Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không?

Hộ kinh doanh là gì? Vị trí pháp lý của hộ kinh doanh? Đặc điểm của hộ kinh doanh là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ? Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không?

Để có được sự phát triển như ngày hôm nay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong số đó là sự đóng góp của mỗi người dân Việt Nam. Trên mọi nẻo đường, từ nông thôn đến thành phố, chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cửa hàng, công ty, nhà máy…

Vì vậy, nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để mỗi cá nhân, tổ chức được làm việc, kinh doanh, sản xuất, tạo thu nhập, góp phần giúp nền kinh tế phát triển. Bên cạnh việc các công ty được thành lập ngày càng lớn mạnh thì vai trò của các hộ kinh doanh là không thể thiếu. Vậy, hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

1. Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay, pháp luật nước ta đã quy định chi tiết về hộ kinh doanh tại các văn bản luật và văn bản dưới luật. Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau: “thứ nhất. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc do một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng lao động dưới mười nhân viên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động kinh doanh.”

Như vậy, hộ kinh doanh là tổ chức do một cá nhân hoặc một nhóm người điều hành bao gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đã đủ tuổi theo quy định và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình hoặc của hộ kinh doanh. Gia đình là chủ sở hữu và chỉ được đăng ký kinh doanh với quy mô 10 lao động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

2. Vị trí pháp lý của hộ kinh doanh:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Điều 101 Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia sự kiện vướng mắc về chủ thể pháp luật, thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện quan hệ dân sự. giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tức là chủ thể pháp luật. Hộ kinh doanh chỉ là tên gọi chung của nhóm cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn (chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh).

Xem thêm bài viết hay:  Cầm Kỳ Thi Họa là gì? Tìm hiểu về tứ tài năng của thục nữ?

Với tất cả những điều trên, hộ kinh doanh không phải là pháp nhân mà các thành viên trong hộ kinh doanh sẽ đứng tên pháp nhân để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh. và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Hộ kinh doanh với tư cách là một chủ thể kinh doanh không tồn tại trong Luật Doanh nghiệp hiện hành, nhưng thực tế hộ kinh doanh đã có tư cách pháp nhân từ lâu trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, điển hình là ở Bộ Công Thương. luật dân sự. Cũng cần lưu ý rằng hộ kinh doanh là một khái niệm ra đời từ tập quán văn hóa truyền thống của Việt Nam, bắt đầu từ “hộ gia đình”.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP nêu trên về đăng ký doanh nghiệp cũng áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình. Ngoài ra, cá nhân đó khi tham gia hoạt động kinh doanh sẽ trở thành thương nhân theo quy định của Luật Thương mại. Tóm lại, pháp lý đối với cá nhân kinh doanh đã tương đối đầy đủ và rõ ràng, không cần phải làm phức tạp thêm bằng cách đưa vào Luật Doanh nghiệp.

3. Đặc điểm của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh sẽ có những đặc điểm nổi bật sau:

xem thêm: Sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Thứ nhất, đối tượng thành lập hộ gia đình

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, chủ thể tham gia thành lập hộ kinh doanh chính là cá nhân sở hữu và có toàn quyền quyết định đối với hoạt động của tổ chức. Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ thì mọi hoạt động kinh doanh sẽ do các thành viên trong nhóm hoặc hộ gia đình đó quyết định. Và điều kiện bắt buộc đó là các cá nhân tham gia phải đủ độ tuổi theo quy định, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, làm chủ được hành vi của mình.

Thứ hai, hoạt động sản xuất của hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh thường thuần nông hoặc kinh doanh sản xuất với quy mô nhỏ, ít chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Hoạt động kinh doanh chính của hộ kinh doanh sẽ bao gồm các hoạt động sau: sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, dịch thuật. Dịch vụ thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng tại địa phương.

Thứ ba, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Pháp luật nước ta quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh như sau:

Chủ thể tham gia thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Cả nước chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh và được góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

xem thêm: Cần lưu ý những gì khi mở hộ kinh doanh cá thể?

Cá nhân thành lập và góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, trừ trường hợp được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý khác.

Thứ tư, cá nhân, nhóm người hoặc thành viên hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn

Trường hợp hộ kinh doanh làm ăn không suôn sẻ dẫn đến thua lỗ thì khi phát sinh nợ, các cá nhân, thành viên có trách nhiệm trả hết nợ, không phân biệt số lượng hộ kinh doanh. .

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định cá nhân thành lập, góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của doanh nghiệp. công ty hợp danh trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Quy định này xuất phát từ việc chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản vốn có của mình. Do đó, quy định này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:

Thứ nhất, hồ sơ thành lập:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Kinh doanh;
 • Lượng vốn kinh doanh;
 • Số lượng nhân viên;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân làm chủ. do cá nhân thành lập, do cá nhân thành lập đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập, nhân danh hộ gia đình đối với hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo đơn đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc của người đại diện hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. hộ chiếu. bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Xem thêm bài viết hay:  Sản xuất của cải vật chất là gì? Sản xuất vật chất là quá trình?

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền

xem thêm: Chủ doanh nghiệp là gì? Chủ hộ kinh doanh cá thể có được thành lập công ty không?

Khi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đủ hồ sơ. các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phải phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 • Thanh toán phí đăng ký cần thiết.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ bằng văn bản về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập. kinh doanh hộ gia đình.

Thứ ba, thời hạn thanh toán

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không?

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp như sau:: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Như vậy, mặc dù hộ kinh doanh là tổ chức có tên riêng, có tài sản và là chủ thể kinh doanh nghề nghiệp nhưng theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp. Do hộ kinh doanh hoạt động riêng lẻ, không thường xuyên, chuyên nghiệp, không có con dấu, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện và đặc biệt là không được thực hiện các quyền mà doanh nghiệp có. như hoạt động xuất nhập khẩu hay áp dụng Luật phá sản khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Hiện nay pháp luật nước ta chỉ quy định 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Công ty Cổ phần
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân;

Như vậy, để tổ chức của mình được công nhận là doanh nghiệp thì chủ thể phải thành lập tổ chức thuộc một trong 5 loại hình trên. Việc thành lập doanh nghiệp sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cũng như khẳng định vị thế của tổ chức trên thị trường.

xem thêm: Thuế chứng khoán là gì? Những trường hợp nào phải nộp thuế khoán?

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận