Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Những điều bạn cần biết!

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam? Nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức của Hội LHTN Việt Nam? Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam?

“Thanh niên đâu cần, thanh niên ở đâu” – quả thực, với vai trò là lực lượng nòng cốt xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên Việt Nam có vai trò và trách nhiệm hết sức to lớn. Sức trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ là nội lực tiềm tàng bộc lộ rõ ​​nhất trong mỗi bạn trẻ, đồng thời cũng là sức mạnh to lớn thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Vậy thanh niên Việt Nam có tổ chức riêng không? Dưới đây là những điều cơ bản về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Những điều bạn cần biết!

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì?

1.1. Khái quát chung về Hội LHTN Việt Nam:

Tên Hội: Hội LHTN Việt Nam.

– Trụ sở của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đặt tại Hà Nội.

– Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có logo.

– Bài hát chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Tới Đặng.

+ Nhạc: Lưu Hữu Phước.

+ Lời: Huỳnh Văn Tiểng.

– Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam: 15/10.

– Hội có lễ phục và nghi lễ do Đoàn Chủ tịch UBĐKCG hướng dẫn.

xem thêm: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội vững mạnh của thanh niên, tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua nhiều năm phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt Nam đã tạo nên truyền thống vẻ vang: tập hợp mọi tầng lớp thanh niên xứng đáng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước. và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước sang thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng, sức sáng tạo để tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. ở nước ngoài để góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, hy sinh vì lợi ích Tổ quốc, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp hòa bình. hòa bình và phát triển của đất nước.

1.2. Nguồn gốc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, thanh niên luôn là những người tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiều tấm gương sáng chói. Đặc biệt sau khi có Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng lập nên những kỳ tích mới, ghi thêm những trang sử vàng vào lịch sử nước nhà.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 1 2 bài Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Hội LHTN Việt Nam ra đời đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn, đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia đấu tranh giành độc lập. tự do của nhân dân, vì sự phồn vinh của đất nước. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò là hạt nhân chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng khẳng định là một tổ chức xã hội rộng lớn. của thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 6 năm 1946, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Hội LHTN Việt Nam), sau chuyển thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam – một tổ chức rộng rãi của những người yêu nước tự nguyện gia nhập hàng ngũ. của Đảng với Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

Tháng 2 năm 1950, Tổng Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt là Đoàn Thanh niên cứu quốc. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) quân đội nhân dân việt nam) với tư cách là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2. Chức năng và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

xem thêm: Quan điểm của Bác Hồ, của Đảng về công tác thanh niên

2.1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có các chức năng sau:

– Đoàn kết, tập hợp và giáo dục các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn, tạo điều kiện để đoàn viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng, sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên và các tổ chức thành viên trước pháp luật và trước công luận.

2.2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có các nhiệm vụ sau:

– Động viên, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoạt động ích nước, lợi nhà.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đoạn văn viết về thầy cô giáo bằng tiếng Anh hay nhất

Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.

– Kịp thời đề xuất, kiến ​​nghị với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên và các tổ chức thành viên Tập thể Đoàn.- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, cuộc sống văn minh, hạnh phúc của xã hội. thiếu niên.

– Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

3.1. Nguyên tắc làm việc:

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau:

– Tự nguyện, tự quản;

– Hiệp thương dân chủ;

– Đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau;

– Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

3.2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm có:

– Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức:

+ Cấp Trung ương;

+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương;

+ Cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương;

+ Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương;

Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố có Ủy ban Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Sông Đà trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam và có tổ chức hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện cấp cơ sở. .

Một số tổ chức thành viên tiêu biểu của Hội LHTN Việt Nam:

– Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh;

– Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam;

– Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam;

– Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam;

– Ban Vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam;

– Ban vận động thành lập Hội Tin học trẻ Việt Nam;

– Ban vận động thành lập Hội Xây dựng trẻ Việt Nam;

– Ban vận động thành lập Hội tài chính ngân hàng trẻ Việt Nam;

Các đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam::

– Trung tâm công tác xã hội thanh niên;

– Trung tâm giáo dục tình yêu hôn nhân và gia đình;

– Trung tâm tư vấn pháp luật;

– Trung tâm Dạy nghề Thanh niên;

– Tạp chí Thanh Niên;

– Hãng phim Tuổi trẻ;

– Cổng tri thức Thánh Gióng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

Công dân Việt Nam từ 15 tuổi đến 35 tuổi tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội sẽ được xét công nhận là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Những người trên 35 tuổi, có nguyện vọng và có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Hội được tham gia sinh hoạt trong tổ chức của Hội.

Xem thêm bài viết hay:  Lỗi là gì? Phân tích sự khác nhau giữa lỗi cố ý và lỗi vô ý?

4.1. Thành viên có quyền:

– Giới thiệu đại biểu của mình với các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội;

– Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hiệp hội;

– Đề nghị Hiệp hội bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật và trước công luận;

– Được ra khỏi Hội khi không còn điều kiện sinh hoạt và làm việc trong tổ chức Hội.

4.2. Các thành viên có nhiệm vụ sau:

– Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội, giúp đỡ, giới thiệu thanh niên vào Hội;

– Tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội;

– Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

4.3. Quyền và trách nhiệm của tập thể hội viên Hiệp hội:

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là thành viên tập thể của Hiệp hội; tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích; các đội thanh niên xung phong; Tập thể thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài phải tuân thủ pháp luật nước sở tại, được nước sở tại cho phép thành lập tổ chức, tán thành Điều lệ Hội và làm đơn gia nhập. hội viên tập thể của Hiệp hội được Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội xét, công nhận là hội viên tập thể của Hiệp hội;

– Mối quan hệ giữa các tập thể hội viên trong Hiệp hội là mối quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đoàn viên tập thể, có vai trò chính trị nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội;

Hội viên tập thể của Hiệp hội có quyền:

– Thảo luận, kiến ​​nghị các vấn đề về hoạt động của Ủy ban Hội các cấp;

– Giới thiệu đại diện của mình vào Ủy ban Hội các cấp;

– Yêu cầu Hiệp hội chủ động phối hợp hoạt động với các thành viên tập thể khác vì mục tiêu chung.

Các thành viên tập thể có nhiệm vụ sau đây:

– Thực hiện Điều lệ Hội và các quyết định, hoạt động đã được thống nhất;

– Tổ chức, đôn đốc hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia các hoạt động của Hội và thực hiện nghĩa vụ hội viên;

– Đóng góp tài chính, ủng hộ vật chất và tinh thần cho Hội.

Trên đây là những nét khái quát cơ bản về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những hiểu biết và thông tin hữu ích.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Những điều bạn cần biết! của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận