Thúc đẩy thu hẹp, bởi vì bằng cách thu hẹp phạm vi, thứ tự giới hạn là thứ tự đầu tiên trong hàng đợi.

Các hướng dẫn khác tham gia hàng đợi không được khuyến nghị vì lệnh giới hạn tham gia hàng đợi là lệnh cuối cùng.

Có thể yêu cầu tính toán nhiều hơn Pro-Rata. Lý do là những người tham gia thị trường có thể muốn đặt nhiều lệnh nhỏ hơn ở các vị trí khác nhau trong hàng đợi và cũng có xu hướng “làm ngập” thị trường, tức là đặt lệnh giới hạn ở độ sâu của thị trường. để duy trì hàng đợi.

6. Thuật toán tỷ lệ thuận:

Đẩy các đơn đặt hàng khác để tham gia hàng đợi với các đơn đặt hàng giới hạn lớn. Do đó, khối lượng cộng dồn của báo giá giá tốt nhất là tương đối lớn.

7. Hiệu quả:

Các lệnh giới hạn lớn có thể được “chạy trước” bằng cách “nhảy xu”. Ví dụ: nếu lệnh giới hạn mua đối với 100.000 cổ phiếu ở mức 1 đô la được công bố trên thị trường, nhiều nhà giao dịch có thể tìm cách mua ở mức 1,01 đô la. Nếu giá thị trường tăng sau khi mua, họ sẽ nhận được toàn bộ số tiền tăng. Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm, họ có thể bán cho người giao dịch theo lệnh giới hạn mà chỉ bị lỗ một xu. Loại giao dịch này có lẽ không phải là bất hợp pháp và trong mọi trường hợp, luật chống lại nó sẽ rất khó thực thi.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Khớp lệnh là gì? Các loại khớp lệnh và nguyên tắc khớp lệnh? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận