Hoa lợi là gì? Lợi tức là gì? Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức trong pháp luật dân sự?

sản lượng là gì? Lợi nhuận là gì? Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức trong luật dân sự ? So sánh sản lượng và lợi nhuận? Quyền sở hữu hoa lợi, tiền lãi từ tài sản gốc?

Hoa lợi, lợi tức là một trong những tài sản thường bị ít người xem nhẹ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp. Thực tế tài sản gốc sinh ra hoa lợi, lợi tức là loại tài sản được pháp luật nước ta quy định nhằm bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản.

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự 2015;

1. Năng suất là gì?

Hoa lợi được hiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hoa lợi như sau:

Sản lượng là những sản phẩm tự nhiên do sự phát triển tự nhiên của bản chất hữu cơ thu được từ vật thể ban đầu, từ trồng trọt hoặc từ chăn nuôi, mà thu được như trứng, trái cây và rau quả, v.v.

2. Sản lượng là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 109 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Tiền lãi là lợi nhuận thu được từ việc khai thác một tài sản, hoặc từ một khoản đầu tư hoặc kinh doanh, hoặc có thể là kết quả của một chứng khoán hoặc có thể là tiền lãi thu được từ một khoản vay hoặc tiền gửi. gửi tiết kiệm tại ngân hàng tín dụng. Như vậy, tùy từng trường hợp mà thu nhập có thể có nhiều tên gọi khác nhau nhưng nhìn chung đều có tính chất chung là một giá trị thu được có thể quy đổi thành tiền và xuất phát từ một lượng tiền. lợi nhuận từ việc khai thác các tài sản khác.

Chẳng hạn trong ngân hàng gọi là lãi hay lãi, trong đầu tư chứng khoán gọi là lãi cổ phần, trong các hoạt động kinh doanh khác lãi còn gọi là lãi, lãi…

3. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức trong pháp luật dân sự:

Căn cứ Điều 224 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức như sau:

Điều 224. Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức

Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có các quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm có được.

xem thêm: Thuế hoa hồng đại lý

Theo quy định trên ta có thể thấy quyền sở hữu đối với hoa lợi, quyền lợi chính là quyền lợi được pháp luật bảo vệ cho chủ sở hữu hoặc người sử dụng tài sản đối với tài sản tạo ra hoa lợi. , lợi nhuận. Và thông thường, tài sản tạo ra hoa lợi, lợi nhuận chính là hoa màu, hay các giao dịch trên thị trường chứng khoán, v.v. lợi ích, lợi tức này sẽ có giá trị cao hay thấp, thậm chí không có giá trị.

Xem thêm bài viết hay:  Muối Amoni là gì? Tính chất hoá học? Bài tập về muối Amoni?

4. So sánh năng suất và lợi nhuận:

Ngày nay, nhiều người vẫn chưa phân biệt được hai khái niệm sản lượng và thu nhập. Và dựa vào một số nội dung dưới đây chúng ta có thể phân biệt như sau:

Về điểm tương đồng: Nói chung, hoa lợi và lợi tức đều là tài sản và được pháp luật bảo vệ đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản. Và tất cả đều mang lại giá trị nhất định cho người thụ hưởng. Sự hình thành của hai loại tài sản này sẽ phụ thuộc vào thời điểm hình thành, tức là chúng có được thông qua quá trình hoạt động và phát triển.

Về sự khác biệt:

Tiêu chuẩn sản lượng Thu nhập Cơ sở pháp lý Khoản 1 Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 109. Tiền lãi, tiền lãi

1. Hoa lợi là sản phẩm tự nhiên mà tài sản mang lại.”

Như vậy, tiền lãi là sản phẩm tự nhiên mà tài sản mang lại.

Khoản 2 Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 109. Tiền lãi, tiền lãi

…………..

2. Lãi là khoản lãi thu được từ việc khai thác tài sản.”

Như vậy, tiền lãi là tiền lãi thu được từ việc khai thác tài sản. Khoản lãi tài sản này phải được thực hiện, được trích ra hợp pháp từ tài sản thuộc sở hữu của chủ sở hữu và không trái đạo đức xã hội.

Tự nhiên Một tài sản được sinh ra một cách tự nhiên từ tài sản gốc Là một tài sản (lợi nhuận) được tạo ra thông qua việc khai thác và sử dụng tài sản ban đầu Ví dụ Cây là tài sản gốc ( original property ) khi ra hoa thì trái là hoa, trái là sản lượng. Hay con gà, con vịt là tài sản gốc, khi con gà, con vịt đẻ trứng thì quả trứng là hoa lợi. Ông X cho ông Y thuê nhà với giá 5.000.000 đồng một tháng, nhà là tài sản gốc, 5.000.000 đồng là tiền thu được từ việc cho thuê nhà nên được gọi là thu nhập.

5. Quyền sở hữu hoa lợi, lợi tức từ tài sản gốc:

Quyền sở hữu hoa lợi, lợi tức từ tài sản gốc được quy định tại Điều 224 Bộ luật Dân sự, cụ thể như sau:

“Điều 224. Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức

Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có các quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm có được.

Như vậy, đối với việc xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thì quyền này được xác lập cho chủ sở hữu, người sử dụng tài sản. Ngoài ra, việc xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức còn được pháp luật nước ta quy định chi tiết đối với một số trường hợp như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Tháng 12 có ngày lễ gì? Các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12?

xem thêm: Luật sư tư vấn về quyền tài sản

trường hợp đầu tiên: Liên quan đến vấn đề xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc, pháp luật nước ta quy định tại Điều 232, BLDS 2015 quy định:

“Điều 232. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc

1. Trường hợp gia cầm của một người bị mất mà người khác đến bắt thì người bắt phải thông báo công khai để chủ gia cầm biết và nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai, nếu không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và sản phẩm do gia cầm làm ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải trả tiền công trông giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm thu được và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.”

Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải trả tiền công trông giữ và các chi phí khác cho người nhận gia cầm. Tuy nhiên, trong thời gian nuôi này nếu gia cầm bị thất lạc thì người bắt được gia cầm sẽ được hưởng hoa quả do gia cầm đó sản xuất ra như trâu, bò, gà, vịt, trứng, sữa, v.v.

Trường hợp thứ hai: Việc xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc được pháp luật nước ta quy định cụ thể tại Điều 231 BLDS 2015 như sau:

“Điều 231. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc

1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải giữ lại và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết và nhận lại. Sau 06 tháng kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc được thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số lượng gia súc sinh ra trong thời gian thả rông thuộc về người bắt được. gia súc.

xem thêm: Thu nhập phát sinh từ tài sản được chia từ tài sản chung

Xem thêm bài viết hay:  Khối đa diện là gì? Lấy ví dụ? Cách xác định loại khối đa diện?

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị mất thì phải trả tiền công trông giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc sinh sản thì người bắt được gia súc được hưởng 1/2 số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có. cố ý giết gia súc.”

Đối với trường hợp gia súc bị thất lạc, pháp luật nước ta cũng quy định chi tiết về việc gia súc bị thất lạc do người khác nuôi nhưng đã sinh sản thì người bắt được hưởng một nửa số gia súc đã sinh ra. hoặc 50% giá trị sinh sản.

Trường hợp thứ ba: Trường hợp tài sản cầm cố có phát sinh hoa lợi, lợi tức thì quy định tại Điều 316 Bộ luật Dân sự về việc trả lại tài sản cầm cố như sau:

“Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố

Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 315 của Bộ luật này hoặc theo thỏa thuận của các bên thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. lời hứa. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho bên nhận cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, tài sản đem cầm cố nếu phát sinh hoa lợi, lợi tức thì trong trường hợp này bên nhận cầm cố có quyền nhận lại phần hoa lợi này, trừ trường hợp giữa bên nhận cầm cố và bên nhận cầm cố. cố gắng có thỏa thuận trước khác về sản lượng hoặc thu nhập này.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc tạo ra lợi nhuận trên tài sản là một vấn đề thường xuyên xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách giải quyết vấn đề sao cho đúng. Và không biết cách xử lý sẽ là một trong những vấn đề gây ra nhiều khó khăn và từ đó gây ra những hậu quả không đáng có.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hoa lợi là gì? Lợi tức là gì? Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức trong pháp luật dân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận