Hạn ngạch thuế quan là gì? Quy định về hạn ngạch thuế quan?

Hạn ngạch thuế quan là gì? Quy định về hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Tờ khai đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Luật Quản lý ngoại thương 2017 được ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 quy định cụ thể về hạn ngạch thuế quan. Bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ các quy định liên quan đến hạn ngạch thuế quan. Mời các bạn tham khảo:

1. Hạn ngạch thuế quan là gì?

Hạn ngạch thuế quan bao gồm hạn ngạch thuế quan xuất khẩu và hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Phía trong:

Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu: là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu với mức thuế suất cụ thể.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá hàng hóa nhập khẩu với mức thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bên cạnh đó, Điều 11 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa quản lý bằng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu bao gồm:

STT

tên hàng hóa

mã HS
(Áp dụng cho tất cả các mã 8 số trong nhóm 4 số)

đầu tiên

Đường tinh luyện, đường thô

1701

2

Muối

2501

3

thuốc lá thô

2401

4

trứng gia cầm

0407

(Trừ trứng thụ tinh để ấp mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991, 04071999)

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được quyết định và công bố như sau:

– Đối với muối, trứng gia cầm, đường tinh luyện, đường thô, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm sau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và thông báo cho Bộ Công Thương chậm nhất. trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

– Đối với sản phẩm là thuốc lá nguyên liệu: lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm tiếp theo do Bộ Công Thương quyết định trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

– Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sẽ được quyết định hàng năm trên cơ sở thực hiện các cam kết quốc tế. Bộ Công Thương sẽ công bố chính thức lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm và quy định phương thức điều hành cho từng cá nhân. mặt hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Phi kim là gì? Tính chất hóa học? Các loại phi kìm thường gặp?

Đối với hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sẽ áp dụng thuế suất:

– Thương nhân được Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu hoặc được Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản về quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan. đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc tại Thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

– Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ghi chú: thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan, thuế suất thuế nhập khẩu ngoài biểu thuế do Chính phủ quy định.

2. Quy định về hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

Căn cứ Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương 2017, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

– Việc áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu căn cứ vào điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu được áp dụng khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về việc áp dụng các biện pháp này. lãnh thổ Việt Nam được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

– Đối với số lượng, khối lượng, trị giá hàng hóa dùng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu: không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

– Nguyên tắc áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

+ Bảo đảm công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, giá trị hàng hóa.

+ Bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân bổ hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan:

Tại Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan như sau:

– Đối với từng mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý, GỠ BỎBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định lượng hạn ngạch thuế quan.

Xem thêm bài viết hay:  Ca dao tục ngữ về tình làng nghĩa xóm, hàng xóm láng giềng

– Bộ Công Thương có thẩm quyền công bố áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân bổ hạn ngạch thuế quan.

4. Thủ tục cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:

4.1. Đối tượng xét cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:

Hiện nay, Nhà nước quy định đối tượng được xét cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan theo Điều 14 Thông tư 12/2018/TT-BCT bao gồm:

– Đối với sản phẩm thuốc lá nguyên liệu: Thương nhân có Giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc lá điếu.

– Trường hợp mặt hàng là trứng gia cầm: thương nhân có nhu cầu nhập khẩu trứng gia cầm.

– Trường hợp mặt hàng là muối: thương nhân có nhu cầu sử dụng muối trong sản xuất kinh doanh được sự chấp thuận và xác nhận của cơ quan quản lý.

– Trường hợp sản phẩm là đường thô hoặc đường tinh luyện: áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương trên cơ sở tham khảo ý kiến ​​của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

4.2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan:

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, bao gồm:

– Bản chính đơn đề nghị cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BCT).

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của thương nhân.

Bước 2: Nộp:

Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nêu trên và nộp tại Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), địa chỉ tại 54 Hai Bà Trưng, ​​quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cách thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân trên cơ sở số lượng hạn ngạch thuế quan công bố hàng năm và thương nhân đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ. Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn kể về việc người thân đã làm cho em siêu hay

Cuối cùng, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm giao hàng theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho thương nhân biết.

Lưu ý: thương nhân có trách nhiệm đảm bảo báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu).

5. Mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

TÊN THƯƠNG NHÂN

Con số: …

V/v: Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng hóa … năm …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…, ngày tháng năm …

MẪU ĐĂNG KÝ
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm…

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

1. Tên thương nhân (ghi đầy đủ tên tiếng Việt và tên viết tắt): …………

Điện thoại: ………… Fax: ………… E-mail: ……..

2. Địa chỉ giao dịch: …………

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính: …………..

4. Sản phẩm sử dụng hạn ngạch thuế quan làm nguyên liệu đầu vào: …………..

5. Nhu cầu sản phẩm trong hạn ngạch thuế quan cho sản xuất (năng lực công suất thực tế/thiết kế): …………..

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Thương nhân) báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa … năm … và đăng ký nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm … như sau:

Mô tả hàng hóa (HS)

Chi tiết

Năm …

Đăng ký HNTQ năm ….

HNTQ Bộ Công nghệ thông tin cấp năm ….

Thực hiện nhập khẩu 3 quý

Dự kiến ​​nhập khẩu năm ….

Ví dụ: Thuốc lá thô (HS 2401)

– Số lượng (tấn)

– Giá trị (Nghìn USD)

– Nguồn gốc

Thương nhân cam đoan những khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ năm… cho lô hàng nêu trên với số lượng:…

đầu giao dịch viên

(Đã ký và đóng dấu)

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Hạn ngạch thuế quan là gì? Quy định về hạn ngạch thuế quan? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận