Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chuyên đề

Hoạt động chi nhánh là gì? Hoạt động hàng tháng? Sinh hoạt chuyên đề?

Sinh hoạt chi hội được gọi là sinh hoạt hàng tháng. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung sinh hoạt chính của chi bộ, hoạt động của chi bộ có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động tập thể quan trọng của mọi Đảng viên, nhằm mục đích thảo luận, bàn bạc cũng như quyết định các giải pháp, chủ trương trong xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ. Bài viết dưới đây hướng dẫn cụ thể nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chuyên đề.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Hoạt động của chi nhánh là gì?

Chúng tôi được biết hoạt động của chi nhánh như sau:

Sinh hoạt chi bộ được biết đến là một trong những hoạt động của toàn thể tập thể đảng viên quan trọng, nhằm mục đích thảo luận và quyết định các giải pháp, chủ trương trong công tác xây dựng Đảng nói chung. , ngành xây dựng nói riêng.

Sinh hoạt chi bộ cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị tại chi bộ dựa trên các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ là vô cùng quan trọng, sau đây là ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ:

– Sinh hoạt chi bộ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cùng với chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

+ Trong một buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên thường nêu những khuyết điểm, hạn chế của bản thân chi bộ, của đơn vị, cơ quan và được làm rõ cho từng đối tượng là đảng viên.

+ Qua quá trình đó, những tấm gương tích cực sẽ được tuyên dương, khen thưởng và thăng tiến. Bên cạnh đó, những đảng viên suy thoái đạo đức, tiêu cực sẽ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm, khắc phục, hoàn thiện.

+ Chúng tôi nhận thấy, sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng, đã giúp đảng viên tự thay đổi, hoàn thiện mình, phát huy năng lực, phẩm chất tốt, vững vàng,… trong việc giữ gìn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch bền vững.

Sinh hoạt chi bộ còn giúp nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, chính sách đối với đảng viên của Nhà nước.

+ Đảng viên cần thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt theo Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, các chủ thể là Đảng viên nói riêng và tổ chức Đảng nói chung cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong việc điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Xem thêm bài viết hay:  Sigil là gì? Cách tạo các loại Sigil? Tác dụng và tác hại thế nào?

+ Chúng tôi thấy rằng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ luôn gắn với nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chủ động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước tùy theo tình hình. theo cách riêng của nó.

+ Thông qua sinh hoạt chi bộ còn là hoạt động đôn đốc, kiểm tra, định hướng về việc hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của chủ thể là Đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ giúp Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình:

+ Đảng ta từ khi ra đời có 5 nguyên tắc hoạt động và tổ chức gồm: Nguyên tắc kỷ luật tự giác, nghiêm minh; Nguyên tắc đoàn kết là thống nhất trong Đảng; Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc tự phê bình và phê bình; Nguyên tắc lãnh đạo tập thể.

Thông qua 5 nguyên tắc trên để hướng tới có thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi Đảng viên cần thực hiện tốt các nguyên tắc thì tổ chức Đảng mới thực sự bền vững và phát triển.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo đó mỗi đối tượng là đảng viên cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện, học tập, chấp hành kỷ luật nghiêm túc. .

Thực tế cho thấy, mỗi Đảng viên sẽ có tác động đến vai trò lãnh đạo của chính tổ chức Đảng, tương đương với việc chủ thể là Đảng viên gương mẫu thì tổ chức Đảng mới vững mạnh, giữ được niềm tin trong nhân dân. .

Nếu chủ thể tham nhũng, đảng viên hư hỏng, không nêu gương trong thực hiện sinh hoạt, công tác Đảng thì cũng sẽ làm cho tổ chức Đảng dần mất đi vai trò của mình. Thông qua đó tác động đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

xem thêm: Thủ tục chuyển sinh hoạt chi đoàn cho chi đoàn mới

2. Các hoạt động hàng tháng của chi nhánh:

Chuẩn bị cho các hoạt động thường ngày:

Để buổi sinh hoạt định kỳ diễn ra tốt đẹp, Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến ​​nội dung kết luận. bình luận phiên họp thường kỳ; đưa ra dự kiến ​​nhiệm vụ của tháng tới; xác định những nội dung trọng tâm thảo luận, biểu quyết tại chi bộ và một số nội dung cụ thể khác.

Cùng với đó, thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ cũng được thông báo cho Đảng viên cùng cấp ủy viên cấp trên phân công theo dõi chi bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Lời cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện khi gặp hoạn nạn

Trước đó, nếu có điều kiện, chi bộ cũng có thể gửi trước tài liệu sinh hoạt cho Đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị.

Các bước hoạt động chi nhánh:

Hoạt động của Chi nhánh được thực hiện theo 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Bắt đầu:

Cần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có); cần cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ; thông báo số Đảng viên có mặt hoặc vắng mặt (có lý do hoặc không có lý do)…

Bước 2: Tiến hành sinh hoạt chi nhánh:

Bí thư chi bộ báo cáo tổng kết hoạt động; Đảng viên sẽ cần phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận những nội dung có liên quan; tự phê bình, góp ý, phê bình với Đảng viên trong chi bộ…

Trong đó, nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm các nội dung chính sau:

+ Nội dung về công tác chính trị tư tưởng: Chọn lọc những nội dung mang tính thời sự trong nước và quốc tế; thông báo các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như nhiều vấn đề khác cần phổ biến đến chi bộ. Bên cạnh đó, việc đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng để kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng.

+ Nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên và chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó cần xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới cũng như phân công nhiệm vụ cho Đảng viên…

Bước 3: Kết thúc:

Bí thư chi bộ sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến ​​phát biểu tại cuộc họp, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng là Đảng viên; thông qua nghị quyết hoặc kết luận cuộc họp; Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ…

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

3. Sinh hoạt chuyên đề:

Công tác chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề:

Các hoạt động chuyên đề sẽ được chi nhánh thực hiện hàng năm. Khi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công chủ thể là đảng viên có khả năng biên tập, nắm được nội dung liên quan đến chuyên đề để làm văn bản. Nếu không có điều kiện chuẩn bị bằng văn bản thì sinh hoạt chuyên đề vẫn phải đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, chủ đề là bí thư sẽ trao đổi về nội dung, mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện chuyên đề với các Đảng viên được phân công cụ thể. Sau đó, chi ủy hoặc bí thư chi bộ duyệt dự thảo chuyên đề và gửi cho Đảng viên trước khi diễn ra sinh hoạt chuyên đề.

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022

Các bước hoạt động chi nhánh:

Sinh hoạt chuyên đề cũng như sinh hoạt tháng sẽ được thực hiện theo 3 bước cụ thể đó là các bước: Khai mạc, tiến hành sinh hoạt và kết thúc.

Đặc biệt, bước mở đầu sinh hoạt chuyên đề cũng sẽ được thực hiện với các công việc cụ thể như sinh hoạt tháng, gồm các công việc: Tuyên bố lý do, cử thư ký ghi biên bản, thông báo tình hình. đảng viên…

Đối với khâu tổ chức hoạt động, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện gồm các nội dung sau:

– Bí thư chi bộ có nhiệm vụ nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày bản thảo chuyên đề.

– Đảng viên phát biểu, nêu tác dụng của chủ đề đối với bản thân; trao đổi, đóng góp ý kiến ​​để có thể hoàn thiện bản thảo chuyên đề…

– Sau khi Đảng viên tiếp thu và hoàn thiện bản thảo, chuyên đề được gửi lại cho Đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Trong đó, ít nhất mỗi quý một lần, chi hội sẽ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm nội dung cụ thể sau:

+ Chi bộ tổ chức sinh hoạt tổ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Chi bộ tổ chức sinh hoạt tổ về giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của cán bộ, Đảng viên.

+ Chi bộ tổ chức sinh hoạt tổ về giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”. , “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

+ Chi bộ tổ chức sinh hoạt tổ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, chủ nghĩa cá nhân ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Cần lưu ý rằng, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề sẽ không thể thay thế sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nếu khó khăn về thời gian, địa điểm, các chi đoàn cũng có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt thường xuyên nhưng phải thực hiện luân phiên: Sinh hoạt thường xuyên xong mới sinh hoạt xong. chủ thể hoặc ngược lại.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chuyên đề của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận