Hướng dẫn đổi tên trong giấy khai sinh cho người lớn (trên 18)

Các trường hợp thay đổi tên trong giấy khai sinh. Thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên trong giấy khai sinh. Thủ tục đăng ký thay đổi tên trong giấy khai sinh. Chi phí khi làm thủ tục thay đổi tên trong Giấy khai sinh. Những lưu ý khi thay đổi tên trong Giấy khai sinh. Tờ khai đăng ký thay đổi tên trong Giấy khai sinh.

Hiến pháp quy định việc ghi nhận và tôn trọng các quyền cơ bản của con người, quyền công dân. Một trong những quyền đó là quyền thay đổi tên của chính mình. Tùy từng trường hợp, có nhiều lý do tại sao việc thay đổi tên là cần thiết. Sau đây là hướng dẫn cách thay đổi tên trong Giấy khai sinh, mời các bạn tham khảo:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Các trường hợp đổi tên trong giấy khai sinh:

Căn cứ Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các trường hợp có quyền thay đổi tên bao gồm:

– Theo yêu cầu của người được đứng tên nếu việc sử dụng tên đó có ảnh hưởng như gây nhầm lẫn, trùng tên với người thân trong gia đình làm ảnh hưởng đến danh dự, tình cảm cũng như lợi ích hợp pháp. luật của chính người đó

– Trường hợp nhận con nuôi: theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi muốn đổi tên cho con sau khi hoàn thành thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật

– Trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi: bản thân trẻ em hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt trước đây.

– Trường hợp xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em: theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ muốn đổi họ cho con.

– Trường hợp người lưu lạc nhiều năm tìm lại được nguồn gốc

– Trường hợp thay đổi tên trong quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài để bảo đảm phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng là công dân nước ngoài hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.

– Trường hợp đã xác định lại giới tính thì người chuyển giới được đổi tên cho phù hợp.

xem thêm: ID không khớp với Giấy khai sinh

– Các trường hợp khác do pháp luật hộ tịch quy định.

2. Thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên trong giấy khai sinh:

Căn cứ Điều 46 Luật hộ tịch thì thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau:

– Đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước thì thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch. nơi ở hoặc nơi ở cũ (kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm

3. Thủ tục đăng ký đổi tên trong Giấy khai sinh:

Bước 1: Nộp tờ khai:

Người có nhu cầu thay đổi tên trong Giấy khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan đến đăng ký hộ tịch; xuất trình đầy đủ Giấy khai sinh và các giấy tờ chứng minh lý do thay đổi tên (ví dụ trường hợp trùng tên với ông, bà trong gia đình thì xuất trình Giấy khai sinh và giấy tờ tùy thân của người trùng tên .đó,…) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết:

– Công chức tư pháp – hộ tịch sẽ xem xét, xem xét việc thay đổi tên này có đúng với quy định của pháp luật hay không. Nếu xét thấy việc thay đổi tên này là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật dân sự về các trường hợp thay đổi tên thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch cùng với người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính. công chức hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch; sau đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Thời gian giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

– Việc thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

xem thêm: Thêm tên khác vào giấy khai sinh

– Trường hợp vụ việc phức tạp cần kéo dài thì thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

– Trường hợp cá nhân có nhu cầu làm thủ tục đổi tên tại Ủy ban nhân dân nơi khác với nơi đã đăng ký trước đó thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân. nơi bạn đã đăng ký để ghi vào sổ hộ tịch.

– Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện ghi vào sổ. sổ hộ tịch. dân sự.

4. Chi phí khi làm thủ tục đổi tên trong Giấy khai sinh:

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 85/2019 / TT-BTC quy định Danh mục lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có lệ phí hộ tịch. Do đó, chi phí thay đổi tên trong giấy khai sinh sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đó quyết định căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thẩm định cấp GCN phòng xét nghiệm khẳng định HIV mới nhất

Ví dụ: Tại thành phố Hà Nội, phí cải chính hộ tịch được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, lệ phí thay đổi hộ tịch đối với người dưới 14 tuổi cư trú trong nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý là 5.000 đồng/lần; Lệ phí thay đổi hộ tịch đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 25.000 đồng/lần. Miễn lệ phí thay đổi hộ tịch cho các đối tượng gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ gia đình nghèo; Người khuyết tật.

5. Những lưu ý khi thay đổi tên trong Giấy khai sinh:

– Tên mới phải tuân thủ quy định về đặt tên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam. tên có số, có ký tự không phải chữ.

– Việc sang tên sẽ ảnh hưởng đến các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan như tên trên thẻ tín dụng ngân hàng, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, tên trong hồ sơ cá nhân tại thông tin trên các tài liệu trên để đảm bảo rằng thông tin là nhất quán, tránh bất kỳ sự sai lệch nào. gây rắc rối trong các thủ tục hành chính sau này.

6. Tờ khai đăng ký thay đổi tên trong Giấy khai sinh:

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Công văn số 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016:

xem thêm: Thủ tục thay đổi họ, quốc tịch cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

TUYÊN BỐ THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH,

BỔ SUNG THÀNH PHỐ DÂN SỰ, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Đến 1)………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……..

Nơi cư trú: (2)………….

xem thêm: Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Giấy tờ tùy thân: (3)………….

Quan hệ với người yêu cầu thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:

Đề nghị cơ quan đăng ký tuyển dụng (4) ………….

Họ, chữ đệm, tên: Giới tính: …………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Ngày sinh:………..

Dân tộc: …….

Giấy tờ tùy thân: (3) …………..

Trú quán: (2) …… ..

xem thêm: Thay đổi nguyên quán trong giấy khai sinh

Đã đăng ký (5) …………. ngày tháng năm ……. tại số: …. Quyển số:……..của…………..

Nội dung: (6) ………….

Lý do: ………….

Tôi xin cam đoan những điều đã khai báo trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết của mình.

Làm việc tại… .., ngày …… tháng ………………

Người đệ đơn

Hướng dẫn viết tờ khai:

(1) Ghi rõ tên cơ quan yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

xem thêm: Tôi có thể thay đổi tên trong giấy khai sinh của mình vì tôi không thích nó không?

(2) Ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi hiện đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/10/2004

(4) Chỉ định loại đơn đăng ký

Ví dụ: thay đổi họ, tên/sửa cách khai tên đệm, năm sinh của mẹ/xác định lại dân tộc/bổ sung phần khai quốc tịch

(5) Ghi rõ loại công việc, giấy tờ hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Sinh ngày 05/01/2015 tại số 10 sổ số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội chẳng hạn.

Đăng ký kết hôn ngày 15/10/2015 theo số 155 sổ số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

xem thêm: Thay đổi quốc tịch và chọn quốc tịch cho con bạn

Đăng ký khai tử ngày 16/10/2015 tại số 55, sổ thứ 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hà Nội

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Ví dụ: Thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn A thành Phạm Văn B

Sửa chữa phần khai về chữ giữa, năm sinh của mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977 thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

Dân tộc được xác định lại từ: Người Kinh, thành: Người Tày

Thông tin bổ sung về quốc tịch: Quốc tịch Việt Nam.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Hướng dẫn đổi tên trong giấy khai sinh cho người lớn (trên 18) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận