Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của Đảng viên

Thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao? Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng viên giao? Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc?

Thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu phấn đấu của Đảng viên là một trong những nội dung trong điều lệ Đảng. thực hiện nhiệm vụ. và để đánh giá mức độ hiệu quả đó cần căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của Đảng viên.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng đội tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Tổ quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động coi trọng lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức và kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ”.

Theo đó, mỗi đảng viên phải có phong cách làm việc và sinh hoạt gương mẫu. Luôn đặt lợi ích của tập thể và sự phát triển của đất nước cũng như sự lớn mạnh của Đảng lên hàng đầu. Chỉ có như vậy thì Đảng viên mới có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và đáp ứng nguyện vọng của tổ chức nơi Đảng viên sinh hoạt. Vì vậy, sau mỗi năm công tác, Đảng viên cần viết bản kiểm điểm cá nhân để có thể nhìn lại quá trình rèn luyện của mình trong năm qua. Từ đó đưa ra những đánh giá, rút ​​kinh nghiệm cho năm tới.

Tất cả các đảng viên phải hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân mỗi năm một lần. Trừ những đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác đảng và những người bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Một trong những nhiệm vụ của người đảng viên được Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định là không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là tiêu chí cơ bản, hàng đầu để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm của các chi, Đảng bộ. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đòi hỏi các cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả và chất lượng nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Đinh Bộ Lĩnh là ai? Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước?

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của Đảng viên:

Như chúng ta đã biết, khi chúng ta thực hiện chỉ tiêu nào đó thì kết quả rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến kế hoạch sau của tổ chức đó mà kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm là một trong những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu. tiêu chí đánh giá thành tích, kết quả mà cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong năm.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên quản lý, lãnh đạo, cơ quan nhà nước giao cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu có thể được phân loại thành các mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ là vấn đề vô cùng quan trọng, giúp người thực hiện tự nhìn nhận, tự đánh giá về thành tích, kết quả công tác trong một năm.

Từ những kết quả đạt được, người đó có thể có những định hướng, thay đổi, cải tiến, phấn đấu, học tập và rèn luyện để bản thân tổ chức đạt được những thành tích tốt hơn trong tương lai.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ còn là căn cứ để xem xét khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm phải chịu từ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tùy theo chức danh mà nhiệm vụ được giao trong năm khác nhau nên đối với từng cá nhân có thể lập báo cáo căn cứ vào nhiệm vụ được giao. về độ chính xác và trung thực.

3. Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc:

Để góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Giải pháp đầu tiên chúng tôi đề cập là cán bộ, đảng viên cần ý thức tự giác nâng cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công tác. chuyên viên được phân công và phụ trách. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ trong từng công việc cụ thể khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ thực hiện.

Không chỉ vậy, nhìn chung, để thực sự phát huy được vai trò của người cán bộ, đảng viên thì người đảng viên phải xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc, có lịch trình công tác. cụ thể từng tuần, tháng, quý một cách phù hợp để khi triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, đạt chất lượng cao. Khi được giao nhiệm vụ, phải tranh thủ thời gian, dồn hết sức thực hiện và giải quyết dứt điểm, dứt điểm từng việc, chủ động bố trí để triển khai, không để việc khác chi phối khi có việc. dự định làm điều gì đó.

Không những vậy, để cán bộ, đảng viên rèn đức tính độc lập thì phải chủ động nghiên cứu, đề xuất, chủ động thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ. được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, tạo ra sự đổi mới thực sự trong tư duy và phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công, tham mưu cho lãnh đạo “đúng, trúng” vấn đề, từ đó mới làm được việc. Lời khuyên mới hiệu quả cao.

xem thêm: Xử lý trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3

Bên cạnh đó, cũng không thể thiếu các kế hoạch đẩy mạnh luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Đây là giải pháp quan trọng trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, cần quan tâm đảm bảo tính kết nối, gắn kết. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển một số cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương. “Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng người đủ đức, đủ tài; thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thực sự tận tụy với nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính quyền và chính quyền các cấp “. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện không phải là người địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Tra cứu quy hoạch trực tuyến, check quy hoạch Hà Nội online

Cuối cùng, giải pháp mà chúng tôi muốn nói cũng rất quan trọng và cần thiết, đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Đây vừa là giải pháp, vừa là yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu ban cán sự đảng, đảng đoàn và người đứng đầu cơ quan Trung ương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân biết rõ, các thành phố trung tâm. “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa và tính chuyên nghiệp của cán bộ.

Như vậy, chúng ta thấy rằng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác là hết sức cần thiết đối với chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng của mình trong mọi công việc và hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trên mọi lĩnh vực. công tác, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chi bộ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận