Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng có giá trị trong bao lâu?

Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng có giá trị trong bao lâu? Có được cấp lại giấy chứng nhận đã học lớp cảm tình Đảng khi bị mất hoặc quá hạn không?

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể coi là niềm vinh dự lớn lao của mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để được vào Đảng, mỗi công dân phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Và thời gian học lớp cảm tình Đảng là bước đầu tiên để được kết nạp Đảng sau này.

Cơ sở pháp lý:

– Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Quy định 29/QĐ-TW về thi hành điều lệ Đảng

– Số 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng

1. Quy định về việc học lớp cảm tình Đảng:

theo quyết địnhỒ: Quyết định 29-QĐ/TW hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

– Về độ tuổi: Tính đến thời điểm kết nạp Đảng, người vào Đảng phải từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo tháng).

Việc kết nạp Đảng đối với những người trên 60 tuổi do cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

-Về trình độ học vấn

Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Giáo dục đảng viên sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển Đảng, nếu không đảm bảo được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

2. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng có giá trị trong bao lâu?

Theo hướng dẫn số 01 -HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng thì đã quá 12 tháng kể từ ngày làm đơn đề nghị xét kết nạp Đảng, nhưng chi bộ vẫn chưa xem xét yêu cầu. Nếu nhập học được thì phải làm lại các giấy tờ sau:

– Văn bản giới thiệu đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ quần chúng vào Đảng.

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở hoặc của tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản xác minh bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với lần xác minh trước.

– Nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và của đảng bộ, chi bộ nơi người đó cư trú đối với người xin vào Đảng.

Quá thời hạn 60 tháng, kể từ ngày người được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xét đề nghị kết nạp thì chi bộ phải giới thiệu người đó đi học lại để được cấp Giấy mới. tư cách đảng viên. giấy chứng nhận mới trước khi xét tuyển.

Xem thêm bài viết hay:  Lời dẫn chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày 22-12 ý nghĩa

xem thêm: Điều kiện học cảm tình Đảng? Giấy chứng nhận cảm tình đảng thời hạn?

3. Em đã học lớp cảm tình Đảng cách đây 4 năm, nay có được xét kết nạp Đảng không?

Nếu bạn học lớp cảm tình Đảng cách đây 4 năm, tức là 48 tháng, theo quy định tại hướng dẫn số 01- HD/TW hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, nếu đã quá 60 tháng kể từ ngày vào Đảng. người được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chi bộ chưa xét đơn kết nạp thì chi bộ phải giới thiệu người đó đến Đảng học lại để được cấp Giấy chứng nhận mới trước khi xét đơn. xem xét, thừa nhận.

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm kế toán tại một công ty. Khi còn là sinh viên, tôi được đi dự cảm tình Đảng ở xóm. Tôi tham gia hoạt động Đoàn nên được cử đi học. Em học từ tháng 6/2012, bằng loại Giỏi. Tháng 8/2015 tôi xin vào làm kế toán tại công ty cổ phần, tôi thử việc được 2 tháng, tháng 10/2015 ký hợp đồng 1 năm. Vậy đến tháng 6/2016 em có đủ điều kiện xét kết nạp Đảng tại công ty em đang làm việc không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam có các quy định sau:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; Qua thực tiễn, các đồng chí đã chứng tỏ mình là những người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, có thể xem xét kết nạp Đảng”.

Điều 1 (khoản 2): Tuổi và trình độ học vấn của người vào Đảng

về tuổi tác

a) Tại thời điểm xét kết nạp, tuổi đời của người vào Đảng phải từ 18 tuổi đến 60 tuổi (hàng tháng).

b) Việc kết nạp Đảng của những người trên 60 tuổi do cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Về trình độ học vấn

a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

b) Giáo dục đối với đảng viên đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các trường hợp đặc thù khác do yêu cầu phát triển. phát triển Đảng nếu không bảo đảm quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tục kết nạp đảng viên như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà hay chọn lọc

1. Đảng viên phải:

– Có đơn tự nguyện vào Đảng;

– Báo cáo trung thực lý lịch cho chi nhánh;

– Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi nào có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng khi còn trẻ phải là đoàn viên, được ban chấp hành cơ sở đoàn giới thiệu và là đảng viên chính thức.

Ở những cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu và là đảng viên chính thức.

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài:

Trong đó, hồ sơ xét kết nạp Đảng bao gồm:

+ Lý lịch của người xin vào Đảng

+ Đơn xin vào Đảng (viết tay trên cả 2 mặt của tờ giấy A4)

+ Giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (2 giấy giới thiệu Đảng viên chính thức đối với những bạn không còn sinh hoạt Đoàn) hoặc Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với những bạn đang sinh hoạt Đoàn)

+ Nhận xét của nhóm

+ Nhận xét của Đảng ủy địa phương nơi quần chúng cư trú (thường xuyên)

+ Tổng hợp ý kiến ​​của chi đoàn và đoàn thể nơi cư trú.

+ Chứng chỉ lớp nhận thức về Đảng

+ Xác nhận lý lịch của đối tượng kết nạp Đảng

+ Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết của chi bộ.

Ngoài ra, theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đảng có thời hạn không quá 60 tháng, kể từ thời điểm người vào Đảng được cấp giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nếu chi bộ chưa xét đơn kết nạp thì phải giới thiệu quần chúng cho Đảng học lại để được cấp giấy mới trước khi xét kết nạp.

Trường hợp của bạn, giấy xác nhận đã tham gia học lớp cảm tình Đảng từ tháng 6/2012 đến nay đã được 4 năm tương ứng với 48 tháng, tức là giấy chứng nhận đã học lớp cảm tình Đảng của bạn vẫn còn hiệu lực. hợp lệ thì có thể làm đơn kết nạp Đảng.

Khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng viên sẽ có các quyền quy định tại Điều 3 Quy định 29/QĐ-TW để thi hành Điều lệ Đảng như sau:

Quyền được thông tin của đảng viên

Định kỳ hàng tháng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy các cấp thông báo cho Đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin thời sự trong nước và quốc tế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng phát triển. đối với đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 25

Quyền ứng cử, đề cử, bầu cử của đảng viên vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

Thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyền phê bình, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên của đảng viên; báo cáo, kiến ​​nghị với cơ quan có trách nhiệm.

Đảng viên có quyền phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến ​​nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong nội bộ tổ chức Đảng về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên các cấp; về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về những ý kiến ​​của mình. Khi nhận được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến ​​nghị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. , 60 ngày làm việc đối với cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương, 90 ngày làm việc đối với cấp trung ương. Đối với những vụ việc phức tạp cần kéo dài hơn thời hạn trên thì phải thông báo rõ lý do cho tổ chức đảng và đảng viên biết.

Đảng viên được thông báo ý kiến ​​của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú khi xem xét bổ nhiệm, đề cử và được trình bày ý kiến ​​trước tổ chức đảng, cấp ủy khi xem xét, quyết định công tác. hoặc áp dụng biện pháp kỷ luật đối với bạn.

Ngoài ra Đảng viên còn được giới thiệu người vào Đảng

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng. (Khoản 2): Đảng viên giới thiệu quần chúng vào Đảng.

Là Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị dưới sự lãnh đạo của chi bộ cơ sở hoặc chi bộ.

Trường hợp đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đi chi bộ, chi bộ khác bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo quy định. theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng có giá trị trong bao lâu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận