Hợp đồng theo mẫu là gì? Khi nào phải giao dịch bằng hợp đồng mẫu?

Hợp đồng mẫu là gì? Khi nào giao dịch sử dụng hợp đồng mẫu? Đặc điểm của hợp đồng mẫu là gì? Hợp đồng theo mẫu vô hiệu khi nào?

Trong nền kinh tế phát triển Hiện nay, mô hình hợp đồng khá phát triển. Lợi ích của hợp đồng mẫu là làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc thực hiện giao dịch giữa các bên. Vậy chính xác thì Hợp đồng mẫu là gì? Khi nào giao dịch sử dụng hợp đồng mẫu?

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật Dân Sự 2015

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Hợp đồng mẫu là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 405. Hợp đồng theo mẫu Bộ luật dân sự 2015 đưa ra khái niệm hợp đồng theo mẫu như sau:

1. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng bao gồm các điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời hạn hợp lý; nếu bên được chào hàng trả lời chấp nhận thì được coi là đã chấp nhận toàn bộ nội dung của hợp đồng theo mẫu do bên chào hàng cung cấp.

Căn cứ vào quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu có thể thấy, hợp đồng theo mẫu có thể hiểu là loại hợp đồng mà tất cả các điều khoản của hợp đồng đều do bên đề nghị quy định. Điều này có nghĩa là bên được chào hàng chỉ có thể trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận mà không có bất kỳ sự sửa đổi hay yêu cầu sửa đổi nào khác. Việc chấp nhận những điều khoản này có thể khiến bên được đề nghị gặp những bất lợi nhất định nên bản thân họ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định ký hay không ký hợp đồng. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho bên được đề nghị đưa ra quyết định đúng đắn nhất, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải công khai hợp đồng theo trình tự và cách thức do pháp luật quy định để bên được đề nghị biết. .

Theo đó, cũng cần lưu ý rằng việc giải thích các điều khoản không rõ ràng trong hợp đồng dân sự theo mẫu phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích của bên được yêu cầu giao kết hợp đồng. Quy định này được hiểu theo hướng nếu việc giải thích hợp đồng có lợi cho cả hai bên thì vẫn được áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Trả chậm là gì? Lãi suất trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần?

2. Khi nào giao dịch theo hợp đồng mẫu?

Khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký đã hoàn tất. Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TT và Quyết định số 35/2015/QĐ-TT. Như sau:

– Cung cấp điện sinh hoạt

– Cung cấp nước uống

– Truyền hình trả tiền

– Dịch vụ điện thoại cố định

– Dịch vụ thông tin di động mặt đất

– Dịch vụ truy cập Internet

– Vận tải hành khách bằng đường hàng không

– Vận tải hành khách bằng đường sắt

– Mua bán căn hộ, dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý chung cư cung cấp

– Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), cho vay cá nhân (mục đích tiêu dùng).

– Bảo hiểm nhân thọ

Như vậy, Căn hộ theo quy định nêu trên và căn cứ vào tính đặc thù nêu trên thì trước khi Hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung được áp dụng thì phải đăng ký. Việc đăng ký này nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ bởi tất cả những ngành nghề phải đăng ký hầu hết đều là những ngành nghề thiết yếu được nhiều người sử dụng. Thông qua việc chấp thuận đăng ký này cũng giúp nhà nước kiểm soát giá của nhà cung cấp dịch vụ, cũng như điều chỉnh hành vi của nhà cung cấp nhằm kiểm soát rủi ro cho người sử dụng dịch vụ. dịch vụ này.

Theo đó, việc thực hiện giao dịch bằng hợp đồng theo mẫu phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Điều kiện giao dịch chung có quy định miễn trừ trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, trách nhiệm hoặc tước bỏ lợi ích hợp pháp của bên kia thì quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. khác.

Căn cứ quy định tại Điều 405 BLDS 2015 về hợp đồng theo mẫu có thể thấy: Thứ nhất, hợp đồng theo mẫu có thể được áp dụng đối với một chủ thể trong một giao dịch. Định nghĩa này dường như cũng tạo ra sự khác biệt so với cách tiếp cận chung của pháp luật các nước trên thế giới, theo đó, hợp đồng theo mẫu thường là hợp đồng được áp dụng cho nhiều giao dịch; Thứ hai, hợp đồng theo mẫu không đồng nhất với hợp đồng gia nhập vì bên bị áp đặt các điều kiện của hợp đồng được biết trước các điều khoản của hợp đồng theo mẫu và có thời gian hợp lý để trả lời. Điều này không phản ánh đúng tinh thần của các hợp đồng tham gia vì việc “tham gia” các hợp đồng phần lớn là do áp lực xã hội và hầu như các bên tham gia không có điều kiện tìm hiểu thông tin. và lựa chọn nhà cung cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Chi nhánh là gì? So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện?

Tại khoản 3 Điều 405 của hợp đồng mẫu quy định rõ “trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác” tạo ra sự nhầm lẫn trong cách hiểu về giá trị pháp lý của điều khoản có dấu hiệu lạm dụng. Trên thực tế, áp dụng quy định “trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”, các luật sư thường tư vấn cho doanh nghiệp đưa vào hợp đồng mẫu điều khoản “đồng soạn thảo” để lách quy định này của luật. Khi có các điều khoản này, doanh nghiệp thường phàn nàn rằng pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận đồng soạn thảo để tránh tình trạng loại trừ các điều khoản có lợi trong hợp đồng. Điều này làm cho việc bảo vệ bên yếu thế trước hợp đồng mẫu chỉ còn là hình thức.

3. Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu:

Hợp đồng mẫu có đặc điểm rõ nét nhất thể hiện qua ý chí của hai bên còn được thể hiện trong hợp đồng, ý chí chung được thể hiện thông qua nguyện vọng chung của cả hai bên khi giao kết quan hệ hợp đồng. hợp đồng đã được chấp nhận. Tuy nhiên, ý chí của bên được đề nghị chỉ thể hiện ở việc quyết định giao kết hay không giao kết hợp đồng. Thỏa thuận trong giao dịch chỉ là hình thức.

Chúng ta có thể thấy rõ đặc điểm của hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng theo mẫu nói riêng là có nguyên tắc tự do giao kết nghĩa là một bên có quyền tự do quyết định lựa chọn ký kết hợp đồng với ai. (tự do lựa chọn chủ đề) và với nội dung gì (tự do lựa chọn nội dung). Quyền tự do hợp đồng được thiết lập trên cơ sở giả định rằng hợp đồng là kết quả của sự thương lượng tự do bình đẳng trên thị trường, hợp đồng được kỳ vọng là một thỏa thuận công bằng giữa hai bên. Tuy nhiên, vấn đề tự do hợp đồng trong xã hội hiện đại gặp nhiều thách thức khi điều khoản hợp đồng mẫu trở thành công cụ không thể thiếu của nền sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày càng phát triển. Khi các điều khoản hợp đồng mẫu này được sử dụng, các bên không còn quyền thương lượng về hợp đồng, và có rất ít hoặc không có quyền tự do quyết định nội dung của hợp đồng. Thật vậy, việc thiếu yếu tố đàm phán sẽ dẫn đến thiếu thông tin khi một bên không biết về sự tồn tại của các điều khoản hợp đồng được viết sẵn bởi một bên khác.

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách Minimalism là gì? Xu hướng thời trang tối giản?

Bên cạnh đó, hợp đồng theo mẫu cũng có những loại tính chất riêng. Tính chất “mẫu mực” được thể hiện thông qua các điều khoản hợp đồng đã được chuẩn hóa do một bên trong hợp đồng soạn thảo trước với mục đích sử dụng nhiều lần, giao dịch với nhiều người.

Theo đó, việc thực hiện hợp đồng theo mẫu để đảm bảo quyền lợi của bên được đề nghị thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải công khai hợp đồng theo trình tự, cách thức do pháp luật quy định để bên được đề nghị biết nội dung của hợp đồng.

4. Hợp đồng theo mẫu vô hiệu khi nào?

Trong trường hợp cụ thể, nếu trong hợp đồng có điều khoản miễn trách nhiệm dân sự cho bên đưa ra hình thức hợp đồng mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm thì điều khoản đó vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, có trường hợp nếu trong hợp đồng có điều khoản làm tăng trách nhiệm của bên được đề nghị giao kết hợp đồng, trái với quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thì điều khoản đó vô hiệu theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật. pháp luật và hậu quả pháp lý là việc các bên thực hiện hợp đồng theo mẫu bị vô hiệu.

Trong những trường hợp dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng theo mẫu mà nguyên nhân là do nội dung của hợp đồng có điều khoản loại trừ lợi ích hợp pháp của bên được đề nghị giao kết hợp đồng thì điều khoản đó vô hiệu. , trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hợp đồng theo mẫu là gì? Khi nào phải giao dịch bằng hợp đồng mẫu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận