Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất GDCD

Quy luật giá trị là một nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin được học trong chương trình Giáo dục công dân 11 của Việt Nam. Trong bài này có yêu cầu “Hãy nêu giải pháp áp dụng hiệu quả điều tiết sản xuất”, vậy đáp án cho câu hỏi này là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Dương Gia để có câu trả lời nhé!

1. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:

Mọi hoạt động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Về nội dung của quy luật giá trị: Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là có sự hao phí lao động cần thiết về mặt xã hội.

Trong sản xuất, người sản xuất phải có mức hao phí lao động cá nhân của mình nhỏ hơn hoặc bằng mức hao phí lao động xã hội cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là lợi thế cho phép một nhà sản xuất có lợi thế hơn các nhà sản xuất khác.

Biểu hiện của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:

Trong sản xuất: người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

  • Lao động cá biệt = lao động xã hội cần thiết => có lãi.
  • lao động cá nhân < socially necessary labor => có lợi nhuận cao.
  • Lao động cá nhân > lao động xã hội cần thiết => mất mát.

– Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hoá phải dựa trên nguyên tắc ngang giá.

Trên thị trường, giá cả hàng hóa luôn vận động quanh trục giá trị hàng hóa hoặc quanh trục thời gian lao động cần thiết của xã hội.

– Để có tổng số hàng hoá trong toàn xã hội, quy luật giá trị đòi hỏi: tổng giá cả hàng hoá sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hoá được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Vi phạm quy luật giá trị, nền kinh tế sẽ mất cân đối và rối loạn, nếu Nhà nước hoặc người sản xuất không có dự trữ hoặc không điều chỉnh kịp thời.

2. Tác động của quy luật giá trị:

Quy luật giá trị là quy luật chỉ ra rằng sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động cần thiết của xã hội.

Tác động của quy luật giá trị là:

– Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá:

Quy luật giá trị sẽ tác động mạnh mẽ đến sản xuất hàng hoá trên thị trường. Tác động đến hàng hóa này ít nhiều là sản xuất, định hướng lưu thông hàng hóa đến các thị trường dựa trên cơ sở giá cả thị trường.

– Kích thích lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động:

Cạnh tranh trên thị trường là tất yếu nên khi người sản xuất cho rằng sản phẩm của mình có thời gian lao động xã hội bằng thời gian lao động cá nhân thì người sản xuất cần phải có những cải tiến công nghệ, kỹ thuật, tay nghề để tăng năng suất. Khi đó thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, người sản xuất mới thu được lợi nhuận cao.

Xem thêm bài viết hay:  38 Lời chúc Thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (tiếng Anh & tiếng Việt)

– Khoảng cách giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá:

Vì trên thị trường, các nhà sản xuất có những điều kiện sản xuất khác nhau. Người dân có điều kiện nên thời gian lao động cá biệt thấp hơn nhiều so với thời gian lao động xã hội cần thiết nên lợi nhuận lớn từ đó cũng có nhiều tiền hơn để đầu tư công nghệ tốt hơn. Ngược lại, người có điều kiện không tốt, thời gian cụ thể bằng hoặc lớn hơn thời gian lao động cần thiết, lợi nhuận thu được thấp, họ sẽ ngày càng nghèo hơn.

3. Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất GDCD:

Từ những tác động đã phân tích ở trên, có thể thấy để vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị khi tham gia sản xuất hàng hóa đạt hiệu quả kinh tế cao, người sản xuất cần kết hợp nhiều giải pháp. luật như sau:

đầu tiên Người sản xuất cần xem xét giá thị trường của mặt hàng mình quan tâm, so sánh giá xem mặt hàng nào đang có giá bán tốt. Điều này cho thấy mặt hàng này đang có nhu cầu lớn và thị trường rộng mở.

Thứ hai là xem xét điều kiện của chính mình. Điều này có nghĩa là nhà sản xuất đánh giá khả năng của mình để sản xuất tốt nhất các mặt hàng phổ biến hiện tại.

Thứ ba là việc đánh giá thời gian sản xuất thích hợp. Điều này rất quan trọng vì phải xem việc sản xuất tại thời điểm đó có lãi hay không, tránh trường hợp sản phẩm sản xuất ra nhưng khi bán ra người dùng không có nhu cầu.

Như vậy, tổng hợp các giải pháp trên sẽ giúp người sản xuất lựa chọn được sản phẩm tốt nhất để sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, để đạt hiệu quả kinh tế cao, người sản xuất cần tính đến việc chuyển dịch lưu thông, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật khi cần thiết.

Ví dụ: Bán chả cá, nhưng khi thị trường cá tươi nguyên con bị ảnh hưởng dịch covid, giá xuống thấp thì chả cá bán chạy hơn, được giá. Để tiêu thụ được cá tươi, không bị lỗ mà còn lãi nhiều hơn, người bán đã mở rộng công cụ lao động, tư liệu lao động để chuyển sang kinh doanh chả cá theo hướng thích ứng với thị trường.

4. Vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam:

Về phía nhà nước:

– Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Ban hành chính sách, pháp luật để điều tiết thị trường, phát huy mặt tích cực, hạn chế phân hóa giàu nghèo và các mặt tiêu cực khác, thúc đẩy sản xuất và lưu thông phát triển, ổn định và nâng cao đời sống. Mọi người.

Về phía công dân:

– Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

– Kịp thời điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề cho phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

– Đổi mới kỹ thuật công nghệ, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

5. Giải bài tập GDCD 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:

– Bài 1 trang 34 GDCD 11: Nội dung quy luật giá trị được thể hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Xem thêm bài viết hay:  Kinh tế thị trường là gì? Mặt tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường?

Câu trả lời:

+ Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động cần thiết xã hội để sản xuất ra từng hàng hóa đó. hóa chất đó; và tổng thời gian lao động cá biệt cần thiết để sản xuất ra tổng số hàng hóa phải tương ứng với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của tổng thể.

+ Trong lưu thông, trên thị trường, việc trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên nguyên tắc ngang giá.

– Bài 2 trang 35 GDCD 11: Em có nhận xét gì về việc thực hiện các yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong sơ đồ sau?

Câu trả lời:

Nhận xét:

+ Người thứ nhất thực hiện được yêu cầu của quy luật giá trị nên không những trang trải được chi phí sản xuất mà còn có lãi.

+ Người thứ hai thực hiện tốt quy luật giá trị nên thu được nhiều lợi nhuận hơn người thứ nhất.

+ Người thứ ba có thời gian lao động cá biệt vượt quá thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ.

– Bài 3 trang 35 GDCD 11: Vì sao quy luật giá trị có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

Câu trả lời:

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua giá cả trên thị trường.

+ Ví dụ: Hiện nay nông sản trồng theo phương pháp truyền thống năng suất thấp, giá cả bấp bênh và người nông dân phải chạy theo lợi nhuận. Tuy nhiên, với phương thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, năng suất, sản lượng cao, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe. khe chợ. Do đó, mô hình sản xuất truyền thống dần bị thu hẹp, mô hình sản xuất hiện đại ngày càng phát triển.

– Bài 4 trang 35 GDCD 11: Tại sao quy luật giá trị lại kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động?

Câu trả lời:

+ Hàng hoá sản xuất ra có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường được trao đổi mua bán theo giá trị xã hội của hàng hoá.

+ Trong điều kiện đó người sản xuất kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và thắng lợi trên thị trường để thu được nhiều lợi nhuận thì phải tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề công nhân. ; hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.

+ Sự cải tiến kĩ thuật lúc đầu diễn ra lẻ tẻ, về sau phổ biến rộng rãi trong xã hội. Nhờ đó, công nghệ, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

– Bài 5 trang 35 GDCD 11: Có ý kiến ​​cho rằng năng suất lao động tăng thì lượng giá trị của hàng hóa tăng. Những điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Câu trả lời:

Ý kiến ​​​​là sai.

+ Vì khi năng suất lao động tăng thì số lượng hàng hoá tăng và lượng giá trị hàng hoá giảm và lợi nhuận tăng theo (nếu giá cả hàng hoá đó trên thị trường không đổi).

– Bài 6 trang 35 GDCD 11: Vì sao quy luật giá trị có tác động phân hóa người sản xuất thành người giàu – người nghèo?

Xem thêm bài viết hay:  1 Riel bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đổi tiền Campuchia ở đâu?

Câu trả lời:

Tác động của quy luật giá trị thông qua chọn lọc tự nhiên:

+ Một mặt đã làm cho một số người làm ăn giỏi (có khả năng đổi mới kỹ thuật, công nghệ và hợp lý hóa sản xuất; năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường) trở nên giàu có, từ đó thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển. phát triển từ thấp đến cao.

+ Mặt khác, những người sản xuất, kinh doanh kém (do điều kiện sản xuất không thuận lợi, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh kém, gặp rủi ro) sẽ thua lỗ, phá sản, nghèo đi dẫn đến phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

– Bài 7 trang 35 GDCD 11: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết.

Câu trả lời:

Ví dụ: Khi giá cà phê ở nước ta tăng cao, người dân các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trồng nhiều cà phê để cung cấp cho thị trường và kiếm lời. Nhưng sau đó, cà phê rớt giá; Giá tiêu, điều tăng cao nên nhiều nhà vườn chặt bỏ cà phê để trồng điều, tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

– Bài 8 trang 35 GDCD 11: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị vào cửa hàng mà em quan sát được.

Câu trả lời:

+ Ví dụ 1: Một người bán vải đang bán mặt hàng vải nhưng thấy thị trường mặt hàng vải bán chậm, giá rẻ nhưng hàng may sẵn bán nhanh hơn, giá cao hơn; Để không bị ứ đọng, không bị lỗ vốn và có lãi, vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, những người bán vải tìm cách chuyển từ kinh doanh vải sang kinh doanh hàng may sẵn. một cách thích nghi.

+ Ví dụ 2: Người dân trồng dừa ban đầu chỉ bán dừa uống tại chỗ, nhưng giá dừa không cao, lời lãi không bao nhiêu. Sau đó, nhờ đổi mới tư duy, cải tiến kỹ thuật, học hỏi công nghệ cũng như tìm hiểu thị trường, họ đã tận dụng và chế biến các sản phẩm nước giải khát, thủ công mỹ nghệ từ cây dừa mang lại giá trị cao.

– Bài 9 trang 35 GDCD 11: Hãy nêu một ví dụ về sự vận dụng tác dụng kích thích lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động của quy luật giá trị trong một cơ sở sản xuất mà em biết.

Câu trả lời:

Trong một khu phố có nhiều quán ăn. Để cạnh tranh với các quán khác, chủ quán phải đầu tư vào các khâu như vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian, chất lượng đồ ăn thức uống,… để thu hút khách hàng đến với quán của mình.

– Bài 10 trang 35 sgk GDCD 11: Theo em, Nhà nước cần có chính sách gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động của sự phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?

Câu trả lời:

Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, xã hội để điều tiết thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. .

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất GDCD của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận