Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển. Giải thích vì sao mức độ đô thị hoá có sự khác nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10

Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10

Hình Ảnh về: Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10

Video về: Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10

Wiki về Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10

Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.5, bảng 2.6, hình 2.2, phân tích đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hóa không giống nhau giữa các vùng và tất cả quốc gia

Câu trả lời:

* Đặc điểm của đô thị hóa ở các nước tăng trưởng:

– Đô thị hóa diễn ra từ rất sớm và gắn liền với công nghiệp hóa:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp yêu cầu phải tập trung nhiều nhà máy, tư liệu sản xuất, lao động và các ngành dịch vụ dẫn tới việc tập trung dân cư nhanh chóng và tạo nên hàng loạt các đô thị công nghiệp.

+ Các khu đô thị thường được quy hoạch và xây dựng đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng.

– Số dân thành thị tăng nhưng vận tốc tăng dân thành thị giảm:

+ Qua nhiều thế kỷ, sự tăng trưởng đô thị trường lớn ổn định, đô thị hoá đạt trình độ cao nên vận tốc tăng thêm dân số đô thị ở các nước tăng trưởng ngày càng giảm.

+ Thậm chí ở một số nước tăng trưởng còn có xu thế di trú từ trung tâm thị thành ra ngoại thành, từ thị thành lớn ra thị thành nhỏ, thị thành vệ tinh vì ko có sự khác lạ lớn về chất lượng. đời sống và cơ sở hạ tầng, đất rẻ, nhà ở khang trang hơn, chất lượng môi trường tốt, phong cảnh đẹp, v.v.

– Tỉ lệ dân thành thị cao và có sự khác lạ giữa các vùng và các nước:

+ Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị của các nước tăng trưởng đạt bình quân 79,1% (tăng 12,3% so với năm 1970).

+ Chênh lệch tỉ lệ dân thành thị giữa các nước cao hơn chênh lệch giữa các vùng

– Quy mô các đô thị lớn được tăng nhanh: Công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng, quy mô sản xuất mở rộng đã thu hút lao động tới làm việc tại các đô thị nhỏ, làm cho các đô thị này dần tăng trưởng. trở thành các thị thành lớn và vô cùng lớn.

– Đô thị có tác động lớn, lối sống thành thị rộng rãi:

+ Các đô thị ngày càng có vai trò và tầm tác động ko chỉ trong nước nhưng mà còn cả khu vực và toàn cầu.

+ Các thị thành Luân Đôn, Niu-tơn, Tô-ki-ô, Pa-ri, Béc-lin,… đã trở thành những thị thành toàn cầu, những trung tâm chỉ huy của nền kinh tế toàn cầu.

+ Không những thế, lối sống đô thị còn rộng rãi.

* Giảng giải

– Mức độ đô thị hóa không giống nhau giữa các vùng và các nước do tỉ lệ dân thành thị ko giống nhau giữa các vùng và các nước; trong lúc đó, đây là tiêu chí dùng để so sánh mức độ đô thị hóa giữa các vùng và tất cả quốc gia.

>>> Tham khảo: Hãy trình diễn khái niệm đô thị theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Lấy ví dụ minh họa

Các yếu tố tác động tới quá trình đô thị hóa

Quá trình đô thị hóa ko tự diễn ra và thay đổi nhưng mà phụ thuộc vào 5 yếu tố: điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, văn hóa dân tộc và trình độ tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Nằm mơ thấy chó cắn là điềm báo tốt hay xấu trong tương lai?

– Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng có vai trò quyết định đối với quá trình đô thị hóa. Các yếu tố tự nhiên thu hút dân số mạnh hơn, để quá trình đô thị hóa diễn ra sớm hơn và quy mô lớn hơn.

Các yếu tố tự nhiên tiêu biểu bao gồm:

Thời tiết, khí hậu

Tài nguyên tự nhiên, tài nguyên

Hệ thống giao thông

Sông, đất

Hệ sinh thái

– Điều kiện kinh tế xã hội

Hệ thống đường lối, chính sách của Nhà nước: Là cơ sở pháp lý cho chính sách đô thị hóa và sự tạo nên, tăng trưởng mạng lưới đô thị. Các chính sách của Nhà nước và những thay đổi của môi trường chính trị – xã hội,… tác động lớn tới sinh thái, cấu trúc đô thị và định hướng cho quá trình đô thị hóa. Chiến lược đô thị hóa là một bộ phận cụ thể của chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Tăng trưởng kinh tế: Quá trình công nghiệp hoá, dịch vụ, kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như việc điều chỉnh địa giới hành chính, tình hình hội nhập trong nước và quốc tế đều có tác động lớn tới quá trình đô thị. ở các nước.

Đăng bởi: Trường THCS Tiến Hoá

Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.5, bảng 2.6, hình 2.2, hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước
Lời giải:
* Đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng:
– Đô thị hoá diễn ra từ rất sớm và gắn liền với công nghiệp hoá:
+ Đặc điểm của sản xuất công nghiệp yêu cầu tập trung nhiều nhà máy, tư liệu sản xuất, nhân lực và các ngành dịch vụ, dẫn tới sự tập trung nhanh chóng dân cư và tạo nên nên hàng loạt các đô thị công nghiệp.
+ Các đô thị thường được quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.
– Số dân thành thị tăng nhưng vận tốc tăng thêm số dân thành thị giảm:

+ Qua nhiều thế kỉ tăng trưởng đô thị trường lớn đã ổn định, đô thị hoá đã đạt trình độ cao nên vận tốc tăng thêm số dân thành thị ở các nước tăng trưởng ngày càng giảm.
+ Thậm chí ở một số nước tăng trưởng xuất hiện xu thế chuyển cư từ trung tâm thị thành ra vùng ngoại thành, từ các thị thành lớn về các thị thành nhỏ, thị thành vệ tinh do ko có sự khác lạ lớn về chất lượng cuộc sống và cơ sở hạ tầng, giá đất rẻ, nhà ở rộng rãi hơn, chất lượng môi trường tốt, phong cảnh đẹp,…
– Tỉ lệ dân thành thị cao và có sự khác lạ giữa các khu vực, các nước:
+ Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị ở các nước tăng trưởng đạt trung bình là 79,1 % (tăng 12,3% so với năm 1970).
+ Sự chênh lệch tỉ lệ dân thành thị giữa các nước cao hơn sự chênh lệch giữa các khu vực
– Quy mô các đô thị cực lớn được tăng nhanh tăng trưởng: Công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng, quy mô sản xuất mở rộng đã thu hút lao động tới làm việc tại các đô thị nhỏ, làm cho các đô thị này dần trở thành các đô thị lớn và cực lớn.
– Đô thị có tầm tác động lớn, lối sống đô thị diễn ra rộng rãi:
+ Các đô thị ngày càng có vai trò và tầm tác động ko những trong phạm vi quốc gia nhưng mà còn trong phạm vi khu vực và toàn cầu.
+ Các thị thành Luân Đôn, Niu Y-oóc, Tô-ky-ô, Pa-ri, Bec-lin,… đã trở thành thị thành toàn cầu, trung tâm chỉ huy nền kinh tế toàn cầu.
+ Không những thế, lối sống đô thị được rộng rãi rộng rãi.

Xem thêm bài viết hay: 

* Giảng giải
– Mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước vì tỉ lệ dân thành thị ko giống nhau giữa các khu vực và các nước; trong lúc đó, đây là tiêu chí dùng để so sánh mức độ đô thị hóa giữa các khu vực và các nước.
>>> Tham khảo: Hãy trình diễn khái niệm đô thị hoá theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Lấy ví dụ minh hoạ
Các yếu tố tác động tới quá trình của đô thị hoá 
Quá trình đô thị hóa ko tự diễn ra và thay đổi nhưng mà phụ thuộc vào 5 yếu tố: điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, văn hóa dân tộc và trình độ tăng trưởng kinh tế. 
– Điều kiện tự nhiên
Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng, nhập vai trò quyết định tới quá trình đô thị hóa. Các yếu tố tự nhiên thu hút dân cư mạnh hơn, từ đó quá trình đô thị hóa diễn ra sớm hơn với quy mô rộng hơn. 
– Các yếu tố tự nhiên tiêu biểu có thể kể tới bao gồm:
Thời tiết, khí hậu
Nguồn tài nguyên tự nhiên, tài nguyên
Hệ thống giao thông
Sông ngòi, đất đai
Hệ thống sinh thái
– Điều kiện kinh tế xã hội
Đường lối và hệ thống chính sách của nhà nước: Là cơ sở pháp lý cho chính sách đô thị hóa và sự tạo nên, tăng trưởng mạng lưới đô thị. Những chính sách của nhà nước và thay đổi môi trường chính trị xã hội,… tác động lớn tới hệ sinh thái và cấu trúc đô thị và định hướng quá trình đô thị hóa. Chiến lược đô thị hóa là một bộ phận đặc thù trong chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội.
Sự tăng trưởng kinh tế: Quá trình công nghiệp hóa, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế nông thôn cũng như sự điều chỉnh địa giới hành chính, tình hình hội nhập trong nước và quốc tế đều tác động lớn tới quá trình đô thị hóa ở tất cả quốc gia.
Đăng bởi: Trường THCS Tiến Hoá
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Hãy #phân #tích #đặc #điểm #đô #thị #hoá #ở #các #nước #phát #triển #Giải #thích #vì #sao #mức #độ #đô #thị #hoá #có #sự #khác #nhau #giữa #các #khu #vực #và #các #nước #Địa #Lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát bảng 2.5, bảng 2.6, hình 2.2, hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng. Giảng giải vì sao mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước
Lời giải:
* Đặc điểm đô thị hoá ở các nước tăng trưởng:
– Đô thị hoá diễn ra từ rất sớm và gắn liền với công nghiệp hoá:
+ Đặc điểm của sản xuất công nghiệp yêu cầu tập trung nhiều nhà máy, tư liệu sản xuất, nhân lực và các ngành dịch vụ, dẫn tới sự tập trung nhanh chóng dân cư và tạo nên nên hàng loạt các đô thị công nghiệp.
+ Các đô thị thường được quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.
– Số dân thành thị tăng nhưng vận tốc tăng thêm số dân thành thị giảm:

+ Qua nhiều thế kỉ tăng trưởng đô thị trường lớn đã ổn định, đô thị hoá đã đạt trình độ cao nên vận tốc tăng thêm số dân thành thị ở các nước tăng trưởng ngày càng giảm.
+ Thậm chí ở một số nước tăng trưởng xuất hiện xu thế chuyển cư từ trung tâm thị thành ra vùng ngoại thành, từ các thị thành lớn về các thị thành nhỏ, thị thành vệ tinh do ko có sự khác lạ lớn về chất lượng cuộc sống và cơ sở hạ tầng, giá đất rẻ, nhà ở rộng rãi hơn, chất lượng môi trường tốt, phong cảnh đẹp,…
– Tỉ lệ dân thành thị cao và có sự khác lạ giữa các khu vực, các nước:
+ Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị ở các nước tăng trưởng đạt trung bình là 79,1 % (tăng 12,3% so với năm 1970).
+ Sự chênh lệch tỉ lệ dân thành thị giữa các nước cao hơn sự chênh lệch giữa các khu vực
– Quy mô các đô thị cực lớn được tăng nhanh tăng trưởng: Công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng, quy mô sản xuất mở rộng đã thu hút lao động tới làm việc tại các đô thị nhỏ, làm cho các đô thị này dần trở thành các đô thị lớn và cực lớn.
– Đô thị có tầm tác động lớn, lối sống đô thị diễn ra rộng rãi:
+ Các đô thị ngày càng có vai trò và tầm tác động ko những trong phạm vi quốc gia nhưng mà còn trong phạm vi khu vực và toàn cầu.
+ Các thị thành Luân Đôn, Niu Y-oóc, Tô-ky-ô, Pa-ri, Bec-lin,… đã trở thành thị thành toàn cầu, trung tâm chỉ huy nền kinh tế toàn cầu.
+ Không những thế, lối sống đô thị được rộng rãi rộng rãi.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn 200 chữ về đức tính hi sinh

* Giảng giải
– Mức độ đô thị hoá có sự không giống nhau giữa các khu vực và các nước vì tỉ lệ dân thành thị ko giống nhau giữa các khu vực và các nước; trong lúc đó, đây là tiêu chí dùng để so sánh mức độ đô thị hóa giữa các khu vực và các nước.
>>> Tham khảo: Hãy trình diễn khái niệm đô thị hoá theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Lấy ví dụ minh hoạ
Các yếu tố tác động tới quá trình của đô thị hoá 
Quá trình đô thị hóa ko tự diễn ra và thay đổi nhưng mà phụ thuộc vào 5 yếu tố: điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, văn hóa dân tộc và trình độ tăng trưởng kinh tế. 
– Điều kiện tự nhiên
Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng, nhập vai trò quyết định tới quá trình đô thị hóa. Các yếu tố tự nhiên thu hút dân cư mạnh hơn, từ đó quá trình đô thị hóa diễn ra sớm hơn với quy mô rộng hơn. 
– Các yếu tố tự nhiên tiêu biểu có thể kể tới bao gồm:
Thời tiết, khí hậu
Nguồn tài nguyên tự nhiên, tài nguyên
Hệ thống giao thông
Sông ngòi, đất đai
Hệ thống sinh thái
– Điều kiện kinh tế xã hội
Đường lối và hệ thống chính sách của nhà nước: Là cơ sở pháp lý cho chính sách đô thị hóa và sự tạo nên, tăng trưởng mạng lưới đô thị. Những chính sách của nhà nước và thay đổi môi trường chính trị xã hội,… tác động lớn tới hệ sinh thái và cấu trúc đô thị và định hướng quá trình đô thị hóa. Chiến lược đô thị hóa là một bộ phận đặc thù trong chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội.
Sự tăng trưởng kinh tế: Quá trình công nghiệp hóa, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế nông thôn cũng như sự điều chỉnh địa giới hành chính, tình hình hội nhập trong nước và quốc tế đều tác động lớn tới quá trình đô thị hóa ở tất cả quốc gia.
Đăng bởi: Trường THCS Tiến Hoá
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển. Giải thích vì sao mức độ đô thị hoá có sự khác nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển. Giải thích vì sao mức độ đô thị hoá có sự khác nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10 bên dưới để Trường THCS Tiến Hoá Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcstienhoa.edu.vn của Trường THCS Tiến Hoá
Nhớ để nguồn: Hãy phân tích đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển. Giải thích vì sao mức độ đô thị hoá có sự khác nhau giữa các khu vực và các nước | Địa Lý 10